Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Античная философия / Антология / Антропология / Історія философии / Історія философии / Логика / Метафизика / Мировая философия / Первоисточники по философии / Проблемы философии / Современная философия / Социальная философия / Средневековая философия / Телеология / Теорія еволюції / Філософія (учебник) / Філософія искусства / Філософія истории / Філософія кино / Філософія науки / Філософія политики / Філософія разных стран и времен / Філософія самоорганизации / Философы / Фундаментальная философия / Хрестоматии по философии / Езотерика
ГоловнаФілософіяФундаментальная философия → 
Наступна »
Новиков Д. А.. Закономерности итеративного научения. М.: Институт проблем управления РАН,1998. - 77 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Введение


Итеративное научение, как обучение в строго повторяющихся условиях - одна из простейших разновидностей научения, имеет место в широком классе явлений: формирование разнообразных навыков, усвоение информации человеком, научение животных (выработка условных рефлексов) и обучение технических и кибернетических систем. Различные аспекты итеративного научения исследуются в педагогике, психологии и физиологии человека и животных, в теории управления и в других науках.
Настоящая работа посвящена описанию математических моделей итеративного научения и преследует следующие цели:
во-первых, дать достаточно полный, хотя конечно и не исчерпывающий, аналитический обзор существующих на сегодняшний день моделей итеративного научения, предложенных разными авторами в разные годы (ниже рассматриваются более тридцати таких моделей), в том числе - автором настоящей работы.
во-вторых, на основании анализа описываемых моделей попытаться выявить и объяснить важнейшие общие закономерности и механизмы итеративного научения, а также определить возможности математического моделирования как метода исследования итеративного научения.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Введение"
 1. 2. Індикативні ціни
  Індикативні ціни - ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків, визначених згідно з законодавством України, а також якісних показників товару, і які затверджено Міністерством економіки України. Контрактні ціни у
 2. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
  введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси (ст. 71); пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами (ст. 72); засмічення лісів відходами (ст. 73); знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 74); знищення
 3. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  введення відповідних статей у дію. Загалом же першочергова причина тієї екологічної ситуації, яку ми маємо нині в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській діяльності. "Ми повинні пам'ятати, що екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинута система екологічного права другий - це
 4. Поняття і особливості принципів екологічного права
  введення відповідних статей у дію. Загалом же першочергова причина тієї екологічної ситуації, яку ми маємо нині в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській діяльності... "Ми повинні пам'ятати, що екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинута система екологічного права другий - це
 5. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  введення назвичайного стану, строку його дії, діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування в його умовах передбачені в Законі "Про правовий режим надзвичайного стану" (від 16.03.2000.). Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її
 6. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  введення карантину у випадках епідемій та епізоотій; контроль і наглядові перевірки; закриття ділянок державного кордону та ін. (див. закони "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", наказ Міністерство охорони здоров'я "Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може
 7. Тема 12. Адміністративний процес
  введення Переліку підприємців, що займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакант- 51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.), Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію (затв. пост. КМУ від 29.12.1995 р.) та ін. Найчастіше і
 8. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів). Більш детально див. Закон "Про прокуратуру". Адміністративний нагляд є найбільш об'ємним і різноманітним. Слід мати на увазі, що він відрязняється від судового і прокурорського нагляду тим, що: 60 - контролюючий суб'єкт е суб'єктом виконавчої влади; - основною метою є забезпечення
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  введення державної реєстрації таких нормативних актів в органах юстиції. Зважаючи на це, слід суттєво підвищити питому вагу законів у регулюванні в сфері виконавчої влади і до того ж законодавче позбавити більшість центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) права видавати нормативні акти, що стосуються прав і свобод громадян. 3. Ровиток механізму захисту прав і свобод громадян
 10. Методы осуществления исполнительной власти
  введение карантина, остановка движения транспор- та на отдельных улицах в случае аварии или иного происшествия, закры- тие участков гос. границы, проверка документов и досмотр вещей, прину- дительное доставление физических лиц для освидетельствования в меди- цинские учреждения, принудительное выселение граждан из домов, гро- зящих разрушением, санитарный осмотр грузов, техосмотр транспортных
© 2014-2022  ibib.ltd.ua