Головна
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Іванова, А. В. Лагутін. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ. Вступний курс. ВИДАВНИЦТВО ТГТУ.Тамбов, 2000 - перейти до змісту підручника

СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

ТЕКСТ

В даний час на політичній карті світу знаходиться 230 країн. Більше 190 з них є суверенними, політично незалежними державами.

За соціально-економічному розвитку країни світу можна розділити на економічно розвинені.

Рівень розвиненості країни оцінюється по валовому внутрішньому продукту (ВВП).

Економічно розвиненими країнами є всі країни Європи, Росія, США, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, ПАР і Ізраїль.

Всі інші країни - це країни, що розвиваються, які об'єднують понад 75% населення світу.

Країни світу мають дві основні форми правління: республіканську і монархічну.

Республіка - форма правління, коли всі вищі органи влади обираються або створюються парламентом. Більше 75% всіх країн світу мають республіканську форму правління. Наприклад, Франція, Польща, Індія, Китай, США.

Монархія - форма правління, де верховна державна влада належить одній особі. Наприклад, Іспанія, Великобританія, Японія.

Слів і словосполучень Політичний

Суверенний Держава Розвиток

Об'єднувати

Належати Політична карта світу Соціально- економічний розвиток Валовий внутрішній продукт Населення світу

Об'єднати

Правління

Обирати

Обрати

Створювати

Створити

Парламент

Форма правління

Вищий орган влади

Верховна державна влада ВПРАВИ І ЗАВДАННЯ 1

Підберіть однокореневі слова до прикметником.

Політичний, економічний, республіканський, монархічний, державний. 2

Підберіть прикметники до іменників.

Карта, держава, продукт, розвиток, влада. 3

Змініть пропозиції за зразком.

Зразок: Більше 190 з них - це суверенні держави. Більше 190 з них є суверенними державами.

1) Економічно розвинені країни - це всі країни Європи, Росія, Канада, США, Японія та ін 2) Всі інші країни - це країни, що розвиваються. 3) Республіка - це форма правління, коли всі вищі органи влади обираються або створюються парламентом. 4) Монархія - це форма правління, де верховна державна влада належить одній особі.

4 Вставте в пропозиції дані під рисою дієслова.

1) В даний час на політичній карті світу ... 230 країн. 2) Понад 190 з

них ... незалежними державами. 3) За соціально-економічному розвитку країни ... на розвинені. 4) Країни, що розвиваються ... більше 75% населення світу. 5) Країни світу ... дві основні форми правління. 6) Усі вищі органи влади ... або ... парламентом. 7) Верховна державна влада. одній особі.

Перебувати, бути / з'явитися, ділитися, об'єднувати / об'єднати, мати, обиратися / обратися, створюватися / створитися, належати.

5

Дайте відповідь на питання, використовуючи текст. 1)

Скільки держав знаходиться в даний час на політичній карті світу? 2)

Якими державами є більшість з них? 3)

На які держави можна розділити країни світу щодо соціально-економічного розвитку? 4)

Як оцінюється рівень розвиненості країн? 5)

Які країни є економічно розвиненими країнами? 6)

Скільки відсотків населення світу об'єднують країни, що розвиваються? 7)

Які форми правління мають країни світу? 8)

Що таке республіка? 9)

Що таке монархія? 6

Розділіть текст на частини і дайте назву кожної частини. 7

Поставте питання завдання 5 до абзаців тексту і складіть складний план. 8

Напишіть виклад тексту. 9

Зробіть повідомлення на тему "Сучасна політична карта світу", користуючись планом завдання 7.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ "
 1. ГЛОСАРІЙ
  сучасного управління, дозволяє створити необхідні орієнтири, що допомагають вищому керівництву організації розробити програму конкретних дій і на даний період. Види консультування - експертне, процесне, навчальне консультування. У чистому вигляді зустрічаються вкрай рідко. Виконуючи роботу експерта (спеціаліста в якихось питаннях), консультант при видачі навіть готових рекомендацій
 2. 3.3.3. Іовое геополітичну якість россии
  сучасна Росія, які її інтереси в радянському та пострадянському просторі. Руйнування СРСР, суверенізація національних республік і інші фактори створили простір, де не існує строгих юридичних норм, слабо визначені межі, де кожна республіка і навіть національний округ має не тільки свою суверенну нестійку територію, а й аморфну законодавчу базу. Звідси і
 3. 5.1. ГЕОПОЛИТИКА і НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ
  сучасної Європи, яка намагається шляхом глибокої взаємовигідної інтеграції створити сильну Європу, здатну протистояти заокеанському монстру. Всередині західноєвропейської спільноти йдуть невидимі поверхневому погляду 215 зміни у відносинах США та Європи. Зовні це виглядає як традиційне протистояння Парижа і Вашингтона. Однак це не зовсім так. Недавній міжнародне дослідження,
 4. 3.4. Про теорії Четвертого світу
  сучасним державам. Мета теорії Четвертого світу Політична географія світу в теорії інтерпретується не як географія приблизно 200 держав, а як географія більше 5000 народів. Фіксована мережа держав, відповідно до теорії Четвертого світу, - це своєрідна сукупність імперій, що окупували більшість народів і прагнуть знизити рівень біологічного та культурного
 5. 1.3. «Нова» політична географія: витоки, проблематика, теорія
  сучасного етапу розвитку дисципліни відносяться: - теорія «світових систем» Валлерстайна-Тейлора; - критичне переосмислення функцій і ролі сучасної держави, в тому числі на основі теорії держави Е. Гідденс; - постмодерністські концепції і особливо теорія «конструювання» простору в ході суспільного розвитку і роль у цьому процесі політичного діскурса1; /.
 6. 1.Поіск в галузі методології
  сучасній історичній науці приводила до забуття багатьох досягнень в російській, в першу чергу дореволюційній науці, і затушовування національних особливостей історичного процесу. До розгляду розвитку радянської історіографії треба підходити дуже диференційовано. В її арсеналі багато яскраві праці, особливо з історії дореволюційної Росії. В цілому радянська наука багато років
 7. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  сучасній вітчизняній літературі такий підхід характерний для робіт К. Мяло, яка на основі спостережень істориків і літераторів, власних вражень від безпосередніх зустрічей з селянами, котрі пам'ятають традиційний уклад, дійшла висновку, що «селянське господарство, селянський побут зовсім не були вороже непроникні для техніки та удосконалення життя». І господарство старообрядців,
 8. 4.Питання вивчення народних рухів
  сучасному етапі в літературі, особливо в публіцистиці, велика увага приділяється моральному аспекту народних рухів. Нині, коли насильницьке повалення одного ладу іншим, експропріація експропріаторів не зізнається раз і назавжди встановленої істиною, коли авторитет зброї і революційного насильства не проголошується вище всякої моральності, християнських заповідей і засад
 9. 3. ПРО6 помилках, прогалинах й викривлення у висвітленні історії Вітчизняної війни 1812 року
  сучасному - аташе), відмінно налагодив шпигунство. Аж до лютого 1812 року, коли А. І. Чернишов покинув Париж, він отримував секретні дипломатичні та військові дані з різних джерел, у тому числі з військового міністерства. Були й інші канали, по яких російське керівництво отримувало інформацію про дії та приготуваннях Наполеона. Що стосується планів Наполеона, то тут виправлено
 10. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  сучасники, а також послідовники - ліквідація кріпацтва та введення конституційного ладу. По всій видимості, визвольний рух треба вважати прямим продовженням просвітництва. Якісна відмінність тут в тому, що передові погляди з області ідей переходять в практичні спроби змінити основи дер-ної, економічного та суспільного життя. Такі спроби мали місце
© 2014-2022  ibib.ltd.ua