Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Карпов М.С.. Цивільно-правові заходи оперативного впливу. - М.: «Статут». - 141 с., 2004 - перейти до змісту підручника

§ 2. Систематизація заходів оперативного впливу, передбачених у ГК РФ

Наведена нижче таблиця є спробою систематизації, з урахуванням викладених у цій роботі тез, заходів оперативного впливу, можливість застосування яких прямо передбачена чинним Цивільним кодексом. Віднесення або невіднесення тих чи інших односторонніх заходів до заходів оперативного впливу зумовлено насамперед тими уявленнями, якими керувався автор при написанні цієї роботи, а значить, при іншому науковому підході існує возможность.іного вирішення даної проблеми, відмінного від наведеного. Крім цього, з метою полегшення використання результатів систематизації оперативних заходів на практиці, поряд з деякими оперативними заходами наведені додаткові правомочності боржника, що представляють самостійну різновид наслідків порушення договору, примусова ред-пічянія котооих можлива тільки в судовому порядку.

Вид порушення зобов'язання контрагентом Заходи оперативного впливу, що застосовуються потерпілою стороною Умови застосування Джерело ГКРФ Загальна частина

г положення про орга / пельствах: надання виконання зобов'язання частинами кредитор має право не приймати такого виконання якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, умовами зобов'язання і не випливає із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання ст. 311. Г_ прийняття виконання або сти належні з не може бути ч. 1 п. 2 інша прострочення з його сто-нього гроші або цін-виконано поса-ст. 327 рони ві папери в депозит ніком внаслідок нотаріуса, а у випадках, подібного поведе-встановлених зако-ня кредитора ном, в депозит суду. Внесення грошової суми або цінних паперів у депозит нотаріуса або суду вважається виконанням ненадання обумовленого договором виконання зобов'язання або наявність зобов'язань, очевидно свідчать про те, що таке виконання не буде вироблено у встановлений термін потерпіла сторона, на якій лежить зустрічне виконання, має право призупинити виконання свого зобов'язання або відмовитися від виконання цього зобов'язання і вимагати відшкодування збитків або законом не передбачено інше п. 4 ст. 328 надання виконання не в повному обсязі потерпіла сторона, на якій лежить зустрічне виконання, має право призупинити виконання свого зобов'язання або відмовитися від його виконання в частині, що відповідає ненадання якщо договором або законом не передбачено інше п. 4 ст. 328 прострочення виконання зобов'язання боржником кредитор має право відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків ло інтерес для кредитора і причиною невиконання була прострочення його боку ст. 405

кредитор відмовляється боржник має право за-видати розписку в отриманні тримати виконання, нии виконання повністю У цих випадках креди або у відповідній тор вважається просро частини, повернути борговий чівшіх документ або відмітити в розписці неможливість ст. 408

Продовження таблиці Забезпечення виконання зобов'язань: в результаті пошкодження заставодавець має право від заставодержатель ч. 1 та ч. 3 переданого залогодержа-нього відмовитися і відповідає за повну п. 2 ст. 344 телю предмета застави він зажадати від-або часткову змінився настільки, що ня за його втрату втрату або повре-не може бути використаний ждение передаєте-за прямим призначенням го йому предмета застави, якщо не доведе, що може бути звільнений від відповідальності у відповідності зі ст. 401 ГК РФ порушення заставодавцем заставодержатель п. 4 ст. 357 умов застави товарів в вправі шляхом наложе-обороті ня на закладені товари своїх знаків та печаток призупинити операції з ними до усунення порушення невиконання боржником у кредитор має право якщо договором не ч. 1 п. 1 і строк зобов'язання щодо оп-утримувати річ, передбачено п . 3 ст. 359 лате речі або витрат і підлягає передачі інше інших збитків, пов'язаних боржникові або особі, з нею вказаній боржником, до тих пір, поки зобов'язання не буде виконано невиконання боржником кредитор має право якщо договором не ч. 2 п. 1 та вимог кредитора, утримувати річ , передбачено п. 3 ст. 359 випливають з обов'язкових підлягає передачі інше ства, сторони якого боржникові або особі, діють як підприємцями-вказаному должни-мець ком, до тих пір, поки відповідна вимога не буде виконано вимогу бенефіціара гарант має право відмовити гарант повинен п. 1 ст. 376 або додані до нього бенефіціару в удов-негайно повівши-документи не відпо-летворенія його требо-мить бенефіціара вуют умовам гарантії вання про відмову удовле-або представлені гарантові творити його требо-по закінченні визначений-вання ного в гарантії строку Продовження таблиці Особлива частина

Купівля-продаж, загальні положення: продавець відмовляється зрадити покупцеві проданий товар покупець має право етказаться від виконання договору купівлі-п. 1 ст. 463 продавець не передає або відмовляється передати покупцеві стосуються товару приналежності або документи, які він повинен передати відповідно до закону, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу покупець має право призначити йому розумний строк для їх передачі. У разі, коли приналежності або документи, які стосуються товару, не передані продавцем у зазначений строк, покупець має право від-: слі інше не передбачено договором продавець передав на порушення договору купівлі-продажу покупцеві меншу кількість товару, ніж визначено договором покупець має право відмовитися від переданого товару і від його оплати, а якщо товар оплачений, вимагати повернення сплаченої грошової суми якщо інше не передбачено договором передача продавцем передбачених договором купівлі-продажу товарів в асортименті, що не відповідає договору покупець має право відмовитися від їх прийняття і оплати, а якщо товар оплачений, вимагати повернення сплаченої грошової суми якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу. Товари, що не відповідають умові договору купівлі-продажу про асортимент, вважаються прийнятими, якщо покупець у розумний строк після їх отримання не повідомить продавця про свою відмову від товарів п. 1,4,6 ст. 468

продавець передав покупці-Покупець має право за якщо інше не пре-п. 2,3,4,6 телю поряд з товарами, своїм вибором: бачено дого-ст. 468 асортимент яких соот-прийняти товари, соот-злодієм купівлі-ветствует договором купівлі-відповідне умо-продажу, товари, продажу, товари з порушенням-вию про асортимент, не відповідаю-ням умови про асорті-і відмовитися від ос-щие умові дого - менте тальних товарів; відмовитися від усіх переданих товарів. При відмові від товарів, асортимент яких не відповідає умові договору купівлі-продажу, або пред'явлення вимоги про заміну товарів, що не відповідають умові про асортименті, покупець вправі також відмовитися від оплати цих товарів, а якщо вони оплачені, зажадати повернення сплаченої грошової суми злодія купівлі- продажу про асортимент, вважаються прийнятими, якщо покупець у розумний строк після їх отримання не повідомить продавця про свою відмову від товарів істотне порушення покупець вправі якщо інше не уста-п. 2,5 продавцем вимог до відмовитися від вико-новлено законом, ст. 475; п. 2 якості товару (вияв-нения договору купівлі-для договору по-ст. 482; п. 1 ються непереборних недоліків, які не можуть бути усунені без невідповідних витрат або витрат часу, чи виявляються неодноразово, або виявляються знову після їх усунення, та інших подібних недоліків) або передача товару без тари та (або) упаковки або в неналежній тарі та (або) упаковці продажу ставки - за винятком випадку, коли постачальник, який одержав повідомлення покупця про недоліки переданих товарів, без зволікання замінить поставлені товари товарами належної якості ст. 518 продавець у розумний строк покупець вправі для договору по-п. 2 ст.

480; п. 1 ст. 519 не виконав вимоги відмовитися від вико-ставки - за исклю-

покупця про доукомплек-нання договору купівлі-чением випадку, тованих товару продажу коли постачальник, який одержав повідомлення покупця про некомплектності поставлених товарів, без зволікання доукомплектує товари або замінить їх комплектними товарами продавець у розумний строк покупець вправі для договору по-п. 2,3

ст. 480; п. 1

ст. 519 не виконав вимоги відмовитися від вико-ставки - за исклю-

покупця про передачу нения договору купівлі-чением випадку,

комплекту товарів продажу коли постачальник, який одержав повідомлення покупця про некомплектності поставлених товарів, без зволікання доукомплектує товари або замінить їх комплектними товарами покупець не сповістив продавець має право від-якщо продавець ст. 483 продавця про порушення заться повністю або доведе, що Неви-умов договору купівлі-частково від удовле-конання цього продажу про кількість, про творіння вимог правила покупате-асортименті, про якість, покупця про передачу лем спричинило НЕ-комплектності, тарі і йому відсутнього можливість удов-(або) про упаковку товару в термін, передбачений кількості товару, заміну товару, що не летвор його вимоги або спричиняє законом, іншими правовими відповідного для продавця несо-актами або договором, а умовами договору вимірні расхо-якщо такий строк не уста- купівлі-продажу про ка-ди в порівнянні з новлен, в розумний строк честве або про ассор-тими, які він поніс б, якби після того, як порушення тімент, про усунутий-

відповідної умови нии недоліків това-був своєчасно договору мало ра, про доукомплектова-сповіщений про порушення договору. Якщо бути виявлено виходячи з нии товару або про за-

характеру і призначення товару мене некомплектного продавець знав або

товара комплектним, повинен був знати про

про затаривании і (або) тому, що переданий-про упаковку товару ві покупцеві або про заміну неналежною тари і (або) упаковки товару товари не відповідають умовам договору купівлі-продажу, він не має права посилатися на зазначені обставини і відмовлятися від задоволення вимог покупця покупець на порушення закону, інших правових актів або договору купівлі-продажу не приймає товар або відмовляється його прийняти продавець має право відмовитися від виконання договору п. 3 ст. 484 покупець на порушення договору купівлі-продажу відмовляється прийняти та оплатити товар продавець має право відмовитися від виконання договору п. 4 ст. 486 покупець на порушення договору купівлі-продажу відмовляється прийняти та оплатити товар у випадках, коли продавець згідно з договором купівлі-продажу зобов'язаний передати покупцеві не тільки товари, які покупцем не оплачені, а й інші товари продавець має право призупинити передачу цих товарів до повної оплати всіх раніше переданих товарів якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором п, 5 ст. 486 покупець не виробляє у встановлений договором строк черговий платіж за проданий на виплат і переданий йому товар продавець має право відмовитися від виконання договору якщо інше не передбачено договором п. 2 ст. 489 сторона, яка зобов'язана страхувати товар, не здійснює страхування відповідно до умов договору інша сторона має право відмовитися від виконання договору ч. 2 ст. 490 Роздрібна купівля-прод яжа: покупцеві не надано можливості негайно одержати в місці продажу інформацію про товар покупець має право в розумний строк відмовитися від виконання договору п. 3 ст. 495 продаж товару неналежної якості покупець має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу якщо недоліки товару не були застережені продавцем п. 1,3 ст. 503 виявлення недоліків товару, властивості яких не дозволяють усунути їх покупець має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу п. 2,3 ст. 503 Поставка товару неподання покупцем відвантажувальної рознарядки у встановлений строк постачальник має право відмовитися від виконання договору поставки п. 3 ст. 509 прострочення поставки товарів покупець має право, повідомивши постачальника, відмовитися від прийняття товарів якщо в договорі поставки не передбачено інше, товари, поставлені до одержання постачальником повідомлення, покупець зобов'язаний прийняти та оплатити п. Зет. 511 постачальник в розумний строк не розпорядився товаром, прийнятим покупцем на відповідальне збері-покупець має право реалізувати товар або повернути його постачальнику п. 2 ст. 514 невибірка покупцем (одержувачем) товарів у встановлений договором поставки термін, а при його відсутності - в розумний строк після отримання повідомлення постачальника про постачальник має право відмовитися від виконання договору п. 2 ст. 515

