Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Рольова структура організації.

Рольова структура колективу визначає склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінкових ролей між окремими працівниками і є важливим інструментом в системі роботи з персоналом.
Творчі ролі властиві ентузіастам, винахідникам і організаторам і характеризують активну позицію у вирішенні проблемних ситуацій, пошуку альтернативних рішень і варіабельності мислення.
Комунікаційні ролі визначають зміст і рівень участі в інформаційному процесі, взаємодія в обміні інформацією в процесі прийняття рішень.
Поведінкові ролі характеризують типові моделі поведінки людей на виробництві, в побуті, на відпочинку, роботі, в конфліктних ситуаціях і відіграють важливу роль в колективі.
Звичайно, кожній людині доводиться виконувати в тій чи іншій мірі всі три види ролей, і можна говорити лише про ступінь прояву його особистості в тій чи іншій творчій, комунікаційної і поведінкової ролі. Поведінка людини має різноспрямовані тенденції як на краще, так і до гіршого і залежить від зовнішнього середовища.
Основними методами для визначення рольової структури є соціально-психологічні методи, тестування, спостереження, аналіз біографічних і кадрових даних, матеріали атестації персоналу, результати проведення рольових ігор.
Уміння керівника правильно використовувати рольову структуру в управлінні колективом сприяє підвищенню ефективності спільної діяльності колективу, зменшенню деструктивних і психологічних конфліктів, гнучкому застосуванню "мозкового штурму" при прийнятті складних рішень.
В табл.3.6. наводяться найбільш характерні творчі, комунікаційні та поведінкові ролі з їх короткою характеристикою.
Таблиця 3.6. - Рольова структура колективу Назва ролі Зміст ролі 1. Творчі ролі Генератор ідей Висуває принципові ідеї, визначає ключові проблеми, пропонує альтернативи рішення, визначає шляхи і засоби реалізації ідей. Компілятор ідей Доводить фундаментальні ідеї до прикладного рішення, має здібності з'єднання різних ідей, розробляє технологію використання висунутих ідей на практиці Ерудит Носій енциклопедичних відомостей з широкого кола проблем в минулому і сьогоденні Експерт Володіє здібностями оцінити доцільність тієї чи іншої ідеї і дати правильну пораду по ходу обговорення Ентузіаст Власним прикладом і чарівністю заражає групу вірою в успіх загальної справи, спонукає інших працювати сумлінно.
Критик Піддає критичному аналізу хід і результати роботи групи, дає критичну і часто негативну оцінку видві-Гаєм ідей Організатор Організовує роботу групи, пов'язує в процесі "мозкового штурму" роботу окремих членів групи з позиції досягнень-вання кінцевої мети '2. Комунікаційні ролі Лідер Людина, що володіє в групі високим особистим і професійними авторитетом, який впливає на поведінку групи в цілому і окремих її членів діловодства тель Виконує важливу рутинну роботу з фіксації ідей, довідок, думок і складанню підсумкового звіту групи Зв'язковий Зв'язує на неформальній міжособистісної основі членів групи, іноді конфліктуючих між собою, забезпечує зовнішні взаємозв'язки групи "Сторож" Розподіляє і контролює потоки інформації, оцінюючи важливість або другорядність повідомлень, і доводить їх до
лідера Координатор Здійснює ув'язку дій окремих членів групи з точки зору досягнення кінцевої мети в контакті з лідером Провідник Людина, яка добре знає географію та історію району, структуру організації і забезпечує зв'язки групи із зовнішнім середовищем 3. Поведінкові ролі Оптиміст Завжди впевнений в успіху загальної справи, знаходить шляхи виходу з кризових ситуацій, заражає своїм позитивним поведінкою
членів групи Нігіліст Завжди не впевнений в успіху загальної справи, має критичну точку зору, найчастіше відмінну від загальноприйнятої, вигля-дит "чорної вороною" Конформіст Слід загальноприйнятим нормам поведінки, пасивно злагоди-шается з рішенням групи, представляючи "мовчазну біль-шість" Догматик Наполегливо тримається відомих норм, стоїть до останнього у своїй думці, не погоджуючись з раціональним рішенням групи Коментатор Фіксує і коментує події, що відбуваються в житті людей, в світі, на роботі, в спорті і побуті Кляузник Збирає і сприяє поширенню чуток, часто неперевірених і помилкових. У всьому бачить особисту образу і готовий писати скарги в усі інстанції Борець за правду Є носієм і виразником суспільної моралі, філософії підприємства, прав людини. Може грати як прогресивну, так і консервативну роль Громадський працівник Захоплений громадською роботою, нерідко придумує і виконує "почини" і "заходи" в робочий час. До своїх обов'язків по службі стосується посередньо "Важлива птах" напускати на себе загадковий важливий вид, даючи зрозуміти, що він багато чого знає і у нього є "рука" "Казанська сиро-та" Шукає співчуття у оточуючих, скаржачись на своє лиха-ве положення і нерозуміння в колективі і серед керівників-дства "Йорж" Зазвичай перебуває в роздратованому стані, відштовхуючи від себе друзів і наживаючи ворогів, конфліктує з керівництвом і
колегами "Собі на умі" Займається переважно особистими справами на роботі (читає лекції, пише дисертацію, облаштовує квартири і дачі і пр.), при цьому використовуючи своє службове становище Лентяй Не виявляє ніякої активності в праці, займається другорядними справами (спить, читає газети, курить, ходить по відділах), веде порожні розмови "Наполеон" Марнославний людина зазвичай маленького зросту з манією величі, геніальності, невизнаності, що прагне зайняти керівне крісло, любить розповідати про свої успіхи і
досягненнях Соціальна структура характеризує трудовий колектив підприємства як сукупність суспільних груп, класифікованих за статтю, віком, національного і соціального складам, рівнем освіти, сімейним станом.
Вихідними даними для аналізу соціальної структури є: листки з обліку кадрів; результати соціологічних досліджень; матеріали атестаційних комісій; накази з кадрових питань.
Для отримання достовірних і порівнянних даних найбільш підходить листок з обліку кадрів, оскільки містить найбільшу кількість відомостей, які підтверджуються іншими документами (паспорт, копія документа про освіту, трудова книжка, список наукових праць, свідоцтво про шлюб та ін.) Однак листок з обліку кадрів не містить ряд важливих соціальних показників, що змушує залучати соціологічні методи дослідження, які точні тільки в межах висловлювання респондента.
Вважаємо, що достатньо повною є соціальна структура колективу, згрупована по 12 ознаками. Вона містить такі показники, як: стать, вік, стаж роботи, освіта, соціальне походження, національність, сімейний стан, партійність, мотивація, прогресивність, рівень життя і ставлення до власності. З них вихідні дані по першому восьми показниками вибираються безпосередньо з листка по обліку кадрів.
Керівник підприємства повинен розташовувати по можливості повної соціальною структурою колективу для прийняття стратегічних рішень щодо розвитку підприємства, вдосконалення системи управління та ефективному управлінню персоналом: за статтю, віком, рівнем освіти, національним складом і сімейним станом.
У практиці управління перед проведенням радикальних перетворень (вибори керівника, акціонування, зміна системи оплати праці, реорганізація підрозділів тощо) необхідно знати реальне співвідношення сил в колективі з позиції готовності до роботи в нових умовах. Для цього необхідно знати структуру колективу за ознаками "прогресивності" і "мотивації".
За ознакою "прогресивності" трудовий колектив можна розділити на 3 основні частини:
передова частина ("мотор"), в яку входять творчі особистості з яскраво вираженою самомотивацією діяльності ;
середня частина ("маховик"), в яку входять працелюбні і виконавчі працівники, мотивовані на матеріальне заохочення;
відстала частина ("корозія"), в яку входять порушники трудової дисципліни і ледарі, здатні працювати тільки під впливом адміністративного примусу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рольова структура організації. "
 1. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Рольовому "посадовому" поведінці (бойовики, контролери, «смотрящіє», охоронці тощо); - жорстку дисципліну з підпорядкуванням по вертикалі, засновану на власних законах і нормах з санкціями за порушення; - професійне використання основних державних та соціально-економічних інститутів, що діють в країні, з метою створення зовнішньої законності злочинної діяльності (
 2. Глава 1.5. Особливості національної ділової культури
  структур, але на Заході така група - це згуртована команда. Значить, можна поставити питання: росіяни - колективісти або індивідуалісти? Як показали соціологічні дослідження, росіяни - великі індівідуалісти.Однако влада вважається більше з групою, ніж з індивідом. Нам ще належить, якщо ми хочемо бачити кожної окремої людини в системі, міняти зразки поведінки як керівника, так
 3. Глава 3.2. Етапи підготовки й перепідготовки персоналу
  структур: наявність працівників необхідної кваліфікації; визначення числа працівників відповідної кваліфікації; визначення потреб у фахівцях з конкретним профілями і кваліфікації; аналіз фахівців за віковими категоріями для своєчасної підготовки їх якісного заміщення; аналіз навчальних закладів і центрів, відбір базових навчальних закладів; складання бази даних по
 4. Характерні особливості групи
  рольової структури, що передбачає розподіл ролей між членами групи в процесі прийняття колективних рішень ("хто що робить?"). У добре структурованої групі внутрішні зв'язки чітко розглядаються і строго підтримуються лідером, інакше він може втратити контроль за ситуацією в групі. Під новостворюваної або розпадається неформальній групі внутрішня структура може бути
 5. Ефективність роботи неформальної
  рольових ігор, причому рекомендувалося формувати команди від 4 до 8 чол. Всього нами проведено більше 100 експериментів (спостережень). Встановлено, що найбільшу результативність за часом і якістю ігор мали групи чисельністю від 4 до 6 чол. У групах чисельністю 7-8 чол., як правило, 1-2 члена команди самовиключалісь або усувалися від гри з причин відсутності індивідуальної ролі і
 6. 2. Функції виконавчої влади:
  структур. 6. Загальне керівництво і оперативно-розпорядча робота. 7. Координація (узгодження) дій різних органів управ-ління, посадових осіб і організацій. 8. Контроль, тобто перевірка фактичного положення справ для виявив-лення та усунення порушень законів. 9. Облік людських, матеріальних, грошових та інших коштів для здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності. 10.
 7. 2. Суб'єкти адміністративного права можуть бути індивідуальні та колективні.
  структурні підрозділи органів виконавчої влади, на-ділені власною компетенцією 2) недержавні організації а) громадські об'єднання (повт, види) б) трудові колективи в) комерційні структури г) органи місцевого
 8. 1. Орган виконавчої влади
  структуру, компетен-цію, территор. масштаб. діяльності, утворена відповідно законодав-ством, наділена правом виступати за дорученням держави, при-кличуть входити в порядку здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності здійснювати повсякденне керівництво господарських, соці-ально-культурних, адміністративно-політичною сферами, займатися міжгалузевим управлінням.
 9. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Структури суспільства як соціально, так і територіально. Російський васалітет мав найбільш істотними своїми рисами: ієрархічністю і гарантіями прав і привілеїв панівного класу. Ю.М. Ескін вважає, що для російського типу васалітету характерна значна ступінь колективності: не тільки «статус», але і відносини панування-підпорядкування йшли в значній мірі і через корпоративну
 10. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  організацію та функціонування селянської економіки, природу селянства як соціального явища, ввів поняття «моральна економіка». В. П. Данилов, високо оцінюючи внесок дослідника у вивчення проблем аграрної історії, справедливо зазначає, що концепція Скотта є розвитком поглядів вчених російської організаційно-виробничої школи (А.В. Чаянов, О.М. Челіщев, Н. П. Макаров) . Скотт
© 2014-2022  ibib.ltd.ua