Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

II. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ командитне товариство

Ми, Ипполитов О. Б., Поляков А. В. і Самарін Т.Є., створили ком-

мандітное товариство, уклавши наступний установчий договір.

? 1. Найменування та місцезнаходження

1. Найменування товариства погоджено у вигляді Ипполитов і КЇ.

2. Місцезнаходження підприємства: м. Москва.

? 2. Предмет діяльності підприємства

1. Предмет діяльності підприємства становить торгівля хозяйствен-

вими товарами всіх видів.

2 - КТ має право придбавати ідентичні або аналогічні підпри-

ємства, брати участь у таких підприємствах і здійснювати будь-які угоди, соот-

ветствующие цим цілям.

3. КТ має право засновувати філії.

? 3. Учасники та їх вклади

1. Повним товаришем КТ є Ипполитов О.Б.

2. Коммандітістов КТ є:

Поляков А. В. зі внеском 10 млн. руб.

Самарін Т.В. зі внеском 10 млн. руб.

3. Усі вклади внесені готівкою.

? 4. Господарський рік

Господарським роком КТ є календарний рік. Перший госпо-

ственний рік обчислюється з моменту створення КТ і до 31.12.94 р.

? 5. Термін, на який створюється КТ,

і розірвання установчого договору

1. КТ створюється на невизначений термін і договір може бути рас-

торгнут учасниками з попередженням про розірвання за 6 місяців до

!! 415 ??

завершення господарського року. Розірвання здійснюється за допомогою

рекомендованого листа, адресованого повного товаришу. Він зобов'язаний надіслати

своє власне лист про розірвання установчого договору всім

іншим учасникам. Для дотримання терміну розірвання договору

доказом є дата квитанції при реєстрації корреспонден-

ції.

2. Розірвання установчого договору за наявності вагомих осно-

ваний при цьому не зачіпається.

? 6. Управління та представництво

1. Повний товариш управомочен і зобов'язаний займатися управлінням і

представництвом КТ. Він зобов'язаний вести справи на підприємстві з тщатель-

ністю і сумлінністю.

2. Відповідно один з коммандітістов отримує довіреність і

може представляти підприємство у відносинах з іншими.

3. Учасники - керуючі звільнені від обмежень при несе-

нии майнової відповідальності.

? 7. Обсяг повноважень з управління

Повноваження з управління поширюються на вчинення всіх

дій, супроводжуючих забезпечення нормальної діяльності перед-

ємства. Перераховані нижче дії можуть відбуватися тільки на ос-

нове рішення учасників:

а) купівля та продаж земельних ділянок;

б) прийняття зобов'язань на суму понад 10 млн. руб. в кожному

конкретному випадку;

в) зміна цілей товариства;

г) укладання договорів участі;

д) приєднання іншого підприємства;

е) прийняття поруки;

ж) видача довіреності, призначення представників;

з ) прийняття рішення про ліквідацію;

і) схвалення річного балансу.

? 8. Рішення учасників

1. Якщо необхідно прийняти рішення, то воно на яке скликає збори-

нии або без такого вбирається в письмову форму.

Збори участни-

ков скликається керуючим і на вимогу коммандітістов. Скликання

організовується розсилкою рекомендованих листів, які повинні бути вручені

!! 416

учасникам не пізніше ніж за 14 днів до скликання зборів учасників. При

цьому повинна бути вказана повістка дня скликуваного зборів. При ви-

новном відсутність учасника на зборах воно має право прийняти рішення і

без нього.

2. Голосування проводиться простою більшістю голосів, якщо

на цей рахунок не передбачено інше. Право голосу визначається частками

участі в капіталі: кожен 1000000 рублів в частці має один голос.

3. Для прийняття перерахованих нижче рішень необхідно блешні-

ство голосів у 3/4:

а) встановлення річного балансу і рахунки прибутків і збитків;

б) створення фондів;

в) зміна установчого договору;

г) придбання земельної ділянки та підприємства;

д ) призначення чи відгук довірених осіб;

е) припинення діяльності товариства.

? 9. Оплата праці керівників

1. Управляючі отримують за свою роботу винагороду.

2. Розмір винагороди встановлюється щорічно рішенням учас-

ників, яке приймається на зборах, обговорюємо баланс предшес-

твующего року. Витрати та інші витрати управителя відшкодовуються за

поданням відповідних документів.

? 10. Заборона конкуренції

1. Кожному учаснику заборонено прямо або побічно вести справи,

укладати угоди і здійснювати інші дії, що створюють конкуренцію в

сфері діяльності КТ.

2. Заборона на конкуренцію діє протягом двох років після виходу

учасника з товариства.

3. Заборона на конкуренцію може бути знятий тільки рішенням учас-

ників, яке приймається більшістю голосів у 2/3.

Річний баланс

1. Баланс і звіт про прибутки і збитки повинні бути складені

керуючим в межах встановленого терміну після закінчення хозяйствен-

ного року.

2. Річний баланс затверджується на зборах учасників, яке

скликається спеціально для цієї мети. Не пізніше 14 днів до скликання

зборів учасники отримують копію річного балансу.

!! 417

? 12. Розподіл прибутків і збитків

1. З річної прибутку спочатку утримуються суми виплат до ка-

честве винагороди керівників. Потім нараховуються відсотки за

контокорентний рахунками учасників залежно від їх блокованих

рахунків.

2. У разі збитків відсотки нараховуються також по контокоррент-

вим рахунками. Потім збитки розподіляються серед учасників в залеж-

мости від їх блокованих рахунків.

? 13. Вилучення фінансових коштів

1. Кожен учасник має право щомісяця вилучати суму в розмірі

1/20 своєї частки в прибутку попереднього року, включаючи відсотки зі

своєї частки в капіталі КТ. Якщо очікується несприятливий хозяйствен-

ний рік, то рішенням зборів учасників право вилучення фінансових

засобів може бути обмежене.

14. Вибуття учасника з КТ

1.

Якщо учасник розриває установчий договір, то він вважається

вибулим з КТ в день його розірвання.

2. КТ продовжує діяльність у складі учасників, що залишилися.

Вони можуть одноголосно прийняти рішення про припинення діяльності

товариства та його ліквідації.

3. Відчуження частки участі в капіталі КТ третім особам може

мати місце лише у випадку, якщо жоден з учасників не висловив

бажання придбати відчужувану частку.

4. У разі примусового виконання рішення, що зачіпає

майно учасника, або при відкритті конкурсного виробництва учас-

нення в товаристві даного учасника всупереч іншим правилами цього

договору вважається припиненим з негайним вступом в силу.

Однак розрахунки з товариством можуть бути зроблені лише наприкінці

поточного календарного року.

15. Виплати вибуває з КТ учаснику

1. Виплати вибуває з КТ учаснику виробляються на основі

спеціального балансу. Для нього вирішальним є баланс підприємства,

складений для визначення суми податкового оподаткування. Якщо ж у

ньому не враховані приховані резерви і ціна підприємства, то їх необхідно

визначити додатково. Розрахунки повинні бути виконані аудитором,

вибраним учасником.

!! 418

2. На компенсації, щорічно виплачуються учаснику при виході

з КТ, щорічно нараховується 1% понад суми ставки облікового відсотка

ЦБ РФ, та нараховані суми виплачуються учаснику чотирма рав-

ними частками. Перша частка виплачується по закінченні господарського

року, в якому учасник вийшов з КТ. Нараховані відсотки мають

також виплачуватися річними частками.

? 16. Смерть учасника

1. У разі смерті повного товариша КТ не ліквідується.

Воно продовжує свою діяльність при вступі у справу спадкоємця

померлого.

2. Якщо немає спадкоємців або серед них немає особи, яка відповідає тре-

бованіям, що пред'являються до повного товаришу, то спадкоємець набуває

справу в якості коммандітіста. Виконання заповіту щодо вкла-

так коммандітіста може бути визначено відповідним наследо-

дателем.

? 17. Розгляд спорів

1. Всі суперечки, що випливають з цього договору, вирішуються

судом або третейським судом.

2. Договір про звернення до третейського суду оформляється спеці-

вим документом.

? 18. Прикінцеві положення

1. Договір залишається в силі, навіть якщо деякі його положення

оголошені недійсними. Відповідні правила договору можуть

бути змінені зборами учасників таким чином, щоб забезпечити

найбільш раціональне досягнення поставлених перед КТ хозяйствен-

них і правових цілей.

2. Доповнення і зміни цього договору виробляються в

письмовій формі і в тому ж порядку.

М. Москва

дата:

Підписи.

!! 419

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "II. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ командитне товариство"
 1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  установчого договору Поняття установчого договору. Відмінність установчого договору від договору простого товариства. Сторони установчого договору. Зміст установчого договору. Функції установчого договору. Виконання установчого договору та корпоративне правовідношення. Установчий договір і статут юридичної особи (корпорації). Зміна і розірвання
 2. 3. Право власності господарських товариств
  установчому договорі товариства, у нього все-таки повинен бути. Більше того, до моменту реєстрації товариства кожен з учасників зобов'язаний внести не менше половини свого внеску, а при невнесенні залишилася половини у строк, встановлений установчим договором товариства, - сплатити товариству 10% річних з невнесеної частини вкладу, якщо інші наслідки не встановлені установчим
 3. § 1. Поняття установчого договору
  установчого договору Установчий договір про створення юридичної особи бере свій початок з договору простого товариства. Зачатки установчого договору виявляються в римському праві при створенні товариських об'єднань, утворених на тривалий термін з метою спільного ведення товаришами торгівлі та промислу. З розвитком товарно-грошових відносин стало очевидним, що
 4. § 3. Виконання установчого договору
  установчого договору статутного капіталу юридичної особи Істотною умовою установчого договору про створення повного товариства, необхідним в силу закону, є вказівка ??про те, що кожен засновник зобов'язаний внести не менше половини свого внеску до статутного капіталу юридичної особи до моменту його реєстрації (п. 2 ст. 73 ЦК). Зазначена обов'язок є елементом
 5.  § 4. Зміна та припинення установчого договору
    установчого договору до державної реєстрації юридичної особи До моменту державної реєстрації юридичної особи установчий договір може бути змінений, розірваний або припинений з підстав, передбачених для договору простого товариства (про спільну діяльність) (ст. ст. 1050 - 1052 ЦК). Після державної реєстрації юридичної особи всяке
 6.  § 2. Зміст і сфера застосування установчого договору
    установчого договору Зміст установчого договору в значній мірі визначається організаційно-правовою формою створюваного на його основі юридичної особи. Істотні умови будь установчого договору незалежно від форми утвореного юридичної особи перераховані в п. 2 ст. 52 ГК. До них відносяться умови про: - організаційно-правовій формі
 7.  3. Товариство на вірі (командитне)
    установчим документом коммандіти залишається установчий договір, що підписується всіма повними товаришами, і тільки ними (п. 1 ст. 83 ЦК). Вкладники не підписують установчий договір і не беруть участь у формуванні його умов, а їх відносини з товариством оформляються договорами про внесення ними вкладів. Управління справами тут також здійснюється виключно повними товаришами, а його
 8.  § 7. Повне товариство і товариство на вірі (командитне товариство)
    установчого договору, тому що відсутність спеціальних органів управління усуває потреба в статуті. Крім відомостей, необхідних для включення в будь установчий документ, установчий договір повного товариства повинен містити умови про розмір та склад складеного капіталу; про розмір і порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі; про розмір, склад,
 9.  § 6. Загальні положення про господарські товариства і товариства
    установчими документами. Учасники мають право: 1) брати участь в управлінні справами організації (за винятком вкладників товариства на вірі і власників привілейованих акцій в акціонерних товариствах), 2) отримувати інформацію про діяльність організації та знайомитися з бухгалтерськими книгами та іншою документацією; 3) брати участь у розподілі прибутку; 4 ) отримати ліквідаційну квоту, тобто
 10.  21. Установчі документи суб'єктів підприємництва
    установчих документів. Ст. 8 Закону України "Про підприємництво" називає два види установчих документів: статут і рішення одного або кількох власників або уповноваженого ним (ними) органів про створення суб'єкта підприємницької діяльності (якщо власників або органів два і більше, таким рішенням є установчий договір). Установчі документи - статут і / або
 11.  1. Господарські товариства і суспільства
    установчими документами вклади в майно компанії і не розголошувати конфіденційну інформацію про її діяльність. Близькість цих організаційно-правових форм робить можливим їх перетворення з товариств і товариств одного виду в товариства і суспільства іншого виду (п. 1 ст. 68 ЦК). Слід мати на увазі, що чинне законодавство виключає участь у товариствах і товариствах
 12.  28. Поняття і види господарських товариств за Законом України «Про господарські товариства».
    установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. У передбачених установчими документами випадках учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу. Стаття 65. Поняття товариства з додатковою відповідальністю Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство,
 13.  2. Зміст фірмового найменування
    командитне товариство ", або ім'я (найменування) не менше ніж одного повного товариша з додаванням слів" і компанія "і слова" товариство на вірі "або" командитне товариство ". В фірмове найменування товариства на вірі можна включити також ім'я вкладника, що стає після цього повним товаришем. Точно так само фірмове найменування товариства з обмеженою відповідальністю має
 14.  10. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
    установчий договір:? 1. Організаційно-правова форма підприємства, найменування та місцезнаходження 1. Підприємство створюється у формі ПТ і має повне найменування "Іванов і КЇ, Автосервіс". 2. Місцезнаходження підприємства: м. Москва. ? 2. Мета створення товариства 1. Метою створення товариства є ремонт автомобілів всіх типів. 2. Товариство має право придбавати та
 15.  Членство в товаристві
    установчих зборів, на якому визначаються можливість створення товариства і його майбутній склад, затверджується статут і вирішуються інші питання. Список членів товариства при створенні складається на підставі протоколу установчих зборів, який підписують усі члени створюваного товариства. Після того як товариство створене, нові члени приймаються в товариство на
 16.  § 4. Зміна та припинення договору простого товариства
    договору простого товариства Договір простого товариства може бути змінений відповідно до загальних правил (ст. ст. 450, 451 ЦК РФ). Припинення договору простого товариства може мати місце внаслідок його розірвання. Підставами для розірвання договору можуть послужити обставини, зазначені в п. 2 ст. 450 ГК. Крім того, відповідно до ст. 1052 ЦК
 17.  § 4. Органи юридичної особи. Філії та представництва
    установчими документами (п. 1 ст. 53 ГК РФ). Під органом юридичної особи слід розуміти особу (групу осіб), яке виробляє, формулює і виражає його волю. За способом набуття повноважень органи можуть бути поділені на виборні (в корпоративних організаціях з декількома учасниками) і призначаються (в організаціях з одним засновником). Порядок призначення або обрання органів, їх
 18.  § 5. Види договорів простого товариства
    установчих документів, проведенням установчих зборів, реєстрацією юридичної особи, та ін Даний договір може використовуватися для реорганізації юридичної особи у вигляді злиття або приєднання (договір простого товариства про злиття або приєднання). Загальною метою учасників договору про злиття юридичних осіб є утворення нової юридичної особи - правонаступника
 19.  § 1. Поняття і види господарських товариств і товариств
    установчими документами вклади в майно компанії і не розголошувати конфіденційну інформацію про її діяльність. Близькість цих організаційно-правових форм робить можливим їх перетворення з товариств і товариств одного виду в товариства і суспільства іншого виду (п. 1 ст. 68 ЦК). 2. Господарські товариства як об'єднання осіб Разом з тим російський закон,