Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Фізична культура - частина способу життя людини - система спеціальних вправ і спортивної діяльності, спрямована на розвиток його фізичних і духовних сил. Вона спирається на наукові дані про фізичних і психічних можливостях організму, на спеціальну матеріально-технічну базу, що сприяє їх прояву та розвитку / Фізична культура, як частина загальної культури, спрямована на гармонійний розвиток всіх природних сущ-ностних сил і морального духу людини. В системі всебічного вдосконалення особистості вона становить важливу основу повноцінної життєдіяльності: активної праці, нормального сімейного життя, організованого відпочинку та повноти творчого самовираження. Масовість і загальність фізичної культури забезпечуються обов'язковими програмами фізичного розвитку дошкільників у дитячому саду; комплексною програмою фізичного виховання учнів усіх класів загальноосвітньої і професійної школи; фізичною підготовкою у вузах, спорттовариства, клубах та секціях здоров'я; програмами спортивних шкіл, секцій, гуртків, систематичної зарядкою будинку та на виробництві. Широко використовується різноманіття національних форм здійснення фізичної культури.

Разом з тим недостатньо використовуються для підняття рівня фізичної культури народу стадіони та парки, слабка ініціатива в будівництві найпростіших спортмайданчиків і спортзалів, в організації спортивних, туристських та інших клубів на кооперативних засадах. Тим часом кожна цивілізована людина змолоду повинен піклуватися про своє фізичному вдосконаленні, володіти знаннями в області гігієни та медичної допомоги, вести здоровий спосіб життя.

Фізична культура в житті суспільства виконує ряд найважливіших функцій. Розвиваюча функція полягає у вдосконаленні всіх фізичних сутнісних сил людей, включаючи м'язову і нервову системи, психічні процеси; руки і ноги; гнучкість і стрункість тіла, око і вухо, здатність орієнтуватися в просторі в екстремальних ситуаціях, адаптуватися до мінливих умов:

Виховна функція фізичної культури спрямована на зміцнення витривалості і загартування морального духу людини.

Древні казали: «у здоровому тілі - здоровий дух». Фізичне здоров'я забезпечує відчуття повноти і радості життя, успіх у праці та творчої діяльності. Заняття фізичною культурою повинні бути органічно пов'язані з високими моральними цілями і благородними прагненнями. У цьому випадку загартована воля, твердість і рішучість характеру, колективістська спрямованість особистості послужать інтересам суспільства: боротьбі з нехлюйством, розбещеністю, хуліганством, курінням, наркоманією, пияцтвом; сприятимуть активної праці і здоровому відпочинку. Освітня функція полягає в тому, щоб ознайомити людей з теорією та історією фізичної культури, її значенням у житті особистості; з різноманітними видами фізкультури і спорту як засобом задоволення фізичних і духовно-естетичних потреб. Споглядання спортивної боротьби, проявів майстерності, сили духу, краси людського тіла пробуджує в людях сильні почуття, доставляє естетичну насолоду. Однак тільки пасивно-споглядальне ставлення до фізкультури і спорту завдає шкоди здоров'ю. Оздоровчо-гігієнічна функція обумовлена тим, що в сучасних умовах життя у багатьох людей, у зв'язку з дефіцитом активної дії, розвивається гіподинамія, знижується опірність організму. Це робить необхідної для кожної людини щоденну зарядку, ритмічну гімнастику, проведення фізкультурних пауз на роботі. Прогулянки в ліс, піші або лижні походи, катання на ковзанах, спортивні ігри призводять організм в рух, створюють хорошу основу для боротьби з такими шкідливими звичками,, як алкоголізм, куріння, неробство, безладні пильнування біля телевізора. Тим самим фізкультура і спорт виконують і загальнокультурну функцію, організують і заповнюють вільний час корисними і захоплюючими заняттями.

Багатовікова історія фізичної культури породила у людей фізкультурний свідомість: розуміння сутності фізичної культури, її життєвої необхідності, значення як природної основи розумового, трудового, морального, естетичного розвитку. Фізкультурний свідомість включає в себе знання з історії, тебріі, практики фізкультури і спорту, сприяє виробленню у людей умінь і навичок фізкультурної та спортивно-ігрової діяльності.

Йому органічно притаманні: відчуття здоров'я і відчуття радості буття; моральна воля на подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод; емоційно-естетичні переживання, породжувані красою людського тіла і духу. Частиною фізкультурного свідомості є здатність судження про явища фізичної культури та спорту, ідеальні уявлення про фізичну досконалість і красу людського тіла, безпосередні та опосередковані фізкультурно-спортивні інтереси. У ході практичних занять у хлопців розвивається фізкультурно-спортивне мислення; готовність удосконалювати технічну майстерність; орієнтуватися в часі, просторі та ігрової ситуації; проявляти творчий підхід до вирішення спортивно-ігрових завдань. Все це забезпечує формування в них потреб у збереженні здоров'я, в організованій фізичної діяльності, у морально-естетичному переживанні, міцно вводить фізкультуру і спорт в звичний, повсякденний спосіб життя.

Фізкультурний свідомість має свої специфічні функції. Просвітня функція полягає в тому, щоб сприяти загальному руху,-досягненню справжньої масовості спорту, донесенню до індивідуальної свідомості кожної людини думки про необхідність стати учасником спортивно-масової роботи, боротьби за здоров'я. З просвітньої тісно пов'язана стимулююча функція фізкультурного свідомості. Застосування різноманітних стимулів спонукає школярів до безпосередньої діяльності, допомагає проявити витримку, наполегливість, завзятість, здобувати перемоги над собою в боротьбі за своє здоров'я. Необхідність у контролюючої і гальмуватиме функції фізкультурного свідомості виникає, коли захоплення високими спортивними досягненнями спонукає молоду людину ігнорувати свої основні справи, обов'язки та морально-правові норми. Контроль і гальмування негідної поведінки досягаються не тільки і не стільки заборонами, скільки навіюванням хлопцям думки про благородство і лицарство справжнього спортсмена, несумісних з аморальністю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ "
 1. Програмні тези
  сутність і функції. Основні фактори і межі політичної соціалізації. Агенти і етапи політичної соціалізації.
 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури, фізичної культури і спорту
  фізичної культури і спорту: а) створюють умови для розвитку фізичної культури і спорту; б) організують і проводять спортивні заходи; в) здійснюють будівництво, утримання та організацію роботи об'єктів і муніципальних установ фізичної культури і спорту (спортивних майданчиків, стадіонів, плавальних басейнів, спортивних шкіл та ін.); г) контролюють дотримання встановлених правил,
 3. Запитання для семінарського заняття 1.
  Сутність і основні структурні елементи політичної культури? 3. Яким чином можна типологізувати політичну культуру? 4. У чому полягають особливості політичних культур Заходу і Сходу? 5. У чому проявляється специфіка впливу політичної культури на різноманітні політичні процеси? 6. До якого з типів політичних культур Ви віднесли б Росію? 7. У чому полягають особливості,
 4. Література
  сутність і основні функції культури: Навчальний посібник. - Л., 1989. Тоинби А.Д. Розуміння історії. - М., 1991. Шапіро А.Л. Історіографія з найдавніших часів по XVIII століття. -
 5. Проблемні питання 1.
  Культурних чинників? 2. Наскільки можна порівняти вплив на державу масових цінностей громадян з діяльністю офіційних структур та інститутів влади? 3. Чи може політичний діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура фашизму», «культура тероризму», «культура геноциду»? 4. Як співвідносяться політична
 6. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
  культура - якісний стан всіх соціальних інститутів, так чи інакше пов'язаних з існуванням права в суспільстві. Це не просто сукупність соціальних явищ, але саме якісний стан останніх, характеризує рівень розвитку, ефективність правової системи. Правова культура показує правові цінності, результати та досягнення суспільства у правовій сфері, ступінь розвитку
 7. Додаткова література
  культури на політичну систему суспільства. - М., 1998. Баталов Е.Я. Політична культура сучасного американського суспільства. - М., 1990. Гельман В.Я. Політична культура, масова участь і електоральна поведінка. - Політична соціологія та сучасна російська політика. - Сп б., 2000. Левадний Н.П., Ушков А.М. Політичні культури Заходу, Сходу і Росії в історичному
 8. § 2. Функції права: поняття, види
  функцій права. Соціальна функція права виявляється в тому, що право закріплює умови вільної діяльності людини у сфері сім'ї, побуту, культури. Охороняючи життя, честь, гідність, недоторканість особи, Гарай; Тіру їй доступ до досягнень культури і освіти, право тим самим забезпечує передумови для його нормального і всебічного розвитку. Іншими словами, тут право
 9. 4. Мета фізичних ідей
  сутність своїх об'єктів. Отже, не можна стверджувати, що фізика, оскільки вона не йде далі відносин н регулярно, не схоплює сутності речей. Є основні, або істотні, властивості, як, наприклад, маса і заряд, які є джерелом ряду інших властивостей. Точно так само мають місце основні, або істотні, структури (patterns), що включають деякі з цих джерел
 10. 84. Номенклатура функцій д-ва, форми і методи їх здійснення.
  Функцій). Методи здійснення функцій держави - це способи і прийоми за допомогою яких органи держави реалізують свої функції. Існують наступні методи реалізації функцій держави: - переконання; - примус; - заохочення; -
 11. § 1. Поняття, значення і об'єктивний характер функцій держави
  сутність і соціальне призначення, цілі й завдання держави з управління суспільством у властивих йому формах і властивими йому методами. Наведене визначення допомагає виділити такі найбільш суттєві ознаки функцій держави. 1. Функція держави не будь-яке, а саме основне, головний напрямок його діяльності, без якого держава на даному історичному етапі або на
 12. 1.4.2. Культури (локальні культури) і людська культура в цілому
  культура завжди існувала як безліч різних конкретних культур. Такими культурами були, н ^ ример, давньоєгипетська, шумерська, хетсская, римська, російська і т.зв. Тому слідом за появою поняття про культуру взагалі з'явилося, по-перше, поняття про окремі культурах, по-друге, поняття про людську культуру в цілому як сукупності всіх цих окремих культур Значно пізніше
 13. 30. Правова культура суспільства та її компоненти. Призначення професійної правової культури.
  Функціонування всіх елементів правової системи; - нормативно - аксеологіческого - оцінка поведінки, рівня розвитку законодавства. Правова культура суспільства - категорія, яка вказує на рівень розуміння, визнання і свідомого виконання правових приписів. Виходячи з цього її поділяють на: а) безпосередньо суспільну, б) групову, характерну для визначень соціальної групи;
 14. Соціальна держава.
  Сутність. Основні конфесії в РФ. Проблеми взаімсотношеній релігій в РФ. Роль церкви - духовна та освітня. Це д.б. закріплено в КРФ. За законом від 1990 про свободу віросповідань школа відокремлена від релігії, але зміна цього положення можливо. Офіційні особи не мають права надавати привілеїв тієї чи іншої конфесії. Закон про основи державної служби Ст. 11: службовці не
 15. Соціальна держава.
  Сутність. Основні конфесії в РФ. Проблеми взаімсотношеній релігій в РФ. Роль церкви - духовна та освітня. Це д.б. закріплено в КРФ. За законом від 1990 про свободу віросповідань школа відокремлена від релігії, але зміна цього положення можливо. Офіційні особи не мають права надавати привілеїв тієї чи іншої конфесії. Закон про основи державної служби Ст. 11: службовці не
 16. 1.3. Функції держави
  сутність і призначення в суспільстві в конкретно-історичних умовах. У системі функцій держави їх декілька. - Економічна функція. Вона відображає ступінь участі держави в управлінні економікою країни, його здатність сприяти чи перешкоджати законам розвитку продуктивних сил, створювати умови для реалізації економічних прав громадян. Держава також безпосередньо
 17. 3. ОСВІТА І КУЛЬТУРА
    функціям освіти автори відносять: спосіб входження людини у світ культури і науки; забезпечення соціалізації людини і преем ственности поколінь; підготовку нових поколінь до самостійного життя; формування суспільного і духовного життя; освоєння соціокультурних норм, що мають культурно-історичне значення; розвиток регіональних систем і національних традицій; передачу базових
 18. Спеціальна екстремально-фізична підготовка
    функціональних фізичних можливостей організму, абсолютної і вибухової сили м'язів, швидкісно-силових якостей, координації рухів, витривалості та ін Спеціальна фізична підготовка має особливе призначення: розвиток спеціальних фізичних і психофізичних якостей, окремих груп м'язів і функціональних можливостей, формування навичок, умінь і Звичок , що відповідають специфіці фізичних
 19. Висновок
    функції, зберігає свій неперекладний на інші мови культури досвід, свої ціннісно-смислові критерії. «На відміну від того, як це відбувається в мистецтві чи науці, активність суб'єкта в релігії проявляється не в прагненні здобути результат (пізнання істини, переживання прекрасного або доброго) ціною власних пізнавальних або емоційних зусиль, але в досягненні максимальної відкритості
© 2014-2022  ibib.ltd.ua