Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, і ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Процес формування особистості

У психологічній і педагогічній літературі розкривається складний, але закономірний характер формування особистості. Закономірності - об'єктивні, стійкі, істотно значимі зв'язки між педагогічними впливами та їх результатами. Однак до класифікації закономірностей формування особистості єдиного підходу не існує. Переважно поділ закономірностей на загальні та соціально-педагогіческіе31.

До загальним закономірностям відносяться:

- безперервність формування особистості протягом усього життя в інтересах її самореалізації та самоствердження;

- підпорядкованість головної педагогічної мети формуванню різнобічно і гармонійно розвиненої особистості, її інтересам, що збігається з інтересами сім'ї і суспільства;

- взаємозв'язок освіти, виховання, навчання і розвитку особистості при забезпеченні цілеспрямованості та регулюванні всіх педагогічних впливів;

- залежність результативності педагогічного формування особистості від її власної активності в самоформірованія, від реалізації індивідуального підходу до неї та ін

На формування особистості істотний вплив робить соціальне середовище, тобто духовні та матеріальні умови життя. Її вплив виражається в соціально-педагогічних закономірностях. Їх можна розділити на:

- виховні - формують весь спектр особистісних якостей: громадянина, професіонала, сім'янина;

- навчальні - озброюють системою знань, навичок і вмінь у діях і поведінці;

- освітні - впливають на розуміння людиною подій, що відбуваються в світі, свого місця в суспільстві, розширюють кругозір, підвищують компетентність у своїй справі;

- розвиваючі - функціонально вдосконалюють інтелектуальні та фізичні сили, підвищують рівень культури, професійні та ділові здібності.

Соціально-педагогічні впливи на особистість мають свою специфіку. Вони багато в чому стихійні, на відміну від впливів на навчаються в системах освітніх установ. Школа життя, тобто сім'ї, дозвілля, професійної діяльності, впливає на людину часто не в тому ключі, в якому ведуть роботу спеціальні педагогічні установи. Вплив на молодь вулиці, сім'ї, дискотек, відеопродукції тощо часто не збігається з тим, чому її навчають у школі, вузі. Педагогізація середовища - одна із стрижневих завдань формування особистості.

Закономірності обумовлюють принципи організації процесу формування особистості, тобто вихідні педагогічні положення, що визначають зміст, організацію і методи цієї роботи. У їх числі принципи:

- різнобічного, гармонійного формування особистості в інтересах її самовизначення й самореалізації в житті;

- цілеспрямованості та науковості у формуванні особистості, відповідно до рівня досягнень світової цивілізації;

- безперервності і наступності у формуванні особистості;

- системності, послідовності та комплексності формування особистості в єдності її вихованості, освіченості, навченості і розвиненості;

- єдності педагогічних впливів і самоформірованія особистості;

- формування особистості у відповідності з основними тенденціями суспільного розвитку: гуманізму, демократизму, громадянськості, культурності.

Реалізація цих принципів здійснюється в процесі подолання суперечностей формування особистості. Найбільш істотні суперечності між: бажаним і дійсним, необхідним і можливим; загальними педагогічними положеннями і їх реалізацією в конкретних ситуаціях; старим і новим, регресивним і прогресивним; словами і досвідом та ін Протиріччя ускладнюють процес формування особистості, але водночас вони є джерелом його рушійних сил.

Педагогічна система формування особистості в суспільстві охоплює всі основні її складові: сім'ю, дошкільну роботу, загальна освіта, середня спеціальна, вища профессіонатьное і фундаментальну наукову освіту; сферу масової інформації; самоформірованіе; педагогічна просвіта; педагогічну науку. Суспільство докладає великі зусилля по створенню педагогічної системи формування та розвитку особистості, і завдання полягає в тому, щоб ця система функціонувала повноцінно і продуктивно.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Процес формування особистості "
 1. 4.Питання вивчення народних рухів
  процесу формування особистостей вождів, дано їх соціально-психологічні портрети. Велике значення публікацій джерел. Велика увага також приділялася типології селянських рухів, особливо селянським війнам, (виробленні самого поняття «селянська війна» стосовно до російської історії, виявленню їх спільних рис і відмінних рис). На даному ж етапі розвитку історіографії в
 2. 4.Питання вивчення народних рухів
  процесу формування особистостей вождів, дано їх соціально-психологічні портрети. Велике значення публікацій джерел. Велика увага також приділялася типології селянських рухів, особливо селянським війнам, (виробленні самого поняття «селянська війна» стосовно до російської історії, виявленню їх спільних рис і відмінних рис). На даному ж етапі розвитку історіографії в
 3. Комплексний підхід до художньо-естетичному утворенню в гімназії № 11 ім. С.П. Дягілєва
  процесу, де естетичне, соціальне і духовно-моральне виступає в єдиному комплексі. Органічною частиною цього комплексу є процес викладання предметів, що входять в освітню область "Мистецтво". Особливе місце в цьому процесі займає курс з вивчення основ образотворчого мистецтва та дизайну. У сучасних умовах формування особистості, як об'єкта культурологічних
 4. Процес педагогічного дослідження
  процеси у взаємозв'язку, розкривати сутність і протиріччя, знаходити нові шляхи їх вирішення; - володіти критеріями ефективності процесу формування особистості, визначати його результативність, застосовувати сучасну технологію педагогічної діяльності. Багато що залежить також від рівня розвитку особистісних, професійно-етичних якостей дослідника, його наукової
 5. Професійне виховання навчаються в юридичних освітніх установах
  процесі професійного виховання студентів, курсантів і слухачів. Її сутність полягає в тому, щоб допомогти учням у підготовці до життя, самовизначення в ній і в професійній діяльності; у виробленні в себе працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, сім'ї, природу; в прояві активної життєвої позиції, спрямованої на вдосконалення нашого суспільства; в
 6. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  процесів, які зовнішні впливи могли лише кілька прискорити або сповільнити, але не скасувати. При цьому наголошується поліетнічність панівного шару народжується держави. З питання про походження назви Русь по раніше йдуть суперечки між прихильниками «скандинавської» і южнорусский гіпотез. Аналізуючи їх аргументацію, А. А. Горський зазначає, що перші більше значення надають
 7. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  процес вніс видатний вчений-енциклопедист М.В. Ломоносов. Їм були складені такі праці, як «Давня Російська історія» і «Короткий Російський Літописець». В останньому містяться відомості і про царювання Івана Грозного. М.В. Ломоносов позитивно оцінює зовнішньополітичну діяльність царя, особливо приєднання Сибіру і перемогу над Казанським ханством, але засуджує Івана IV за
 8. Петро Великий
  процесах і соціальній боротьбі . Однією з найголовніших завдань дослідження стало вважатися з'ясування того, інтересам якого класу відповідала політика Петра і до яких соціальних наслідків вона привела. У 1920-ті роки М.Н. Покровський зробив спробу розглянути з позицій марксизму всю історію Росії. Петровський час у його працях охарактеризовано як «весна капіталізму», період, коли торговий
 9. 1. Національний характер
  процес просто неможливо. Енциклопедичні словники визначають характер як індивідуальний склад особистості людини, яка проявляється в особливостях поведінки та ставлення його до навколишнього світу. У словнику В.І. Даля характер - це вдача людини, його моральні властивості та якості, властивості душі і серця. Подібно своєрідності конкретного, індивідуального людини існує і своєрідність
 10. 5. Декабристи
  процесу. Автори відзначають багатогранне вплив Заходу на декабристів, особливо - в результаті і після закордонних походів. Росія тоді недостатньо дозріла для буржуазної революції. І саме західні поняття про свободу, конституції, більш висока культура Заходу і т. д. спонукали декабристів на боротьбу і привели їх на Сенатську площу. Почуття патріотизму тут зіграло видатну роль. Можна
 11. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Процесом, пов'язаним з дозріванням громадянського суспільства. Але факт розмежування, який на початку XX століття досяг значній мірі, не дає підстави замовчувати чималі заслуги лібералів у визвольному русі. Про це треба чітко сказати, розглядаючи роль ліберальної буржуазії в першій російській революції. Потребує частковий перегляд і стале в науці положення про
 12. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  процесу на один переможний результат і поставлено питання про альтернативність історичного процесу. У цьому зв'язку важлива проблема припускає-силок Жовтневий подій і тут необхідно відмовитися від двох стереотипів: старого - ніби жовтня в Петрограді революція перемогла завдяки зрілості, готовності нашої країни для соціалізму і нового - ніби у нас не було ніяких передумов для соціалістичної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua