Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

8. Правові питання оцінки, визнання і реєстрації інвестицій


Оцінка інвестицій - найважливіший етап інвестування. Складності виникають насамперед у зв'язку з недостатньою врегульованістю цього питання, незважаючи на наявність у законодавстві низки нормативних актів, з питань методики оцінки (постанови Кабінету Міністрів від 15.09.92 р. № 473 "Про затвердження інвестиційних програм і проектів та проведення державної експертизи інвестицій", від 20.07.96 р. № 813 "Про затвердження Положення про порядок залучення експертів до оцінки майна, що перебуває у державній власності, при створенні підприємств з іноземними інвестиціями "та ін.) Наприклад, поки не отримала законодавчого закріплення ріелторська діяльність. Разом з тим, слід підкреслити основне правило - оцінка здійснюється за згодою сторін, а при недоговірних характері інвестиції - самим інвестором, якщо законом не встановлено інше. Так, іноземна валюта оцінюється за офіційним курсом валюти України, що визначається Національним банком України, а не сторонами або інвестором.
Дуже важливим є питання про визнання інвестиції як такої із боку держави, і передусім тоді, коли йдеться про іноземну інвестицію. Таке визнання як особливий акт з боку держави не потрібно, оскільки в силу закону презюміруется. Разом з тим, визнання може здійснюватися шляхом реєстрації іноземної інвестиції у встановленому законодавством України порядку , проте слід мати на увазі, що така реєстрація не є обов'язковою і здійснюється тільки за бажанням іноземного інвестора, якщо він бажає скористатися механізмами законодавства України про іноземне інвестування та тими пільгами, які в ньому закладені (наприклад, пільгами з митних платежів при внесенні майна до якості внеску до статутного фонду підприємства).
Для зарубіжних інвестицій українських резидентів, крім визнання їх за кордоном відповідно до чинного там порядком, необхідно їх ліцензування в Україні (див., наприклад. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 р. № 1505, Порядок прийняття та розгляду МЗЕЗторгом документів для отримання індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України, затверджений наказом МЗЕЗторгу від 26.03.96 р. № 171 а).
Особливе питання - про визнання іноземних документів у зв'язку з іноземним інвестуванням. Перший спосіб визнання - легалізація документів. Відповідно до законодавства України легалізація іноземних документів здійснюється консульськими установами України за кордоном або Міністерством закордонних справ України шляхом підтвердження справжності підписів і печаток на іноземній документі, про що на документі робиться відповідна відмітка.
Інша підстава для визнання документа - міжнародний договір. Україна є учасником (у тому числі - у порядку правонаступництва щодо колишнього СРСР) безлічі двосторонніх договорів (угод) про надання правової допомоги, включаючи взаємне визнання документів (наприклад, з колишніми так званими "соціалістичними країнами"). Нарешті, Україна в силу її законодавства про правонаступництво зобов'язана визнавати на своїй території документи країн - учасниць Гаазької конвенції 1961 р., що скасовує вимоги легалізації іноземних офіційних документів . Згідно Конвенції, уповноважені органи цих держав роблять на документі спеціальну відмітку - апостиль, визнану у всіх державах-учасниках. Слід при цьому мати на увазі, що Україна не може уповноважити свої відповідні органи на проставлення апостиля, оскільки вона, будучи правонаступником СРСР, до досі не оформила своєї участі в Конвенції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "8. Правові питання оцінки, визнання і реєстрації інвестицій"
 1. Зміст
  правового регулювання 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності 3. Управління у сфері інвестиційної діяльності 4. Розвиток правового регулювання інвестиційної діяльності 5. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності 6.Інвестіціонние правовідносини 7. Види інвестицій 8. Правові питання оцінки, визнання і реєстрації інвестицій 9. Правові
 2. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею еди -нолічно при непарному числі присяжних. Вперше торгові суди в найбільш явному і поширеному вигляді виникли в Італії як вузько-спеціальні морські торгові суди. Життя
 3. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  правових систем різних держав 1. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латина-ми встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею одноосібно при непарному числі присяжних. Вперше торгові суди в найбільш явному і поширеному вигляді виникли в Італії як вузько-спеціальні морські торгові суди. Життя
 4. § 2. Критерій наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання
  правовими нормами, в яких встановлюється караність таких діянь. У силу цього, а також деяких соціально-економічних умов або складності суспільних відносин, для державного регулювання може бути визнано, що в подібних умовах немає передумов для реалізації принципу невідворотності покарання. Тому і встановлення кримінальної караності зазначених діянь визнається
 5. 39. Форма угод.
  правовому значенні так званих легітимаційні знаків (номерки або жетона), що видаються в. таких випадках поклажедателю. Виправданим видається висновок, про те, що такий знак служить лише одним з можливих способів доказу наявності договору зберігання, а не його формою. Тому при втраті жетона або номера громадянин не позбавляється права доводити існування договору показаннями свідків
 6. 58. Форма угод, правові наслідки недотримання форми угод.
  правовому значенні так званих легітимаційні знаків (номерки або жетона), що видаються в. таких випадках поклажедателю. Виправданим видається висновок, про те, що такий знак служить лише одним з можливих способів доказу наявності договору зберігання , а не його формою. Тому при втраті жетона або номера громадянин не позбавляється права доводити існування договору показаннями свідків
 7. 56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
  правовим актом , регулюючим іноземне інвестування в Україну, є Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 р. (далі - Закон). Іноземні інвестори визначені в Законі як суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства, відмінним від законодавства
 8. Види і стадії адміністративного права
  правового режиму. 3. Застосування до особи, щодо якої винесено постанов-лення про накладення даного адміністративного стягнення, заходів вихованням ня і трудового впливу. ст. 304 Режим утримання забезпечує: 1) сувору ізоляцію, охорону і постійний нагляд за заарештованого-ми з метою запобігання вчинення ними нових злочинів. 2) роздільне утримання заарештованих в залежності від
 9. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Правознавства), на початку своєї кар'єри займав кафедру цивільного права в Московському університеті, був відомий своїми працями з історії права. У 1859 році його статтю про графа В. Н. Паніна (міністрі юстиції) А. И. Герцен помістив у своєму «Колоколе», в ній учений критикує всю систему судочинства в Росії, вимагаючи гласності в суді, вважаючи, що вона допоможе вилікувати хвороби російської бюрократії.
 10. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  правової держави при неодмінно мирному реформістському подоланні кризи в країні. Для марги-налізірованние і люмпенізованих верств Установчі збори мало задовольнити, головним чином, соціальні потреби, зазвичай розуміються як просте зрівняльний перерозподіл життєвих благ. Ставши символом радикального оновлення країни та подолання її історичної відсталості, при
© 2014-2021  ibib.ltd.ua