Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТранспортне право → 
« Попередня Наступна »
ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК ВОДІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

Стаття 4.1. Загальні правила призначення адміністративного покарання

1

Адміністративне покарання за вчинення адміністративного правопорушення призначається в межах, встановлених законом, що передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення, відповідно до цього Кодексу 2

При призначення адміністративного покарання фізичній особі враховуються характер вчиненого ним адміністративного правопорушення, особу винного, його майновий стан, обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність, і обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність. 3.

При призначенні адміністративного покарання юридичній особі враховуються характер вчиненого ним адміністративного правопорушення, майнове і фінансове становище юридичної особи, обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність, і обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність. 4

Призначення адміністративного покарання не звільняє особу від виконання обов'язку, за невиконання якої адміністративне покарання було призначено

5. Ніхто не може нести адміністративну відповідальність двічі за одне і те ж адміністративне правопорушення. Стаття 4.2. Обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність

1 Обставинами, що пом'якшують адміністративну відповідальність, визнаються: 1) каяття особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, 1 1) добровільне повідомлення особою про скоєний ним адміністративне правопорушення

2) запобігання особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, шкідливих наслідків адміністративного правопорушення, добровільне відшкодування заподіяної шкоди або усунення заподіяної шкоди; 3)

скоєння адміністративного правопорушення в стані сильного душевного хвилювання (афекту) або при збігу важких особистих або сімейних обставин; 4)

вчинення адміністративного правопорушення неповнолітнім; 5)

вчинення адміністративного правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має малолітню дитину.

2. Суддя, орган, посадова особа розглядають справу про адміністративне правопорушення, можуть визнати пом'якшуючими обставини, не зазначені в цьому Кодексі або в законах суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правонару шениях

Стаття 4.3. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність

1 Обставинами, що обтяжують адміністративну відповідальність, визнаються 1)

продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її; +2)

повторне вчинення однорідного адміністративного правопорушення, якщо за вчинення першого адміністративного правопорушення особу вже було піддано адміністративному покаранню, по якому не закінчився термін, передбачений статтею 4.

6 цього Кодексу, 3)

втягнення неповнолітнього у вчинення адміністративного правопорушення; 4)

вчинення адміністративного правопорушення групою осіб; 5)

вчинення адміністративного правопорушення в умовах стіхііного лиха або за інших надзвичайних обставин; 6)

вчинення адміністративного правопорушення в стані сп'яніння.

Суддя, орган, посадова особа що призначають адміністративне покарання, в залеж ності від характеру вчиненого адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.

2. Обставини, передбачені частиною 1 цієї статті не можуть враховуватися як обтяжуючі у разі, якщо зазначені обставини передбачені в якості кваліфікуючої ознаки адміністративного правопорушення відповідними нормами про адміністративну відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення.

Стаття 4.4. Призначення адміністративних покарань за вчинення кількох адміністративних правопорушень

1. При вчиненні особою двох і більше адміністративних правопорушень адміністративне покарання призначається за кожне вчинене адміністративне правонару шення. 2

При вчиненні особою однієї дії (бездіяльності), що містить склади адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена двома і більше статтями (частинами статей) цього Кодексу та розгляд справ про яких підвідомча одного й того ж судді органу , посадовій особі адміністративне покарання призначається в межах санкції, що передбачає призначення особі, яка вчинила вказане дія (бездіяльність), більш суворого адміністративного покарання. 3

У випадку, передбаченому частиною 2 цієї статті, адміністративне покарання призначається:

в межах санкції, що не передбачає призначення адміністративного покарання у вигляді попередження, якщо однією із зазначених санкцій передбачається призначення адміністративного покарання у вигляді попередження;

в межах санкції, при застосуванні якої може бути призначений найбільший адміністративний штраф у грошовому вираженні, якщо зазначеними санкціями передбачається призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного штрафу

4. При призначенні адміністративного покарання відповідно до частинами 2 і 3 цієї статті можуть бути призначені додаткові адміністративні покарання, передбачені кожної з відповідних санкцій

Стаття 4.5. Давність притягнення до адміністративної відповідальності

1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення не може бути винесено після закінчення двох місяців з дня вчинення адміністративного правопорушення, а за порушення законодавства Російської Федерації про безпеку дорожнього руху (в частині адміністративних правопорушень, які спричинили заподіяння легкої або середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілого).

. Після закінчення одного року з дня вчинення адміністративного правопорушення

2 При триваючому адміністративне правопорушення терміни, передбачені частиною 1 цієї статті, починають обчислюватися з дня виявлення адміністративного правопорушення 4

У разі відмови в порушенні кримінальної справи або припинення кримінальної справи, але за наявності в діях особи ознак адміністративного правопорушення терміни, передбачені частиною 1 цієї статті, починають обчислюватися з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про його припинення 5

У разі задоволення клопотання особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, про розгляд справи за місцем проживання даної особи строк давності притягнення до адміністративної відповідальності припиняється з моменту задоволення цього клопотання до моменту надходження матеріалів справи судді, до органу, посадовій особі, уповноваженим розглядати справу, за місцем проживання особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення

Стаття 4.6. Термін, протягом якого особа вважається підданим адміністративному покаранню

Особа, якій призначено адміністративне покарання за вчинення адміністративного правопорушення, вважається підданим даного покарання протягом одного року з дня закінчення виконання постанови про призначення адміністративного покарання.

Глава 8. Адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища та

природокористування

Стаття 8.23. Експлуатація механічних транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовині викидах або нормативів рівня шуму

Експлуатація громадянами автомобілів, мотоциклів або інших механічних транспортних засобів, у яких вміст забруднюючих речовин у викидах або рівень шуму, вироблюваного ними при роботі перевищує нормативи, встановлені державними стандартами Російської Федерації, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до трьохсот рублів

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 4.1. Загальні правила призначення адміністративного покарання"
 1. Глава 4. Призначення адміністративного покарання
  Глава 4. Призначення адміністративного
 2. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  Завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи дозвіл його відповідно до закону забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень. Стаття 24.4. Клопотання 1. Особи,
 3. Стаття 29.1. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
  Суддя, орган, посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення з'ясовують наступні питання: 1) чи належить до їх компетенції розгляд даної справи; 2) чи є обставини , виключають можливість розгляду даної справи суддею, членом колегіального органу, посадовою особою; 3) чи правильно складено протокол про адміністративне
 4. Стаття 30.1. Право на оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особами, зазначеними у статті 25 1 - 25.5 цього Кодексу 1) винесене суддею - у вищестоящий суд; 2) винесене колегіальним органом - в районний суд за місцем знаходження колегіального органу; 3) винесене посадовою особою - до вищестоящого органу, вищестоящій посадовій особі або до районного суду за
 5. Стаття 31.1. Набрання постановою по справі про адміністративне правопорушення законної сили
  Постанова по справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили: 1) після закінчення терміну, встановленого для оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення, якщо зазначене постанова не було чи опротестоване; 2) після закінчення терміну, встановленого для оскарження рішення за скаргою, протесту, якщо зазначене рішення не було оскаржене
 6. 15.1. Адміністративне правопорушення, покарання, відповідальність і їх суб'єкти
  Адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке законом встановлено адміністративну відповідальність (ст. 2.1 КпАП). Основним актом, який передбачає адміністративні правопорушення і адміністративну відповідальність, є КпАП. Поряд з ними адміністративні правопорушення і відповідальність
 7. Глава 3. Адміністративне покарання
  Глава 3. Адміністративне
 8. Глава 15. Призначення покарання
  Глава 15. Призначення
 9. 42. Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання по УЗ-ву РФ.
  Звільнення від кримінальної відповідальності. У зв'язку з дійовим каяттям. Вперше соверш прест невеликої тяжкості, якщо добровільно стало з повинною, сприяло розкриттю злочину, відшкодувала шкоду або іншим чином загладити заподіяну шкоду. У зв'язку з примиренням з потерпілим. - "-, Якщо вона примирилася і загладити шкоду. У зв'язку із зміною обстановки. - "- Або ср тяж, якщо ця особа
 10. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
  По справі про адміністративне правопорушення з'ясуванню підлягають 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення, 4) обставини, що пом'якшують
 11. 1. Призначення покарання при рецидиві злочинів.
  Оцінюючи факт вчинення умисного злочину особою, яка має судимість за раніше скоєний умисний злочин (рецидив) як обтяжуючої обставини, законодавець додатково встановлює: термін покарання за рецидив злочинів не може бути нижче половини, при небезпечному рецидиві - не менше двох третин, а при особливо небезпечному рецидиві - трьох чвертей максимального терміну
 12. 1. Адміністративно-правова норма
    це нормативно-правові, що регулюють відносини у сфері державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають у процесі здійснювала-тичних державної діяльності. Особливості адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові
 13. § 3. Структура кримінального закону
    Кримінальний кодекс РФ ділиться насамперед на дві частини: Загальну і Особливу. У Загальній частині КК визначені поняття, значимі для всіх злочинів і будь-якого складу злочину: поняття, завдання та принципи кримінального закону, поняття злочину і покарання, основні елементи складу злочину, загальні положення про призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Загальна частина
 14. Закони Хаммурапі: система і принципи.
    Саме прагненню зафіксувати різні нововведення в правління царя Хаммурапі і зобов'язані своєю появою Закони Хаммурапі (XVIII в. До н. Е..). Звід судових правил був записаний в самому кінці царювання знаменитого правителя - близько 1750 р. до н. е.. - І повинен був зберегти на майбутнє плоди судово-реформаторської та адміністративної діяльності царя. Складені при Хаммурапі закони не
 15. 5. Підставою виникнення, зміни та припинення адміністративних пр-ний служить юридичний факт.
    Юридичні факти ділять-ся на події і дії. Дії є результатом активного волевиявлення суб'єктів. Дії - правомірні і неправомірні. Правомірні - відпо-вують вимогам адміністративно-правових норм (видання наказу про призначення на державну посаду), неправомірні (делікти) - не відповідають їм (адміністративні та дисциплінарні проступки). Події
 16.  1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями права.
    1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями
 17. Глава I Загальні положення
    Стаття 1. Завдання адвокатури Відповідно до Конституції СРСР і Конституції РРФСР основним завданням адвокатури в РРФСР є надання юридичної допомоги громадянам та організаціям. Адвокатура в РРФСР сприяє охороні прав і законних інтересів громадян і організацій, здійсненню правосуддя, дотриманню і зміцненню соціалістичної законності, вихованню громадян у дусі точного і
 18. Стаття 2.1. Адміністративне правопорушення
    1 Адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке цим Кодексом чи законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення встановлена адміністративна відповідальність 2. Юридична особа визнається винним у вчиненні адміністративного правопорушення, якщо буде встановлено,
 19. § 4. Кримінально-правова норма
    Кримінально-правова норма - це правило поведінки, яке надає учасникам даних суспільних відносин юридичні права і покладає на них юридичні обов'язки. Порушення або недотримання цих норм тягне за собою застосування заходів державного примусу у вигляді кримінального покарання. Кримінально-правові норми відображаються (формулюються) в статтях КК. Таким чином, стаття КК - це
 20. Амністія. Помилування. Судимість
    Стаття 84. Амністія 1. Відповідно до Конституції РФ (п. "е" ч. 1 ст. 103) до ведення однієї з палат Федеральних Зборів - Державної Думи належить оголошення амністії. Акт амністії тягне за собою певні кримінально-правові наслідки, встановлювані в кримінальному законі. 2. Кримінально-правова регламентація акта амністії дається в ст. 84. Відповідно до цієї
© 2014-2020  ibib.ltd.ua