 поставка товарів неналежної якості та деякому-покупець (одержувач) має право відмовитися від їх оплати п. 2 ст. 520 істотне порушення договору однією зі сторін: постачання товарів неналежної якості з недоліками, які не можуть бути усунені в прийом-інша сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору поставки (повністю або частково) або договір поставки вважається зміненим або розірваним з моменту отримання однією стороною у ведом-п. 2 ст. 450, ст. 523 лемий для покупця строк змінити його умови в лення інший сто-або неодноразове нару-односторонньому поряд-ку про односто-шення строків поставки товарів, неодноразове порушення термінів оплати товарів або неодноразова невибірка товарів ке роннем відмову від виконання договору повністю або частково, якщо інший термін розірвання або зміни договору не передбачений у повідомленні або не визначений угодою сторін Поставка товарів для державних потреб: збитки, завдані по-постачальник (виконай-п. 2,3 ставщика (виконавцю) у зв'язку з виконанням державного контракту, не відшкодовуються відповідно до державним контрактом тель) має право відмовитися від виконання державного кон факту. При розірванні державного контракту по даній підставі постачальник також має право відмовитися від виконання договору поставки товару для державних потреб ст. 533 Енергопостачання: порушення Енергоснаб-лишнього організацією вимог, що пред'являються до якості енергії абонент має право відмовитися від оплати такої енергії п. 2 ст. 542 істотне порушення енергопостачальна якщо інше не пре-ч. 2 п. 1 договору абонентом-організація має право бачено зако-ст. 546 організацією відмовитися від виконання договору ном або іншими правовими актами Рента і довічне утримання з утриманням Загальні положення про ренту і довічне утримання з іждг, веніем: невиконання платником одержувач ренти ч.2, 3 кім ренти обов'язків з надання забезпечення виконання його зобов'язань (ст . 329) або страхування на користь одержувача ренти ризику відпові-право розірвати договір ренти ст. 587 венности за невиконання або неналежне виконання зобов'язань з виплати ренти Оренда

 Загальні положення про оренду: виявлення недоліків орендар має право орендар має п. 1 ст. 612 зданого в оренду імущі-безпосередньо дане право, навіть ства, повністю або час-утримати суму поне-якщо під час за-тично перешкоджають сених ним витрат ключения договору користуванню ним на усунення даних недоліків з орендної плати, попередньо повідомивши про це орендодавця орендодавець не знав про ці недоліки порушення орендодавцем орендар має право ч. 3 п. 1 обов'язки з виробництва капітального ремонту провести капітальний ремонт, передбачений договором або викликаний невідкладною необхідністю, і зарахувати його вартість в рахунок орендної плати ст. 616 Підряд

 Загальні положення про підряд: невиконання замовником обов'язку сплатити ус-підрядник має право на утримання ре-ст. 712 тановленной ціну або іншу суму, належну підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду результату робіт, а також належать замовнику обладнання, переданої для переробки (обробки) речі, залишку невикористаного матеріалу та іншого залишився в нього майна замовника до сплати замовником відповідних сум підрядник не приступає своєчасно до виконання договору підряду або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим замовник має право відмовитися від виконання договору п.

 2 ст. 715

 невиконання підрядником замовник має право від-п. Зет. 715 в призначений термін вимоги замовника про усунення недоліків роботи, якщо під час її виконання стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином заться від договору замовник, незважаючи на своєчасне і обгрунтоване попередження з боку підрядника про відповідні обставини, зазначених у п. 1 ст . 716, в розумний строк не замінює непридатні або недоброякісні матеріал, обладнання, технічну документацію або передану для переробки (обробки) річ, не змінює вказівок про спосіб виконання роботи або не приймає інших необхідних заходів для усунення обставин, що загрожують її придатності підрядник має право відмовитися від виконання договору підряду п. 3 ст. 716 порушення замовником своїх обов'язків за договором підряду, зокрема ненадання матеріалу, обладнання, технічної документації або підлягає переробці (обробці) речі, перешкода виконанню договору підрядником, а також наявність обставин, очевидно свід-підрядник має право або не приступати до роботи, а розпочату роботу призупинити або відмовитися від виконання договору ст. 719 чить про те, що виконання зазначених обов'язків не буде вироблено у встановлений термін відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки результату роботи у встановлений замовником розумний строк не були усунуті або є суттєвими і неусувними замовник має право відмовитися від виконання договору п. 3 ст . 723 Побутовий підряд: надання роботи або послуги, не передбаченої договором замовник має право відмовитися від їх оплати п. 1 ст. 731 неналежне виконання або невиконання робіт за договором побутового підряду замовник має право відмовитися від виконання договору ст. 503,739 Будівельний підряд: відмови замовника від заміни наданих їм матеріалів чи обладнання у разі виявлену неможливість їх використання без погіршення якості виконуваних робіт підрядник має право відмовитися від договору будівельного підряду п. 3 ст. 745 виявлення в результаті робіт недоліків, які виключають можливість його використання для зазначеної в договорі будівельного підряду мети та не можуть бути усунені підрядником або замовником замовник має право відмовитися від приймання результату робіт п. 6 ст. 753 Перевезення: порушення пасажиром або відправником вимог перевізника про сплату провізної плати або інших платежів за перевезення перевізник має право утримувати передані йому для перевезення вантажі і багаж до сплати відповідних сум якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами, договором перевезення або не випливає із суті зобов'язання п. 4 ст. 790 подача перевізником відправник вантажу ч.2п. 1 транспортних засобів не придатних для перевезення має право відмовитися від поданих транспорт-ст. 791 - відповідного вантажу них засобів Позика і кредит

 Кредит: наявність обставин, очевидно які свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернута в термін кредитор має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого кредитним договором кредиту повністю або частково п. 1 ст. 821 порушення позичальником передбаченої кредитним договором обов'язку цільового використання кредиту кредитор має право відмовитися від подальшого кредитування позичальника за договором п. 3 ст. 821 Розрахунки

 Розрахунки платіжними дорученнями: неотримання відповіді на банк може залишити якщо інше не пре-п. 2 ст. 864

 запит банку про уточнення доручення без використан-чено зако-змісту платіжного нения і повернути його ном, встановлений-доручення в термін, передбачений законом або встановленими згідно з ним банківськими правилами, а за їх відсутності - в розумний строк, при невідповідності платіжного доручення вимогам , передбаченим законом і встановленими згідно з ним банківськими правилами платнику вими відповідно до нього банківськими правилами або договором між банком і платником Розрахунки за акредитивом: отримання банком-емітентом документів, прийнятих виконуючим банком і не відповідних по зовнішніх при-банк-емітент має право відмовитися від їх прийняття, а за непокритим акредитивом-відмовитися від возме-п. 2 ст. 871 знакам умовам АККРЕДО-домлення виплачених тива сум Розрахунки по інкасо: неусунення на вимогу виконуючого банку недоліків, пов'язаних з відсутністю будь-якого документа або невідповідністю документів за зовнішніми ознаками інкасовому дорученням банк має право повернути документи без виконання п. 1 ст. 875 Зберігання Загальні положення про зберігання: прострочення сплати винагороди за зберігання більш ніж на половину періоду, за який воно має бути сплачено охоронець вправі відмовитися від виконання договору якщо договором зберігання не передбачено інше п. 2, 5 ст. 896 в результаті пошкодження, за яке охоронець відповідає, якість речі змінилася настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням поклажедатель вправі від неї відмовитися якщо інше не передбачено законом або договором зберігання п. 3 ст. 902 Страхування: невиконання страхувальником або вигодонабувачем за договором майнового страхування обов'язки, про повідомлення страховика або його представника про настання страхового випадку страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування якщо не буде доведено, що страховик своєчасно дізнався про настання страхового випадку або що відсутність у страховика відомостей про це не могло позначитися на його обов'язку виплатити страхове відшкодування п. 1,2 ст. 961 невиконання страхувальником або вигодопріобрета-страховик має право відмовити у виплаті якщо не буде доведено, що страхів-п. 1,2,3 ст. 961 телем за договором особистого страхування обов'язки про повідомлення страховика або його представника про смерть застрахованої особи або про заподіяння страхового відшкодування щик своєчасно дізнався про настання страхового випадку або що відсутність у страховика відомостей Продовження таблиці шкоди його здоров'ю, якщо хоча б одне із зазначених подій є страховим випадком про це не могло позначитися на його обов'язку виплатити страхове відшкодування Доручення: невиконання довірителем вимог повіреного, що діє в якості комерційного представника, за договором доручення повірений, діючий як комерційного представника (п. 1 ст. 184), має право утримувати знаходяться у нього речі , які підлягають передачі довірителю п. 3 ст. 972 Комісія: покупка комісіонером майна за ціною вище погодженої з Коміто-комітент має право відмовитися від прийняття такої покупки, заявивши якщо комісіонер повідомив, що приймає різницю в п. 3 ст. 995 тому про це комісіонеру в розумний строк після отримання від нього повідомлення про укладення угоди з третьою особою ціні на свій рахунок, комітент не вправі відмовитися від укладеної угоди невиконання комітентом комісіонер має право в разі об'яв-п. 2 ст. 996 вимог комісіонера за договором комісії утримувати знаходяться у нього речі, які підлягають передачі комітенту або особі, зазначеній комітентом ня комітента неспроможним (банкрутом) зазначене право комісіонера припиняється, а його вимоги до комітента в межах вартості речей, які він утримував, задовольняються у відповідності зі ст. 360 нарівні з вимогами, забезпеченими заставою 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Систематизація заходів оперативного впливу, передбачених у ГК РФ"
 1.  Карпов М.С.. Цивільно-правові заходи оперативного впливу. - М.: «Статут». - 141 с., 2004

 2.  ВИСНОВОК
    «Практично кожен, якби він міг, волів би одержати задоволення своїх вимог, минаючи необхідність звернення за цим до суду. Суди дороги, повільні і можуть допускати помилки. Особливо кредитори схильні думати, що суди занадто симпатизують боржникам, внаслідок чого вони часто шукають шляхи відновлення порушеного права, які б не вимагали звернення до суду ... »1. Дане твердження
 3.  2. Основні особливості заходів оперативного впливу
    Насамперед названі заходи є заходами правоохоронними. Вони застосовуються уповноваженою особою лише тоді, коли зобов'язана сторона допустила ті чи інші порушення, наприклад не виконала зобов'язання у встановлений термін, ухиляється від виконання тих чи інших дій, систематично затримує платежі, неналежно виконує зобов'язання і т. п. Інша особливість заходів оперативного
 4.  1. Поняття заходів оперативного впливу
    Під заходами оперативного впливу розуміються такі юридичні засоби правоохоронного характеру, які застосовуються до порушника цивільних прав та обов'язків безпосередньо уповноваженою особою як стороною в цивільному правовідношенні, без звернення за захистом права до компетентних державних органів. До них, зокрема, відносяться: одностороння відмова від порушеного другою
 5.  § 1. Підходи до класифікації та систематизації заходів оперативного впливу
    Проблема класифікації оперативних заходів до теперішнього часу залишається однією з найменш досліджених в теоретичній концепції заходів оперативного впливу. Однак для збереження подібного стану речей існують абсолютно об'єктивні передумови, пов'язані насамперед з істотним різноманіттям розглянутих заходів, перелік яких не може носити закритий характер хоча б тому, що
 6.  3. Заходи оперативного впливу на порушника цивільних прав
    3. Заходи оперативного впливу на порушника цивільних
 7.  ВСТУП
    Перехід від адміністративного планування до децентралізованої системи майнових відносин, заснованих на рівності, майновій самостійності та автономії волі їх учасників, зробив особливо актуальною проблему захисту прав і законних інтересів суб'єктів цивільного права. Неважко помітити, що результат економічної діяльності більшості учасників майнового обороту в багатьох
 8.  3. Види заходів оперативного впливу
    Заходи оперативного впливу численні і різноманітні, але вони можуть бути поділені на такі види. Заходи оперативного впливу, пов'язані з виконанням зобов'язань за рахунок боржника. Загальна норма, що стосується даного виду заходів оперативного впливу, встановлена ??ст. 397 ГК. Згідно з цією нормою у разі невиконання боржником зобов'язання виготовити і передати річ у власність,
 9.  Криміналістика та теорія оперативно-розшукової ДІЯЛЬНОСТІ
    Теорія оперативно-розшукової ДІЯЛЬНОСТІ як Самостійна наука відгалузілась від кріміналістікі и перебуває в стадії становлення. Тому не ВСІ кріміналісті и процесуалісті візнають ее юридичною наукою. Разом з тім предмети кріміналістікі и оперативно-розшукової ДІЯЛЬНОСТІ відрізняються один від одного, хочай й мают Багато Спільного. Схожа їхня методологічна база. Тому смороду мают найбільш вираженною
 10.  § 1. Термінологія та історичні умови формування концепції заходів оперативного впливу
    Приступаючи до вивчення заходів оперативного впливу, в обсяг поняття яких входять такі заходи, як відмова від недоброякісного або простроченого виконання, одностороння відмова від виконання договору, призупинення зустрічного виконання і т.д., слід мати на увазі, що теорія права ще не виробила загальноприйнятою концепції ні за правовою природою даних заходів, ні, тим більше, по їх співвідношенню з
 11.  89. Здійснення права державної власності. Поняття оперативного управління та повного господарського відання майном.
    ПОСТАНОВА Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що перебуває у загальнодержавній власності 6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства і
 12.  Додаткова література
    Закон Російської Федерації «Про державну таємницю» від 21 липня 1993 (у редакції Федерального закону від 6 жовтня 1997р.) Кореневський Ю.В. Токарєва М.Є. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в доведенні по кримінальних справах: Методичний посібник. - М.: «Юрист - Інформ», 2000. Маркушин А.Г. Оперативно-розшукова діяльність: необхідність і законність. - Н. Новгород, 1997.
 13.  Чи можуть за порушення трудової дисципліни застосовуватися заходи громадського впливу?
    Одним з поширених в недавньому минулому засобів впливу на порушників трудової дисципліни вважалися заходи громадського впливу. Серед них були передбачені статутами громадських організацій (партії, комсомолу і профспілок) громадські стягнення за порушення трудової дисципліни, що застосовувалися за рішенням виборного органу відповідної громадської організації, і заходи
 14.  § 4. Специфічний характер гарантій правильного застосування оперативних заходів і особливий характер несприятливих наслідків, супутніх їх застосуванню
    По-четверте, як це було вперше відзначено В.П. Грибановим, односторонній характер застосування уповноваженою особою цих заходів визначає і специфічний характер гарантій їх правильного застосування. Важливе значення у зв'язку з цим набувають два моменти: по-перше, різноманітний і багато в чому індивідуальний характер заходів оперативного впливу, породжений специфікою регульованих відносин,
 15.  § 4. Поняття і види систематизації
    Систематизація - це обробка, приведення нормативних правових актів у єдину, узгоджену систему. Ця діяльність необхідна для того, щоб оперативно знаходити потрібні норми. Систематизація використовується як способу забезпечення суб'єктів права необхідної та достовірної нормативно-правовою інформацією. Виділяють такі види систематизації: інкорпорація, кодифікація і консолідація.
 16.  Навчальна література
    Основна література 1. Організована злочинність (законодавчі, кримінально-процесуальні, криміналістичні аспекти). - СПб.: «Пітер» 2002. Правоохоронні органи Російської Федерації. Під редакцією В.П. Божьева. - М.: Спарк, 2005. Криміналістика. Підручник під ред. В.Н. Кудрявцева, В.Є. Емінова. - М., 1999. Оперативно-розшукова діяльність. Підручник. Под ред. К.К. Горяїнова, В.С.
 17.  «Стаття 92. Закриття оперативно-розшукова довід.
    Оперативно-розшукова справа винна буті закрита у разі: - розшуку особини, яка переховувала від органів Розслідування, суду, ухілялась від відбування кримінального покарань, а такоже особини, яка безвісті зниклого; - набрання законної сили вироку, постанови або ухвали суду; - Закриття крімінальної справи судом, прокурором, слідчім або органом дізнання; - Виконання розвідувальних, корнтрозвідувальніх