Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
Алексєєва В. І.. К. Е. Ціолковський: філософія космізму - М.: Самоосвіта. - 320 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Раціональні початку суспільства.

Монізм в історії. У вченні космічної філософії людська історія представлена як лінійний іманентний процес просування від фрагментарного минулого до цілісного майбутнього. Картина нерівномірного розвитку, коли космічні регіони знаходяться на різних формаційних стадіях, зміниться. Лінійне бачення Ціолковським соціальної динаміки привело його до переконання в універсалізації історичного процесу, який підспудно розгортається замежами спостережуваних нами суперечливих феноменальних явищ. Єдина дорога еволюції соціуму давно проявила себе у долі спільнот позаземного розуму, і рано чи пізно на неї встає кожна молода планета, досягнувши певної стадії зрілості.

Виправдання всім соціально-антропологічним проблемам вчений знаходив в тому, що вік Землі дитячий, і нашу недосконалість історично обумовлено. Рассогласовани на першому етапі розвитку окремі частини єдиної надскладною космічної соціальної системи поступово приходять у стан гармонії. Одним з методів є суд космосу: нижчі страждають форми життя погашаються вищим розумом. Гігантської переплавки підлягають агресивні, морально убогі. Як вже зазначалося, Ціолковський не виключав, що і Земля ще може піддатися цієї долі з боку вищих: «Чекаємо і тріпотимо». Принципи монізму, що не проявлені на рівні недосконалих планетних товариств, далі проявляють себе в усій красі. Шлях еволюції загальний, закони його універсальні. Будь-яке планетарне людство досягає досконалості саме, потрапляє під патронаж вищих або піддається космічної переплавки і втілюється в нові форми.

Перехід до соціальної солідарності відбувається через утвердження раціонального підходу до життя суспільства. Раціоналізм виступає як ясно визначається сенс історії людини, суспільства, космосу. Загальний принцип монізму заломлюється в соціальному будівництві як висування домінуючою парадигми розумного буття, хоча б і отстоящего надзвичайно далеко від наявної соціальної дійсності. Раціональне виступає як посилка для переходу до скоєного.

Універсалізація життя суспільства. Монізм соціальної динаміки передбачає універсалізацію еталонів мислення, вироблення єдиної системи цінностей, прийомів соціальної дії для більшості людей. Універсалізація державних структур, політичного управління суспільством маніфестується в демократично-ієрархічному типі правління, єдиному для всіх асоціацій космічного масштабу. Суспільство постає як однорідне у всіх точках космічного простору, чітко структуроване ціле з налагодженим механізмом системи управління різними сферами соціального буття. Необхідність універсалізації знань про суспільство відображено у формулі «Істина одна». Уніфікація комунікаційних систем повинна проявитися у виробленні всесвітнього мови на Землі і розробці світлового мови, загального для космічних рас. Що ж до національних мов, то вони з часом стануть надбанням лінгвістів та істориків. Необхідністю стане і створення хра-

ніліщ світового знання, розробка всесвітніх систем навчання та освіти. Зокрема, введення «систематичних музею-мов усіх наук, мистецтв і ремесел для глухонімих» [376, с. 121].

Системність наукового підходу до пристрою суспільства. Раціональність в організації соціального життя повинна висловитися в чіткості управління всіма соціальними структурами, в організації планування і розподілу матеріальних і людських ресурсів. Для максимального самовираження талантів організують їх системний пошук, виявлення, підтримку. Сам людина виступає як системне істота, яка піддається вихованню, освіті, вдосконалення чи обмеження у своїх девіантних діях і «неправильних» Волен.

Людина, як дорогоцінний камінь, підлягає обробці. На це спрямована ціла система заохочувальних та обмежувальних громадських заходів. Жодна область житті не залишається без допомоги, жодна проблема не вкривається. Світло розуму допоможе розсортувати людей за їх властивостями, щоб кожна група отримала гідне суспільне самовираження. Від життя кожна група людей отримує нагороду за своїми властивостями. Вивчення якостей людини має передувати науці про соціальному ладі або розвиватися паралельно з нею.

У суспільстві нового типу всі позитивні процеси сплановані на основі наукового пізнання, а негативні знаходяться під контролем.

Систему Ціолковського можна було б назвати пан логічної, в ній немає лазівки для стихійного, деструктивного, непізнаваного. Згідно з його логікою, раціональне начало в людині і громадському будівництві може бути пізнане, а ірраціональне може бути вигнано. Вигнання ірраціонального було для Ціолковського позбавленням від смутного, стихійного, агресивного, темного. Принципи Декарта, чіткість і ясність, перенесені з області метафізики в простір соціального, принесли саме такі плоди.

Закони детермінації в суспільстві. Суспільство Ціолковського як гігантська, надскладне, але все-таки механічно описувана система буття володіє початковими властивостями природи і описується в законах природних природних залежностей, в системі причинно-наслідкових зв'язків. Принципи детермінізму універсальні і охоплюють всі сфери буття - Всесвіт, природу, людину, суспільство; пронизують їх, задаючи універсальне відповідність між ними.

Цікава думку Ціолковського про цілеспрямовану діяльність з культивування менш досягли. Закони,

керуючі нашим плануванням і целеполаганием, є природні природні закони, тобто закони моральні. Людство колись виділилося з тваринного світу і стало еволюціонувати. Це загальний процес, і розумні істоти можуть відділятися всюди у Всесвіті і від тварин, і від рослин. Але чекати, коли вони пройдуть свій шлях еволюції - все одно, що чекати зародження моркви автогоніей протягом мільйонів років, а не отримати її з насіння. Досягнувши вищого етапу розвитку, нераціонально повертатися на нижчий. Суспільство не може не еволюціонувати, воно «приречене» на сходження, тому що кінцеві причини існування всього благи, як блага сама вища Причина космосу. Детермінізм пробиває собі дорогу крізь природне і соціальний час, проявляючись все більш чітко в законах неживої і живої природи, у становленні свідомості людини, її наукового пізнання світу і себе самого. Це загальне рух від недосконалості до досконалості можна було б назвати фаталізмом, якби сам фаталізм ні ілюзією людського розуму.

Принцип розумного егоїзму. Всі програють від агресії, мілітаризму, розгулу пристрастей і невігластва. Нераціональні ні вузький грубий егоїзм, ні нестримний альтруїзм, доведений до абсурду (буддизм). В системі Ціолковського на його раціоналістичної грунті несподівано у всій повноті працює золоте правило моральності, безперечно обгрунтоване теорією механістичного панпсихизма. Всі перебуває у всьому в послідовній зміні матеріальних форм. Робить зло іншому в цьому житті робить його самому собі в майбутньому. Турбота про все навколо є турбота про потенційний самому собі. Кругова моральна порука свідомих істот побудована на принципах усвідомленої природної необхідності, тобто на принципах розумного егоїзму.

Фактор свідомої діяльності як рушійна сила розвитку. Свідомість високорозвиненого індивідуума неминуче знайде колективний, загальний і загальний статус. Людина неодмінно прийде до нового буття через очищення своєї свідомості, через применшення пристрастей і афектів, через изживание невігластва, розвиток наук і освіти. Кого можна звинувачувати за власні страждання? «Борони Боже НАС ЗВИНУВАЧУВАТИ ЗА ЦЕ кого-небудь, крім нашого неразумия, крім убозтва світу наших ідей» [295, с. 15]. І знову знання чесноти виступає як знання істини. Анархіст і комуніст одно мають право на існування, але одним править невігластво і незнання,

іншим - знання істини. Знання істини і користі, усвідомлення правильного способу життя, правильного поводження виступає як кінцевий результат розвитку людини, зокрема, в системі «дивних» обмежень. Наприклад: штучне дошлюбне запліднення жінок від вищих чоловіків для виробництва скоєних дітей; саме ставлення до появи потомства як до загальнодержавній справі.

Про «дивних» способах раціоналізації життя на рівні сім'ї говорилося багато. Ця тема дискутувалася і продовжує зазнавати критики донині. Тут необхідно мати на увазі наступне. Обмежувальне законодавство Ціолковського, особливо громадське дозвіл на шлюб і громадський заборону на потомство, будується на усвідомленні кожним його користі, і отже, на природній основі. Товариство планує людини, її фізіологічні, біологічні, психологічні, розумові якості.

Суспільство превалює над особистістю - ця теза чітко висловлений Ціолковським. Однак чи можна в такій моделі угледіти елементи тоталітаризму?

Коректним буде тільки однозначну негативну відповідь, заснований на двох найважливіших аргументах. Перший аргумент правового характеру - обмеженням всіх видів члени суспільства піддаються добровільно. Кожне конкретне суспільство, що підкоряється зведенню самих «дивних», суворих обмежувальних законів, створюється добровільно. Але в такому випадку немає ніяких обмежень, а є усвідомлена воля всіх або більшості членів цього суспільства до самообмеження. Другий має психологічні підстави. Ця довіра члена суспільства до суспільства, в якому він живе; сприйняття колективного цілого в якості колективного розуму, який за визначенням сильніше індивідуального.

Роль кількісних факторів в організації суспільства. Ціолковським вірно помічена роль кількісних факторів в історії людства. Дійсно, одним з вирішальних факторів неолітичної і далі промислової, технологічної революції було зростання населення планети і перерозподіл трудових ресурсів у сферах зайнятості. Кількісні показники мають значення для екстенсивного нарощування потужностей всіх видів, це сума базових показників еволюційного процесу. Як стверджує соціальна демографія, передумовою вдосконалення суспільства є його основною кількісний показник, чисельність населення. В системі Ціолковського люди виступають в якості ресурсу для організації масштабних

перетворень, для перетворення поверхні планети в впорядковану систему біотехноценозов.

«Земля повинна бути насамперед заповнена до останніх меж, до тисячі мільярдів пар. Інакше людина не буде господарем Землі »[395, с. 84]. Перший час навіть доведеться миритися з звичайним людським матеріалом, необхідним для нарощування матеріально-технічної бази. Але є якась критична маса, яка почне виробляти геніїв. Виражена і тенденція математичного підходу до оцінки суспільної значущості людини. Вона виражається твором здоров'я, моральних якостей і розуму. І все-таки математизированной кількісний підхід до питання народонаселення мав і моральне начало. Він відбивав любов до людей, віру в можливості вирішити всі проблеми обмеженості матеріальних ресурсів, глибоке переконання Ціолковського в тому, що космос, будучи рідним будинком людства, зможе прийняти його в свої обійми.

Суспільство - механізм. Суспільство Ціолковського виступає як надскладного налагодженого механізму, де узгодженість частин доводиться до досконалості. Згідно з принципами космічного детермінізму, людство неминуче вийде на цю позицію, оскільки «з нашої точки зору світ автоматичний. Тому точно може передбачити його прояви тільки той, хто завів цю машину. Але він же, цей знаменитий механік, може заздалегідь узгодити думки персонажів цієї машини з її майбутніми ходами »[373, л. 2].

Людина виступає як виконавець волі великого механіка. В організації всіх сторін життя працюють максимальна ефективність, простота, доцільність. Раціоналізація праці дає небувалу ефективність завдяки кооперації, мобільному перерозподілу трудових ресурсів, застосування технічних засобів і мудрої кадровій політиці. Наприклад, запрошуючи на важку фізичну роботу, знижують кількість обов'язкових годин на день до тих пір, поки не набереться потрібна кількість бажаючих.

Відомий принцип комуни - велике побутове господарство замість особистого домашнього - звільняє значну кількість праці. Механізація всіх сторін життя не залишає місця непродуктивної праці, зайвої витрати сил. Застосовуючи на практиці принципи раціоналізму, досягають максимального ефекту соціальної дії. Усунути боротьбу за владу значить уникнути зайвої витрати сил і при цьому обирати кращих,

найбільш підходящих для справи в органи управління. Уникати мілітаризму значить звільняти ресурси для цивільного провадження. Сама моральність стає соціально вигідною, вона приносить небувалі плоди. Максимальний соціальний ефект настає при мінімумі соціальних витрат.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Раціональні початку суспільства."
 1. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    раціональний європеєць у своїй смішний одязі, з розумом дрібним і самообману, зі свого ... добромисність »нс зможе стабілізувати занадто рухливі« егалітарний »процеси на Заході, що і призведе до« невідворотного соціалізму », або« рабству в новій формі », більш страшному, строгому і примусовому. Росія ж має майбутнє, оскільки ще не досягла періоду розквіту, тому вплив
 2. § 1. Загальна характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання
    раціонального поєднання інтересів учасників економічних і соціальних відносин, а також вирішення конфліктів, пов'язаних із зіткненням цих інтересів. Його становлення не зводиться тільки до законодавчої діяльності держави. Прийоми і способи взаємного задоволення інтересів учасників громадянського суспільства, заходи припинення порушень прав та інтересів вироблялися практикою
 3. Глава IV. Статутний капітал і активи товариства
    раціонально і доходи суспільства перевищують його витрати, то збільшується майно товариства, має грошову оцінку, його активи, величина яких з часом починає перевищувати розмір статутного капіталу. Якщо ж суспільство витрачає отримані при розміщенні акцій кошти нераціонально і його витрати перевищують доходи, то активи стають менше статутного капіталу. Розмір статутного капіталу
 4. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
    раціонального критицизму ». Дійсно, поряд з економікою факторами, що визначають той чи інший розвиток государ-ственности, є характер ідеології, соціокультурні параметри суспільства, рівень духовності народу, його традиції, національний характер, географічне середовище, міжнародне оточення і т.д. Саме з цього виходить цивілізаційний підхід до виникнення і розвитку держави
 5. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    раціональним, тобто розсудливо-утилітарним сприйняттям населенням державної влади. При цьому суспільна свідомість виходить в більшості випадків з принципу формальної рівності людей, їх солідарності, об'єднаності в державі, необхідності компромісів і стабільності. Ідея рівності дозволяє висувати на ті чи інші посади найчастіше будь-якого громадянина, крім тих, хто на підставі
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    раціональному використанню сировинних ресурсів та забезпечення відтворення природних багатств, створення виробництв з утилізації відходів, переоснащення діючих заводів і фабрик в екологічно прийнятні. Сюди ж відноситься і підготовка фахівців з проектування екологічно чистих підприємств, розвитку «чистого» землекористування, заходи щодо збереження популяцій тварин, рослин, а в
 7. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    раціональної моделі динаміки, зводиться нині до властивості, проявляющемуся лише в окремих випадках »*. * Пригожий І. Перевідкриття часу / / Питання філософії. 1989. № 8. С. 4. Словом, мова, очевидно, йде - не більше і не менше - про зміну парадигми суспільних наук, про відмову від попереднього розуміння і визнання детермінізму і, можливо, про відкриття нових видів детермінізму, а у вітчизняній
 8. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
    раціональної й емоційної природі такого феномена, як право і його дієвої ролі, зрозуміти механізм переведення в поведінку конкретного індивіда об'єктивно існуючих правових приписів, закріплених у позитивному праві. І не випадково, що виїхавши після Жовтневої революції до Польщі, Л. Петражицький продовжував вивчати механізм дії права, розглядав «продуктивну» роль права, його
 9. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
    раціональних побудовах (як одна з форм суспільної свідомості), в моральних засадах (у тих, хто зводить право до справедливості або приплюсовує справедливість до закону і оголошує цю сукупність правом). Ту ж частина права, яка йде від держави, від влади шляхом встановлення або визнання правил поведінки і формально закріплюється в різних актах та інших джерелах, прихильники
 10. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
    раціональний? Почнемо з визначення. Норма права - це загальнообов'язкове правило (веління), встановлене або визнане державою, забезпечене можливістю державного примусу, регулює суспільні відносини. Це одна з реальних різновидів соціальних норм. Ріднить норму права з іншими соціальними нормами спільність їх призначення. Вони регулюють суспільні відносини у
 11. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
    раціональному, діяльній, побуждающему. А у моральній сфері повернення до доброго і розумного релігійному ядру моральних заповідей і почав, які містяться не тільки в право-славу, але і у всіх релігійних систем, також знаходить опору в Конституції. Ще один об'єктивний чинник, який породжує прямодействующім Конституції - це сучасний стан законодавства. Знаменуючи і вінчаючи зміни в
 12. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    раціональному рівні мотивації поведінки також доводиться оцінювати, чи правильно був визначений вибір шляхів для досягнення мети або свідомість суб'єкта права було дефектним. Іншими словами, у мотивації поведінки або його відсутності могло проявитися розлад свідомості і тоді суб'єкт права міг опинитися неосудним. Шизофренія, параноя і різних формах, у тому числі такий феномен, як роздвоєння
 13. Глава двадцята. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
    раціональності, свідомості «здорового глузду». Таке твердження може здатися дивним, але по суті в ньому немає нічого дивного. Зростає роль і цінність права як основний регулятивної системи, яка формує цивілізоване гуртожиток людства (в умовах атомних електростанцій, ядерної зброї, хімічних та інших глобальних загроз, в умовах всепланетарної економічних зв'язків і т.п.).
 14. ГЛОСАРІЙ
    раціональне використання основних фондів; створення сприятливих умов праці для працюючих. Аудит персоналу - оцінка відповідності кадрового потенціалу організації її цілям і стратегії розвитку; - діагностика причин виникнення проблем з вини персоналу; - вироблення конкретних рекомендацій для керівництва та служби управління персоналом. Предметом аудиту персоналу є всі складові
 15. Держава Каролінгів. Периферія каролингского світу. Західноєвропейська культура в епоху Каролінгів (VIII-сер.ІХв)
    раціональному осягненню знання, в тому числі і релігійного. У XII в. виникла схоластика-нове філософствує богослов'я, що спиралося на формальну логіку Аристотеля і визначало обличчя педагогіки та освіти впродовж кількох століть. Становлення схоластики проходило на тлі інтенсивного зростання міст і культурного піднесення в Західній Європі. У ХІІ-ХІІІ ст. в західноєвропейській
 16. Економічний розвиток.
    раціональне управління ресурсами, стійкість територіальних спільнот, залучення громадян до процесів прийняття рішень, стабілізація чисельності населення, міжнародна відповідальність, система освіти. Особливу увагу з початку 90-х років США приділяють посиленню впливу державної науково-технічної політики. Були прийняті закони про захист національних науково-технічних інтересів США,
 17. § 1. Розвиток науки і культури в першій половині ХХ в.
    раціональної і демократичною стала мода. Відкриття в галузі природничих наук і соціальні потрясіння початку XX в. не могли не відбитися на розвитку суспільних наук. Переворот у фізиці викликав розгубленість як у фізиків, так і у філософів, які прагнули знайти закономірності в розвитку природи і суспільства. Філософи-матеріалісти побачили в досягненнях науки нові підтвердження невичерпності
 18. ЛЕКЦІЯ 2.Політіческіе І ПРАВОВІ ВЧЕННЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
    раціональної політичної теорії. У книзі Каутильи можна умовно виділити три основні теми: а) діяльність і функції мудрого царя, б) управління і право; в) проблеми війни і дипломатії. Царська влада уподібнюється божественної. Однак, незважаючи на підкреслення пов'язаності царя дхармой, Каутілья рекомендує з метою запобігання анархії жорсткі, прагматичні методи управління, включаючи
 19. Проблема молодіжної зайнятості та шляхи її вирішення за допомогою програми «Трамплін» (на прикладі Кемеровського міського центру зайнятості населення).
    раціонально розподіляти навчальний час, залишаючи для самостійної домашньої роботи теоретичну частину і самоаналіз. По-четверте - використання інтерактивних методів навчання (мозковий штурм, рольова гра, презентація, індивідуальні та групові завдання, робочі дискусії, практичні приклади і т. д.). Їх перевага полягає в тому, що вони підтримують високий рівень інтересу, хороший темп
© 2014-2021  ibib.ltd.ua