Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
В. П. Божьева. Правоохоронні органи Російської Федерації: Підручник / За ред. - 4-е вид., Испр. і доп. - М.: Спарк, 400с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Система і повноваження арбітражних судів

Відповідно до ст. 127 Конституції Російської Федерації арбітражні суди являють собою самостійну гілку судової влади. Їх система визначена Федеральними конституційними законами «Про судову систему Російської Федерації» (1996 р.) і «Про арбітражних судах Російській Федерації» (1995 р.). У ст. 3 Закону про арбітражних судах зазначено, що систему арбітражних судів у Російської Федерації складають:

- Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації;

148

Розділ II Судова система Російської Федерації

- федеральні арбітражні суди округів;

- арбітражні суди республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів Ця група арбітражних судів для стислості іменується арбітражними судами суб'єктів Федерації.

Усі без винятку арбітражні суди є, як уже зазначалося, судами федеральними і входять в судову систему Російської Федерації. З цього випливає, що судді арбітражних судів округів і арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації, включаючи голів та заступників голів цих судів, призначаються на свої посади в порядку, встановленому федеральними законами, а не законами суб'єктів Федерації.

У зв'язку з цим ст. 8 Закону про арбітражних судах та ч. 2 ст. 13 Закону про судову систему встановлюють, що Голова Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації призначається на цю посаду Радою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації за поданням Президента Російської Федерації.

Заступники Голови Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації та інші судді Вищого Арбітражного Суду призначаються на посаду Радою Федерації за поданням Президента Російської Федерації, заснованого на поданні Голови Вищого Арбітражного Суду.

Голови, заступники голів, судді федеральних арбітражних судів округів і арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації призначаються на посаду в порядку, встановленому федеральним законом (ч. 5 і 7 ст. 13 Закону про судову систему).

Призначення на посаду та припинення повноважень судді відбувається за згодою відповідної кваліфікаційної колегії.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що в систему арбітражних судів Російської Федерації як основного і першої ланки системи включені: арбітражні суди республік у складі Російської Федерації, країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів (ст. 25 Закону про судову систему). В якості другої ланки системи в неї входять федеральні арбітражні суди округів (ст. 24). Останнім (третій) ланкою є Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації (ст. 23).

Відповідно до чинного законодавства арбітражний суд суб'єкта Федерації має такі повноваження:

- розглядає по першій інстанції усі справи, підвідомчі арбітражним судам Російської Федерації, за винятком справ, віднесених до компетенції Вищого Арбітражного Суду;

- розглядає в апеляційній інстанції повторно справи, що пройшли в цьому суді розгляд по першій інстанції;

Глава 7. Федеральні арбітражні суди

149

- переглядає при необхідності за нововиявленими обставинами прийняті ним і які вступили в законну силу судові акти.

Судові повноваження арбітражного суду суб'єкта Федерації реалізуються безпосередньо судовими колегіями, якщо вони створені, або судовими складами (ст. 40, 41 Закону про арбітражних судах).

Колегії можуть створюватися в арбітражному суді суб'єкта Російської Федерації з числа суддів цього суду. За поданням голови цього суду вони затверджуються його президією. Колегію очолює заступник голови суду (ст. 40 Закону про арбітражних судах). Судові склади утворюються з числа суддів, які входять в судову колегію, а якщо такої немає - з числа суддів цього суду. Судові склади формує голова арбітражного суду суб'єкта Федерації. Очолює склад голова, затверджений президією цього арбітражного суду.

Справи у першій інстанції арбітражного суду розглядаються суддею одноосібно, якщо розгляд справи в колегіальному складі не передбачено АПК. Колегіальний розгляд справ в арбітражному суді першої інстанції здійснюється в складі трьох суддів або судді і двох арбітражних засідателів.

У першій інстанції арбітражного суду колегіальним складом суддів розглядаються:

1) справи, що відносяться до підсудності Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації;

2) справи про оскарження нормативних правових актів;

3) справи про неспроможність (банкрутство), якщо інше не встановлено федеральним законом;

4) справи, спрямовані до арбітражного суд першої інстанції на новий розгляд із зазначенням про колегіальний розгляд (ст.

17 АПК 2002 р.).

В апеляційному порядку в касації та нагляді все арбітражні справи розглядаються колегіально при непарному числі суддів, якщо інше не встановлено АПК.

Суд першої інстанції у складі судді і двох арбітражних засідателів розглядає економічні суперечки і інші справи, що виникають із цивільних та інших правовідносин, якщо яка-небудь зі сторін заявить клопотання про розгляд справи за участю арбітражних засідателів.

Не підлягають розгляду за участю арбітражних засідателів справи, передбачені ч. 2 ст. 17 АПК 2002 р., а також справи, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, і справи окремого провадження.

Раніше арбітражні засідателі брали участь в процесі всього в 14 арбітражних судах. Зараз статус арбітражного засідателя закріплений в Законі РФ «Про судову систему в РФ» і в ст. 19 нового АПК.

Суд зобов'язаний при підготовці справи до судового розгляду роз'яснити сторонам їх право заявляти клопотання про розгляд справи за участю засідателів.

150

Розділ II. Судова система Російської Федерації

Глава 7. Федеральні арбітражні суди

151

Кожна сторона має право вибрати кандидатуру арбітражних засідателів для розгляду справи зі списку арбітражних засідателів, затвердженого у встановленому федеральним законом порядку для даного арбітражного суду, і запропонувати її суду.

При розгляді справи арбітражні засідателі користуються правами і несуть обов'язки судді.

Суддя і арбітражний засідатель при розгляді справи, вирішенні всіх питань, що виникають при розгляді та прийнятті судових актів, користуються рівними процесуальними правами.

Арбітражний засідатель не може бути головуючим у судовому засіданні.

Крім розгляду справи по суті або в апеляційному порядку арбітражні суди суб'єктів Федерації мають і інші функції.

Арбітражний суд суб'єкта Федерації може звертатися до Конституційного Суду Російської Федерації із запитом про перевірку конституційності закону, застосованого чи підлягає застосуванню у справі, розглянутому їм по будь-якої інстанції; вивчає та узагальнює судову практику; готує пропозиції щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів; аналізує судову статистику.

На території декількох суб'єктів Російської Федерації судову владу може здійснювати один арбітражний суд. Водночас судову владу на території одного суб'єкта Російської Федерації можуть здійснювати декілька арбітражних судів (ч. 2 ст. 34 Закону про арбітражних судах).

У ст. 24 Закону про арбітражних судах дан відкритий перелік десяти конкретних окружних федеральних арбітражних судів. Кожен з них перевіряє законність рішень, прийнятих судами певних суб'єктів Федерації, в касаційному порядку.

Стаття 26 того ж Закону перераховує повноваження федерального арбітражного суду округу. До них відносяться: перевірка в касаційній інстанції законності судових актів у справах, розглянутих арбітражними судами суб'єктів Федерації у першій та апеляційній інстанціях; перегляд за нововиявленими обставинами прийнятих і вступили в законну силу судових актів. У повноваження зазначених арбітражних судів входять також: можливість звернення до Конституційного Суду; вивчення та узагальнення арбітражної судової практики, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законів та інших нормативних актів; аналіз даних статистики.

Безпосередньо судову діяльність і інші функції в окружному арбітражному суді здійснюють колегії, порядок утворення яких такий же, як і в арбітражних судах суб'єктів Федерації. Голова суду в разі потреби має право своїм розпорядженням залучати суддів однієї судової колегії для розгляду справ у складі іншої судової колегії.

У судових колегіях арбітражного суду округу можуть бути утворені судові склади з числа суддів, що входять до відповідної судову колегію. Судові склади формує голова федерального арбітражного суду округу, а очолює-голова, що затверджується президією федерального арбітражного суду округу.

Повноваження голови та заступників голови федерального арбітражного суду округу регламентовані в ст. 32, 33 Закону про арбітражних судах.

Очолює систему арбітражних судів Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації. До його компетенції як суду першої інстанції віднесені лише три категорії справ: I) справи про оскарження нормативних правових актів Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, які порушують права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності; 2) справи про оскарження (повністю або частково) ненормативних актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації та Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Уряду Російської Федерації у випадках невідповідності їх закону і порушення прав і законних інтересів організацій і громадян; 3) економічні суперечки між Російською Федерацією та її суб'єктами, а також спори між суб'єктами Федерації (ст.

10 Закону про арбітражних судах).

Крім того, Вищий Арбітражний Суд Росії розглядає справи в порядку нагляду за заявами беруть участь (ст. 41 АПК) та інших зацікавлених осіб (ст. 42), а в зазначених у законі випадках (ст. 52 АПК РФ)-за поданням прокурора на які вступили в законну силу судові акти арбітражних судів. Крім того, Вищий Арбітражний Суд переглядає справи за нововиявленими обставинами у відношенні актів, прийнятих ним і вступили в законну силу (гл. 36, 37 АПК РФ).

Як і інші ланки системи арбітражних судів, Вищий Арбітражний Суд має право звертатися до Конституційного Суду РФ з проханнями про перевірку конституційності законів та інших нормативних актів, застосованих або підлягають застосуванню у справі, розглянутому їм по будь-якої інстанції. Він вивчає та узагальнює судову практику і розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства, веде статистику. Як центр системи, Вищий Арбітражний Суд, крім того: звертається до Конституційного Суду Росії із запитом про перевірку конституційності зазначених у ч. 2 ст. 125 Конституції країни законів, інших нормативних актів і договорів; Дає роз'яснення з питань судової практики; має право законодавчої ініціативи з питань його ведення; організовує статистичний облік в арбітражних судах; здійснює заходи щодо створення умов для судової діяльності арбітражних судів; вирішує в межах своєї компетенції питання, що випливають з міжнародних договорів; здійснює інші повноваження, надані йому Законом про арбітражних судах та іншими федеральними законами.

152

Розділ II. Судова система Російської Федерації

Глава 7 Федеральні арбітражні суди

153

До складу Вищого Арбітражного Суду РФ входять Голова, його заступники і судді .

При здійсненні своїх повноважень Вищий Арбітражний Суд діє в складі своїх структурних утворень: Пленуму, Президії, судової колегії з розгляду спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин, судової колегії з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин .

 Пленум Вищого Арбітражного Суду РФ вирішує найважливіші питання, пов'язані з діяльністю системи арбітражних судів; аналізує матеріали вивчення арбітражної судової практики; дає при необхідності роз'яснення з питань судової практики; вирішує питання про виступ із законодавчою ініціативою; за поданням Голови суду затверджує членів судових колегій і вирішує інші питання організаційного характеру. Результати роботи Пленуму відображаються в його актах-постановах, обов'язкових для арбітражних судів Російської Федерації (п. 2 ст. 13 Закону про арбітражних судах). 

 Президія Вищого Арбітражного Суду РФ розглядає справи в порядку нагляду на які вступили в законну силу судові рішення арбітражних судів, а також окремі питання судової практики, про що інформує арбітражні суди. 

 Пленум Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації збирається в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік. Президія цього суду збирається в міру необхідності. Кворумом для Пленуму є наявність не менше двох третин його складу; для Президії - присутність більшості його членів. Голосування та в Пленумі, і в Президії відкрите, постанови приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх. 

 Пленум Вищого Арбітражного Суду діє у складі Голови Вищого Арбітражного Суду, його заступників та суддів Вищого Арбітражного Суду. У його засіданнях можуть брати участь депутати Ради Федерації і Державної Думи, голови Конституційного та Верховного Судів Росії, Генеральний прокурор РФ, міністр юстиції країни, голови арбітражних судів. На запрошення голови у засіданнях Пленуму можуть брати участь і інші посадові особи та громадяни. 

 Статті 18-19 Закону про арбітражних судах регламентують порядок формування судових колегій і судових складів Вищого Арбітражного Суду, ст. 20 - повноваження Голови Вищого Арбітражного Суду, надаючи йому право брати участь у засіданнях Ради Федерації і Державної Думи, їх комітетів і комісій, Уряду Російської Федерації. 

 Сказане дозволяє зробити висновок, що в даний час система арбітражних судів чітко організована і її існування грає серйозну роль у забезпеченні переходу до ринкової економіки. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Система і повноваження арбітражних судів"
 1. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
    системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею оди-нолічно при непарному числі присяжних. Вперше торгові
 2. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
    системі арбітражних судів, у відносинах суду З іншими учасниками процесу та громадянами, посадовими особами, державними та іншими органами, організаціями, які не беруть участі у справі. Реалізація цього принципу забезпечується різними гарантіями. Гарантії незалежності суддів, включаючи суддів арбітражних судів, традиційно поділяються на політичні, економічні та правові. До політичних
 3. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
    система органів, наділених правом вирішувати юридичні справи, і, як наслідок, виникає потреба в розмежуванні компетенції у зазначеній сфері. Засобом вирішення цього завдання з'явився інститут підвідомчості юридичних справ ». Органи, що займаються дозволом цивільних справ, як і форми вирішення їх, різні. Залежно від природи юрисдикційних органів Ю. Осипов виділяв
 4. Співвідношення системи арбітражних судів та інстанційності
    система арбітражних судів складається з чотирьох ланок (суди суб'єктів Російської Федерації, арбітражні апеляційні суди, федеральні арбітражні суди округів і Вищий Арбітражний Суд РФ). Причому, для кожної ланки системи арбітражних судів (на відміну від системи судів загальної юрисдикції) притаманна чітка компетенція. Судами суб'єктів Російської Федерації здійснюється за загальним правилом розгляд
 5. 1. Правом касаційного оскарження, строки та порядок подання, ФОРМА І ЗМІСТ касаційних скарг. Відзиву на касаційну скаргу
    системі арбітражних судів касаційної інстанції у вигляді федеральних арбітражних судів округів стало значним кроком на шляху судової реформи. Складність і актуальність виникли в процесі їх становлення проблем в чималому ступені обумовлена тим обставиною, що арбітражні суди, як і багато державні інститути сучасної Росії, з'явилися не в результаті еволюційного розвитку
 6. 3. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ СУДОВИХ АКТІВ, що набрали законної сили. ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВАС РФ, ЙОГО ЗМІСТ І набрання законної сили
    системи арбітражних судів і не відповідають завданням арбітражного судочинства, зазначеним у ст. 2 АПК, і завданням перевірочної діяльності суду наглядової інстанції. Зміст ст. 304 АПК РФ суперечить принципам змагальності та диспозитивності в арбітражному судочинстві, а так їжак ст.292, 294, 296, частинам 3, 4 ст. 305 АПК РФ. Застосування статті 304 АПК РФ може призвести до порушення прав
 7. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
    системи будь-якої держави. Міжнародний комерційний арбітраж створюється для вирішення особливої категорії спорів, а саме спорів, що носять комерційний характер, тобто випливають з цивільно-правових і головним чином торгових угод, а також включають у себе «іноземний елемент» в тій чи іншій формі. У науці міжнародного приватного права досить довго велися дискусії про юридичну
 8. 4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
    систем. Такий порядок встановлено, наприклад, Конвенцією 1958 року в відношенні арбітражних рішень, багатьма двосторонніми договорами нашої країни про правову допомогу та правові відносини з іншими державами. Виділяють ще один порядок визнання та виконання іноземних рішень особливого виду - звернених проти держави. Йдеться про рішення деяких міжнародних судів і арбітражів,
 9. ЗМІСТ
    арбітражного судоустрою та судочинства 3 ГЛАВА 2. Поняття арбітражного процесу 13 січня. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права 13 ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ, Арбітражнимпроцесуальним ФОРМА 13ЗАДАЧІ СУДОЧИНСТВА В АРБІТРАЖНИХ СУДАХ 21ІСТОЧНІКІ АРБІТРАЖНОГО
 10. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
    системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав 1. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латина-ми встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею одноосібно при непарному числі присяжних. Вперше торгові
 11. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
    системі поділу влади, коли (у найбільш узагальненому вигляді) органи законодавчої влади мають приймати нормативні акти, органи виконавчої влади забезпечують їх практичну реалізацію, а органи судової влади вирішують конфлікти:. Стосовно до арбітражного процесуального праву даний принцип закріплює, що по справах у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності,
 12. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
    система судочинства та доказової активності сторін. Кожна особа, яка бере участь у справі, має довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Самі докази подаються особами, що у справі. Як видно, змагальний процес передбачає більш ініціативну і відповідальну модель поведінки сторін. Змагальне початок
 13. 2. Поняття підвідомчості, її види
    система органів, наділених правом вирішувати юридичні справи, і, як наслідок, виникає потреба в розмежуванні компетенції у зазначеній сфері. Засобом вирішення цього завдання з'явився інститут підвідомчості юридичних справ »6. Органи, що займаються дозволом цивільних справ, як і форми вирішення їх, різні. Залежно від природи юрисдикційних органів Ю. Осипов виділяв
 14. 2. Формування складу суду. Едінолічноеі колегіальний розгляд справ. Прівлеченіек розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи
    систему Російської Федерації », Законом РФ« Про статус суддів в Російській Федерації », ФЗ« Про народних засідателів федеральних судів загальної юрисдикції в Російській Федерації ». Час виконання арбітражним засідателем повноважень щодо здійснення правосуддя враховується при обчисленні йому всіх видів трудового стажу. За арбітражним засідателем в період здійснення ним правосуддя зберігаються середній
 15. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
    системі процесуального права. Особисті позови спрямовані на захист власних інтересів позивача, коли він сам є учасником спірного матеріального правовідносини і безпосереднім вигодонабувачем за судовим рішенням. Особисті позови - основа розгляду значного числа віднесених до підвідомчості арбітражних судів справ, наприклад позови учасників зобов'язальних правовідносин,
 16. 1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу
    системи викладу судових рішень / / Журнал Міністерства Юстиції. СПб., 1905. № 9. виття інстанції у всьому або в відомої частини неправильним, про новий розгляді та перерішення справи судом вищої інстанції. Отже, метою апеляції є перерішення, тобто вторинне розгляд справи по суті в цілому або в частині. Характерними ознаками апеляції можуть виступати сле-дмуть:
 17. 1. Право касаційного оскарження, строк і порядокподачі, форма і зміст касаційної скарги. Відгук на касаційну скаргу
    системі арбітражних судів касаційної інстанції у вигляді федеральних арбітражних судів округів стало значним кроком на шляху судової реформи. Складність і актуальність виникли в результаті проблем в чималому ступені обумовлена тим обставиною, що арбітражні суди, як і багато державні інститути сучасної Росії, з'явилися не в результаті еволюційного розвитку суспільства, а
 18. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
    системи будь-якої держави. Міжнародний комерційний арбітраж створюється для вирішення особливої категорії спорів, а саме спорів, що носять комерційний характер, тобто випливають з цивільно-правових і головним чином торгових угод, а також включають у себе «іноземний елемент» в тій чи іншій формі. У науці міжнародного приватного права досить довго велися дискусії про юридичну
 19. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову. Розпорядження позовними засобами захисту права. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування. Належність, допустимість доказів, подання та витребування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua