Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

42. Порядок арбітражного розгляду зовнішньоторговельних спорів


Для порушення погоджувальної виробництва зацікавлена сторона направляє письмову заяву в Міжнародний арбітраж. До заяви додається документ,, що підтверджує сплату збору, необхідного для порушення погоджувальної виробництва.
Іншу сторону Міжнародний арбітраж ставить до відома про що надійшов заяві і надає 10-денний термін для згоди із пропозицією або відхилення його. Якщо в зазначений термін відповідь не надійде або буде негативним, пропозицію про порушення погоджувальної виробництва вважається відхиленим, про що повинен бути повідомлений заявник. У разі позитивної відповіді голова Міжнародного арбітражного суду в триденний термін призначає посередника з числа осіб, включених до списку арбітрів. Посередник сповіщає сторони про своє призначення і пропонує в 10-денний термін подати свої вимоги і заперечення по справі разом з доказами. Вимоги або заперечення повинні бути спрямовані іншій стороні, посереднику і в Міжнародний арбітражний суд рекомендованим листом.
Мирова угода вважається укладеним, якщо позивач відмовився від вимоги, відповідач визнав вимогу, або сторони дійшли згоди в результаті взаємних поступок і якщо це не суперечить закону і характеру спірних правовідносин.
Керівництво розглядом справи в арбітражному суді може здійснюватися одноосібним арбітром або головою колегіального складу суду.
У процесі розгляду справи будь-яка сторона має право письмово викласти або доповнити свої позовні вимоги або заперечення проти них. Під час судового розгляду така заява може бути зроблено в усній формі, але з обов'язковим внесенням до протоколу.
Не може служити підставою для відстрочення розгляду спору неподання відповідачем письмових заперечень проти позову, а також неявка без поважних причин будь-якої сторони або її представника, якщо вони були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи.
Водночас бездіяльність боку не можна розглядати як визнання позову або відмову від позову.
На прохання будь-якої з сторін справа може бути розглянута за її відсутності.
Як правило, розгляд справи проводиться в усній формі. Однак за постановою одноосібного арбітра або колективного складу суду справа може бути розглянута на основі одних тільки письмових доказів.
Якщо в процесі розгляду справи суд визнає, що наявних письмових доказів недостатньо для винесення обгрунтованого рішення, суд може скасувати свою постанову про розгляд справи на основі письмових доказів і провести розгляд усно.
Після того як суд заслухав пояснення сторін, він визначає порядок отримання та аналізу доказів. Суд може зажадати від сторін подання додаткових письмових доказів, має право призначити експертизу, вчинити місцевий огляд, допитати свідків.
Суд може також з власної ініціативи або на прохання сторони винести ухвалу про відкладення розгляду справи або зупинення провадження у справі.
Підписує протокол арбітр або арбітр-голова або протоколіст. Сторонам предоставлено'право отримати належним чином засвідчену копію протоколу.
Рішення має бути винесено в триденний термін, а по складних справах - в семиденний строк з дня закінчення судового розгляду.
Винесене в письмовій формі рішення суду підписується арбітром або його колегіальним складом. Справжність підписів арбітрів (арбітра) засвідчується підписами Голови та відповідального секретаря Міжнародного арбітражного суду, а також його печаткою.
Рішення має бути оприлюднене відразу ж після його прийняття. Копії рішення в триденний термін передаються сторонам під розписку або надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Копія (як і оригінал) підписується та скріплюється печаткою.
Позивач і відповідач протягом 30 днів після отримання рішення можуть звернутися до Міжнародного арбітражного суду із заявою про виправлення у винесеному рішенні описок (друкарських помилок), арифметичних помилок, а також про роз'яснення рішення суду або про винесення додаткового рішення.
Міжнародний арбітражний суд протягом 10 днів з моменту отримання заяви зобов'язаний розглянути його і винести ухвалу або додаткове рішення.
Якщо сторони в процесі судового розгляду досягли мирової угоди, то вона підписується сторонами і арбітром або колегіальним складом суду. У цьому випадку рішення міжнародного арбітражного суду складається на основі мирової угоди.
Виробництво у справі може бути припинено якщо:
1) позивач відмовився від своєї вимоги;
2) сторони дійшли згоди про припинення провадження у справі;
3) суд визнав, що продовження виробництва з якихось причин стало непотрібним і неможливим.
У випадку, якщо склад суду фактично перестав існувати або не був сформований в установленому порядку, або не може зібратися, ухвалу про припинення провадження виносить голова Міжнародного арбітражного суду.
Рішення суду є остаточним і обов'язковим для сторін. При ухиленні або відмову від добровільного виконання, примусове виконання рішення проводиться відповідно до норм міжнародного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. Порядок арбітражного розгляду зовнішньоторговельних спорів "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ
  порядок вирішення спорів в цьому суді, який є постійно діючим третейським судом, при Юридичному агентстві Асоціації. У 1993 році в Москві створений Третейський суд при Міжбанківському фінансовому будинку для вирішення спорів, пов'язаних із специфікою банківської діяльності. Законодавчою основою діяльності третейських судів є ФЗ «Про третейські суди» від 24.07. 2002 Норми,
 3. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
  арбітражного розгляду; мови арбітражного розгляду; правил арбітражного розгляду; кількості арбітрів та їх кваліфікації; права (або норм права), застосовного до арбітражного розгляду. Таким чином, міжнародний комерційний арбітраж - це третейський суд, постійно діючий або спеціально створений в кожному конкретному випадку, основною метою якого є
 4. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  порядок формування та функціонування «ізольованого арбітражу». За своєю природою дані документи не носять юридично обов'язкового характеру, а мають лише рекомендаційний характер. Проте їх велика значущість і філігранна техніка юридичної мови зумовили широку застосовність цих документів на практиці. Національні закони різних держав про міжнародний комерційний арбітраж,
 5. 2. Арбітражна угода
  порядок; спори, пов'язані з процедурою банкрутства та ліквідації підприємств; суперечки, що зачіпають інтереси держави, і т. д. Крім національного законодавства і деякі міжнародні конвенції вилучають певні категорії спорів з предметної компетенції арбітражу. Наприклад, Варшавська конвенція 1929 про уніфікацію деяких правил, що стосуються міжнародних віз-задушливих перевезень,
 6. 3. Міжнародний комерційний арбітраж в Російській Федерації
  порядок обчислення арбітражних збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат МКАС і МАК, надає інше сприяння в їх діяльності. У МКАС можуть за угодою сторін передаватися: спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін
 7. 13. Відповідальність сторін у контракті
  арбітражного та судового способів вирішення спорів і вибрати той, який вважатимуть більш кращим. Перевага арбітражу полягає: по-перше, в його порівняльної дешевизні (розгляд спору в арбітражному порядку обходиться сторонам дешевше, ніж в суді), по-друге, у більш високої кваліфікації тих, хто вирішує спір (арбітраж - це, як правило, фахівці з міжнародного приватного
 8. 39. Правова регламентація міжнародного комерційного арбітражу
  порядок формування арбітражного складу і визначення місця і правил арбітражу, зокрема про те, що сторони на свій розсуд можуть передати суперечки на дозвіл постійного арбітражного органу чи арбітражу ad hoc. Для колишніх соціалістичних країн важливе значення має Московська Конвенція про дозвіл арбітражним шляхом цивільно-правових спорів, що випливають з відносин економічного і
 9. Види і стадії адміністративного права
  порядок оскаржен-ня, передбачений законом? 3. Адміністрація області прийняла постанову, відповідно до якого жителі області, які призиваються на дійсну військову служ-бу, проходять її у військових з'єднаннях і військових частинах, розташованих на території області . Законно: Як повинен поступити повноважний пред. РФ? Якими контрольними повноваженнями володіє повн. пр. РФ?
 10. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  порядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею рахуватися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ». Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство
© 2014-2021  ibib.ltd.ua