Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
« Попередня Наступна »
М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк .. Логіка: навчальний посібник М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк. - Омськ: Изд-во ОмГУ, 2004. - 124 с., 2004 - перейти до змісту підручника

4.3. Умовно-розділовий (лемматіческій) силогізм


Умовно-розділовий силогізм - це умовивід, в якому висновок робиться з трьох і більше посилок, причому дві і більше посилок - умовні висловлювання, а одна посилка є розділовим судженням. Залежно від числа умовних висловлювань розрізняють дилеми (два умовних висловлювання), трілемми (три умовних висловлювання), n-леми (п умовних висловлювань). При виведенні укладення лемматіческого силогізму затверджується альтернатива, тобто необхідність вибору тільки одного з усіх можливих пропозицій.
Прийнято розрізняти наступні види дилем: прості і складні, конструктивні та деструктивні.
- У простій конструктивній дилемі підстави різні, а наслідок в умовних судженнях одне і те ж. Оскільки в розділовій посилці простий конструктивної дилеми затверджуються підстави умовних суджень, то у висновку стверджується їх загальна слідство.
Схема простий конструктивної дилеми:
А ^ В
З ^ В аус В
Приклад :
Якщо у хворого болить зуб, рекомендується прийняти знеболююче Якщо болить голова, також рекомендується прийняти знеболююче
Хворому рекомендують знеболююче
Складна конструктивна дилема відрізняється від простої тим, що слідства умовних суджень різні. Оскільки в розділовій посилці складної конструктивної дилеми утвер-ються підстави умовних суджень, то у висновку затверджуються їх слідства.
Схема складної конструктивної дилеми:
А ^ В
C ^ D
AvC
BvD
Приклад:
Якщо я ляжу нормально спати, то не підготовлені до іспиту Якщо ж я буду займатися вночі, то прийду на іспит з головним болем
Отже, я прийду на іспит непідготовленим або з головним болем
У простій деструктивній дилемі підстави умовних суджень одні й ті ж, а слідства різні. Оскільки в розділовій посилці простий деструктивної дилеми заперечуються слідства загальної підстави, то у висновку заперечується підстава.
Схема простий деструктивної дилеми:
А ^> В
А ^ С
Вус А
Приклад:
Якщо людина хвора на тиф, то на 4-6 день хвороби у нього буде висока температура і з'явиться висип У хворого немає високої температури, або ні висипу
Значить, людина не хвора на тиф
Складна деструктивна дилема відрізняється від простої тим, що підстави умовних суджень різні. Оскільки розділова посилка складної деструктивної дилеми заперечує обидва слідства умовних суджень, то висновок є запереченням обох підстав.
Схема складної деструктивної дилеми:
А ^ В
C ^ D B-vD AvC
Приклад:
Якщо студент знає матеріал, то зможе навести докази Якщо студент розуміє, то зможе вирішити завдання Студент або не може навести докази, або не може вирішити завдання
Значить, він або не знає, або не розуміє матеріал
Існує також змішаний умовно-розділовий силогізм або так звана конструктивно-деструктивна дилема. У конструктивно-деструктивної дилемі як підстави, так і слідства умовних суджень різні. При цьому розділова посилка є диз'юнкцією затвердження заснування одного з умовних суджень і заперечення слідства іншого з умовах а-
них суджень, а висновок - диз'юнкція затвердження підстави і наслідки цих різних умовних суджень.
Схема конструктивно-деструктивної дилеми:
А ^> В
C ^ D AvD BvC
Приклад:
Якщо дана людина працює, то він отримує зарплату Якщо дана людина вчиться, то він отримує стипендію Даний людина чи працює, або не отримує стипендію
Отже, дана людина або отримує зарплату, або не вчиться
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.3. Умовно-розділовий (лемматіческій) силогізм"
 1. контрольні роботи
  умовні (імплікатівние) або еквівалентному. «Коли б на то чи не Божа воля - не віддали б Москви» (Лермонтов). «Не інакше вміли вони любити свого бога, як розіпнувши людини» (Ф. Ніцше). Всі люди народжуються вільними і рівними. Вправа 4. Зробіть висновок шляхом перетворення. Всі студенти нашої групи є устигаючими. Жодна загарбницька війна не є справедливою. Всі волгоградські
 2. Скорочений силогізм - ентимема
  умовно-категоричний силогізм, розділової-категоричний, умовно-поділу-лительного
 3. Умовиводи логіки судження . ВИСНОВКИ ІЗ складне судження
  умовний, умовно-категоричний, розділової-категоричний і умовно-розділовий силогізми. Особливість цих умовиводів полягає в тому, що виведення висновку з посилок визначається не відносинами між термінами, як в простому категоричному силогізмі, а характером логічного зв'язку між судженнями, тому при аналізі силогізмів даних видів суб'єктно-предикатна структура
 4. Питання для повторення
  умовно-категоричних-го силогізму. Які модуси має розділової-категоричний силогізм? Що таке метод натурального виводу? Які основні прямі і непрямі правила логіки судження
 5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  умовно-категоричний силогізм. Способи перевірки правильності модусів. Розділовий і розділової-категоричний силогізм. Умовно-розділовий силогізм. Дилема. Складні, скорочені і складноскорочені силогізми: полісіллогізм, ентимема, смітить і Епіхейрема. Види індукції. Співвідношення індукції та дедукції. Індуктивні методи встановлення причинних зв'язків. Аналогія. Основи теорії
 6. СЛОВНИК найчастіші КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕРМІНІВ
  умовні та безумовні; альтернативні (багатоваріантні) і розділові. 8. Габітоскопія - галузь криміналістичної техніки; вчення про зовнішній вигляд людини. 9. Дактилоскопія - розділ трасології, що вивчає властивості і характеристики папілярних візерунків шкіри людини, переважно пальців рук; засоби і методи їх виявлення, фіксації, вилучення і дослідження з метою криміналістичної
 7. Поняття вікової неосудності.
  Умовна міра покарання, або (у відповідності з рекомендацією Пленуму Верховного Суду СРСР від 3.07.1963 р. N6 у редакції постанови Пленуму від 21.03.68 N 1) примусові заходи виховного характеру міг після судового процесу більш адекватно оцінити суспільну небезпеку скоєного. Судовий розгляд саме по собі мало певне профілактичне значення. В даний час в
 8. 4.1. Чисто-умовний і умовно-категоричний силогізми
  умовний силогізм - це умовивід, посилками і укладанням якого є уявні судження. Слід зазначити, що укладення в даному виді силогізму може робитися з будь-якої кількості посилок, оскільки висновки чисто-умовного силогізму можна охарактеризувати як висновки на підставі свій-ства транзитивності імплікації. Інакше кажучи, висновок в чисто-умовному силогізм грунтується на
 9. 2. Умовно-категоричний силогізм
  умовне судження, а інша посилка і висновок - категоричні судження. Умовно-категоричний силогізм має два правильних модусу: що затверджує (modus ponens) і заперечує (modus tollens). У стверджуючому модусі (modus ponens) в категоричній посилці затверджується істинність антецедента умовної посилки, а у висновку - істинність консеквента. В даному випадку міркування направлено від
 10. 4.2. Розділовий і розділової-категоріческійсіллогізми
  розділові (диз'юнктивні) судження. Його схема така:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua