Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

4. Участь громадськості в оцінці впливу на навколишнє середовище

Оцінка впливу на навколишнє середовище проводиться замовником запланованій діяльності, тобто особою, зацікавленою в її здійсненні. Представлення громадськості про доцільність цієї діяльності можуть не збігатися з позицією замовника. У той же час не виключаються суб'єктивні підходи замовника до ОВНС, як зацікавленої особи. У рамках реалізації конституційного права кожного на сприятливе навколишнє середовище громадяни зацікавлені і одночасно вправі брати участь у процедурі ОВНС та оцінювати її результати. Участь громадськості служить однією з важливих гарантій забезпечення замовником урахування вимог екологічного законодавства.

Важливо підкреслити суттєвий прогрес у правовому регулюванні участі громадськості в оцінці впливу на навколишнє середовище. Відповідно до раніше діючим Положенням про оцінку впливу на навколишнє середовище в Російській Федерації (1994 р.) замовник за участю розробника проводив громадські слухання або обговорення інформації про проект у засобах масової інформації. Очевидно, що

4. Участь громадськості в оцінці впливу на навколишнє середовище 233

передбачена альтернатива могла зводити до мінімуму корисність обговорення з громадськістю.

Відповідно до діючого Положення інформування та участь громадськості здійснюється на всіх етапах оцінки впливу на навколишнє середовище. Участь громадськості у підготовці та обговоренні матеріалів оцінки забезпечується замовником як невід'ємна частина процесу проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, організовується органами місцевого самоврядування або відповідними органами державної влади за сприяння замовника.

Інформування громадськості та інших учасників оцінки впливу на навколишнє середовище на етапі повідомлення, попередньої оцінки і складання технічного завдання на проведення оцінки впливу на навколишнє середовище здійснюється замовником. Інформація в стислому вигляді публікується в ефіціальних виданнях федеральних органів виконавчої 1асті (для об'єктів експертизи федерального рівня), в офі-тьних виданнях органів виконавчої влади суб'єктів Федерації органів місцевого самоврядування, на території яких намічається реалізація об'єкта державної екологічної експертизи, а також на території яких намічувана господарська та інша діяльність може надати вплив.

У публікації подаються відомості про:

- назві, цілях і місцерозташуванні запланованій діяльності;

- найменування та адресу замовника або його представника ;

- зразкові терміни проведення оцінки впливу на навколишнє середовище;

- органі, відповідальному за організацію громадського обговорення;

- передбачуваної формі громадського обговорення (опитування, слухання, референдум тощо), також формі подання зауважень і пропозицій;

- строки та місце доступності технічного завдання з оцінки впливу на навколишнє середовище;

- іншої інформації.

Замовник (виконавець) приймає і документує зауваження та пропозиції від громадськості протягом 30 днів з дня опублікування інформації. При цьому важливо те, що дані зауваження та пропозиції враховуються при складанні технічного завдання з оцінки впливу на навколишнє середовище і повинні бути відображені в матеріалах за такою оцінкою. Більш

234 XI. Правові основи оцінки впливу на навколишнє середовище

того, замовник забезпечує доступ до технічного завдання з оцінки впливу на навколишнє середовище зацікавленої громадськості та інших учасників процесу оцінки з моменту його затвердження і до закінчення процесу оцінки.

На етапі пр & ведення оцінки впливу на навколишнє середовище уточнюється план заходів по ходу громадських обговорень запланованій господарської діяльності, в тому числі про доцільність (недоцільність) проведення відповідних громадських слухань. При прийнятті рішення про форму проведення громадських обговорень, у тому числі громадських слухань, необхідно керуватися ступенем екологічної небезпеки запланованій господарської та іншої діяльності, враховувати фактор невизначеності, ступінь зацікавленості громадськості.

Інформація про терміни і місце доступності попереднього варіанту матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище, про дату і місце проведення громадських слухань, інших форм громадської участі публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до закінчення проведення громадських обговорень (громадських слухань). Замовник повідомляє також дану інформацію зацікавленої громадськості, інтереси якої прямо чи опосередковано можуть бути порушені у разі реалізації запланованій діяльності або яка виявила свій інтерес до процесу оцінки впливу та іншим учасникам процесу оцінки, які можуть не розташовувати доступом до зазначених засобів масової інформації.

Порядок проведення громадських слухань визначається органами місцевого самоврядування за участю замовника (виконавця) та сприянні зацікавленої громадськості. Усі рішення щодо участі громадськості оформляються документально. Замовник забезпечує проведення громадських слухань з планованої діяльності з складанням протоколу, де чітко фіксуються основні питання обговорення, а також предмет розбіжностей між громадськістю і замовником (якщо такий був виявлений). Протокол підписується представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадян, громадських організацій (об'єднань), замовника. Протокол проведення громадських слухань входить в якості одного з додатків в остаточний варіант матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище запланованій господарської та іншої діяльності.

5. Поняття екологічної експертизи

235

Представлення попереднього варіанту матеріалів по ценка впливу на навколишнє середовище громадськості для накомленія та подання зауважень проводиться в тече-: е 30 днів, але не пізніше , ніж за 2 тижні до закінчення громадських обговорень (проведення громадських слухань). Прийняття від громадян та громадських організацій письмових зауважень і пропозицій в період до прийняття рішення про реалізацію запланованій господарської та іншої діяльності, документування цих пропозицій у додатках до матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище забезпечується замовником протягом 30 днів після закінчення громадського обговорення.

Замовник забезпечує також доступ громадськості до остаточного варіанту матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище протягом всього терміну з моменту його затвердження і до прийняття рішення про реалізацію запланованій діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Участь громадськості в оцінці впливу на навколишнє середовище "
 1. 2. Принципи та етапи проведення оцінки впливу на навколишнє середовище
  участі громадськості у підготовці та обговоренні матеріалів щодо оцінки впливу на навколишнє середовище запланованій господарської та іншої діяльності; - включення в матеріали з оцінки впливу на навколишнє середовище лише науково обгрунтованих і достовірних даних; - відображення в матеріалах ОВНС результатів досліджень, виконаних з урахуванням взаємозв'язку різних екологічних, а також пов'язаних
 2. 1. Поняття і місце оцінки впливу на навколишнє середовище в механізмі екологічного права Під оцінкою впливу на навколишнє середовище (ОВНС) розуміється діяльність, спрямована на визначення характеру і ступеня потенційного впливу запланованій діяльності на навколишнє середовище, очікуваних екологічних та пов'язаних з ними соціальних і економічних наслідків у процесі і після реалізації такого проекту і вироблення заходів щодо забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охо
  оцінку впливу на навколишнє середовище встановлені Законом про охорону навколишнього середовища (ст. 32). Детальне регулювання проведення ОВНС здійснюється Положенням про оцінку впливу запланованій господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище в Російській Федерації, затвердженим наказом Госкомекологіі Росії від 16 травня 2000 Оцінка впливу на навколишнє середовище здійснюється
 3. Модуль 9 "Основи неоекології "-Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) Контроль і управління якістю середовища
  впливу на навколишнє середовище (ОВНС) Контроль і управління якістю
 4. 8. МЕТОД ІНТЕГРОВАНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИРОДНЕ І навколишнього середовища людини
  оцінки впливу виробництва на природне і навколишнє середовище людини застосовується для порівняльної оцінки проектних і технологічних рішень між собою, з метою вибору з них найбільш раціонального в екологічному аспекті. Суть методу полягає в тому, що для кожного проекту і технологічного рішення визначається за рівнянням змішання інтегрований показник UЕ, що розраховується з
 5. 5. Поняття екологічної експертизи. Її значення в правовому механізмі екологічного права
  беруть участь, як правило, фахівці - представники науки і практики, що володіють знаннями таких вимог. Екологічна експертиза проводиться з метою попередження можливих несприятливих впливів відповідної 236 XI. Правові основи оцінки впливу на навколишнє середовище діяльності на навколишнє природне середовище та пов'язаних з ними соціальних, економічних та інших
 6. 1. Поняття екологічного нормування. Система екологічних нормативів
  суспільного розвитку людина не може не впливати на стан навколишнього середовища. Так, він не може не витягувати мінеральні ресурси, не може не забирати воду і поки не може з економічних та технічних міркувань не викидати в природне середовище забруднюючі речовини. Проблема полягає в тому, щоб при цьому були встановлені науково обгрунтовані межі таких впливів виходячи з
 7. 7. Об'єкти державної екологічної експертизи
  оцінки впливу на навколишнє середовище екологічної експертизи. Включення деяких об'єктів відображає нові підходи держави до вирішення питань охорони навколишнього середовища, обумовлені національними потребами чи міжнародними зобов'язаннями, які випливають з договорів РФ. 'Так, відповідно до закону до числа об'єктів обов'язкової державної екологічної експертизи включені
 8. Тема 2. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  вплив суспільства на природу і порушення екологічного балансу). Ці тенденції посилилися в епоху НТР, так як масштаби впливу на навколишнє середовище стали перевищувати відбудовні здатності природи. У розвитку взаємовідносин природи і суспільства спостерігаються певні закономірності, пов'язані з рівнем розвитку продуктивних сил і ступенем впливу їх на навколишнє
 9. 5. Джерела екологічно значимої інформації
  оцінці джерел екологічно значимої інформації важливо підкреслити, що розвиток відносин у сфері взаємодії суспільства і природи і, зокрема, будь-яка діяльність, здійснювана в рамках екологічного права, супроводжується накопиченням такої інформації. Об'єктивно з цим процесом пов'язані екологічне нормування, оцінка впливу на навколишнє середовище, екологічна експертиза,
 10. 6. Види і принципи екологічної експертизи
  беруть участь у процесі екологічної експертизи, стоїть першочергове завдання виявити всі потенційні види і масштаби таких впливів; - обов'язковість проведення державної екологічної експертизи до прийняття рішень про реалізацію об'єкта екологічної експертизи. Даний принцип адресований замовнику планованої діяльності та органам державної екологічної експертизи. Для
 11. 1. Правове регулювання поводження з потенційно небезпечними речовинами і матеріалами
  оцінками фахівців, на міжнародному ринку знаходиться 70-80 тис. хімічних речовин. Менше 1% з них мають вивчені токсикологічні характеристики. У більшості випадків не проведена оцінка їх впливу на навколишнє середовище. Щороку в торгівлю надходить приблизно 1-2 тис. нових найменувань хімікатов1. На російському ринку знаходиться 20-25 тис. різноманітних хімічних та інших речовин.
 12.  ДИНАМІКА СТАНУ рослинного і тваринного світу, СУШИ, РИБНИХ РЕСУРСІВ. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
    громадських організацій, що знаходило відображення в численних друкованих виданнях, присвячених проблемам моніторингу навколишнього середовища. Так, наприклад, винятковий інтерес представляють праці Міжнародних симпозіумів «Комплексний глобальний моніторинг забруднення навколишнього природного середовища», що відбулися в 1978 і 1982 рр.., П'ять томів збірника «Проблеми екологічного моніторингу та
 13.  2.4. Організаційно-правові заходи охорони навколишнього середовища
    громадськістю; в) зусиль щодо впровадження та використання найбільш ефективної комбінації засобів охорони навколишнього середовища; г) вибору інструментів і розробки нормативних актів з урахуванням умов їх застосування і забезпечення їх виконання; - економічні інструменти забезпечення охорони навколишнього середовища. Ринково-господарські засоби вважаються більш ефективними інструментами управління поведінкою,
 14.  4. Право на здорове навколишнє середовище і обов'язок берегти її
    навколишнього середовища, якого вона внаслідок економічної діяльності людини досягла в другій половині XX століття. Протиріччя, принаймні зовнішнє, між економікою та екологією спонукало сучасні держави використовувати механізм правового регулювання, включаючи конституційний його рівень, для захисту середовища проживання людства і тим самим порятунку його від обострившейся загрози самому його
 15.  3. Нормативи гранично допустимого шкідливого впливу на стан навколишнього середовища
    оцінки та регулювання впливу усіх стаціонарних, пересувних і інших джерел впливу на навколишнє середовище, розташованих в межах конкретних територій і (або) акваторій. Такі нормативи встановлюються по кожному виду впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище й сукупному впливу всіх джерел, що знаходяться на цих територіях і (або) акваторіях. При
 16.  3. Право на сприятливе навколишнє середовище
    громадських екологічних формувань 125 тов, - передбачені Конституцією РФ й іншими законами, по суті служать засобами реалізації права на сприятливе навколишнє
 17.  14.2. Екологічна експертиза та ОВНС
    громадська екологічна експертиза. Для діючих виробництв зараз вводиться процедура екологічного аудиту (відповідно до вимог ГОСТів, ідентичних міжнародним стандартам) та визначають систему екологічного (природоохоронного) управління підприємством. Вони не носять обов'язкового характеру, але відсутність відповідних сертифікатів про виконане екологічний аудит
 18.  Питання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
    оцінки економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 23. Розрахунок ефективності природоохоронних витрат. 24. Поняття екологічної програми. Значення і зміст екологічних програм, їх класифікація. 25. Джерела фінансування природоохоронних заходів: їх характеристика. 26. Зовнішні ефекти: поняття, види. 27. Соціальний аспект забруднень навколишнього Середовища. 28.
 19.  Моделювання, екологічна експертиза та моніторинг навколишнього середовища
    оцінка рівня можливих негативних впливів запланованій господарської діяльності на навколишнє природне середовище, природні ресурси і здоров'я людей. Т. е. оцінка господарських проектів на предмет їх відповідності вимогам екологічної 29 безпеки і системі раціонального природокористування. В основі методики проведення екологічної експертизи лежить принцип комплексності оцінки
 20.  8. Порядок проведення державної екологічної експертизи
    участю підготовляються пропозиції щодо складу експертної комісії. Її склад, терміни і завдання на проведення державної екологічної експертизи затверджуються наказом МПР Росії (або його територіального органу). Термін проведення державної екологічної експертизи визначається складністю її об'єкта, яка встановлюється відповідно до нормативних документів федерального