Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А .. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Реформи Лікурга.

На шляху створення державності Спарта виробила свою систему, відмінну від типової для решти Еллади тиранії. Аристократія була низвергнута, а народному правлінню було надано особливий лад, примиряти всі інтереси всередині спартанського суспільства, а крім того, саме це суспільство було поставлено під суворий державний контроль.

Напівлегендарний цар Спарти Лікург (VIII в. До н. Е..) Скористався в своїх перетвореннях досвідом древніх ахейських товариств. Першим і найважливішим з нововведень було створення Ради старійшин - «У з'єднанні з горячечной і запаленої, за словом Платона, царською владою, володіючи рівним з нею правом голосу при вирішенні найважливіших справ, ця Рада став запорукою благополуччя і розсудливості» *. Тим самим у новоучреждаемом державі повинно було встановитися рівновагу між традиційною владою царів - потомствених аристократів і владою неорганізованої натовпу, представленої народними зборами.

* Плутарх. Лікург. VIII.

Іншим з істотних перетворень був переділ землі. Він мав не тільки соціальне, а й політичне значення, «щоб вигнати нахабство, злість, розкіш і ще старіші, ще більш грізні недуги держави - багатство і бідність» *. За своїм задумом, це був захід, подібне тим, які проводили давньосхідні владики в періоди переходу до державної організації, щоб знизити гостроту соціального невдоволення. Для спартанців в цьому, мабуть, був шлях до соціального згуртування їх народу перед лицем залежних і підкорених племен.

Щоб знищити всяке нерівність, Лікург розповсюдив переділи і на особисту власність. Були виведені з обороту реальні гроші, які замінили непідйомною і не мала ходіння поза Спарти залізної монетою. Одним з наслідків цього стало поступове зникнення крадіжок у Спарті. Але спартанці пішли і далі: було наказано обмежитися найнеобхіднішими ремеслами і викорінювати особливі мистецтва, щоб стиль життя заможних громадян не мав реального вираження в багатстві речей. Цій же меті мали служити введені Ликургом громадські трапези, які сходили до родових пірам і на яких всі повинні були пригощатися простою їжею і з простої посуду. Для організації цих трапез спартанці повинні були надалі сплачувати невеликий податок, який служив знаком добропорядного спартіата. Цілий ряд постанов був спеціально спрямований проти розкоші: так, будинки слід було будувати за допомогою тільки сокири та пили, щоб не вдаватися украшательству.

* Там же.

Закони рівності Лікург поширив і на шлюбно-сімейне сферу. Жінки були значною мірою однакові з чоловіками, допущені до занять спортом, військовою справою. Це мало сприяти простоті моралі, що, в свою чергу, сприяло б зростанню шлюбів і народжуваності. Заохочувалися позашлюбні зв'язки, причому заборонено було проявляти власницькі почуття, ревнощі і т. п., щодо жінок. Держава брала на себе турботу про виховання всіх без винятку дітей.

Постановами Лікурга було введено однакове і обов'язкове виховання і навчання всіх спартиатов, в яких військова справа займало чільне і майже виняткове місце. Заборонено було займатися ремеслами, мистецтвами, землеробством, торгівлею. «Нікому не дозволялося жити так, як він хоче, точно у військовому таборі, всі в місті підпорядковувалися суворо встановленим правилам і робили те з корисних для держави справ, яке їм було призначено». Спартанський спосіб життя повинен був охоронятися численними заборонами на спілкування з іноземцями, нововведеннями в релігійній сфері. Навіть говорити спартіати повинні були по-особливому: лаконічно, економлячи слова, прагнучи до навмисної точності і образності (на ділі такий штучна мова також служив національної ізоляції від інших).

Законодавчі постанови Ликурга були висловлені в так званих ретрах - відповідях оракула Аполлона на запитування царя. Вони не були записаними, і священний зміст повинен був забезпечити збереження їх вимог на століття. За задумом законодавця, стабільність спартанського суспільства повинна забезпечуватися і вдачами, і загальним укладом життя, та державними установами, в яких народ в цілому реалізує владу. Одна з ретро завершувалася словами: «Панування і влада нехай належать народу».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Реформи Лікурга. "
 1. Аристотель. Афінська Політія.
  Реформ Солона. Аристотель. Афінська Політія. 2. Після цього протягом довгого часу відбувалися чвари між знаттю і народом. (2) Треба мати на увазі, що взагалі державний лад був олігархічним, але головне було те, що бідні знаходилися в поневоленні не тільки самі, але також їхні діти і дружини. Називалися вони Пелата і шестідольнікамі, тому що на таких орендних умовах обробляли
 2. 2. Загальні вимоги до учета операцій в іноземній Валюті
  У Міжнародній практіці досі НЕ існує єдиної універсальної схеми учета валютних операцій, и зарубіжні країни у своих національніх системи бухгалтерського обліку Використовують Різні методи відображення у фінансовій звітності операцій з іноземною валютою . Найпошіреніші з них Такі: метод учета за курсом на дату Закриття, відповідно до Якого ВСІ Операції з іноземною валютою відображаються в учета
 3. ощадний праворуч
  реформи 1924 року вiдновівся Розвиток Ощадного кас на західніх землях. На вiдмiну вiд захiднот Частини України, на Сходi ощадний кас Було Небагато i розмiщуваліся смороду Переважно у великих мiстах. У 1782 году, за рiк до появи Галицької ощадної каси, Було Відкрито касу в Одесi - Першу на схiднiй теріторiт України. Прімiтною особлівiстю схiдноукратнськіх ощадкас того годині Було ті, что смороду не давали
 4. Тема 1. Поняття, місце и роль адміністратівного права в Системі права України
  реформи адміністратівного права. Роль адміністратівного права у становленні и развития незалежної правової демократічної держави Україна. Основні напрямки реформування адміністратівного права. Адміністративне право, як и Конституційне право, опосередковує Функціонування публічної влади в державі, тоб воно є правом державного управління, что передбачає Владніл Вплив держави, в особі державних
 5. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  реформи адміністративно-правові норми повінні відіграті ВАЖЛИВО роль в утвердженні Конституційного постулату: у взаємовідносінах людини з державою, в особі державних органів центральною постаттю Виступає людина. Слід мати на увазі, что адміністративно-правові норми й достатньо різноманітні, їх можна класіфікуваті на Різні види в залежності від Підстави класіфікації, зокрема: 14. за змістом -
 6. Тема 12. Адміністративний процес
  реформи адміністратівного права, зокрема, Прийняття Адміністративно-процесуального кодексу, Адміністративно-процедурного (процеду-рального) кодексу. Поки що адміністративно-процесуальні норми знаходяться у різноманітніх джерелах. Серед них є Такі, что передбачають Тільки адміністративно-процесуальні норми: Положення про складання І Введення Переліку предпринимателей, что займають монопольне становище на
 7. Тема 14.Стадії провадження у справах для про Адміністративні проступки
  реформи адміністратівного права України) з точки зору поглиблення професіоналізму РОЗГЛЯДУ адміністратівніх справ и СКОРОЧЕННЯ кількості органів, что мают право розглядаті Такі справи, з передачею ціх справ судів органами. Всі Інші органи здійснюють адміністративно-юрісдікційну діяльність поряд з іншімі функціямі: управління, контролю, регулювання, Нагляду та ін., Тоб Розгляд справ про
 8. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів віконавчої власти
  реформи системи органів державного управління, змінюється СУТНІСТЬ державного контролю. Оновлення его сутності Полягає в тому, что на перший план, при его здійсненні, вісувається питання: чому так виходе и що треба сделать, щоб досягті КРАЩИЙ результату. У минуле відходіть других підхід - віявіті и покараті помощью контролю. Віходячі Із тихий Завдання, что стояти перед контролем, можна
 9. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстіцією
  реформи та Вдосконалення законодавства, сприяння розвитку правової науки; забезпечення захисту прав и свобод людини й громадянина; організаційне та матеріальне забезпечення судів; організація Виконання судових РІШЕНЬ, робота з кадрами, експертне забезпечення Правосуддя; організація роботи нотаріату; діяльність Щодо реєстрації АКТІВ громадянського стану; Розвиток правової ІНФОРМАЦІЇ; Здійснення
 10. 3. Планами СЕМІНАРСЬКІХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  реформи в Ук раїні. 8. Основні напрямки реформування адміністратівного права України. 9. Дія адміністратівної норми в часі, в просторі та за колом ОСІБ. 10. Поняття та види сістематізації адміністратівного законодав ства. 11. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносін. 12. Поняття та РІСД державного управління. 13. Функції державного управління та їхня характеристика. 14. Поняття, види
 11. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспіту)
  реформи. 4. Метод адміністратівного права та йо Розвиток у контексті реформи адміністратівного права. 5. Система адміністратівного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністратівного права. 6. Джерела адіністратівного права України та їхня характерис тика. Основні законопроектні роботи в Галузі адміністративно го права. 7. Адміністративно-правові норми: Поняття, види та Особливості ° *
 12. 6. Методичні рекомендації ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА
  реформа в Україні: основні напрямки / / Право України. - 1998. - № 1. - С. 27-32. 2.6. Захист курсової роботи Курсова робота передається, у візначені деканом рядка для реєстрації (студентами денної форми навчання - лаборанту кафедри адміністратівного и фінансового права, студентами заочної, очно-заочної та післядипломної форм навчання - методисту) i на рецензування Викладач. 126 Курсова
 13. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Реформування / / Право України. - 1998. - № 7. 6. Авер'янов В. Актуальні Завдання Реформування адміністратів ного права / / Право України. - 1998. - № 8. 7. Авер'янов В. Реформування українського адміністратівного пра ва: Черговий етап / / Право України. - 2000. - № 7. 8. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібн. / За ред. А.Т.Комзюка. - X., 1998. 9. Адміністративне право України:
 14. 9. КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТІВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (без Додатків) (Схвалена Указом Президента України от 22.07.1998 р. № 810/98)
  9. КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТІВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (без Додатків) (Схвалена Указом Президента України от 22.07.1998 р. № 810 /
 15. І. ЗАГАЛЬНІ засадити АДМІНІСТРАТІВНОЇ РЕФОРМИ
  реформи. Існуюча в Україні система державного управління залішається в цілому неефективно, вона еклектічно поєднує як Інститути, что дісталіся у спадок від Радянської доби, так и Нові Інститути, что сформуваліся у Период незалежності України. Ця система є внутрішньо суперечлівою, незавершеність, громіздкою и відірваною від людей, внаслідок чого існуюче державне управління стало гальмом у
 16. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВІКОНАВЧОЇ ВЛАДІ
  Реформування Кабінету Міністрів України є забезпечення максимально полного ї точного втілення в життя Конституційного статусу Кабінету Міністрів як ВИЩОГО органу в Системі органів віконавчої власти України. Згідно з Цім Кабінет Міністрів винен дива центром державного управління, Ефективність роботи Якого грунтується на підтрімці Парламенту та Президента України. ВІН є відповідальний перед
© 2014-2022  ibib.ltd.ua