Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ НАВЧАННЯ

В умовах економічної та політичної реформи, науково-технічної революції, зростання інформованості людей, розвитку гласності і демократії, необхідності зміцнення суспільної дисципліни існують тенденції, що впливають на ставлення педагога до різних форм навчання. Одна з них полягає в якісному зростанні підготовки та перепідготовки вчителів, вихователів і наставників, чим забезпечується розвиток їх творчих і педагогічних здібностей. До них відносяться: уміння підібрати найбільш ємний і яскравий матеріал для уроку, продумувати чітку його структуру виходячи з обсягу майбутньої роботи, можливостей дітей і своїх власних, володіння готовністю до зміни структури, стратегії та тактики занять у зв'язку з мінливими умовами. Педагог враховує характер досліджуваного матеріалу, рівень своєї власної підготовки, наявність у нього додаткових відомостей по темі, а також особливості колективу та кожної окремої дитини. Рівень розвитку і кругозір сучасного школяра заглибилися і розширилися завдяки різкому зростанню вільно засвоюваній інформації, прагненню до самостійності, виникненню різнобічних пізнавальних інтересів. Це вимагає від вчителя раціонального розподілу роботи між різними формами навчання, постійного поєднання занять репродуктивного характеру з самостійними творчими завданнями, заснованими на програмних знаннях, а також вільно придбаної інформації та власному досвіді дітей. Такий підхід зумовлює динамічність структури уроку, будь-який інший форми навчання. Так, урок повідомлення нових знань, при виявлену достатньої обізнаності дітей, перетворюється в урок-обговорення, в дискусію або в урок творчих вправ. Урок, задуманий як аналіз вивченого матеріалу, у зв'язку з недостатньою ясністю і міцністю фактичних знань у хлопців перебудовується в урок повторення і закріплення.

В умовах використання колективних форм роботи необхідно здійснити диференційований підхід до кожної дитини, забезпечити його індивідуальними завданнями, допомогти знайти хороше моральне самопочуття в колективі.

Інша тенденція складаються в налагодженні тісної взаємодії. Між формами навчання та позакласної роботи в навчальному процесі. Учні в цілях підготовки до уроку заздалегідь отримують завдання по збору інформації. Це дає можливість проводити окремі заняття з вивчення нового матеріалу, зібраного самими школярами, як уроки аналізу та узагальнення. Самостійна підготовка до заняття збуджує в учнів великий інтерес, перетворює домашні завдання в захоплюючий творчий пошук. У результаті спільної діяльності вчителя та учнів обов'язковий програмний матеріал доповнюється вільно видобувається інформацією, а урок та інші форми навчання змикаються з формами організації вільного часу.

Третя тенденція проявляється в тому, що форми організації навчальної роботи у кожного творчо мислячого педагога набувають свої особливі, індивідуальні риси. Урок передового вчителя відрізняється від уроків на ту ж тему його колег. Він домагається більш інтенсивного інтелектуального розвитку дітей, міцного засвоєння ними наукових понять, умінь і навичок.

Таким чином, класно-кабінетна, урочно-поліморфна система передбачає тісну взаємодію і гнучкість форм навчання, що відповідають сучасним можливостям і способам отримання і засвоєння інформації, зростанню рівня розвитку дітей. Різноманіття і взаємозв'язок різних форм навчання забезпечують їх взаємодоповнюваність, можливість взаимопереходов з однієї форми в іншу. Це дозволяє уникнути абсолютизації однієї з форм, формалізації навчального процесу, спонукає вчителів до творчості, до пошуку найбільш ефективної, гнучкої системи організації навчальної роботи.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:

1. Назвіть основні структурні елементи форми навчання та її функції в навчальному процесі.

2. Розкрийте сутність і доведіть необхідність класно-кабінетної, урочно-поліморфної системи.

3. Дайте пояснення системі: урок як основна форма навчання; ведуча, супутня, додаткова форми.

4. Опишіть основні типи уроків, інші форми і їх структуру.

5. Сформулюйте вимоги до пізнавально-навчальним формам.

6. Розкажіть про різноманіття форм трудової, творчо-практичної та фізкультурної діяльності школярів і вимогах до них.

7. Складіть реферат з сучасним педагогічним джерелами, присвячений передового досвіду ефективного використання вчителями різноманіття навчальних форм.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Катишев С.Я. Блочно-модульне навчання. М., 1997.

2. Давидов В. В. Теорія навчання. М., 1996; Колективно-пізнавальна діяльність школярів / Под ред. І.Б. Первина. М., 1984.

3. Махмутов М.І. Сучасний урок. 2-е вид. М., 1985.

4. Педагогічний пошук / Упоряд. І.М. Баженова. М., 1990.

5. Шевченко С.Д. Шкільний урок: як кожного. М., 1991.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ НАВЧАННЯ "
 1. Програмоване навчання
  навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 2. Герасимов О. В.. Методичні вказівки "Проблеми філософії та методології науки" для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Самара: СамГАПС. 22 с., 2002
  форм навчання, які вивчають дисципліну "Філософія". Вказівки містять грунтовний розбір деяких найбільш актуальних і важких для розуміння студентів проблем філософії та методології науки, що дозволяє краще готуватися до семінарських занять, заліків та
 3. Підсумки
  навчання, що не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 4. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 5. Постановка цілей навчання
  навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 6. Щорічне навчання для керівників і фахівців
  навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 7. Заходи
  розвитку: стандартний і
 8. Технології навчання
  розвитком навчаються і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а тому сприяє не тільки збагаченню навчається знаннями, навичками і вміннями, а й становленню і зростанню його як особистості. Сучасні технологічні моделі
 9. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  розвиток організаційних форм навчальної роботи на різних історичних етапах. Характеристика уроків базується на основі класифікації КД. Ушинського. Поряд з уроками розглядаються інші форми позакласної навчальної роботи. Окремі розділи присвячені проблемам комп'ютеризації навчання та організації домашньої навчальної роботи учнів. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи,
 10. 3.4. Форми навчання (табл. 22)
  форми неочного навчання (англ. part-time) (у Росії - вечірнє, заочне й екстернат). Зауважимо, що дослівний переклад з англійської точніше відображає зміст відмінностей між різними формами навчання («учні, які навчаються повний час» і «учні, які навчаються неповний час»). Інтегральну оцінку співвідношення різних форм навчання дає показник середньої очікуваної тривалості навчання по
 11. Етап 5. Автоматизація.
  Розвиток професійних компетенцій силами кращих провайдерів тренінгових
 12. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
  навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 13. Основні методи навчання
  навчання в процесі фактичного виконання певної роботи. Зрештою кожен співробітник проходить в тій чи іншій мірі навчання на робочому місці. Існують декілька видів навчання на робочому місці. Найбільш відомий - метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може
 14. Навчання
  розвиток персоналу в цілому. Зазвичай потреби в плані навчання залежать від особливостей справи. Заняття можна проводити прямо в організації, відділі. Свідомість того, що керівництво може забезпечити своїм працівникам просування по службі і створити їм можливості для самовдосконалення, сприятиме стимулюванню багатьох з них. Витрати на навчання можуть виявитися менше, ніж витрати,
 15. тропічної Африки НА ПОРОЗІ XXI СТОЛІТТЯ
  тенденцій - глобалізації та диференціації (фрагментації) світового розвитку. В останній третині сторіччя, що йде превалювала перша тенденція, особливо в економічній сфері. "Локомотивом" процесів глобалізації виступає постіндустріальний світ, який об'єктивно орієнтує незахідні суспільства на свою систему виробництва, стандарти споживання, соціо-і політико-культурні цінності і норми.
 16. Аналіз діяльності: визначення потреб навчання постійних співробітників.
  Навчання. Досить імовірно, що це - проблема небажання. У цьому випадку варто спробувати змінити порядок винагород, уста-новив систему стимулювання і мотивації. ЗАВДАННЯ 2. Згадайте Вашу минулий робочий тиждень. Запишіть будь-які критичні випадки і вкажіть причини їх виникнення. Зафіксуйте також, яким чином вони можуть бути пов'язані з навчанням. Випадки Причини Зв'язок з навчанням
 17. Як виміряти ефект від навчання
  навчання, які можуть бути виміряні: Реакція. Оцініть реакцію тих, кого навчають на програму. Чи подобається їм ця програма? Чи вважають вони її корисною? Ступінь засвоєння. Протестуйте навчаються, щоб визначити, чи вдалося їм повною мірою вивчити основні принципи, а також придбати необхідні навички. Поведінка. З'ясуйте, чи змінилася поведінка яких навчають на робочому місці завдяки навчанню.
 18. Перепідготовка керівників
  розвиток здібностей за посадовими рівнями? Що такий розвиток здібностей по галузях виробництва? Що такий розвиток здібностей залежно від організаційної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua