Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

10. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

Ми, Іванов О.А., Петров А.І. і Сидоров Т.В., засновує повне

товариство, про що і укладаємо наступний установчий договір:

? 1. Організаційно-правова форма підприємства,

найменування та місцезнаходження

1. Підприємство створюється у формі ПТ і має повне найменування

"Іванов і КЇ, Автосервіс".

2. Місцезнаходження підприємства: м. Москва.

? 2. Мета створення товариства

1. Метою створення товариства є ремонт автомобілів всіх

типів.

2. Товариство має право придбавати та забудовувати земельні учас-

тки, купувати підприємства аналогічного типу, або брати участь у цих

підприємствах і відкривати філії.

? 3. Термін діяльності товариства

1. Товариство засновується на невизначений термін і починає

свою діяльність з 01.04.94 р.

2. Господарським роком є ??календарний рік.

? 4. Вклади учасників

1. Кожен учасник повинен внести готівкою 5 млн. рублів на

майно Пт

2. Вклади повинні бути внесені в момент підписання цього

установчого договору.

? 5. Управління підприємством

1. Кожен учасник управомочен і зобов'язаний управляти підприємством.

2. Перераховані нижче угоди відбуваються за рішенням всіх уча-

ників:

!! 412

а) придбання, відчуження та обтяження зобов'язаннями земель -

ділянок та аналогічних прав;

6) видача та відкликання довіреності та повноважень на вчинення юри-

діческі значимих дій;

в) укладення договорів з разовими або поточними зобов'язаннями,

сума яких перевищує 2000000 руб.

? 6. Представництво

Кожен учасник має право представляти товариство.

? 7.

Рішення учасників

1. Правила і норми, що виробляються учасниками з питань,

належать до товариству, оформляються рішеннями.

2. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

3. Голосування проводиться за частками участі в капіталі товари-

щества. Кожен 1 млн. руб. має один голос.

4. Рішення приймаються на зборах учасників, яке скликає-

ся учасником, уповноваженим на управління підприємством. При тому

місце, час проведення та порядок денний зборів повідомляються рекомендованим

листом не пізніше ніж за 14 днів до скликання зборів.

? 8. Річний баланс

1. Керуючий (щие) зобов'язаний протягом трьох місяців після закінчення

господарського року скласти баланс і розрахунок прибутку і збитків.

2. Річний баланс перевіряється консультантом з податкових пи-

сам і приймається на зборах всіх учасників.

3. Баланс, складений за цими правилами, є підставою

для розподілу прибутку і збитків, передбачених в даному дого-

злодієві.

? 9. Розподіл прибутку і збитків

1. З річної прибутку кожен учасник на свій внесок рахунки капи-

талів отримує дивіденд у розмірі на 2% вище відповідної ставки

облікового відсотка Центрального банку РФ.

2. Залишок прибутку розподіляється серед учасників залежно

від часток участі в капіталі.

3. Збитки товариства розподіляються між учасниками в зави-

но від часток у капіталі.

!! 413

? 10. Право учасника на вилучення коштів

1. Кожен учасник має право на початку кожного місяця отримати 500000

рублів.

2. Право на вилучення коштів підтверджується щороку рішеннями

учасників залежно від фінансового стану підприємства.

? II. Припинення і продовження діяльності товариства

1. Товариство припиняє свою діяльність при наявності хоча б

однієї з підстав, передбачених законом (ст. 61, 76, 81 ГК РФ).

2. У разі виходу учасника з товариства або смерті учасника

підприємство продовжує свою діяльність з рештою товаришами.

? 12. Вихід з товариства й компенсація

1. Якщо учасник виходить з товариства, то він має право отримати

компенсацію в розмірі своєї частки в капіталі. Частка в капіталі визна-

ляется за розподільчим балансом, який складається на день виходу.

2. Що вийшов з товариства учасник не може претендувати на

результати ще не завершених угод.

? 13. Заборона конкуренції

1. Учасник товариства не має права без згоди інших товаришів

щей прямо або побічно вести справи у сфері діяльності даного пред-

ємства або яким-небудь іншим шляхом створювати конкуренцію підпри-

ятію.

2. Учасник, що вийшов з товариства, зобов'язаний дотримуватися даний

заборона протягом року з моменту виходу.

? 14. Прикінцеві положення

1. Зміни та доповнення установчого договору виробляються в

письмовій формі.

2. Якщо деякі положення цього договору скасовані пів-

ністю або частково, то дія договору в іншому цим не затрагі-

ється. Втратили чинність положення рішенням більшості учасників

повинні бути змінені з тим, щоб намічена спочатку госпо-

ственная і правова діяльність досягалася б найкращим чином.

Дата складання договору:

Підписи учасників.

!! 414

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10. УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"
 1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  установчого договору Поняття установчого договору. Відмінність установчого договору від договору простого товариства. Сторони установчого договору. Зміст установчого договору. Функції установчого договору. Виконання установчого договору та корпоративне правовідношення. Установчий договір і статут юридичної особи (корпорації). Зміна і розірвання
 2. § 3. Виконання установчого договору
  установчого договору статутного капіталу юридичної особи Істотною умовою установчого договору про створення повного товариства, необхідним в силу закону, є вказівка ??про те, що кожен засновник зобов'язаний внести не менше половини свого внеску до статутного капіталу юридичної особи до моменту його реєстрації (п. 2 ст. 73 ЦК). Зазначена обов'язок є елементом
 3. § 4. Зміна та припинення установчого договору
  установчого договору до державної реєстрації юридичної особи До моменту державної реєстрації юридичної особи установчий договір може бути змінений, розірваний або припинений з підстав, передбачених для договору простого товариства (про спільну діяльність) ( ст. ст. 1050 - 1052 ЦК). Після державної реєстрації юридичної особи всяке
 4. § 1. Поняття установчого договору
  установчого договору Установчий договір про створення юридичної особи бере свій початок з договору простого товариства. Зачатки установчого договору виявляються в римському праві при створенні товариських об'єднань, утворених на тривалий термін з метою спільного ведення товаришами торгівлі та промислу. З розвитком товарно-грошових відносин стало очевидним, що
 5. 3. Право власності господарських товариств
  установчому договорі товариства, у нього все-таки повинен бути. Більше того, до моменту реєстрації товариства кожен з учасників зобов'язаний внести не менше половини свого внеску, а при невнесенні залишилася половини у строк, встановлений установчим договором товариства, - сплатити товариству 10% річних з невнесеної частини вкладу, якщо інші наслідки не встановлені установчим
 6. § 7. Повне товариство і товариство на вірі (командитне товариство)
  установчого договору, тому що відсутність спеціальних органів управління усуває потреба в статуті. Крім відомостей, необхідних для включення в будь установчий документ, установчий договір повного товариства повинен містити умови про розмір та склад складеного капіталу; про розмір і порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі; про розмір, склад,
 7. § 2. Зміст і сфера застосування установчого договору
  установчого договору Зміст установчого договору в значній мірі визначається організаційно-правовою формою створюваного на його основі юридичної особи. Істотні умови будь установчого договору незалежно від форми утвореного юридичної особи перераховані в п. 2 ст. 52 ГК. До них відносяться умови про: - організаційно-правовій формі
 8. Членство в товаристві
  установчих зборів, на якому визначаються можливість створення товариства і його майбутній склад, затверджується статут і вирішуються інші питання. Список членів товариства при створенні складається на підставі протоколу установчих зборів, який підписують усі члени створюваного товариства. Після того як товариство створене, нові члени приймаються в товариство на
 9. 2. Повне товариство
  установчого договору, який повинен бути підписаний усіма його учасниками (виражають тим самим свою волю на створення товариства і на свою участь у ньому). З моменту державної реєстрації цього договору товариство виникає як юридична особа. В установчому договорі про створення повного товариства поряд із загальними відомостями, необхідними для всякого установчого документа (п. 2
 10. § 4. Зміна та припинення договору простого товариства
  договору простого товариства Договір простого товариства може бути змінений відповідно до загальних правил (ст. ст. 450, 451 ЦК РФ). Припинення договору простого товариства може мати місце внаслідок його розірвання. Підставами для розірвання договору можуть послужити обставини, зазначені в п. 2 ст . 450 ЦК. Крім того, відповідно до ст. 1052 ГК
 11. 3. Товариство на вірі (командитне)
  установчим документом коммандіти залишається установчий договір, що підписується всіма повними товаришами, і тільки ними (п. 1 ст. 83 ЦК). Вкладники не підписують установчий договір і не беруть участь у формуванні його умов, а їх відносини з товариством оформляються договорами про внесення ними вкладів. Управління справами тут також здійснюється виключно повними товаришами, а його
 12. 31. Комерційні юридичні особи.
  установчими документами розмірів * Учасники ТОВ не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів * Учасники, що зробили вклади не повністю, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства в межах вартості неоплаченої частини вкладу. Товариство з додатковою відповідальністю. Учасники такого
 13. 2. Зміст фірмового найменування
  повного товариства має містити або імена (найменування) всіх його учасників і слова "повне товариство", або ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія" і слова "повне товариство". Фірмове найменування товариства на вірі має містити або імена (найменування) всіх повних товаришів і слова "товариство на вірі" або "командитне
 14. § 4. Органи юридичної особи. Філії та представництва
  установчими документами (п. 1 ст. 53 ГК РФ). Під органом юридичної особи слід розуміти особу (групу осіб), яке виробляє, формулює і виражає його волю. За способом набуття повноважень органи можуть бути поділені на виборні (в корпоративних організаціях з декількома учасниками) і призначувані (в організаціях з одним засновником). Порядок призначення або обрання органів, їх
 15.  21. Установчі документи суб'єктів підприємництва
    установчих документів. Ст. 8 Закону України "Про підприємництво" називає два види установчих документів: статут і рішення одного або кількох власників або уповноваженого ним (ними) органів про створення суб'єкта підприємницької діяльності (якщо власників або органів два і більше, таким рішенням є установчий договір). Установчі документи - статут і / або
 16.  § 6. Загальні положення про господарські товариства і товариства
    установчими документами. Учасники мають право: 1) брати участь в управлінні справами організації (за винятком вкладників товариства на вірі і власників привілейованих акцій в акціонерних товариствах), 2) отримувати інформацію про діяльність організації та знайомитися з бухгалтерськими книгами та іншою документацією; 3) брати участь у розподілі прибутку; 4 ) отримати ліквідаційну квоту, тобто