Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1. Правове регулювання поводження з потенційно небезпечними речовинами і матеріалами

В даний час, за оцінками фахівців, на міжнародному ринку знаходиться 70-80 тис. хімічних речовин. Менше 1% з них мають вивчені токсикологічні характеристики. У більшості випадків не проведена оцінка їх впливу на навколишнє середовище. Щороку в торгівлю надходить приблизно 1-2 тис. нових найменувань хімікатов1.

На російському ринку знаходиться 20-25 тис. різноманітних хімічних та інших речовин. Причому їх асортимент постійно збільшується. Такі речовини використовуються в промисловості, сільському господарстві, енергетиці, в інших сферах. До них відносяться, наприклад, агрохімічні засоби (мінеральні добрива та отрутохімікати), озоноруйнівні речовини, радіоактивні речовини і матеріали, хімічні й інші речовини, використовувані у військовій та інших сферах. На різних стадіях поводження з такими речовинами - при виробництві, транспортуванні, зберіганні, використанні - може надаватися шкідливий вплив на природу.

Такий вплив може надаватися також матеріалами, що містять такі речовини.

Під потенційно небезпечними речовинами і матеріалами розуміються хімічні й інші речовини, а також матеріали, що містять такі речовини, при поводженні з якими на стадіях їх транспортування, зберігання і використання може надаватися негативний вплив на стан природи.

До екологічному праву мають відношення також такі різновиди речовин і матеріалів, як медикаменти, косметичні засоби, предмети побутової хімії та ін Ті, що прийшли в непридатність, вони підлягають видаленню (знешкодженню). Саме

Наше спільне майбутнє. Доповідь Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку (МКОСР) / Пер. з англ. М., 1989. С. 206; Медоуз Донелл X., Медоуз Денніс Л., Рандерс, Йорген. За межами зростання / Пер. з англ. М., 1994. С. 111.

524 XXII. Правові основи поводження з речовинами, матеріалами і відходами

на цій стадії може відбуватися шкідливий вплив на природу.

Загальні положення, що стосуються регулювання відносин щодо поводження з хімічними та іншими речовинами і матеріалами, встановлені Законами про охорону навколишнього середовища та про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення. Практика регулювання поводження з хімічними та іншими речовинами і матеріалами, що можуть мати шкідливий вплив на навколишнє середовище, розвивається стосовно окремих їх категоріями - агрохімікатів, радіоактивних речовин і матеріалам та ін Цим цілям служать Федеральні закони від 19 липня 1997 р. «Про безпечному поводженні з пестицидами та агрохімікатами-ми », від 21 листопада 1995 р.« Про використання атомної енергії »(з ізм. та доп.), від 5 липня 1996 р.« Про державний

