Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
В. П. Божьева. Правоохоронні органи Російської Федерації: Підручник / За ред. - 4-е вид., Испр. і доп. - М.: Спарк, 400с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Функції правоохоронних органів

Відомо, що багато держав, наприклад США, Англія, Франція, дотримуються принципу поділу влади: законодавчої, виконавчої, судової. Суть такого принципу полягає в незалежності цих влади один від одного, забезпеченої системою «противаг» і процедур, які підвищують їх відповідальність, максимально скорочують можли-

ність зловживання владою '. Представляється, що правоохоронні органи та їх діяльність слід оцінювати з позиції істоти названого принципу. При цьому треба мати на увазі не тільки і не стільки самі правоохоронні органи, скільки функціі2, які вони виконують для досягнення заданих результатів: перевірки конституційності законодавчих та інших нормативних актів; розгляду цивільних, кримінальних, адміністративних і дисциплінарних справ; здійснення прокурорського нагляду та підтримання обвинувачення ; розкриття і розслідування злочинів; виконання вироків та інших судових рішень; попередження злочинів та інших правопорушень; захисту законних інтересів громадян, їх прав і свобод. Ці результати досягаються реалізацією відповідно функцій:

- конституційного контролю;

- відправлення правосуддя;

- прокурорського нагляду;

- розслідування злочинів;

- оперативно-розшукової;

- виконання судових рішень;

- надання юридичної допомоги і захисту у кримінальних справах;

- попередження злочинів та інших правопорушень.

У сукупності ці функції характеризують розподіл компетенції правоохоронних органів і певною мірою впливають на їх структуру. Від наявності або відсутності функції залежить наявність або відсутність відповідного правоохоронного органу. Нижче в підручнику буде дана докладна характеристика всіх правоохоронних органів. Тут же розглянемо тільки деякі загальні питання співвідношення функцій, розподілу їх між правоохоронними органами та іншими учасниками правоохоронної діяльності, визначення місця правоохоронних органів в системі органів влади і управління.

Найбільш тісно пов'язані між собою функції, здійснювані у кримінальних справах: оперативно-розшукова, розслідування, обвинувачення та прокурорського нагляду, захисту та правосуддя. Ці функції по конкретній кримінальній справі можуть слідувати одна за одною або реалізовуватися одночасно. Послідовне здійснення характерно, наприклад, для розслідування і правосуддя, одночасне - для обвинувачення, захисту і правосуддя. Необхідно також відзначити, що деякі функції можуть здійснюватися і не правоохоронними органами, а іншими учасниками судочинства у кримінальній справі. Наприклад, потерпілий може виконувати функції обвинувачення, сам підсудний виконує функцію захисту.

1 Детальніше див: Єршов У В. Статус суду в правовій державі. М., 1992 С. 35-76.

2 Кудрявцев В. Н. Кримінальна юстиція як система. Право і кібернетика. М., 1973. С. 8.

18

_Раздел I Загальні положення

Деякі однойменні функції виконуються різними правоохоронними органами при розмежуванні їх підвідомчості, підслідності або підсудності: функцію оперативно -розшукової діяльності виконують органи внутрішніх справ, органи безпеки, податкової поліції та ін; функцію розслідування при дізнанні виконують органи міліції, безпеки, податкової поліції, пожежного нагляду і т. д.; функцію розслідування при провадженні попереднього слідства виконують слідчі прокуратури, внутрішніх справ , безпеки, податкової поліції; функцію правосуддя виконують суди загальної юрисдикції по цивільних і кримінальних справах, арбітражні суди.

Функція попередження злочинів та інших правопорушень займає особливе місце. Серед правоохоронних органів немає такого, який був би спеціально створений для її реалізації. Дану функцію зобов'язані виконувати по суті всі без винятку правоохоронні органи. Справа в тому, що здійснення будь-якої іншої функції так чи інакше зрештою служить попередження злочинів та інших правопорушень. Але це не виключає, а, навпаки, передбачає цілеспрямовані дії правоохоронних органів для реалізації цієї функції поряд з тією функцією, яка є основною. Такий обов'язок прямо передбачена законом, наприклад для органів, що здійснюють функції оперативно-розшукової діяльності, розслідування та правосуддя.

Виконуваної функцією визначається місце правоохоронних органів у системі органів влади і управління. Так, Конституційний Суд РФ, Верховний Суд РФ з системою судів загальної юрисдикції і військових судів, Вищий Арбітражний Суд РФ і нижчі арбітражні суди, а також суди суб'єктів Федерації (конституційні (статутні) суди й світові судді) представляють судову владу & країні - одну з трьох гілок влади. Це важливо підкреслити, оскільки у пресі та інших засобах масової інформації іноді висловлюється Думка про те, що судова влада - це тільки Конституційний Суд. Тг> кая трактування суб'єктів судової влади суперечить гл. VII Конституції Російської Федерації про судової влади (ст. 118 і 128).

Відправлення правосуддя має пріоритетне, а для конкретних цивільних, кримінальних та інших справ, розглянутих судами, - вирішальне значення. Воно полягає в тому, що суди при здійсненні правосуддя є єдиними у державі органами, які з усіх питань, віднесених до їх підвідомчості або підсудності, після відповідних процедур оскарження приймають остаточне рішення. Таке високе і незалежне становище судів, яке тепер, за загальним правилом, не є порожньою декларацією, дало по ^ од для пропозицій не відносити суди до правоохоронних органам1. Прихильники такого подхо-

Савщкій В. М Організація судової влади в Російській Федерації-Навчальний посібник М., 1996 С. 3-7.

Глава 1. Основні поняття, предмет і система курсу

19

так, як зазначається в літературі, - і з цим не можна не погодитися - беруть до уваги принаймні два істотних обставини . По-перше, віднесення того чи іншого органу до числа правоохоронних не означає ні позбавлення його незалежності, ні підпорядкування іншим правоохоронним органам. Наприклад, віднесення органів юстиції до правоохоронних органів не повинно вести і не веде до їх залежності від органів внутрішніх справ та прокуратури. По-друге, виключення судів з числа правоохоронних органів неминуче призведе до заперечення того, що вони уповноважені займатися охороною прав. Це вже зовсім позбавлене логіки і прямо суперечить Конституції РФ і багатьом міжнародно-правовим актам. Суд був і залишається органом, що уособлює судову владу, яка в значно більшій мірі, ніж інші гілки державної влади, повинна і може охороняти право. Належність судів до самостійної гілки державної влади слід було б розглядати як обставину, в силу якого за ними визнається особливий статус серед інших органів, що стоять на сторожі права. І дана обставина ніхто не оспорює '.

Представляється, що віднесення суден до правоохоронних органів зовсім не применшує і не принижує визначене Конституцією РФ місце судів в державі як однієї з гілок влади.

Такий підхід дозволяє розглянути по суті роль судів у загальній системі охорони права та захисту прав громадян, інтересів суспільства і держави. Справа не тільки в тому, що суди виносять остаточні рішення з віднесених до їх компетенції питань, а й здійснюють нагляд за значною частиною діяльності інших правоохоронних органів. Тому навряд чи вірно включати голів судів до числа членів комітетів або рад по боротьбі зі злочинністю. Сумнівно також залишення по суті відкритим того ж питання в ст. 8 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації» (редакція статті дає підставу припускати, що голова суду входить до складу координаційної наради при прокуратурі). На нашу думку, голова суду (від районного до Верховного) може запрошуватися на координаційні наради при прокуратурі тільки як спостерігач. Рішення цієї наради при прокуратурі не можуть бути обов'язковими для суду не тільки по окремих справах або по окремих категоріях справ, але і за більш загальних питань кримінальної політики. Для нього у всіх випадках обов'язкові тільки вказівки закону, який застосовується в результаті судового розгляду.

Кожній функції відповідають найбільш доцільні, вироблені досвідом і закріплені в законі засоби і процедури реалізації, які надаються - залежно від змісту функції - тим чи іншим правоохоронним органам. Виходячи саме з цих положень була

Гуценко К Ф, Ковальов М А Правоохоронні органи М. 1995 С. 8.

20

Розділ I Загальні положення

побудована правоохоронна система в дореволюційній Росії; в період тоталітарного режиму від неї допускалися серйозні, що ведуть до сваволі відступу. У той час в МВС були зосереджені: оперативно-розшукова, дознавательной і слідча функції, значною мірою - судова («особлива нарада», «трійки») і виконання кримінальних покарань.

Останнім часом вже проведені заходи з розукрупнення відомств щодо забезпечення громадського порядку (МВС РФ) і безпеки (колишнє КДБ). Підрозділи і служби із забезпечення безпеки вже розосереджені в ряді відомств. В даний час місця ув'язнення та виконання покарань з МВС РФ передані в Мін'юст РФ. На цей рахунок були рекомендації ООН1, а у зв'язку з прийняттям Росії до Ради Європи - і Європейського співтовариства. Треба відзначити, що функції з виконання судових рішень також покладено на систему Мін'юсту РФ. Відповідно до ст. 31 Федерального конституційного закону «Про судову систему Російської Федерації» при Верховному Суді РФ створено Судовий департамент для організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та органів суддівського співтовариства. В даний час положення цієї статті Федерального конституційного закону реалізуються на практиці "відповідно до згаданого Федеральним законом« Про судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації ».

Слідчий апарат в даний час функціонує в рамках чотирьох відомств - прокуратури, органів МВС, ФСБ, ФСНП. При наявності необхідних фінансових, кадрових засобів забезпечення, ймовірно, буде зроблена опрацювання питання про зосередження слідчого апарату в рамках окремого самостійного відомства, наприклад Слідчого комітету Російської Федераціі3, хоча, треба визнати, питання це досить складний.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Функції правоохоронних органів "
 1. Пєчніков Н.П.. П317 Деякі аспекти діяльності міліції громадської безпеки: лекції до курсу / Н.П. Пєчніков. - Тамбов: Вид-во Тамбо. Держ. Техн. Ун -та, 2007. - 84 с., 2007
  функціях правоохоронних органів РФ, про їх взаємодію. Призначені для студентів юридичного факультету спеціальності
 2. § 2. Функції правоохоронних органів
  функції: конституційний контроль, здійснення правосуддя, розслідування злочинів, виконання судових рішень, оперативно-розшукова діяльність, адміністративна діяльність, прокурорський нагляд. Деякі правоохоронні органи здійснюють тільки одну функцію. Наприклад, Конституційний Суд здійснює функцію конституційного контролю. Інших функцій він не виконує. А на
 3. Організація та забезпечення безперервної виробничої практики
  функції правоохоронних органів - функції соціального обслуговування, про роботу юриста як допомоги людям, як союзникові громадян, а не ворога їх; - забезпечення раннього, глибокого і стійкого професійного самовизначення студентів, їх психологічного входження в професію: ознайомлення з сучасними реаліями діяльності юриста, формування переконання у правильності вибору професії та
 4. Характеристика дітей та сімей групи ризику і робота з ними
  функціонально неспроможні сім'ї, які в силу різних несприятливих соціально-економічних, соціально-демографічних, психолого-педагогічних та інших факторів не можуть створити належні умови для виховання дітей і які також потребують соціальної підтримки та допомоги для більш успішного виконання своїх репродуктивних функцій по утриманню та вихованню дітей. Очевидно,
 5. § 5. Співвідношення курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» з іншими юридичними дисциплінами та галузями спеціальних знань
    функцій правоохоронних органів, як конституційний контроль, правосуддя, прокурорський нагляд. У конституційному праві формуються цілі і завдання правоохоронної діяльності, визначаються основні повноваження правоохоронних органів, права та обов'язки інших суб'єктів правоохоронної діяльності. Зв'язок адміністративного права з курсом про правоохоронних органах полягає
 6. Види і стадії адміністративного права
    функціонуванням соотв. під. контр. об'єкта 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан-ванні законності та дисципліни 3) у прийнятті заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни 4) у виявленні причин і умов, що сприяють правонаруше-нию 5) у прийнятті заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винов-них у порушенні законності і дисципліни. Ознаки
 7. 2. Предмет і система адміністративного права.
    функцію боротьби з адмін-ми правопорушеннями. Система адмін права. Складається з 2-х частин: норми рег-е управління в тому числі державної, меншу частину правоохоронні норми (каральні). Адміністративне право є класичною галуззю права оскільки його норми реалізують функції права, розмежовують інтереси між органами та громадянами. Наявність двох напрямків свідчать про те, що ця
 8. 10. Система органів державного управління в Україні, їх правова основа.
    функцій, приймають правові акти та здійснюють заходи, спрямовані на забезпечення виконання законів і своїх же актів. Органи виконавчої влади розрізняються за совій організаційній структурі, пов'язаної з їх завданнями та функціями. Насамперед, внутрішню будову органів залежить від компетенції (чим більше прав, тим більше обов'язків). Той чи інший обсяг державної діяльності,
 9. 83. Державні органи та їх класифікація. Центральні та місцеві держ. органи.
    функцій держави. Ознаки: - формується державою або безпосередньо народом; - має спеціальні функції; - володіє державними повноваженнями; - видає нормативні та індивідуальні акти; - складається з службовців; - має необхідну матеріальну базу; - має організаційну структуру. Класифікація органів держави: 1) за способом освіти: - виборні (представницький
 10. 84. Номенклатура функцій д-ва, форми і методи їх здійснення.
    функцій). Методи здійснення функцій держави - це способи і прийоми за допомогою яких органи держави реалізують свої функції. Існують наступні методи реалізації функцій держави: - переконання; - примус; - заохочення; -
 11. Явище організованої злочинності.
    функціонування складної підсистеми організованою злочинністю. Провал однієї або навіть декількох груп виконавців не змінить істотно позиції організованої злочинності, якщо зберігається управлінська вертикаль, оскільки наявний капітал, зв'язку, організаторські навички «керуючих» дозволяють досить швидко відновити втрачені виконавські ланки. Відмінність організованої від
 12. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
    функцій злочинних угруповань виділяють такі види організованої злочинності економічної спрямованості 1. Організована злочинність корисливого типу (mercenery crime). Мета - отримання безпосередньої матеріальної вигоди .. Ці злочинні організації здійснюють види діяльності зі страхування ризику, що лежать в основі мафія-методу, однак вони поєднані в одній організаційній
 13. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
    функцій. 1. Формування страхового фонду. Частина коштів, отриманих у формі доходів від кримінальної діяльності, зберігається у формі фонду грошових коштів, безпосередньо призначеного для компенсації збитку. При страхуванні кримінальних ризиків можна виявити практично всі класичні форми організації страхового фонду. Самострахування - створення в децентралізованому порядку
 14. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними
 15. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
    функції уповноваженого з оборони. Цей досвід широко застосований у Федеративній республіці Німеччини. У ФРГпрінят закон про уповноваженого Бундестагу з оборони. Уповноважений з оборони виконує свої обов'язки в якості допоміжного органу Бундестагу при здійсненні парламентського контролю. До речі, тут у нас є і свій вітчизняний досвід. Так, коли існував Верховна Рада РРФСР, в
 16. I. Організаційно-методичний розділ
    функцій та організації діяльності спеціалізованих підрозділів, створених для боротьби з організованою злочинності; - форм і методів роботи з попередження та розкриття найбільш небезпечних і поширених злочинів, скоєних організованими злочинними групами. Розроблений курс складається з тематичного плану з розподілом годин за темами та видами навчальних занять, стосовно до
 17. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
    функції спеціалізованих підрозділів, створених для боротьби з організованою злочинністю (Рубопов). Роль і місце слідчих підрозділів у системі заходів боротьби з організованою злочинністю. Роль і місце органів прокуратури в попередженні та розкритті злочинів, скоєних організованими злочинними групами. Роль і місце різних ланок судової системи в боротьбі з організованою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua