Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
В.А.Лекторскій (ред..). Філософія не закінчується ... З історії вітчизняної філософії. XX століття: У 2-х кн. Кн. I. 20-50-і роки. - М.: «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН). - 719 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Шлях вгору

Після війни, коли стало очевидним «відставання теоретичної роботи з суспільних наук», намітилися істотні зміни в розстановці сил і тематиці досліджень. Нова еліта, яка зайняла високі номенклатурні крісла в результаті чергової ротації, повинна була позначити своє існування ак-Iпвнимі заходами. Трошки пахло смаженим. <) Дно цз багатообіцяючих змін у тематичному репертуарі філософських досліджень було пов'язано з ростом інтересу до російської громадської думки і посиленням «патріотичної» тенденції в марксистсько-ленінської теорії. Ця тенденція виникла щонайменше в 1938 році - саме тоді в план Інституту філософії був включений злощасний «російський» том «Історії філософії», який був засуджений в 1944 році, так і не побачивши світла. Восени 1946 року в радянській філософії прозошло знаменна подія: у щойно відкритій Академії суспільних наук при ЦК ВКП (б) відбувся захист докторської дисертації М.Т.Іовчука, яка називалася «З історії російської матеріалістичної філософії XVIII - XIX століть» (В академії суспільних наук при ЦК ВКП (б). Захист докторської дисертації з історії російської філософії / / Культура і життя. 1946. 20 листопада). Обставини ної захисту не цілком ясні. На засідання вченої сонета могли потрапити тільки ті, хто мав пропуск в будівлю Академії або спеціальне запрошення. Сама дисертація була недоступною, і спроби дослідників встановити місце її знаходження виявилися безрезультатними. Це, звичайно, не означає, що дисертації не було взагалі. Швидше за все, автор вжив заходів, щоб захистити свою роботу від упереджених чітаталей вже м кінці 40-х років, коли в ЦК приходили повідомлення про службові зловживання заступника начальника Управління пропаганди і потім секретаря ЦК Компарія тії Білорусії з пропаганди. У середині 50-х Годон дисертацію безуспішно намагалися почитати молоді фі лософ Е. В. Ільєнко, Ю.Ф.Карякін, Е.Г.Плімак і Л.А.Філіппов, які вели активну боротьбу протии З.Я.Белецкого, І. Я.Щіпанова і М.Т.Іовчука на філо софско факультеті МГУ (Плімак Є.Г. «Ждановщина» і питання вивчення російської громадської думки і фі лософ / / Вітчизняна філософія: досвід, проблеми, орієнтири дослідження. Вип. VI; Зживаючи « Жданов щину ». М.: Академія суспільних наук при ЦК КПРС, 1991. С. 41). Чи не торкаючись питання про науковому рівні дисертаційного дослідження М.Т.Іовчука, можна впевнено стверджувати, що він зумів вгадати подальші еволюції внутрішньополітичного курсу, задекларувавши ідею «самобутності» матеріалістичної традиції в російської філософії.

У 1947 році передбачалося скликати Всесоюзне фі лософское нарада (АРАН. Ф. 1922. On. 1. Д. 230. Л. 36-37), де, цілком ймовірно, поряд з питання ми історії західноєвропейської і російської філософії готувалося обговорення перспектив логіки, психології та соціології, нових ідей у філософії природознавства. Сектор філософії природознавства, створений за іні ціативи Б.М.Кедрова, ставив метою здійснити нову концепцію філософської роботи, включивши в неї извест них фізиків, хіміків, біологів. Правда, залишалися великі сумніви в тому, яка роль філософів в міждисциплінарному синкліті (АРАН. Ф. 1922. On. 1. Д. 177. Л. 58). Згодом, коли почався новий виток боротьби з «фізичним ідеалізмом», співпраця філософів з природознавцями стало вельми проблематичним. Трохи перебільшуючи, можна сказати, що філософське відділення завжди сприймалося в Академії наук як політвідділ і викликало побоювання у фахівців. Але тоді, після війни, філософи жили предощущением кардинальних змін. Значним досягненням радянської суспільної науки обіцяла стати нова Програма ВКП (б), проект якої був підготовлений П.Н.Федосеевим, М.Б.Мітіним, Д.Т.Шепіловим (Російський Центр зберігання і вивчення документів новітньої історії. Ф. 17. Оп . 125. Д. 476. Л. 159. Далі: РЦХИДНИ). Однак ситуація виявилася більш складною і непрогнозованою, ніж можна було очікувати. Для перебудови філософії був обраний випробуваний спосіб проведення дискусії і під критику потрапив якраз той, хто за посадою сам був зобов'язаний давати керівні критичні вказівки, - Г.Ф.Александров.

Після присудження Г.Ф.Александрову Сталінської премії за підручник «Історія західноєвропейської філософії», що вийшов в 1946 році другого, доповненим виданням, і обрання його дійсним членом Академії наук, здавалося б, ніщо не віщувало грози . У всякому разі, в листопаді 1946 обстановка на філософському фронті, в тому числі в кабінеті Александрова, була цілком спокійною. У записниках редактора «Правди» П.Н. Поспеловим є запис від 26 листопада 1946 року народження, зроблена, ймовірно, під час телефонної розмови з високопоставленим співрозмовником і з його слів: «Робота Г.Ф.Александрова по марксистської філософії стоїть на досить високому науково-дослідному рівні (Ф. 629. On. 1. Д. 94. Л. 262). Швидше за все, мова йшла про присудження Александрову Сталінської премії. Особисті успіхи начальника, ймовірно, створювали настрій благодушності у філософів. Постанови про репертуар драматичних театрів, про кінофільм «Велике життя», про ленінградських літературних журналах сприймалися філософами кілька від-странения. Інститут філософії перебував під особистим наглядом Александрова і відчував себе у відносній безпеці навіть у січні 1947 року, коли ЦК ВКП (б) доручив піддати критиці підручник з історії західноєвропейської філософії.

Ми маємо можливість встановити якщо не причину, то «первотолчок», що привів у дію механізм дискусії про книгу Александрова. 18 листопада 1946 професор З.Я.Белецкій (той самий, який в 1944 році «заклав» третій том «Історії філософії») знову звернувся з листом до И.В.Сталину, де не тільки критикувалося зміст підручника, а й пред'являлися серйозні звинувачення самому Александрову. Білецький писав, що зараз, після війни, існує точка зору, що рішення ЦК з третього тому «Історії філософії» було кон'юнктурним і «тепер слід все по-ставити на колишнє місце» (РЦХІДНІ. Ф. 17. Оп. 125 Д. 454 . Л. 80). Відродження історико-філософського об'єктивізму автор листа пов'язував з книгою Александ рова, перевага якої в порівнянні з іншими иг торіямі філософії (малися на увазі праці Геффдінга і Виндельбанда) тільки в тому, що «в ній наводяться цитати з класиків марксизму-ленінізму» (Там же Л. 81). Позиція Білецького була жорсткою і послідовно котельної. Він відкидав філософію як науку про «чистий пізнанні, чистої істини, благо, добро і т.д. - ... Філо софія при такому поданні зображується як самостійний процес, де формуються загальні закони світу і пізнання », а історія філософії« починає ізла гаться ... як чиста філіація ідей ... Таке виклад історії філософії доставляє автору насолоду. Він занурюється в сферу чистої думки і конструює там мир »(Там же. Л. 82). «Марксистський підхід, - пише Білецький, - вимагає вміння зрозуміти (філософську фразу. - Авт.) Як ідеологію певного суспільства, класу, держави ... Тільки при такому викладі історія філософії набуває сенсу і перестає бути збіркою філософських термінів, вона постає як наука партійна »(ЦРХІДНІ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 454. Л. 83).

Білецький звинуватив Александрова в тому, що той перевидав «з якимись» поліпшеннями свою книгу 1939 року, не враховуючи рішення ЦК про третьому томі. Але головне обвинувачення зводиться до академічності у трактуванні історії філософії, тоді як «ідейно-політична сторона цієї філософії автора не цікавить» (Там же. Л. 84). Ідейно-політичне погляд на історію філософії чітко представлено в листі Білецького Сталіну. Була потрібна чимала рішучість і, можливо, більшовицька принциповість, щоб виступити проти керівних працівників «філософського фронту», які одночасно очолювали Управління пропаганди ЦК і користувалися заступництвом вождів. «У них в руках і друк, і академії, і пр. і пр.», - писав Білецький (Там же. Л. 89). У результаті «абсолютно непридатні дисертації виявилися затвердженими тільки тому, що мова йшла про працівників Управління пропаганди» (автор листа назвав дисертацію Іовчука); коли почалася кампанія виборів до Академії наук, «керівництво Управління пропаганди побажало в повному складі увійти до складу академіків» (Там ж. Л. 90). Лист завершувалося запевненням, що усунути недоліки в роботі без особистої допомоги Сталіна неможливо.

Якщо відволіктися від роздумів про аморальність доносів, то правоту Білецького не визнати не можна. «Червоний терорист» радянської філософії, він часто зображується злісним і неосвіченим обскурантами. Про Білецькому ходять анекдоти, за достовірність яких важко поручитися. Розповідають: коли професора запитали, що є істина, він, відчинивши вікно аудиторії і вказавши на Кремль, вигукнув: «Ось вона - істина!». По суті, Білецький винен лише в тому, що вів лінію марксистського теоретичного дискурсу далі, ніж інші інтелектуали, не лукавив і не зупинявся перед необхідністю вступити в боротьбу з сильними світу цього. Через деякий час Білецького піддали жорстокої цькуванні на філософському факультеті МГУ. «Старі» філософи не могли пробачити йому листів Сталіну, а «молоді» - небаченої ортодоксії, хоча деякі його учні були захоплені безкомпромісній принциповістю професора. До самої смерті Білецького його ім'я було пов'язане з ідеєю боротьби за чистоту марксизму проти колег по філософському цеху.

Темою січневого обговорення 1947 стали зауваження Сталіна «про істотні, великих недоліки і помилки у висвітленні історії філософії».

Ці зауваження були ніде опубліковані, точно не формулювалися, а «доводилися» до аудиторії присвяченими в них особами, які посилалися на «одну з бесід Сталіна». Про зміст сталінських зауважень ми можемо судити по «доксографов». Перший з них - свідчення М.Джиласа, в той час одного з югославських комуністичних вождів, який був вхожий у вищі кола радянського керівництва і навіть був присутній на одній з неформальних зустрічей на дачі у Сталіна, коли розмова торкнулася книги Александрова. Обстановка була довірчої (в рамках допустимого), всі були свої: окрім Джіласа - Маленков, Берія, Жданов і Вознесенський. Наказувалося вгадати температуру повітря за вікном і потім випити стільки чарок горілки, скільки градусів становило відхилення «суб'єктивного» значення змінної від щирого. Джилас помилився всього на один градус і свідчить, що в невимушеній розмові присутні (у тому числі Сталін) оцінювали книгу Александрова як догматичну, поверхневу і банальну (Djilas М. Conversations with Stalin. New York: Brace and World Inc., 1962. P. 158). Свідоцтво Джіласа відображає, швидше за все, реальну думку Сталіна і його оточення про «Історії західноєвропейської філософії». Джилас і сам був непогано знайомий з книгою, яку під його керівництвом незабаром перевели на словенська мова і виправили десятки недоліків у тексті. Принаймні, можна вважати встановленим, що книгу читали на самому верху і думка про неї склалося помірно негативне. Інша річ - «вказівки» Сталіна. Вони належать області ідеологічного міфотворення і цілком можуть не відображати реального думки вождя про книгу. «Вказівки» розкриваються у другому джерелі - стенограмі обговорення книги, в тих її фрагментах, де містяться посилання на Сталіна. Деякі виступи включають щось схоже на анотацію «вказівок» (АРАН. Ф. 1922. On. 1. Д. 233. Л. 87), але ставитися до них слід дуже обережно. Є й третє джерело, в якому особливо акцентуються «зауваження товариша Сталіна». BCКружков і Г.С.Васецкій готували проект записки на ім'я Сталіна і повідомлення про підсумки обговорення книги в журналі «Більшовик». Є декілька варіантів тексту, один з яких побудований на роз'ясненні сталінських «зауважень»: «Основні недоліки книги ... йдуть по лінії об'єктивістського викладу філософських систем минулого. Книга не написана тим бойовим мовою, як це потрібно для марксистської книги з історії філософії ... У книзі недостатньо точно і задовільно розкривається історична, класова основа і причини виникнення різних філософських систем ... »(РЦХІДНІ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 478. Л. 54-55). Далі йде посилання на вказівку товариша Сталіна про причини виникнення давньогрецької філософії - вони полягали не в роздробленості суспільно-політичного устрою Греції, а в становленні рабовласницького суспільства (Там же. Л. 56). Наступне зауваження повторює відомий з 1944 року тезу про філософію Гегеля як аристократичної реакції на французьку революцію (Там же. Л. 57). «У книзі не виявлено принципову відмінність між філософськими вченнями мислителів-оди-ночек і марксистсько-ленінської філософією, як світоглядом і прапором пролетарських мас» (Там же. Л. 58) - це зауваження приводиться в різних джерелах. І, нарешті, формулюється ставлення до фрази Леніна в роботі «До питання про діалектику» з приводу «кіл у філософії». Сталін вважає, що «немає підстав ... фрагментарне зауваження Леніна перетворювати на особливе вчення »(Там же. Л. 61). «Кола в філософії» надалі ставилися в провину і Кедрову.

 Завдання дискусії формулювалася в термінах пред'явлення до підручника підвищених вимог (АРАН. Ф. 1922. On. 1. Д. 233. Л. 2), отже, спочатку існувала установка на м'який результат справи. Обговорення проходило три дні у великому залі Інституту філософії на Волхонці без особливої ідеологічної ажитації. Зал був набитий до межі, тільки співробітників ЦК ВКП (б) було 68 чоловік (АРАН. Ф. 1922. On. 1. Д. 233. Л. 140). У президії в генеральському мундирі сидів А.Н.Поскребишев. Загалом, обговорення не віщувало ніяких серйозних наслідків ні для автора книги, поки що знаходився на вершині філософської піраміди, ні для спільноти радянських філософів. Аудиторія добре усвідомлювала рамки допустимого в критичних демарші, хоча не обійшлося і без ексцесів. Критика книги в дусі «вказівок товариша Сталіна» не цілком відповідає тим оцінкам, про які повідомляв Джилас. У цьому немає нічого дивного »публічні обговорення завжди підпорядковані жорстким схемами ідеологічної ерістики, байдужим до того, що критикується. Про догматизм і банальності «Історії західноєвропейської філософії» не було сказано ні слова. Дискусія розгорталася в плані протиставлення ленінського принципу партійності об'єктивізму, безпристрасної академічної оцінці філософської спадщини. Повертаючись до причин (у тій мірі, в якій ми можемо говорити про причини в тлумаченні подій) невдоволення Александровим і його книгою з боку вищих політичних інстанцій, слід віддавати звіт в тому, що вони не зводилися ні до догматизму і зверхності, ні до буржуазного об'єктивізму і академічності. Все це метафори, що вимагають розшифровки і вгадування їх дійсного змісту. Справа в тому, що «стиль, мову книги не проникнуть бойовим марксистським духом» (Там ж. Л. 22. Аран. Ф. 1922. On. 1. Д. 234. Л. 24). Ця інвектива потрапляє прямо в ціль: не помилки важливі, а «дух». «Дух» ж прекрасно уловлювався усіма, хто мав філософсько-політичне чуття. Досвідчений О.В.Трахтен-берг назвав олександрівську роботу "книжкової" книгою (АРАН. Ф. 1922. On. 1. Д. 235. Л. 10) - чудовий діагноз. І все-таки представлену в ній версію історії західноєвропейської філософії важко назвати академічної. Вина Александрова, швидше за все, полягала в тому, що він виявив себе не стільки політиком-партійцем, скільки доцентом марксистської філософії. Найкращим для нього, ймовірно, було б не привертати до себе особливої уваги сильних світу цього, але начальник Управління пропаганди переоцінив свою роль в ієрархії, і йому вирішили показати його справжнє місце. 

 Деякі факти свідчать, що попередня розробка «александровского справи» велася в кінці грудня 1946 року. Не виключено, що готувався відповідь Сталіна на «лист простої радянської людини» з роз'ясненням історико-філософських питань, але ця версія не була прийнята і від неї залишилися легендарні «зауваження». Іноді вони фігурували як «вказівки ЦК ВКП (б)». Хід подій можна зі значним ступенем достовірності реконструювати таким чином. В Інституті філософії постійно обрітався якийсь інженер П.В.Міхалевіч - «представник десятків тисяч читачів філософських книг» (Там же) - і тероризував своїми філософськими ідеями та критичними зауваженнями начальство і співробітників. Такі суб'єкти в коридорах Інституту філософії ніколи не переводилися. В один прекрасний день - 15 грудня 1946 вказаний інженер Михалевич звернувся з листом до товариша Сталіна, де повідомив про серйозні недоліки підручника з історії філософії. Майже кожен абзац цього сумбурного напівписьменного листи починався зі слів: «Треба було показати ...» (РЦХІДНІ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 478. Л. 2-5). Відгук про книгу закінчувався недвозначним акцентом на національний характер російської філософії, історичну прогресивну роль російської громадської думки, потім слід було багатозначне вказівку «на відсутність талмудизму, притаманного людям, що можуть зі свіжою головою, з боку розібратися в суті питання» (РЦХІДНІ. Ф. 17. Оп. 125. Л. 478. Л. 4об). На відміну від керуй- телей інституту, Центральний Комітет поставився до сигналу Михалевича по-партійному. Лист читали «великі товариші» (Аран Ф. 1922. On. 1. Д. 236. Л. 43), з автором розмовляли на Старій площі і зрештою йому дали можливість виступити на дискусії від імені народу. Михалевич не тільки розніс Александрова, але й запропонував розправитися аналогічним чином з С.Л.Рубинштейном (ймовірно, «талмудист» Рубінштейн завинив у тому, що будучи заступником директора інституту, без належного ентузіазму сприйняв філософські думки представника народу). 

 Критичні зауваження до підручника, що прозвучали в ході дискусії, в основному соответсвовали «вказівок» Сталіна. BCКружков, посилаючись на «вказівки», говорив про партійність філософії, про те, що домарксистська філософія - це філософія мислителів-одинаків, про об'єктивізмі мови книги, бойовому дусі марксизму. Решта зауважень прив'язані до тексту підручника і не вносять у справу будь-яких принципово нових моментів. За словами Г.Ф.Александрова, Сталін звернув його увагу на відмінність марксистської філософії від колишніх філософських систем, як систем мислителів-одинаків, які не могли стати прапором мільйонів (Там же. Л. 15). Свідоцтво М.Т.Іовчука звучить так: «Товариш Сталін піддав критиці книгу тов. Александрова з історії західноєвропейської філософії за книжковий, абстрактний, небойові підхід до вирішення історико-філософських проблем ». Б.М.Кедров наприкінці 80-х років назвав деякі зауваження Сталіна абсолютно правильними, а «оголошення гегелівської філософії аристократичної реакцією на французький матеріалізм і французьку буржуазну революцію кінця XVIII століття» глибоко помилковим (Кедров Б.М. Як створювався наш журнал / / Питання філософії. 1988. № 4. С. 93). Це свідчення, по всій ймовірності, відноситься до більш раннього епізоду - критиці третього тому «Історії філософії» в 1944 році.

 В цілому, наявні факти не створюють впевненості, що сталінські зауваження - не міф. 

 На дискусії Г.Ф.Александров обрав тактику визнання і виявлення причин власних помилок, але так і не зміг подолати в собі доцента. У його промові не було недоліку в ідеологічних заклинаннях, інтонація ж залишалася «об'єктивістської» і «академічної». Ака- демізм тут був представлений рівно настільки, наскільки це було можливо для радянського філософського начальника, але ті компоненти, які призначалися для виразу «бойового духу марксизму», чітко відокремлювалися від філософського матеріалу - він наполягав і не хотів змішуватися з цим «духом». Якщо тут доречно слово "менталітет", то в менталітеті Александрова розумник ніяк не міг перебудуватися в ідеолога, хоча щосили прагнув це зробити. Після бесіди зі Сталіним у Александрова виникла надія на благополучний результат дискусії - в усякому разі бесіда мала батьківський характер. «Коли в бесіді з товаришем Сталіним я сказав, що попрацюю над книгою рік, може бути більше, товариш Сталін мені сказав - не поспішайте, може бути і не один, може бути два роки треба буде попрацювати, - свідчить Александров. - Коли я запитав товариша Сталіна - чи треба працювати над цією книгою, чи вийде у мене, чи впораюся я, він мені сказав: не поспішайте, вийде »(АРАН. Ф. 1922. On. 1. Д. 235). Згодом питання про доопрацювання відпав. 5 серпня 1947 Політбюро ЦК ВКП (б) прийняло рішення про випуск колективної книги «Історія філософії». Її треба було написати за півтора року (РЦХІДНІ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 617. Л. 73). 

 На дискусії думки про книгу розділилися. М.Б.Мітін і П.Ф.Юдін (їх здатність відчувати вимоги «партійності» завжди була неперевершеною) зайняли по відношенню до недоліків автора непримиренну позицію, але в ідеологічних звинуваченнях за рамки допустимого не вийшли. Мітін оцінив книгу як «провал» у філософській роботі, хоча всі знали про його лист до комісії з Сталінських премій, де він звеличував роботу Александрова до небес (РЦХІДНІ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 478. Л. 24-25). Копія листа Мітіна була направлена в ЦК ВКП (б) разом з резюме його виступу - так Інститут філософії спробував повідомити партії про безпринципність академіка. З.Я.Белецкій, повторюючи основні положення свого листа Сталіну (про лист ніхто не знав, чи робили вигляд, що не знали), звинувачував Александрова в ідеалізмі і аналогічних гріхах. У проекті записки для Сталіна, узагальнюючої підсумки дискусії, його виступ названо демагогічним. Більш того, Білецького намагалися зловити на буржуазному об'єктивізмі, причепивши його відмови критикувати Фалеса. «За що ми будемо критикувати Фалеса? - Запитував Білецький. - За що ми будемо критикувати Дідро? За те, що не був діалектиком. Та він і не міг бути діалектиком. Він був представником свого часу, спирався на знання свого часу, відображав інтереси свого часу »(РЦХІДНІ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 478. Л. 114). 

 Провідною постаттю серед захисників Александрова був П.Н.Поспелов. Він присвятив свій виступ розбору окремих положень книги, прагнучи показати, що не все в ній так погано. Ось тут-то досвідчений Юдін, який робив олівцеві замітки по ходу дискусії, записав разючу по точності проникнення в задум вистави фразу: «Такі захисники тільки погіршують справу. Вони - позбавлені вірного чуття, а керуються іншими міркуваннями »(АРАН. Ф. 1636. On. 1. Д. 48. Л. 85). Серед захисників Александрова були також Б.М.Кедров, І.Н.Новінскій, М.П.Баскін, П.Е.Вишінскій, М.А.Диннік та інші. Деякі з них, не маючи можливості виступити, виклали свою думку в письмовому вигляді. Зрозуміло, ніхто, навіть автори рецензій, опублікованих у центральних журналах в 1946 році (Баскін М.П. Видатний працю з історії західноєвропейської філософії / / Вісник Академії наук СРСР. № 946, № 10. С. 121-123; Баскін М.П . Рец. на кн.: Г.Ф.Александров Історія західноєвропейської філософії / / Радянська книга. 1946. № 5. С. 65-69; Вишинський П.Є. Науковий працю з історії філософії / / Більшовик. 1946. № 14 - 15. С. 65-79), не наполягав, що обговорюється «видатний працю з історії західноєвропейської філософії». В цілому, січневе обговорення підручника вийшло за рамки історико-філософських проблем і виявило серйозні колізії в філософському співтоваристві. До цього часу «групи інтересів» цілком визначилися, і серед московських суспільствознавців (насамперед у Інституті філософії і на філософському факультеті Московського університету) йшла тиха, але безжальна війна. Далеко не всі полемічні демарші можуть бути виведені з логіки групової боротьби. У марксистській філософії завжди було неабияк представлено і романтичне подвижництво. Воно змушувало своїх адептів сприймати адміністративно-політичний диктат як зовнішній і піддається виправленню. 

 Ймовірно, деякі філософи знали, що критика Александрова - жанр небезпечний. У 1939 році Е.П.Сіт-ковский, «червоний професор» і видний політпрацівник Червоної Армії, написав рецензію на книгу Г.Ф.Александрова (Александров Г.Ф. Нарис історії нової філософії на Заході. М.: Видання «Радянської науки », 1939) - курс лекцій, прочитаний у Московському університеті марксизму-ленінізму і МІІФЛІ. У цій рецензії розкривалися недоліки книги. Сітковський показав рукописний текст своєму вчителеві професорові І.К.Лупполу (незабаром розстріляному). Луппол, як свідчить Сітковський, повідомив йому просту річ: «Сьогодні в газеті надруковано, що на ваше місце в ЦК партії призначено Александров, і буде неправильно політично, якщо Ви надрукуєте цю рецензію. Не давайте її, не лізьте в бійку ». Рада вчителя виявився своєчасним. Бажання публікувати рецензію відпало. Однак Сітковський допустив серйозну помилку, втім, вельми типову для більшовицьких романтиків того часу. Він порадився з Ф.В.Константіновим, що працював тоді в редакції «Правди». Константинов сказав: «Так більшовики не чинять, це аморально. Дай цю рецензію мені, я нікому її не покажу, ні до кого вона від мене не піде. Мені вона потрібна для орієнтації »(Сітковський Е.П.« Працювати власною головою ... »/ / Вітчизняна філософія: досвід, проблеми, орієнтири дослідження. Вип. VI. Зживаючи« жданов-щину ». М.: Академія суспільних наук при ЦК КПРС, 1991. С. 5). Сітковський дав Константинову рецензію для орієнтації, і події стали розгортатися в небажаному напрямку. «Федя (Ф.В.Константінов. - Авт.) Відправив мою рецензію Александрову ... - Свідчить Сітковський. - Тут я перший раз подумав про те, що, звичайно, доведеться мені сидіти за цю рецензію. Почалася боротьба, яка прийняла тоді дуже неприємні форми »(Там же. С. 5-6). Ніякими іншими відомостями про цю боротьбу ми не володіємо, але швидше за все, питання про рецензії вже втратив гостроту, коли Ситковского несподівано відрядили на фронт, а там заарештували і відправили «до Абакумову» («До Абакумову» - означало арешт органами держбезпеки. - Прим . ред.). Слід зауважити, що навряд чи неопублікована рецензія мала пряме відношення до арешту Ситковского. Ймовірно, він як працівник Главпо- літуправлекія РККА потрапив у досить численну групу генералів і офіцерів, заарештованих в 1943 році. Але в кожному разі сам факт його боротьби з Александровим і подальшого арешту був відомий багатьом з тих, хто брав участь у критиці александровского підручника в 1947 році (Сітковський тоді був у таборі). 

 Спокійне Протягом січневої дискусії було порушено З.А.Каменскім, який не дуже багато міркував про помилки Александрова, але зате різко і чітко порушив питання про свободу філософського дослідження. Каменський заявив про засилля бюрократизму та протекціонізму в керівництві наукою і поставив під сумнів професійні здібності начальства (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 234. Л. 150). Згодом, коли прийшов час зведення рахунків, йому помстилися за цей випад. У дискусії взяв заочна участь член ЦК, начальник Радінформбюро С.А.Лозовскій. Він прислав текст свого виступу, де завдав удар заступнику Александрова М.Т.Іовчуку. «Коли я прочитав про те, що Іовчук відразу отримав докторський ступінь, причому до опублікування книги став членом-кореспондентом Академії наук, мене дуже зацікавили габарити цього вундеркінда, який відразу ж перескочив кілька стадій, обов'язкових для кожного наукового співробітника, - писав Лозовський. - Але виявляється справа просто. Заступники хвалять начальника, начальник хвалить і просуває своїх заступників »(РЦХІДНІ. Ф. 7. Оп. 125. Д. 491. Л. 52). Так, поволі, знайшли спільну мову майбутні «космополіти». 

 Б.М.Кедров, захищаючи Александрова, виступив проти М.Б.Мітіна. Свідомий антагоніст Митинському стилю в науці, що прийшов у філософію з досвідом вченого-натураліста, Б.М.Кедров визначив цей стиль таким чином: «Дочекайся, поки твої помилки повторить інший, і тоді сміливо, принципово, безстрашно критикуй свої власні помилки, повторені іншим , але не називай при цьому своє прізвище »(АРАН. Ф. 1922. On. 1. Д. 234. Л. 4). 

 Січнева дискусія завершилася з «нічийним» результатом. У документі, направленому в ЦК ВКП (б), були присутні як критичні, так і позитивні оцінки книги. Розлого перелагались сталінські вказівки, які повинні були допомогти Александрову «виправити наявні недоліки і врахувати всі корисні за- зауважень у подальшій роботі над підручником »(АРАН. Ф. 1922. On. 1. Д. 235. Л. 57). Це припущення виявилося невиправданим. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Шлях вгору"
 1. 2. Принцип Відповідності (аналогії)
    «Як вгорі, так і внизу; як внизу, так і вгорі». Цей принцип містить в собі ту істину, що завжди існує відповідність між законами і явищами в різних площинах Буття і Життя. Стара аксіома герметики полягає в цих словах - «Як вгорі, так і внизу; як внизу, так і вгорі» - і оволодіння цим принципом дає засіб вирішення багатьох темних парадоксів і прихованих секретів
 2.  Глава 13. Шлях до свободи
    Глава 13. Шлях до
 3. § 1. Введення
    Перш ніж звернутися до всього різноманіття релігійних шляхів осягнення вищої реальності, необхідно згадати, що будь-яка форма релігії тісно пов'язана з філософським світоглядом. Але якщо філософія віддає свою перевагу в пізнанні навколишньої реальності і внутрішнього світу людини розуму і рождающемуся з нього раціональному знанню, то релігія в переважній більшості випадків спирається на
 4. ГЛАВА П'ЯТА
    Таким чином, те, що має матерію одного виду, легке і [рухається] завжди вгору, то, що протилежну, - важке і завжди вниз, а [те, що між ними, має матерії], отлічпие від цих, але по відношенню один до одного є тим же, чим ці абсолютно, і здатні рухатися як вгору, так і вниз, ось чому повітря і вода мають і легкість і тяжкість каж-25 дое і вода осідає у всіх тілах,
 5. Книга друга Глава перша 1 За винятком Camestres, Вагос, Disamis і Bocardo. -
    204. Глава друга 1 В 57 а 40 - b 17. 205. 2 Ця літера «А» та ж, що «А» в 53 b 12-14, але не в 53 b 21-22. -205. Глава п'ята 1 В 57 b 32-35. - 217. 2 В 58 а 38 - b 2. - 218. »Див 58 а 26-32. - 218. 1 Л саме посилку «якщо Б не властиво пі одному А, то А не властиво ні одпому Б». СР 59 а 12-13. - 219. 2 В 58 а 38 - Ь 2. - 219. Глава восьма 1 ср «Про тлумачення»,
 6. ГЛАВА ЧЕТВЕРТА
    Про вітрах поговоримо, виходячи з уже висказапного нами раніше. Як ми стверджуємо, є два види ісяа-репія: вологе і сухе. Одне називається парою, а інше пе має загальної назви, тому ми змушені застосовувати до цілого ім'я, [підходяще] для частини, і називати його як би димом. Тим часом ні влажпое випаровування не існує без сухого, ні сухе без вологого, але все це називають [так чи іпаче] в
 7. ГЛАВА ШОСТА
    Так як руху здається протилежним пе тільки рух, а й спокій, то слід розібратися 25 в цьому. У прямому сенсі руху протилежно [тільки] рух, але протистоїть йому і спокій (так як він є лишенность, а в даному разі і лишенность вважається протилежністю). Однак який [спокій] якого [руху]? Наприклад, [руху] щодо місця - [спокій] щодо місця.
 8. 3. 2. Шлях «із варяг у греки»
    Коли ж поляни жили окремо по горах цим, була тут путь із Варяг в Греки, а із Греків по Дніпру, а верхів'їв Дніпра - волок до Ловати, а по Ловати можна увійти в Ільмень, озеро велике; з цього ж озера витікає Волхов і впадає в озеро велике Нево, а устя того озера входить у море Варязьке. І по тому морю можна дійти до самого Риму, а від Риму, можна прийти по тому ж морю до Цесарограда, а від
 9. Фізична підготовка і рукопашний бій
    Застосування фізичної сили передбачає високий рівень фізичної підготовленості співробітників приватних детективних і охоронних служб. Найважливішими компонентами фізичної підготовленості виступають: фізична сила, швидкість, витривалість, спритність. Зазвичай розвиток цих якостей відбувається шляхом підготовки та складання співробітниками нормативів з бігу на довгі і короткі дистанції, підтягування на
 10. 2. Кінна служба зв'язку в Перській державі
    (Геродот, Історія VIII, § 98) Зв'язок у величезній Перської державі була добре організована і здійснювалася естафетному способом. Яскраве опис її залишив нам Геродот, який міг спостерігати її під час своєї подорожі по Персії. ... Серед смертних істот немає такого, яке досягало б місця призначення швидше перського вісника; так майстерно це влаштовано персами. Розповідають, що наскільки
 11. Розділ дев'ятий
    Поговоримо тепер про блискавки і грім, а також про вих-ю рях, Престер і громових ударах. Справа в тому, що початок у всіх цих [явищ] необхідно визнати одним і тим же. Як було сказано, випаровування двоякі: вологі і сухі, а їх змішання в можливості містить в собі [властивості] того й іншого. Згущуючись, випаровування, як ^ сказано раніше, утворює хмару, причому щільність згущення хмар зростає
© 2014-2022  ibib.ltd.ua