Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи
ЗМІСТ:
В. П. Божьева. Правоохоронні органи Російської Федерації: Підручник / За ред. - 4-е вид., Испр. і доп. - М.: Спарк, 400с., 2002

Підручник базується на програмах ряду провідних юридичних вузів, які відповідають вимогам Державного освітнього стандарту. У ньому враховані Конституція Росії, федеральні конституційні закони про суди та інші нормативні акти. Крім матеріалів, що висвітлюють традиційні питання курсу «правоохраніт ¬ тільні органи», в підручнику представлені глави про органи внутрішніх справ, безпеки, юстиції, податкової поліції, митних органах, приватних детективних і охоронних службах, історії основних правоохоронних органів. Враховано нові КПК України і АПК РФ, Федеральний закон «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Рос ¬ сийской Федерації», Федеральний закон «Про органи суддівського співтовариства»; відображені зміни та доповнення, внесені до федеральні конституційні закони та Фе ¬ деральному закон «Про статус суддів в Російській Федерації ». У четвертому виданні представлена нова глава (гл. 11) про органи суддівського співтовариства і новий параграф (§ 3 гл. 16) про службу судових приставів.

Призначений для студентів і слухачів юридичних вузів (незалежно від спеціалізації) і факультетів, аспірантів, викладачів, суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів, адвокатів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і діяльності органів судової влади, прокуратури та інших правоохоронних установ.

