Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

9.6 Розрахунок економічної ефективності капітальних вкладень та дольової участі галузей при влаштуванні зрошувальних систем з використанням виробничих стічних вод Загальна постановка задачі.

Зрошувальна система запроектована для грунтового доочищення виробничих стічних вод. Вододателем зрошувальної системи є підпри-ємство комунального господарства. Стічні води надходять з очисних споруд промзони. Водоспоживачів - сільгосппідприємство.

До складу системи утилізації входять споруди очищення виробничих і господарсько-побутових стічних вод, накопичення, подачі і розподілу стічних вод на полях зрошення.

Базовий варіант - очищення стічних вод на спеціалізованих спорудах, приріст заданого обсягу сільгосппродукції за рахунок інших (крім зрошення стічними водами) напрямків інтенсифікації сільгоспвиробництва.

Альтернативний варіант - будівництво систем сільськогосподарського використання стічних вод.

Розрахунок предотвращенного економічного збитку (водоохоронного ефекту) при використанні стічних вод промзони на зрошення проводити на основі даних по хімскладу води до і після зрошення, кількості знятих загряз нений, гранично-допустимими концентраціями (ГДК) речовин у стоках і величині прийнятої індексації для водогосподарської дільниці.

При визначенні предотвращенного економічного збитку допускається застосування методичних підходів, закладених у «Тимчасовому порядку оцінки та відшкодування шкоди навколишньому середовищу в результаті аварій» (Мінприроди Росії, 1993 р.); Порядку визначення розміру збитків від забруднення земель хімічними речовинами (Мінприроди Росії, 1993 р.); Тимчасовою методикою оцінки збитків, що наноситься рибним запасам внаслідок будівництва, реконструкції та розширення підприємств, споруд та інших об'єктів (Держкомприроди СРСР, 1990 р.); Методиці підрахунку збитків, заподіяних державі порушенням водного законодавства (ЦБНТІ Мінводгоспу СРСР, 1983 р.). Потрібно:

1. Визначити відвернена економічний збиток від пристрою зрошувальної системи. 2. Розрахувати абсолютну економічну ефективність капітальних вкладень.

3.

Визначити розрахункові наведені витрати кожного учасника будівництва зрошувальної системи.

Вихідні дані:

1. Характеристика забруднювачів стічних вод (представлені в табл. 8).

Таблиця 8 Забруднювачі Концен-Ступінь Кількість Относи-Наведено-трация за-грунтової знятих кові ва маса брудно-очищення грунтом за-небезпека річного ний, со-(ГДК) г/м3 забруднень речовини скидання тримаючи-m; г/м3 (А), I / ГДК домішок щихся в (Ахт) усл.г/м3 стічних водах пе-ред оро-ням, г/м3 Зважені речовини 457 20 437 0,05 22 БСК5 530 3 527 0,33 174 ГПК 1840 6 1834 0,17 312 Азот загальний 59 - 59 7413 Фосфор (Р2О5) 41 - 41 10 410 Нафтопродукти 20 0,05 19,96 20 399 РАЗОМ: 1730 2. Розрахунковий питомий об'єм збитку від скидів забруднюючих речовин у

водні об'єкти К = 443,5 руб / усл.т. (У цінах 1990р.) 3.

Коефіцієнт екологічної ситуації аналізованого району (район Московської області) Р = 2,28

3 квітня.

Обсяг використаних стічних вод на зрошення V = 1,5 млн.м 5.

Капітальні вкладення за базовим варіантом До § (с) = 3400 тис.руб. 6.

Експлуатаційні витрати за базовим варіантом З § (с) = 520 тис.руб. 7.

Капітальні вкладення на приріст сільгосппродукції при базовому варіанті До $ (сХ) = 1300 тис.руб. 8.

Експлуатаційні витрати на приріст сільгосппродукції при базовому варіанті С $ (сх) = 80 тис.руб. 9.

Капітальні вкладення на будівництво пропонованої зрошувальної системи Кн (с) = 1700 тис.руб. 10.

Експлуатаційні витрати за пропонованою зрошувальної системі Сп (с) = 1300 тис.руб. 11.

Капітальні вкладення на землеробські поля зрошення Кн (зп) = 1500 тис.руб 12.

Експлуатаційні витрати по землеробським полях зрошення Сп (зп) = 9 тис руб. 13.

Приріст вартості річного додаткового чистого прибутку продукції СПП = 123 тис.руб.

Рішення: 1.

Визначаємо приведені витрати на будівництво за базовим варіантом З s (с) = ЕнК S (с) + С s (з) = 0,15-3400 + 520 = 1030 тис.

руб. 2.

Визначаємо приведені витрати на приріст сільгосппродукції за базовим варіантом Зs (сх) = Ен До $ (сх) + Сs (сх) = 0,15 - 1300 + 80 = 275 тис.руб. 3.

Визначаємо сумарні наведені витрати за базовим варіантом 3 s = з S (с) + 3s (сх) = 1030 + 275 = 1305 тис.руб. 4.

Визначаємо приведені витрати з будівництва пропонованої зрошувальної системи ДТ (с) = ЄП - КН (с) + СН (с) = 0,15 - 1700 +130 = 385 тис.руб 5.

Визначаємо приведені витрати на землеробські поля зрошення

ЗК (ДТ) = ЄК-КК (ПК) + СН (ЗП) = 0,15 - 1500 + 90 = 315 тис.руб. 6.

Визначаємо сумарні наведені витрати за пропонованим варіантом Зн = Зн (с) + Зн (зп) = 385 + 315 = 700 тис руб. 7.

Визначаємо відвернена економічний збиток (водоохоронні

n

ефект) Еу = К-Р VX (Am), Еу = 443,5 - 2,28 - 1,5 - 1730 = 2624 тис.руб.

I = 8 січня.

Визначаємо загальну (абсолютну) економічну ефективність капіталовкладень на будівництво пропонованої системи

^ Еу + С + п 123 + 2624

О = у L л 86

^ АВС До 3200 '

-LV До 9.

Визначаємо розрахункові наведені витрати кожного учасника пропонованого варіанту

= З s (с) Q = 1030 = для вододателя: ЕВД = З Зн = 1305 - 700 = 553 тис . руб.

З s 27 травня

для водоспоживачів: 3 ВП = З, ™ - 3 н = 1305 = 147,7 тис.руб.

Отримане розрахункове значення 3 ВП менше наведених витрат водо-

виробника (Зн (зп) = 315 тис.руб.). Результати застосування методу оцінки порівняльної ефективності через розрахункові показники наведених витрат свідчать про те, що фінансова участь вододателя у створенні системи сільськогосподарського використання стічних вод може бути збільшена відносно первинних даних.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.6 Розрахунок економічної ефективності капітальних вкладень та дольової участі галузей при влаштуванні зрошувальних систем з використанням виробничих стічних вод Загальна постановка задачі. "
 1. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  розрахунків за цільовими кредитами, спрямованим на закупівлю обладнання та матеріалів; 3) розробки, впровадження та придбання новітніх технологій, обладнання та матеріалів, в тому числі і за кордоном. Цей перелік цілей є вичерпним. Позички надаються на підставі договору про надання та повернення позички, що укладається між підприємством та Міністерством фінансів РФ (за формою
 2. § 4. Господарські товариства і суспільства
  розрахунків з кредиторами. По-друге, відповідальність носить солідарний характер, отже, кредитори вправі в повному обсязі або в будь-якій частині пред'явити вимоги до будь-якого з учасників, який зобов'язаний їх задовольнити. По-третє, учасники несуть однакову відповідальність, тобто в рівній мірі кратну розмірами їх вкладів у статутний капітал (п.1 ст. 95 ЦК). По-четверте, загальний обсяг
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  розрахунки підприємства з бюджетом з податків. Фіскальні органи спробували за допомогою підзаконних актів (інструктивних листів) змінити зміст цієї норми, встановивши пріоритет розрахунків з бюджетом. Зрозуміло, що в цій суперечці відбилися протиріччя між бюджетниками (вчителі, лікарі, армія і т.д.) і виробничниками. Тепер, коли зникли обмеження на заробіток працівника, це протиріччя стало
 4. 8.1. Аналіз підходів до оцінки ефективності управлінської праці
  розрахунку ефективності суспільного виробництва, зазначає: «Ефективна від-тивність ж і соціальна, і економічна являє собою відношення економічного чи соціального ефекту до необхідних на його досягнення затратам »[Хачатуров Т. С. Ефективність капітальних вкладень. М., 1979, с. 22]. Американський економіст П. Хейне вважає, що« ефективність неминуче є оціночною категорією.
 5. § 1. Нова економічна політика
  розрахунку на державних підприємствах. Пропонувалося скоротити число підприємств, що знаходяться у віданні ВРНГ і його місцевих органів, привести їх кількість у відповідність з існуючими у держави ресурсами, а решта здати в оренду або закрити. Одночасно вказувалося на можливість переходу до грошової форми обміну і необхідність введення платності всіх господарських послуг. У серпні -
 6. § 1. Соціально -економічний розвиток країни
  розрахунку на душу населення було значно менше. Торгівля хлібом в багатьох містах і промислових центрах відбувалася з перебоями. Тривале рішення зернової проблеми позначалося на рівні добробуту мільйонів людей, стримувало розвиток промисловості. Створювалася реальна загроза виникнення гострих соціальних проблем. Уже в першій половині 50-х рр.. на радянську економіку, тільки
 7. ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛІТИКИ РРФСР. ВЕСНА 1990 - ВЕСНА 1991
  розрахунок - стримати »« суверенізаторскіе »настрої Росії через її послабило ие шляхом переорієнтації автономних утворень на союзні владні структури108. У цих умовах після прийняття росій-кой Декларації про суверенітет боротьба за автономії проходила? од гаслом« Хто більше дасть? »і розігрівала апетити місцевих національних еліт , які ніхто і не намагався обмежувати. При цьому у російських
 8. 4.4. Реформи АТД: географічні передумови та наслідки
  розрахунку на одного учня розрізняються у багато десятків разів. Крім того, утруднений демократичний контроль за діяльністю навіть тих округів, які управляються виборними органами. Дробность і ускладненість територіального управління почасти має політичний сенс - послабити політичну боротьбу, відсторонити низькооплачувану частина населення від участі в ній. «Справді, - писав
 9. 4. РІВЕНЬ І ЕКОНОМІЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
  розрахункова норма сміття накопичена на 1 чол. м / рік; М - кількість жителів у населеному пункті, чол.; q - питома норма накопичення сміття на 1 працюючого на виробництві, в громадських, видовищних та ін будівлях м / рік (робочого, службовця і т.д.); П - кількість робітників, службовців і т.д. відповідно, чол. Середньодобовий об'єм сміття визначається за формулою: QC = ~ H - K, (4.2)
 10. 1.3. Показники ефективності природокористування і охорони природи
  розрахунку на рік визначається як різниця між економічним результатом природоохоронного заходу і витратами на його здійснення. Цей показник використовується для обгрунтування проектних рішень природоохоронних комплексів або об'єктів, коли порівнювані варіанти неоднакові за своїми соціальними та економічними результатами, а засоби (капіталовкладення) обмежені. У цьому випадку вибирають той
© 2014-2022  ibib.ltd.ua