Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Організація влади і управління.

Система влади та управління в Спарті була заснована на своєрідному поєднанні традиційних інститутів епохи протогосударства з принципом нового народовладдя. Основним органом у Спарті була герусия - рада старійшин, який очолює все державне управління. Його утворювали 30 геронтів (у тому числі два царя); мабуть, по два від кожної «Оби»-кварталу. Геронтів обирали з найбільш відомих громадян довічно (перші геронти були призначені Ликургом) віком старше 60 років. Герусия готувала зовнішньополітичні рішення, керувала діяльністю посадових осіб. Вона ж була судовим органом з політичних злочинів і умисним вбивствам, вирішувала питання про причислення до повноправним громадянам або про позбавлення громадянства. Судової влади герусии підлягали навіть царі. Сама герусия вважалася невідповідальної за свої рішення.

У народних зборах - апелла - мали брати участь всі спартіати старше 30 років, які пройшли вказане законом виховання. Підставою для позбавлення прав політичного громадянства була тільки несплата внеску на встановлені громадські трапези. Зібрання було тільки пасивним владним органом: «Нікому із звичайних громадян не дозволялось подавати своє судження, і народ, сходячись, лише стверджував або відхиляв те, що запропонують старійшини і царі». Приблизно в VI ст. до н. е.. влада зборів була ще більш обмежена правом герусии і царів розпустити його за невірне, з точки зору традиції, рішення. У теорії збори обирало геронтів, посадових осіб; реально рішення приймалися «ором», який належало витлумачувати герусии; за нею, отже, залишалося і останнє слово.

З плином часу найважливішим інститутом управління стала колегія ефорів, що з'являються ще в VII ст.

Походження цього встановлення не з'ясоване. Можливо, ефори були представниками 5 територіальних філ Спарти. Перший з них ефор-епонім - головував у загальних зборах апелли і герусии, і самі народні збори скликалися ефорам; вони ж тільки мали право пропонувати закони. Ефори оголошували військову мобілізацію, передавали владу мирного часу в руки військових вождів-царів. Основним повноваженням ефорів був суд: їм були підпорядковані суперечки про власність, про спадщини, договорах, менш важливі кримінальні справи. Ефори були верховними суддями для періеков і ілотів, ним же належала поліцейська влада в полісі (зокрема, вони керували загонами молодих спартиатов в криптиях - державних розправах з ілотами). Вони закликали царів на суд, контролювали суспільні фінанси, інтерпретували звичаї, тобто вирішували як би конституційні питання спартанського держави.

Царі (з VI ст. До н. Е.. Влада була спадковою) зберігали основні військові та релігійні повноваження перед державні часу, втративши лише власні судові права, які відійшли до герусии і в цілому діяли разом з нею . У воєнний час один з царів командував армією разом з 10 членами герусии.

Народовладдя в спартанських державі було не прямим, а в значній мірі представницьким і опосередкованим. Причому представництво було передано головним чином посадовим особам, незмінюваних і не залежних від зборів громадян. Це додало державної організації Спарти аристократичний характер, цілком пов'язаний, проте, з загальнонародним консервативно-політичним устроєм.

Державно-політичний лад Спарти залишався практично незмінним протягом кількох століть. Особливий уклад спартанської життя зумовив її очевидне військове лідерство серед інших полісів півдня Еллади - в VI ст.

До н. е.. навколо Спарти склався т. н. Пелопоннесский союз кількох областей і полісів, який повів активну боротьбу за загальне переважання в Елладі. У кожному з міст союзу влада передавалася спеціальній раді з 10 аристократів, а Спарта ставила гармостов - намісників з військовими і фінансовими функціями. У самій метрополії - Спарті - взаємини історичних інститутів влади дещо змінилися в бік переважання царів (вони стали головувати над ефорат) і герусии (яка знайшла право вето на рішення зборів). Більш чітко була розділена судова компетенція герусии, ефорів і народних зборів.

Після переможної для Спарти і союзників Пелопоннеської війни (431 - 404 рр.. До н. Е..) З Афінами та іншими грецькими полісами, спартанське суспільство стало швидко розшаровуватися в соціальному відношенні, і це розшарування вже не могло стримуватися навіть старими політичними інститутами. Скоротилося число повноправних спартіатов, влада стала практично ізольованою від основної маси активного населення поліса (наприкінці IV в. До н. Е.. Налічувалося лише близько 1 тис. громадян Спарти). У III в. до н. е.. черговий політична криза завершилася майже повною ліквідацією традиційних інститутів влади і народженням диктатури царів на догоду масі неповноправних жителів Спарти. В ході чергової смути початку II в. до н. е.. владу захопили ілоти, їх правління було придушене тільки участю інших полісів Еллади. У середині II ст. до н. е.. (146 р.) Спарта втратила самостійність, ставши частиною грецьких провінцій Римської імперії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація влади і управління. "
 1. Організація влади і управління.
  Організацією (згуртовує постійними завоюваннями), єдиної податкової системою і загальної політико-релігійної владою. Загальнодержавної адміністрації не існувало. До початку X в. при халіфах з'являється посаду візира - спочатку старшого з чиновників, потім голови уряду і всієї адміністрації імперії. Везира призначав халіф, вручаючи управителю особливе вбрання. Везир керував
 2. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
  Організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная
 3. 1. Виконавча влада
  організація та функції повинні грунтуватися на нормах Конституції РФ, федерального закону та інших нормативно-правових актах. 5. Організуюча діяльність і реалізація владних повноважень. 6. Застосування норм адміністративного примусу. 7. Підготовка та видання правових актів управління. 8. Правозастосовна і охоронна діяльність спец. орга-нів і посадових осіб (державних і
 4. 2. Функції виконавчої влади:
  організацій. 8. Контроль, тобто перевірка фактичного положення справ для виявив-лення та усунення порушень законів. 9. Облік людських, матеріальних, грошових і інших засобів для здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності. 10. Інформаційне забезпечення та інформаційно-аналітична робота. 11. Методичне керівництво. 12. Кадрове, МТО, фінансування і
 5. 1. Адміністративне право
  організації та функціонування виконавчої влади, тобто у сфері державного управління, місцевого самоврядування, в області реалізації уполномо-ченнимі органами та посадовими особами управлінських функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це важлива галузь права (система правових норм), яка з метою виконання завдань
 6. У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:
  організації та функціонування орга-нів, що здійснюють господарське, соціально-культурне, адміністра-активне і політичне будівництво. 2. відносини, що виникають у зв'язку із забезпеченням правової захисту пра-ти прав і свобод громадян Мова йде про так званої адміністративної юстиції. Вона перед-ставлять собою систему судових та інших органів, що розглядають спо-ри між громадянами і
 7. 5. Предмет адміністративного права
  організації та діяльності виконавчої влади, права і свободи громадян. 2) цивільним . Нормами цивільного права регулюється прави-ло руху майна, передача, вилучення у сфері державного управління, тобто щодо володіння, користування і розпорядження майном. 3) кримінальним правом. У певних випадках окремі адміні-стративно правопорушення можуть переростати в злочини і
 8. 1. Адміністративно-правова норма
  організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові норми визначають належне поведе-ня всіх осіб та організацій, що діють у сфері державного управління. 3. Призначення адміністративно-правових норм полягає насамперед у забезпеченні ефективної реалізації конституційного призначення виконавчої влади. 4. Адміністративно-правові
 9. 1. Суб'єкти адміністративного права
  організація, які відповідно до чинного законодавства, є учасниками управлінських відносин, регульованих норма-ми адміністративного права, наділені певними правами і обов'язками у сфері державного управління і здатні їх здійснюва-
 10. 2. Основні права і обов'язки громадян у сфері виконавчої влади закріплені в Конституції РФ.
  організацій, які беруть у СРСР іноземних громадян. Неприйняття громадянами, які запросили в СРСР іноземних гра-ждан та осіб без громадянства в приватних справах і надали їм жи - лую площа, заходів до забезпечення у встановленому порядку їх вчасно-менной реєстрації, прописки або виписки тягне стягування штрафу. От-ветственность несуть і особи, які надають іноземним громадянам та особам без
© 2014-2021  ibib.ltd.ua