Список прийнятих скорочень
Передмова до четвертого видання
Передмова до першого видання
Розділ I. Загальні положення
Глава 1. Основні поняття, предмет і система курсу
§ 1. Правоохоронні органи. Поняття, основні риси і завдання
§ 2. Функції правоохоронних органів
§ 3. Основні напрямки діяльності правоохоронних органів
§ 4. Предмет і система курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» 1
§ 5. Співвідношення курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» з іншими юридичними дисциплінами та галузями спеціальних знань
Глава 2. Джерела права про правоохоронних органах
§ 1. Загальна характеристика нормативної бази курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації»
§ 2. Конституція Російської Федерації як джерело права
§ 3. Федеральний конституційний закон «Про судову систему Російської Федерації»
Глава 3. Судова влада
§ 1. Значення, характерні риси, правове регулювання
§ 2. Суд як носій судової влади
§ 3. Система судів Російської Федерації
§ 4. Зміст і властивості правосуддя
Глава 4. Історичний нарис розвитку судової власті1
§ 1. Відплата за образу в Стародавній Русі (1Х-Х ст.)
§ 2. Суд і розслідування по Псковській судно грамоті
§ 3. Суд і розшук за Судебника (1497 і 1550 рр..) І Соборному укладенню (1649 р.)
§ 4. Петровські реформи судових установ (початок XVIII ст.)
§ 5. Реформа суду при Катерині II (друга половина XVIII ст.)
§ 6. Судові установи по Статутів 1864
§ 7. Суд в період з 1917 р. по 1991 р.
Глава 5. Конституційні засади організації та діяльності органів судової влади
§ 1. Поняття і система принципів правосуддя
§ 2. Принцип законності
§ 3. Принцип здійснення правосуддя тільки судом
§ 4. Принцип незалежності суддів
§ 5. Принцип здійснення правосуддя на засадах рівності всіх перед законом і судом
§ 6. Принцип забезпечення кожному права на звернення до суду за захистом своїх інтересів
§ 7. Принцип презумпції невинуватості
§ 8. Принцип забезпечення підозрюваному і обвинуваченому права на захист
% 9. Принцип змагальності сторін
§ 10. Гласність розгляду справи в суді
§ 11. Мова судочинства
§ 12. Принцип участі громадян у здійсненні правосуддя
§ 13. Принцип охорони честі та гідності особи
§ 14. Безпосередність та усність судового розгляду
Розділ II. Судова система Російської Федерації
Глава 6. Федеральні суди загальної юрисдикції
§ 1. Верховний Суд Російської Федерації
§ 2. Верховний суд республіки, крайової (обласної) суд, суд міста федерального значення, суд автономної області, суд автономного округу
§ 3. Районний суд
§ 4. Військові суди
Глава 7. Федеральні арбітражні суди
§ 1. Становлення арбітражних судів Російської Федерації
§ 2. Система і повноваження арбітражних судів
§ 3. Завдання арбітражних судів
§ 4. Принципи організації і діяльності арбітражних судів
Глава 8. Конституційний Суд Російської Федерації
§ 1. Основи організації Конституційного Суду Російської Федерації та його повноваження
§ 2. Принципи і загальні правила конституційного судочинства
§ 3. Особливості провадження в окремих категоріях справ
Глава 9. Суди суб'єктів Російської Федерації
§ 1. Органи конституційного правосуддя в суб'єктах Російської Федерації
§ 2. Світові судді в Російській Федерації
Глава 10. Правовий статус суддів
§ 1. Загальні положення
§ 2. Передумови, умови і порядок відбору кандидатів на посади суддів
§ 3. Механізм наділення судовими повноваженнями
§ 4. Права суддів щодо здійснення судової влади та їх забезпечення
Глава 11. Суддівське співтовариство в Російській Федерації
§ 1. Загальні положення
§ 2. Порядок формування та повноваження Всеросійського з'їзду суддів, конференцій суддів, рад суддів і загальних зборів суддів
§ 3. Порядок формування та повноваження кваліфікаційних колегій суддів
Розділ III. Державні органи забезпечення охорони порядку і безпеки
Глава 12. Органи внутрішніх справ
§ 1. Органи внутрішніх справ, їх завдання та структура
§ 2. Організація міліції в Російській Федерації
§ 3. Інші структурні підрозділи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації
Глава 13. Органи забезпечення безпеки
§ 1. Загальна характеристика безпеки Російської Федерації і її система
§ 2. Рада Безпеки Російської Федерації
§ 3. Органи Федеральної служби безпеки
§ 4. Органи зовнішньої розвідки Російської Федерації
§ 5. Прикордонна служба Російської Федерації
§ 6. Федеральні органи урядового зв'язку та інформації
§ 7. Федеральні органи державної охорони
Глава 14. Податкові органи та органи податкової поліції
§ 1. Податкові органи Російської Федерації, їх завдання та компетенція
§ 2. Федеральні органи податкової поліції
Глава 15. Митні органи
§ 1. Поняття митної справи в Російській Федерації
§ 2. Історичний нарис розвитку митного законодавства1
§ 3. Система митних органів
§ 4. Повноваження митних органів
Глава 16. Органи юстиції Російської Федерації
§ 1. Функції та повноваження Міністерства юстиції Російської Федерації
§ 2. Організація Міністерства юстиції Російської Федерації та її органів
3. Служба судових приставів
Розділ IV. Органи попереднього розслідування
Глава 17. Органи попереднього слідства і дізнання
§ 1. Історичний нарис розвитку органів попереднього слідства та дізнання в Росії
§ 2. Органи попереднього слідства і їх завдання
§ 3. Структура слідчого апарату
§ 4. Органи дізнання та їх завдання
Розділ V. Прокуратура Російської Федерації
Глава 18. Прокуратура Російської Федерації
§ 1. Система органів і установ прокуратури та її організаційна структура
§ 2. Принципи організації і діяльності прокуратури Російської Федерації
§ 3. Функції та напрямки діяльності органів прокуратури
§ 4. Державна служба в органах і установах прокуратури
§ 5. Історичний нарис організації та розвитку прокуратури в Росії
Розділ VI. Органи з правового забезпечення та правової допомоги
Глава 19. Нотаріат
§ 1. Поняття і завдання нотаріату
§ 2. Історичний нарис становлення та розвитку нотаріату
§ 3. Організація нотаріату
§ 4. Основні правила нотаріальних дій
Глава 20. Адвокатура
§ 1. Завдання адвокатури, принципи її організації та діяльності
§ 2. Історичний нарис розвитку адвокатури
§ 3. Права, обов'язки і статус адвоката
§ 4. Форми організації адвокатури
Глава 21. Приватні детективні та охоронні служби
§ 1. Поняття і загальна характеристика приватної детективної й охоронної діяльності
§ 2. Приватні детективні та охоронні підприємства
§ 3. Правове становище приватного детектива і приватного охоронця
Правоохоронні органи:
  1. Пєчніков Н.П.. П317 Деякі аспекти діяльності міліції громадської безпеки: лекції до курсу / Н.П. Пічників. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 84 с. - 2007
  2. Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с. - 2005 р.
  3. Загидулин Р. А.. Правові основи функціонування силових структур у громадянському суспільстві Росії. - Хабаровськ: Вид-во Хабар. держ. техн. ун-ту, 2001. - 144 с. - 2001 рік
  4. Чувілев А.А. Правоохоронні органи: Навчальний посібник. - М.: Юріспруденція.-176 с. - 2000
© 2014-2022  ibib.ltd.ua