Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
В. П. Божьева. Правоохоронні органи Російської Федерації: Підручник / За ред. - 4-е вид., Испр. і доп. - М.: Спарк, 400с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 4. Державна служба в органах і установах прокуратури

Служба в органах і установах прокуратури - вид федеральної державної служби. Прокурорські працівники є державними службовцями державної служби Російської Федерації, виконуючими обов'язки з державної посади федеральної державної служби. Правове становище і умови служби прокурорських працівників визначаються Федеральним законом «Про прокуратуру Російської Федерації» від 17 січня 1992 р. (в редакції від 27 грудня 2000 р.) та п. 2 ст. 4 Федерального закону «Про основи державної служби Російської Федерації)) від 31 липня 1995 р. (в редакції від 7 листопада 2000 р.).

Трудові відносини працівників органів і установ прокуратури регулюються законодавством про працю та законодавством про державну службу з урахуванням особливостей, передбачених Федеральним законом «Про прокуратуру Російської Федерації».

Утримання служби в органах і установах прокуратури визначається сукупністю умов, дій і процедур, що характеризують особливості цієї служби, які орієнтовані на оптимальне виконання прокурорськими працівниками завдань і функцій прокуратури.

Прокурорські працівники зобов'язані дотримуватися обмеження, встановлені Федеральним законом «Про основи державної служби Російської Федерації» (ст. 11).

Ці обмеження полягають у тому, що державний службовець не має права:

1) займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім педагогічної, наукової та іншої творчої діяльності;

2) бути депутатом законодавчого (представницького) органу Російської Федерації, законодавчих (представницьких) органів суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування;

3) займатися підприємницькою діяльністю особисто або через довірених осіб;

Глава 18. Прокуратура Російської Федерації

337

4) перебувати членом органу управління комерційної організації;

5) бути повіреним чи представником у справі третіх осіб в державному органі, в якому він перебуває на державній службі або який безпосередньо підпорядкований або підконтрольний йому;

6) використовувати в неслужбових цілях кошти матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення, інше державне майно і службову інформацію;

7) отримувати гонорари за публікації й виступи у ролі державного службовця;

8) отримувати від фізичних та юридичних осіб винагороди, пов'язані з виконанням посадових обов'язків.

Інші обмеження для прокурорських працівників регламентовані у Федеральному законі «Про прокуратуру Російської Федерації».

Так, у ст. 4 Закону передбачено, що прокурорські працівники не можуть бути членами громадських об'єднань, які мають політичні цілі, і брати участь в їх діяльності. Створення таких об'єднань та їх організацій в органах і установах прокуратури не допускається.

Прокурорські працівники не мають права суміщати свою основну діяльність не тільки з іншою оплачуваною, але і з безоплатної діяльністю, крім викладацької, наукової та творчої.

Законом про прокуратуру визначено сукупність умов, дотримання яких необхідно при вирішенні питання про зарахування на службу в органи та установи прокуратури.

Прокурорами і слідчими можуть бути громадяни Російської Федерації.

«Особа не може бути прийнято на службу в органи та установи прокуратури і перебувати на зазначеній службі, якщо воно має громадянство іноземної держави» (п. 2 ст. 40 'Федерального закону про прокуратуру).

Прокурорами і слідчими можуть бути особи, які мають вищу юридичну освіту, отриману у вищому освітній установі вищої професійної освіти, що має державну акредитацію.

Систематизовані переліки професійних якостей прокурорів і слідчих нормативно не визначені в силу складності цього завдання. Вказівка на необхідність таких якостей, а також перерахування окремих з них міститься в ряді положень, наказів, вказівок і інструкцій Генерального прокурора Російської Федерації, в Положенні про нагрудний знак «Почесний працівник прокуратури Російської Федерації» (затверджено наказом Генерального прокурора РФ від 30 травня 1996 р ., в редакції від 23 березня 1998 р.), в деяких методичних вказівках з питань кадрової роботи в органах прокуратури.

338

Розділ V Прокуратура Російської Федерації

Як і у світовій практиці, для кандидатів на посаду прокурора або слідчого прокуратури як критерій придатності виділяється бездоганна репутація З урахуванням особливого характеру умов роботи в органах і установах прокуратури, напруженості та інтенсивності праці прокурорських працівників, нерідко пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я, інших об'єктивних обставин, до кандидатів на ці посади пред'являються певні вимоги станом їхнього здоров'я. Такі особи проходять медичне обстеження і не можуть бути прийняті на службу, якщо мають захворювання, яке згідно з медичним висновком перешкоджає виконанню ними службових обов'язків.

Не може бути прийнято на службу і знаходитися на цій службі особа, яка складається в близькій спорідненості чи властивості (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри, діти подружжя) з працівником органу або установи прокуратури, якщо їх служба пов'язана з безпосередньою підпорядкованістю або підконтрольністю одного з них іншому. Не береться на службу особа, яка відмовляється від процедури оформлення допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, якщо виконання службових обов'язків за посадою, на яку претендує дана особа, пов'язане з використанням таких відомостей.

Для певних категорій працівників органів прокуратури законом встановлені додатково вимоги щодо віку та стажу роботи.

На посаді прокурора міста, району, прирівняних до них прокурорів призначаються особи не молодше 25 років, які мають стаж роботи прокурором або слідчим в органах прокуратури не менше трьох років На посаді прокурорів суб'єктів Російської Федерації, прирівняних до них військових прокурорів і прокурорів спеціалізованих прокуратур призначаються особи не молодше 30 років, які мають стаж роботи прокурором або слідчим в органах прокуратури не менше п'яти років Такі вимоги необхідні, так як для заняття посади прокурора треба володіти не тільки певним освітою, моральними та професійними якостями, а й певним життєвим і професійним досвідом, що приходить з віком.

Особа, яка вперше призначається на посаду прокурора або слідчого, приймає Присягу встановленого Законом змісту (ст 404 Закону про прокуратуру).

Згідно з Федеральним законом «Про прокуратуру Російської Федерації» (ст. 41) прокурорам і слідчим, науковим і педагогічним працівникам органів і установ прокуратури присвоюються класні чини відповідно до посадовим становищем і довічно. Генеральний прокурор РФ має право присвоювати класні чини також іншим працівникам.

Дисциплінарна відповідальність прокурорських працівників настає за невиконання або неналежне виконання ними своїх

Глава 18. Прокуратура Російської Федерації

339

службових обов'язків і вчинення проступків, що порочать честь прокурорського працівника.

Дисциплінарні стягнення накладаються керівниками органів та установ прокуратури відповідно до своєї компетенції у вигляді: зауваження, догани; суворої догани, пониження в класному чині, позбавлення нагрудного знака «За бездоганну службу в прокуратурі Російської Федерації», позбавлення нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури Російської Федерації»; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з органів і установ прокуратури.

Працівник, що зробив проступок, може бути тимчасово, але не більше ніж на один місяць-до вирішення питання про накладення дисциплінарного стягнення - відсторонений від посади із збереженням грошового утримання у вигляді посадового окладу, доплат за класний чин та вислугу років.

Відсторонення від посади провадиться за розпорядженням керівника органу або установи прокуратури, що має право призначати працівника на відповідну посаду

З урахуванням характеру завдань і функцій прокурорів і слідчих встановлені спеціальні правила і гарантії при вирішенні питання про притягнення їх до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Будь-яка перевірка повідомлення про факт правопорушення, вчиненого прокурором або слідчим органів прокуратури, порушення проти них кримінальної справи (за винятком випадків, коли прокурор або слідчий застигнутий при вчиненні злочину), виробництво розслідування - все це виключна компетенція органів прокуратури.

Підстави та порядок припинення служби в органах і установах прокуратури передбачені законодавством про працю, про проходження державної служби з урахуванням особливостей регламентації трудових правовідносин, передбачених Федеральним законом «Про прокуратуру Російської Федерації».

Загальною підставою припинення служби є звільнення прокурорського працівника. Законом передбачені особливості звільнення прокурорського працівника у зв'язку з виходом у відставку і з ініціативи керівника органу або установи прокуратури У числі таких підстав передбачено досягнення прокурорським працівником граничного віку перебування на службі в органах і установах прокуратури.

Порядок та умови здійснення державного захисту прокурорів і слідчих визначаються Федеральним законом «Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів}) від 20 квітня 1995 р. (в редакції від 29 листопада 2001), а також іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

У прокуратурі Російської Федерації також створена служба забезпечення власної безпеки та фізичного захисту її працівників.

1

340

Розділ V. Прокуратура Російської Федерації

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "§ 4. Державна служба в органах і установах прокуратури"
 1. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  державною політикою. Постанова, прийнята 5 вересня 1918 РНК, дозволяло розстрілювати «всіх осіб, причетні до білогвардійських організацій, змов і заколотів». Кровопролитна громадянська війна, що супроводжувалася масовим терором і насильством з обох сторін, наклала глибокий відбиток на психологію мас, особливо керівників низової ланки, що повірили в насильство як
 2. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль
  державного органу на документах і актах з метою використання їх в іншій державі. Іноземні документи, призначені для використання на території Росії, можуть бути легалізовані на території тієї держави, де ці документи видані, або ж безпосередньо в Російській Федерації. У першому випадку документ спочатку завіряється в Міністерстві закордонних справ чи іншому уповноваженому
 3. Вимоги пред'являються до документів іноземного походження.
  Державного органу на документах і актах з метою використання їх в іншій державі. Іноземні документи, призначені для використання на території Росії, можуть бути легалізовані на території тієї держави, де ці документи видані, або ж безпосередньо в Російській Федерації. У першому випадку документ спочатку завіряється в Міністерстві закордонних справ чи іншому уповноваженому
 4. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  Державних службовців реалізуються завдання та функції держави, оскільки кожна посада - це коло службових обов'язків, що становлять частину компетенції відповідного державного органу. Компетенція лежить в основі структури органу і одночасно має на меті створення особового складу державного органу чи його апарату - державних службовців. З посадою - первинним
 5. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
    державні органи разом із здійсненням своїх безпосередніх функцій зобов'язані вживати заходів з підтримання режиму законності. Цим займаються законодавчі органи, органи державної виконавчої влади, а також спеціально створені органи - судові та прокуратура. Певне місце в цій справі відводиться громадськості (трудовим колективам, громадським об'єднанням). У справі
 6. 45. Співвідношення контролю, перевірок виконання, нагляду.
    державному управлінні здійснюється шляхом контролю (його складової частини - перевірки виконання) і нагляду. Контрольна діяльність забезпечує систематичну перевірку виконання законів, інших нормативних актів, дотримання державної дисципліни і правопорядку. Контроль є складовою частиною управління, засобом виконання його завдань. Контроль слід розглядати як функцію
 7. Список літератури
    державної служби Російської Федерації: Федеральний Закон від 31 липня 1995 р. / / Збори законодавства РФ. 1995. № 31. Ст. 2990. Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації «Про освіту»: Федеральний Закон від 12 липня 1995 р. / / Збори законодавства РФ. 1996. № 3. Ст. 150. Про зовнішню розвідку: Федеральний Закон від 8 грудня 1995 р. / / Збори законодавства РФ.
 8. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
    державної системи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (РСЧС). У юридичній літературі широко висвітлено питання про співвідношення громадського порядку та громадської безпеки. Одні юристи вважають громадську безпеку складовою частиною громадського порядку. Інші наполягають на тому, що дані явища одного порядку і вони є елементами більш широкої категорії
 9. § 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
    служби. Військовослужбовець, який вперше вчинив діяння, передбачені цією статтею, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо самовільне залишення частини стало наслідком збігу тяжких обставин. Всі перераховані види спеціальних видів діяльного каяття передбачають відповідальність за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. Однак, як справедливо
 10. 29. Порядок виконання банками постанов компетентних органів про арешт коштів на рахунках
    державні виконавці можуть за заявою сторони, що подала позов, або за своєю ініціативою вжити заходів щодо забезпечення позову. Одним із таких заходів є накладення арешту на кошти, що належать юридичній або фізичній особі, в тому числі що знаходяться на їх рахунках у банківських установах. Крім того, у відповідності зі стст. 29, 126 Кримінально-процесуального кодексу України може
 11. Поняття ДЕРЖАВНОЇ служби та ее принципи
    державного органу та його апарату, на яку покладено встановлений нормативними актами коло службових повноважень. Залежно від того, яку посаду службовці займають або в якої організації вони виконують обов'язки або здійснюють функції, можна виділити наступні види цієї категорії працівників: 1) службовці державних органів; 2) службовці державних
 12. Віді державних службовців
    державних службовців можна за різними ознаками. Однією з найпоширеніших класифікацій державних службовців є наступна: начальницький склад - це керівники структурних підрозділів державних органів (начальники відділів, бюро, служб тощо), які здійснюють діяльність у рамках компетенції, яка значно важче
 13. 1.1 Принципи правового статусу народного депутата.
    державної влади. Вони розглядаються як представники всієї нації, а не одного виборчого органу. Звідси логічно випливає заборона імперативного мандата і відкликання депутата, так як згідно конституціям демократичних держав парламентарії у своїй діяльності керуються тільки конституцією і своєю совістю. Це так званий принцип вільного мандата. Принцип
 14. 7. Система органів державної влади РФ.
    державної влади. Держ Дума складається з 450 депутатів, обирається строком на 4 роки. ГД м.б. розпущена Президентом РФ. Прийняті Думою федеральні закони передаються на розгляд СФ. До відання СФ належить: призначає вибори президента РФ; відмова президента РФ з посади; призначає суддів вищих судових інстанцій; призначення та звільнення з посади ген прокурора; До відання Державної Думи
 15. Що слід розуміти під сумісництвом?
    державних підприємств, установ, організацій від 23 червня 1993 р.2 керівники державних підприємств, установ, організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Крім цього
© 2014-2022  ibib.ltd.ua