Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
В. П. Божьева. Правоохоронні органи Російської Федерації: Підручник / За ред. - 4-е вид., Испр. і доп. - М.: Спарк, 400с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 5. Співвідношення курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» з іншими юридичними дисциплінами та галузями спеціальних знань

При визначенні місця розглянутого курсу серед інших юридичних дисциплін і деяких галузей спеціальних знань, які вивчаються в юридичному вузі, ми виходимо з того , що даний курс так чи інакше пов'язаний з іншими навчальними дисциплінами. У навчальному процесі цей зв'язок полягає в тому, що курс «Правоохоронні органи» є введення-

ної дисципліною, в якій викладаються вихідні відомості про правоохоронної діяльності, необхідні для подальшого вивчення юриспруденції. Але є й інший аспект-співвідношення правоохоронної діяльності та норм права, а також спеціальних знань, які застосовуються судами, прокуратурою, органами розслідування в боротьбі із злочинністю і всіма правопорушеннями. Через призму цих відносин спробуємо з'ясувати зв'язок названого курсу з іншими.

Найбільш тісний зв'язок курсу «Правоохоронні органи» з конституційним правом, яке є базовим для правоохоронної діяльності. Конституційне право встановлює основні керівні положення для таких функцій правоохоронних органів, як конституційний контроль, правосуддя, прокурорський нагляд. У конституційному праві формуються цілі і завдання правоохоронної діяльності, визначаються основні повноваження правоохоронних органів, права та обов'язки інших суб'єктів правоохоронної діяльності.

Зв'язок адміністративного права з курсом про правоохоронних органах полягає насамперед у тому, що воно вивчає діяльність органів державного управління, в рамках якого виконуються багато правоохоронні функції, включаючи протидію злочинності та іншим правопорушенням. Крім того, правоохоронні органи широко застосовують норми адміністративного права, наприклад, при забезпеченні порядку, безпеки дорожнього руху, охорони природних заповідників.

У тісному зв'язку з даним курсом знаходяться такі галузі права, як цивільне процесуальне, арбітражне процесуальне та кримінально-процесуальне. Вони регламентують порядок відправлення правосуддя у цивільних і кримінальних справах, визначають відповідні права та обов'язки суб'єктів процесуальної діяльності. Кримінально-процесуальне право встановлює порядок провадження дізнання і попереднього слідства, права підозрюваних, обвинувачених та підсудних, потерпілих, інших осіб, які опинилися у сфері кримінального процесу.

Курс «Прокурорський нагляд» тісно пов'язаний не тільки з виконанням даної правоохоронної функції, але і з діяльністю інших правоохоронних органів. У ньому визначаються форми і методи здійснення прокурорського нагляду, в тому числі і за законністю виконання іншими правоохоронними органами покладених на них функцій. Цим курсом істотно поглиблюються знання учнів про прокуратуру, що грає провідну роль у правоохоронній діяльності.

Норми цивільного і кримінального права широко застосовуються правоохоронними органами при визначенні ознак правопорушень, дозволяють робити висновок про наявність чи відсутність послід-

26

Розділ I. Загальні положення

них, про настання або ненастання відповідно цивільної або кримінальної відповідальності, про заходи впливу або покарання, про відшкодування шкоди, заподіяної правопорушенням.

Інші галузі права, наприклад земельне, водне, повітряне, митне, як і ряд норм міжнародного права, також пов'язані з діяльністю правоохоронних органів відповідно: при вирішенні земельних спорів; при розслідуванні злочинів, скоєних на водному або повітряному транспорті; при перетині кордону; при укладанні конвенцій та угод про міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю; при виконанні доручень органів слідства і судів зарубіжних держав або при видачі злочинців.

Теорія держави і права також впливає на діяльність правоохоронних органів своїми рекомендаціями про основоположні поняттях, застосовуваних у правоохоронній діяльності, наприклад, про застосування права, про співвідношення права і закону, права та судової практики, про правосудіі1.

Істотна зв'язок кримінології та судової статистики з правоохоронною діяльністю. Кримінологія дає інструментарій і дозволяє з використанням даних судової статистики аналізувати стан злочинності та всіх правопорушень, розробляти заходи щодо їх запобігання, готувати прогнози злочинності, вивчати особистість злочинців для підготовки рекомендацій з перевиховання правопорушників.

Дані криміналістики широко використовуються правоохоронними органами при розкритті та розслідуванні злочинів. Рекомендації криміналістики з методики і тактики слідчих дій широко застосовуються в боротьбі зі злочинністю. Криміналістична техніка служить підвищенню ефективності слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

Таким чином, розгляд співвідношення курсу «Правоохоронні органи» з іншими юридичними дисциплінами та галузями спеціальних знань дозволяє переконливо показати його тісний зв'язок з іншими навчальними дисциплінами, а також різноманітність способів поєднання і проникнення норм різних галузей права і спеціальних знань у правоохоронну діяльність.

'Див, наприклад: Алексееве С. Теорія права. М, 1995. С. 251-275; Загальна теорія права і держави / Під ред. В. В. Лазарєва. М., 1996. С. 139-167, 206-218.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Співвідношення курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» з іншими юридичними дисциплінами та галузями спеціальних знань "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  співвідношення судової влади та інших гілок влади. Як згадувалося вище, в попередніх розділах, в парламентській республіці судова влада є незалежною, самостійною, діючої виключно на основі закону. Але в Радянській державі в певні періоди відбувалося зрощення не тільки законодавчої і виконавчої влади, а й судової і виконавчої влади, а
 2. § 4. Співвідношення курсу "Правоохоронні органи Російської Федерації" з іншими навчальними дисциплінами
  курсу і з кримінальним та цивільним правом. Суд, прокурор, органи попереднього розслідування у своїй діяльності широко застосовують норми цих галузей права. Від того, наскільки правильно будуть визначені ознаки злочину, залежить законність діяльності цих
 3. § 2. Функції правоохоронних органів
  співвідношення функцій, розподілу їх між правоохоронними органами та іншими учасниками правоохоронної діяльності, визначення місця правоохоронних органів в системі органів влади і управління. Найбільш тісно пов'язані між собою функції, здійснювані у кримінальних справах: оперативно-розшукова, розслідування, обвинувачення та прокурорського нагляду, захисту та правосуддя. Ці
 4. ДЕМОНТАЖ союзні ДЕРЖАВНОСТІ
  співвідношенням сил і по-різному розуміється «політичною доцільністю». Насамперед, події 19-21 серпня в масовій свідомості остаточно дискредитували союзні органи влади, які після кризи виявилися паралізованими, а деякі були просто ліквідовані. Не можна було не бачити, що у М. С. Горбачова практично не залишилося реальних владних важелів, і це прекрасно усвідомлювали
 5. ТЕНДЕНЦІЇ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ПІСЛЯ СЕРПНЯ 1991
  співвідношення сил у «верхах», ліквідувало фактичне двоецентрие влади, висунуло на головні політичні ролі російських лідерів, що групувалися навколо Б. М. Єльцина. У цьому середовищі домінували радикально-демократичні та антикомуністичні настрої, які в другій половині 1991 стали визначати і офіційний політико-ідеологічний курс в державній політиці швидко йде до
 6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  курсу "Правоохоронні органи Російської Федерації"? 6. Чим можна пояснити, що нотаріат, адвокатура, приватні детективні та охоронні служби входять в предмет вивчення курсу "Правоохоронні органи Російської Федерації"? 7. З якими іншими юридичними дисциплінами має найбільшу взаємозв'язок курс "Правоохоронні органи Російської
 7. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  співвідношення між поведінкою, які становлять зміст суб'єктивного права, і поведінкою, які становлять зміст здійснення права, представляється насамперед як співвідношення між можливістю і дійсністю. Але всяке суб'єктивне право це не тільки міра можливої поведінки, але також і міра поведінки, дозволеного уповноваженій особі законом. Незалежно від того, чи виникає
 8. Дія кримінального закону в часі і в просторі
  співвідношення тих і інших. У таких випадках зазначені норми КК РФ носять бланкетний характер, і їх зміст наповнюється ("коригується") нормами відповідних конвенцій (договорів). При цьому уточнюються ознаки складу відповідного злочину, зміст яких встановлюється у тому числі і шляхом наповнення їх ознаками, зафіксованими в нормах міжнародного права (міжнародні
 9. § 1. Правоохоронні органи. Поняття, основні риси і завдання
  курсу 15 'СЗРФ. 1996. № 17. Ст. 1958. цільовій програмі щодо посилення боротьби зі злочинністю на 1996-1997 роки, затвердженої Президентом РФ, йдеться про «правоохоронній системі», про «взаємодію правоохоронних органів », про« угодах правоохоронних органів країн СНД »'. Це поняття застосовується і в інших документах як узагальнююче для позначення державних
 10. § 1. Загальна характеристика нормативної бази курсу« Правоохоронні органи Російської Федерації »
  курсу «Правоохоронні органи в Російській Федерації». Разом з тим важливі питання віднесені до спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів. Організація і діяльність державних органів і недержавних утворень, що вивчаються в рамках даного курсу, регулюються безліччю нормативних актів різного рівня і неоднаковою юридичної сили. Ці нормативні акти можуть
 11. Явище організованої злочинності.
  співвідношення вітчизняної економічної та організованої злочинності, детермінації їх розвитку та становлення, поєднання економічної та кримінальної складової організованої злочинності, визначення пріоритетності двох тенденцій - «економізації» організованої злочинності та підвищення рівня організованості самої економічної злочинності. У цьому відношенні може стати продуктивним, наприклад,
 12. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до цивільного суспільству
  органи надійшло понад 3 млн заяв громадян про неповернення грошей комерційними компаніями на суму понад 20 трлн руб. Витік капіталів з Росії за кордон в 1994 році склало 50 млрд доларів США і продовжує зростати на 1,5 -2 млрд доларів щомісяця. Фінансовий збиток держави огромен10. І це стало можливим в результаті відсутності правового забезпечення та державного управління
 13. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  співвідношення поточної купівельної спроможності рубля і його купівельної спроможності в 1990 г Цільові боргові зобов'язання можуть бути звернені в рублі або використані в якості засобу платежу при приватизації державного майна. Держава також бере участь у відносинах, що регламентуються патентним правом. Відповідно до ст. 9 Патентного закону РФ в якості патентовласника в
 14. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  співвідношенні указу і закону, про роль судової практики, унікальний психологічний та соціологічний аналіз права, проведений Л. Петражицким, і навіть положення типового договору на оренду земельної ділянки, що укладається з переселенцем, розроблені за участі П. Столипіна, втратили своє значення? Звичайно, ні. Вважаю, що взагалі прийшов час саме в рамках вітчизняної теорії права
 15. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
    співвідношення і використання джерел права, роль суду у створенні прецедентів, а більш крупно - у правотворческом процесі, походження і розвиток системи права, деякі інші ха-рактеристики. По суті ці критерії і позначають ті системоутворюючі чинники, які формують правові системи. І хоча виділення правових систем має переважно історичне значення, проте їх знання
 16. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
    співвідношенні конфесій, що існують в сучасній Росії. Ясно тільки одне, що у світській державі, яким сьогодні є Росія, неприпустимо обмежувати правоздатність але ознакою віросповідань. Свого часу в царській Росії «спокушання» будь-кого з православ'я до іншого віросповідання вважалося кримінальним злочином, тоді як «звернення» іновірця в православ'я підтримувалося
© 2014-2022  ibib.ltd.ua