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Правове регулювання поводження з потенційно небезпечними речовинами і матеріалами "
 1. 2. Правове регулювання поводження з генетично модифікованими організмами
  правовому регулюванні екологічних відносин, що виникають при здійсненні генно-інженерної діяльності. Цим цілям служить Федеральний закон «Про державне регулювання генно-інженерної діяльності». До розглянутого питання пряме відношення має ст. 50 Закону про охорону навколишнього середовища, що встановлює заборону на виробництво, розведення та використання рослин, тварин та інших
 2. 11. Експертиза речовин, матеріалів і виробів
  речовин, матеріалів і
 3. Запитання і завдання
  потенційно безсмертна з енергетичної та речовинної точок зору? 11. Що є центральною ланкою біосфери?
 4. 4. Методи правового регулювання екологічних відносин
  правового регулювання - спосіб правового впливу на суспільні відносини з боку держави. Або, іншими словами, метод правового регулювання це - встановлюваний нормами права специфічний спосіб правового впливу на поведінку учасників правових відносин по реалізації правомочностей власника природних ресурсів, щодо забезпечення раціонального природокористування, охорони
 5. Яким чином здійснюється правове регулювання оплати праці?
  Правовими актами. Кодексом законів про працю України, законами України ИОб оплаті праціїх, ИО колективні договори і соглашеніяхи, ИО підприємствах в Украінеи та іншими законами. Особливістю правового регулювання оплати праці є те, що воно здійснюється широкою системою нормативно-правових актів, прийнятих органами різних рівнів, за участю трудових колективів і профспілкових
 6. 22. Предмет і метод правового регулювання. Складові методу правового регулювання.
  Правового регулювання - це сфера суспільних відносин, на врегулювання (упорядкування) яких спрямовані правила поведінки, певні нормою права. Класифікація предметів правового регулювання: галузь права - широка сфера суспільних відносин; інститут права - вужча (конкретна) сфера суспільних відносин; Метод правового регулювання - це прийоми і способи
 7. 1. Поняття та основні характеристики технічного регулювання
  правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових екологічних вимог до продукції, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, а також в області встановлення і застосування на добровільній основі екологічних вимог до продукції, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та
 8. 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності
  правового регулювання інвестицій немає свого методу, тобто застосовується, відповідно, метод правового регулювання тієї чи іншої галузі права, а для іноземних і зарубіжних інвестицій - галузі, існуючої в правовій системі приймаючої держави і держави інвестора. Симбіоз методу правового регулювання різних правових галузей не може формувати ні оригінального методу
 9. 6.5. Акумуляція організмами забруднюючих речовин
  небезпечним для немовлят. Контрольні питання до розділу 6.5 1. Що таке біологічна акумуляція речовин? 2. Наведіть приклад підвищення концентрації забруднюючих речовин при їх проходженні по харчовому ланцюзі. 3. Які небезпечні забруднюючі речовини концентрують риби? 4. З чим пов'язано підвищення концентрації забруднюючих речовин в материнському
 10. 63. Кодифікація та інкорпорація, їх співвідношення і види.
  Правові акти. До неофіційною інкорпорації ставляться збірники нормативних матеріалів за галузями права, що видаються навчальних цілях, для освіти населення і т.д. На подібного роду неофіційні інкорпоративні матеріали не можна посилатися в ході розгляду юридичних справ у суді, арбітражі та інших правозастосовних органах. Кодифікація передбачає переробку норм права за змістом і їх
 11. 1. Предмет правового регулювання: Банк Росії, банківська система і банківська діяльність
  правового регулювання - це те, на що спрямована дія права. Банківське право регулює, по-перше, банківську систему, очолювану Банком Росії, і, по-друге, банківську діяльність. Відповідно, предметом правового регулювання для банківського права є банківська система, банківська діяльність та банківські відносини у цій галузі. Банківська система в
 12. 2.4.2. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел
  речовин в розмірах, що не перевищують встановлені природопользователю гранично допустимі нормативи викидів визначається шляхом множення відповідних ставок плати на величину забруднення і підсумовування отриманих творів за видами забруднюючих речовин. f П => С. -М Г руб] при М <М. н.атм / j нл.атм. VrJ Ч ^ г ^. Атм-нл, нл.атм i = lf \ атм-н.г.атм V У, (2.25) де i-
 13. Предмет і метод правового регулювання
  правового регулювання або виконувані правом функції. Тому система права поділялась на десять галузей: державне, адміністративне, трудове, колгоспне, земельне, фінансове, цивільне, сімейне, кримінальне та процесуальне. З розвитком законодавчої бази число галузей збільшувалося, тому виникла необхідність у визнанні окремими галузями повітряного, гірського,
 14. У чому виявляються єдність і диференціація трудового права?
  Правового регулювання праці є, з одного боку, особливістю методу трудового права, а з іншого боку, особливості методу визначають існування єдності та диференціації правового регулювання. Факторами, що визначають єдність і диференціацію в трудовому праві, є: різноманітність суб'єктів трудового правовідносини; завдання правового регулювання; особливості методу правового
 15. 22. Особливості російської правової системи
  правової сім'ї. Останні 10 років у правовій системі РФ відбуваються революційні зміни, реформування всіх її інститутів. Перегляд базових категорій правознавства. Йдеться про поняття, сутність, соціальне призначення, системі права, правових джерелах, правовій культурі, механізмі правового регулювання Перегляд загальноправових та галузевих принципів права, заснований на поділі категорій
 16. 23. Поняття і стадії прав. регулювання. Общедозволітельний і дозвільний типи прав. рег-ня.
  Правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юр. закріплення, охорона і розвиток. Типи правового регулювання - особливості загального порядку регулювання того, на чому базується правове регулювання в даному, конкретному випадку: дозволу чи заборони. Використання у певному порядку тих чи інших елементів механізму характеризує процес правового регулювання. Він може бути
© 2014-2022  ibib.ltd.ua