Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
В. П. Божьева. Правоохоронні органи Російської Федерації: Підручник / За ред. - 4-е вид., Испр. і доп. - М.: Спарк, 400с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 7. Федеральні органи державної охорони

Державну охорону в Російській Федерації здійснюють федеральні органи державної охорони. На них покладено безпосереднє здійснення державної охорони вищих органів законодавчої, виконавчої та судової влади Російської Федерації та їх посадових осіб.

Призначення державної охорони та повноваження федеральних органів державної охорони встановлені Федеральним законом від

244

Розділ III. Державні органи забезпечення охорони порядку

24 квітня 1996 «Про державну охорону» 1 (зі змінами від 13 червня 1997 р., 7 листопада 2000). Закон визначає зміст державної охорони, її правову основу, принципи, завдання і заходи її здійснення, об'єкти охорони, органи, що здійснюють державну охорону, їх правове становище, статус співробітників і цивільного персоналу федеральних органів державної охорони, контроль і нагляд за діяльністю цих органів.

Для характеристики діяльності органів державної охорони істотне значення мають такі визначені Законом основні поняття, як державна охорона, об'єкти державної охорони, охоронювані об'єкти, охоронні заходи і пропускний режим. Під державною охороною розуміється функція федеральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки об'єктів державної охорони, здійснювана на основі сукупності правових, організаційних, охоронних, режимних, оперативно-розшукових, технічних та інших заходів. Об'єктами державної охорони є особи, що підлягають охороні відповідно до Закону про державну охорону. До охоронюваним об'єктів віднесено будинки, будівлі та споруди, в яких розміщені федеральні органи державної влади, прилеглі до них території та акваторії, що підлягають захисту з метою забезпечення безпеки об'єктів державної охорони, а також будинки, будівлі та споруди, що знаходяться в оперативному управлінні федеральних органів державної охорони. Охоронні заходи являють собою сукупність дій для забезпечення безпеки об'єктів державної охорони та захисту охоронюваних об'єктів, здійснюваних федеральними органами державної охорони, у тому числі із залученням інших органів забезпечення безпеки. Пропускний режим - це порядок проходу осіб, проїзду транспортних засобів, проносу і провозу речей на охоронювані об'єкти, встановлюваний відповідними посадовими особами федеральних органів державної влади разом з органами державної охорони.

Правову основу державної охорони утворюють Конституція Російської Федерації, Закон про державну охорону, інші федеральні закони та інші нормативні правові акти, а також міжнародні договори. В основі державної охорони та діяльності органів, її здійснюють, лежать принципи: законності, поваги і дотримання прав і свобод людини і громадянина; централізованого керівництва; взаємодії державних органів забезпечення безпеки; безперервності; поєднання гласних і негласних методів діяльності; підконтрольності і піднаглядні.

Глава 13. Органи забезпечення безпеки

245

1 СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2594.

Державна охорона реалізується шляхом здійснення наступної I системи заходів:

- надання об'єктам державної охорони персональної ох-

| рани, спеціального зв'язку та транспортного обслуговування, а також інформації про загрозу їх безпеці;

- здійснення у відповідності з федеральним законодавством опе-I тивно-розшукової діяльності;

- проведення охоронних заходів та підтримання громадського по-

I рядка в місцях постійного і тимчасового перебування об'єктів державної охорони;

- підтримки порядку, встановленого уповноваженими на те посадовими особами, і пропускного режиму на охоронюваних об'єктах.

Законом передбачено, що у забезпеченні безпеки об'єктів державної охорони та захисту охоронюваних об'єктів в межах своїх повноважень беруть участь органи Федеральної служби безпеки, внутрішніх справ і внутрішні війська МВС Росії, органи зовнішньої розвідки, федеральні органи урядового зв'язку та інформації, Збройні Сили, прикордонна служба та інші державні органи забезпечення безпеки.

До об'єктів державної охорони віднесені: Президент Російської Федерації, особи, які заміщають державні посади Російської Федерації, федеральні державні службовці, що підлягають охороні відповідно до Закону про державну охорону, а також глави іноземних держав та урядів та інші особи іноземних держав під час перебування на території Російської Федерації.

Президенту Російської Федерації державна охорона надається з дня офіційного оголошення про його обрання в місцях його постійного і тимчасового перебування в повному обсязі заходів, передбачених ст. 4 названого Закону. Протягом терміну своїх повноважень він не має права відмовитися від державної охорони. Після закінчення терміну його повноважень державна охорона надається йому довічно. Членам сім'ї Президента РФ, які проживають спільно або супроводжуючим, державна охорона надається протягом терміну повноважень Президента.

Державна охорона надається також наступним особам, що заміщає державні посади Російської Федерації, протягом терміну їх повноважень: Голові Уряду РФ; Голові Ради Федерації Федеральних Зборів РФ; Голові Державної Думи Федеральних Зборів РФ; Голові Верховного Суду, РФ; Голові Вищого Арбітражного Суду РФ; Генеральному прокурору.

246

Розділ III. Державні органи забезпечення охорони порядку

Закон встановлює, що при необхідності за рішенням Президента РФ державна охорона може бути надана іншим особам, що заміщає державні посади Російської Федерації (за винятком зазначених у ст. 8 Закону), членам Ради Федерації, депутатам Державної Думи і федеральним державним службовцям. Заходи щодо забезпечення державної охорони цих осіб приймаються виходячи з характеру і реальності загрози їх безпеки на підставі розпоряджень Президента РФ.

Відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, а також угодами між федеральними органами державної охорони та уповноваженими органами іноземних держав забезпечується безпека глав іноземних держав та урядів, членів їх сімей у період перебування на території Російської Федерації. Державна охорона інших іноземних державних, політичних і громадських діячів у період перебування на території Російської Федерації забезпечується на підставі розпоряджень Президента РФ.

Федеральні органи державної охорони створюються, реорганізуються і ліквідуються Президентом РФ відповідно до федеральним законодавством.

Керівництво ними здійснюють Президент РФ, а також Уряд РФ в межах своїх повноважень. Положення про федеральних органах державної охорони затверджує Президент РФ.

Федеральні органи державної охорони вирішують наступні основні завдання:

- прогнозування і виявлення загрози життєво важливим інтересам об'єктів державної охорони, здійснення комплексу заходів по її запобіганню;

- забезпечення безпеки об'єктів державної охорони в місцях постійного і тимчасового перебування і на трасах проїзду;

- забезпечення в межах своїх повноважень організації та функціонування президентської зв'язку;

- участь у межах своїх повноважень у боротьбі з тероризмом;

- захист охоронюваних об'єктів;

- виявлення, попередження і припинення злочинів та інших правопорушень на охоронюваних об'єктах.

Відповідно до Закону до основних обов'язків федеральних органів державної охорони віднесені:

- виявлення, попередження і припинення протиправних посягань на об'єкти державної охорони та охоронювані об'єкти;

- організація і проведення охоронних, режимних, технічних та інших заходів щодо забезпечення безпеки об'єктів державної охорони;

- підтримання громадського порядку, необхідного для забезпечення безпеки об'єктів державної охорони в місцях їх постійного

Глава 13. Органи забезпечення безпеки

247

або тимчасового перебування, усунення обставин, що перешкоджають здійсненню державної охорони;

- забезпечення в необхідних випадках супроводу або ескортування автотранспортних засобів, в яких прямують об'єкти державної охорони;

- проведення шифрувальних робіт;

- організація та проведення на об'єктах, що охороняються, а також у місцях постійного або тимчасового перебування об'єктів державної охорони оперативно-технічного, санітарно-гігієнічного, екологічного, радіаційного та протиепідемічного контролю;

- здійснення у взаємодії з федеральними органами урядового зв'язку та інформації заходів з протидії витоку інформації технічними каналами;

- здійснення зносин зі спеціальними службами, правоохоронними органами та організаціями іноземних держав.

Для вирішення покладених на них завдань федеральним органам державної охорони надані наступні основні права:

- залучати сили і засоби забезпечення безпеки, необхідні для участі у підготовці та проведенні охоронних заходів ;

- перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що засвідчують їх особу, виробляти при проході (проїзді) на охоронювані об'єкти і при виході (виїзді) з охоронюваних об'єктів особистий огляд громадян, огляд що знаходяться при них речей , транспортних засобів і провозяться на них речей, в тому числі із застосуванням технічних засобів;

- виробляти документування, фотографування, звукозапис, кіно-і відеозйомку фактів і подій;

- затримувати і доставляти в органи внутрішніх справ осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення у місцях постійного або тимчасового перебування об'єктів державної охорони або дії, спрямовані на перешкоджання законним вимогам співробітників федеральних органів державної охорони, а також пов'язані з проникненням чи спробою проникнення на об'єкт, що охороняється;

- вносити у федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Федерації, органи місцевого самоврядування та організації незалежно від форм власності, а також в громадські об'єднання обов'язкові для виконання подання про усунення причин і умов, що породжують загрозу безпеки об'єктів державної охорони та охоронюваних об'єктів;

- використовувати у службових цілях засоби зв'язку, включаючи і спеціальні, що належать організаціям (незалежно від форм власності), а у невідкладних випадках - і громадянам;

- використовувати у службових цілях транспортні засоби, що належать організаціям незалежно від форм власності (за винятком

248

Розділ III. Державні органи забезпечення охорони порядку

Глава 13. Органи забезпечення безпеки

249

транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і міжнародних організацій), а в невідкладних випадках - і громадянам, для запобігання злочинів, для переслідування та затримання особи, яка вчинила злочин або підозрюваного у його скоєнні, для доставлення особи, яка потребує термінової медичної допомоги, до лікувальної установи, а також для проїзду до місця події;

- безперешкодно входити в житлові та інші належать громадянам приміщення і на належні їм земельні ділянки, на території і в приміщення організацій (незалежно від форм власності) при припиненні злочинів, що створюють загрозу безпеці об'єктам державної охорони, а також при переслідуванні осіб , підозрюваних у вчиненні таких злочинів, якщо зволікання може створити реальну загрозу безпеки об'єктів державної охорони. Про всі випадки входження в житлові та інші приміщення проти волі що у них фаждан федеральні органи державної охорони повідомляють прокурора протягом 24 годин;

 - Приймати при необхідності заходи щодо тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів і пішоходів на вулицях і дорогах, з недопущення транспортних засобів та фаждан на окремі ділянки місцевості та об'єкти, а також по відбуксировки транспортних засобів; 

 - Дозволяти співробітникам федеральних органів державної охорони зберігання, носіння і використання зброї та спеціальних засобів; 

 - Використовувати в цілях конспірації документи, зашифровують особу співробітників федеральних органів державної охорони, відомчу приналежність їх підрозділів, приміщень і транспортних засобів; 

 - Вживати в межах своїх повноважень передбачені федеральними законами, а також іншими нормативними правовими актами заходи захисту життя, здоров'я та майна співробітників федеральних органів державної охорони, їх близьких родичів, а у виняткових випадках також і інших осіб, на життя, здоров'я і майно яких вчиняється посягання з метою перешкодити законній діяльності співробітників федеральних органів державної охорони або примусити їх до зміни її характеру, а одно з помсти за зазначену діяльність; 

 - Обмінюватися зі спеціальними службами, з правоохоронними органами та організаціями іноземних держав у межах своїх повноважень оперативною інформацією, спеціальними технічними та іншими засобами, а також домовлятися про умови і про порядок забезпечення особистої безпеки об'єктів державної охорони при їх виїзді за межі території Російської Федерації.

 Забезпечуючи безпеку об'єктів державної охорони, федеральні органи державної охорони взаємодіють між собою і з федеральними органами державної влади, органами місцевого самоврядування та організаціями незалежно від форм власності. Порядок взаємодії встановлюється нормативними правовими актами Російської Федерації, а також угодами між зазначеними органами. Закон встановлює обов'язок органів виконавчої влади суб'єктів Федерації і місцевого самоврядування, організацій (незалежно від форм власності), а також громадських об'єднань сприяти федеральним органам державної охорони у вирішенні завдань щодо забезпечення безпеки об'єктів державної охорони. 

 Комплектування федеральних органів державної охорони здійснюється військовослужбовцями та цивільним персоналом з числа фаждан Російської Федерації. Військовослужбовці федеральних органів державної охорони (за винятком проходять службу за призовом), а також особи, призначені на відповідні посади, є співробітниками федеральних органів державної охорони. Вони проходять службу відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, зумовлених специфікою діяльності федеральних органів державної охорони. 

 Законні вимоги співробітників федеральних органів державної охорони обов'язкові для виконання фажданамі і посадовими особами. Ніхто, крім прямих і безпосередніх начальників не має права втручатися в їх службову діяльність. У своїй службовій діяльності вони не можуть бути пов'язані рішеннями політичних партій та інших громадських об'єднань. Їм забороняється займатися підприємницькою діяльністю або сприяти фізичним і юридичним особам у здійсненні такої діяльності. Співробітникам федеральних органів державної охорони заборонено суміщати військову службу з іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності, якщо вона не перешкоджає виконанню ними службових обов'язків), за винятком випадків, викликаних службовою необхідністю. 

 При виконанні співробітником федеральних органів державної охорони службових обов'язків не допускається застосування до нього адміністративних стягнень, його привід і адміністративне затримання, а також особистий огляд, огляд що знаходяться при ньому речей, використовуваних ним транспортних засобів без представника відповідного федерального органу державної охорони або без рішення суду. Життя, здоров'я, честь і гідність, а також майно співробітника федеральних органів державної охорони і членів його сім'ї захищаються від злочинних посягань у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків у порядку, встановленому федеральним законодавством. На військовослужбовців федеральних органів державної охорони распространя- 

 250 

 Розділ III. Державні органи забезпечення охорони порядку 

 ються гарантії правового і соціального захисту, встановлені федеральним законодавством для військовослужбовців. 

 На цивільний персонал федеральних органів державної охорони поширюється дія федерального законодавства про працю і нормативних правових актів, що встановлюють особливості державної служби та роботи у федеральних органах державної охорони. Персоналу зазначених органів забороняється займатися підприємницькою діяльністю або сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні такої діяльності. Дана категорія осіб не мають права суміщати службу або роботу з іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності, якщо вона не перешкоджає виконанню ними службових обов'язків), за винятком випадків, викликаних службовою необхідністю (ст. 21 Закону про державну охорону). 

 За невиконання та неналежне виконання співробітниками федеральних органів державної охорони своїх службових обов'язків вони несуть відповідальність, передбачену федеральним законодавством. Дотриманню принципів законності, поваги прав, свобод і законних інтересів особистості служить передбачена законом можливість оскарження громадянами і посадовими особами дій співробітників федеральних органів державної охорони посадовим особам цих органів, прокурора і в суд, якщо вони вважають, що ці дії спричинили утиск їх прав або завдали моральну шкоду, або заподіяли їм збитки. 

 Співробітникам федеральних органів державної охорони надано право у випадках і в порядку, передбачених Законом про державну охорону, застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і зброя. Зброя може застосовуватися тільки як крайній захід. Керівник підрозділу відповідного федерального органу державної охорони зобов'язаний повідомити прокурора про всі випадки смерті або поранення особи, щодо якої були застосовані фізична сила, спеціальні засоби або зброю. 

 Згідно із Законом про державну охорону Президент Російської Федерації затверджує Положення про федеральних органах державної охорони. В даний час діє Положення про Федеральної службі охорони Російської Федерації, затверджене Указом Президента РФ від 2 серпня 1996р. № 11361 (із змінами від 9 липня 1997 р., 2 грудня 1998, 11 квітня, 21 листопада 2001 р.). Даним Положенням конкретизовані завдання, функції та організація діяльності Федеральної служби охорони Російської Федерації. 

 'СЗРФ 1996 № 32. Ст 3901. 

 Глава 13 Органи забезпечення безпеки 

 Відповідно до закону контроль за діяльністю федеральних органів державної охорони здійснюють Президент Російської Федерації, Федеральне Збори, Уряд РФ і суди в межах своїх повноважень, визначених Конституцією РФ і федеральними законами Члени Ради Федерації і депутати Державної Думи вправі у зв'язку із здійсненням ними депутатської діяльності отримувати відомості про діяльність федеральних органів державної охорони в порядку, встановленому федеральним законодавством. 

 Нагляд за виконанням законів федеральними органами державної охорони здійснюють Генеральний прокурор РФ і уповноважені ним прокурори. Відомості про осіб, що впливають чи надавали федеральним органам державної охорони сприяння на конфіденційній основі, надаються відповідному прокурору на підставі і в порядку, встановленому федеральним законодавством. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 7. Федеральні органи державної охорони"
 1. § 6. Федеральні органи державної охорони
    федеральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки об'єктів державної охорони, здійснювана на основі сукупності правових, організаційних, охоронних, режимних, технічних та інших заходів. Об'єктами державної охорони є: Президент РФ, особи, що займають державні посади Російської Федерації, федеральні державні службовці, голови
 2. Адміністративні стягнення
    органи державного пожежного нагляду, ст. 200 2) органи залізничного, річкового, морського, повітряного транспорту 3) митні органи 4) органи санітарного нагляду 5) органи російської транспортної інспекції 6) державна інспекція праці 7) органи державного гірничого
 3. Види і стадії адміністративного права
    федерального бюджету Ради Федерації і Державної Думи утворюють рахункову палату, яка проводить ревізії, перевірки та інші контрольні МЕРО-ємства. ст. 103 Конституції РФ (а, б, в, г, д, н) 3. Контроль в системі виконавчої влади Існують 3 види контролю виконавчої влади: а) загальний контроль здійснюють органи виконавчої влади в загальній компетенції Уряд заслуховує
 4. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    федеральними органами законодавчої влади, федеральними органами виконавчої влади, в тому числі спеціально створеними органами виконавчої влади на підставі Указу Президента Російської Федерації "Про заходи щодо забезпечення державного фінансового контролю в Російській Федерації". Державний фінансовий контроль складається з двох елементів: парламентський бюджетний контроль;
 5. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
    органи міліції бродяг, бездоглядних підлітків, алкоголіків і т.п. Підвищена увага зверталася на місця зосередження людей у наметових містечках, парках, кінотеатрах. Цілодобово патрулював 800 - 1000 комсомольців. Особливу активність в охороні громадського порядку проявили добровільні народні дружини Ташкентського державного університету, електрокабельне і електромеханічного
 6. Квиток № 14. 1.Понятие органів держ. влади.
    федеральним законом. Порядок формування Ради Федерації і порядок виборів депутатів Державної Думи також встановлюються федеральними законами (ст. 96) і т. д. Кожен державний орган уполномочівавтся державою здійснювати його завдання та функції. Так, Президент Російської Федерації, згідно з Конституцією РФ (ст. 80), є гарантом Конституції РФ, прав і свобод людини і
 7. Н. Адміністративні санкції за порушення авторських прав шляхом імпорту піратської продукції
    федеральних судів у порядку, встановленому процесуальним законодавством. В якості санкції застосовується штраф у розмірі від 5 до 10 мінімальних розмірів оплати праці щодо громадян) або від 10 до 20 мінімальних розмірів оплати праці (в відношенні (посадових осіб) з конфіскацією контрафактних примірників творів або фонограм. Якщо особа протягом року вже було піддано
 8. § 3. Принципи цивільного права
    федерального закону тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. У цих нормах знаходить відображення найбільш оптимальне поєднання приватного та публічного інтересу в громадянському суспільстві. Учасник громадянського правовідносини може
 9. 2. Правове становище акціонерного товариства
    федеральними законами порядку. Товариство створюється без обмеження строку, якщо інше не встановлено його статутом (п.4 ст.2). Державна реєстрація юридичних осіб здійснюється відповідно до статті 51 ГК РФ. Юридична особа підлягає державній реєстрації в органах юстиції в порядку, встановленому законом про реєстрацію юридичних осіб. Дані державної реєстрації, в тому
 10. 2. Особливості цивільної правосуб'єктності публічно-правових утворень
    федерального держави (якщо тільки він спеціально не прийняв на себе таке зобов'язання або воно прямо передбачено федеральним законом). За своїми власними зобов'язаннями держава і інші публічно-правові утворення відповідають лише тією частиною свого майна, яку вони не передали своїм юридичним особам (п. 1 ст. 126 ЦК) і яка складає поняття "скарбниці" (нерозподіленого
 11. 2. Суб'єкти публічної власності
    федеральну власність) та її суб'єкти - республіки, краю, області і т. д. (щодо майна, що становить їх власність). Отже, суб'єктами права державної власності виступають саме відповідні державні (публічно-правові) освіти в цілому, тобто Російська Федерація і що входять до її складу республіки, краю, області і т. д., але не їх органи влади або
 12. Квиток № 14. 1.Понятие органів держ. влади.
    федеральним законом. Порядок формування Ради Федерації і порядок виборів депутатів Державної Думи також встановлюються федеральними законами (ст. 96) і т. д. Кожен державний орган уполномочівавтся державою здійснювати його завдання та функції. Так, Президент Російської Федерації, згідно з Конституцією РФ (ст. 80), є гарантом Конституції РФ, прав і свобод людини і
 13. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    федерального уряду в деякі важливі справи управлінських структур Москви, відоме протиставлення Москви іншим регіонам, їх «робота» на Москву, як втім, і «робота» Москви на ці регіони, навіть особливий периферійний менталітет - «антімоскветізм», що відображає протиріччя центру і місць, - все це, з одного боку, релікти далекого минулого російської державності, а з іншого -
 14. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    федерального бюджету чи бюджету інших суб'єктів РФ, як механізм фінансування програм соціально-економічного розвитку регіону ». Таким чином, в цілому методологічна база теорії права знаходиться нині в сприятливому розвитку, наповнюється новими ідеями, змістом, може активно служити становленню сучасної теорії права як сфери потужного і корисного суспільного знання. І в
 15. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
    федеральним законом тільки в тій мірі, в якій це необхідно в це-лях захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів людини і громадянина, забезпечення оборони країни і безпеки і держави. Виникають і нові питання про ставлення до релігії. Зокрема, і такий - якою мірою ідеї про загробне життя можуть перешкоджати терористичного
 16. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    федеральним законом порядку і встановлено встуила-напився законної сили вироком суду ». Презумпція невинності - також важливе демокра-тичні завоювання. Про це варто нагадати, маючи на увазі багато штампи 30-х років вітчизняної історії. Адже тоді була в ходу розхожа фраза «органи не помиляються» (малися на увазі НКВС і аре-Стовал цими органами особи), тобто до суду питання про винність
 17. Особливості здійснення місцевого самоврядування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях
    федеральним законом. Відповідно до ФЗ від 14.07.92 № 3297-1 «Про ЗАТО», Закритим адміністративно-територіальним утворенням визнається має органи місцевого самоврядування територіальне утворення, в межах якого розташовані промислові підприємства з розробки, виготовлення, зберігання та утилізації зброї масового ураження, переробці радіоактивних та інших матеріалів, військові та
 18. Законність, доцільність, справедливість
    федеральних законів. Межі такого незастосування сформульовані в Постанові Пленуму Верховного Суду РФ «Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя» від 31 жовтня 1995 року1. Пленум Верховного Суду РФ роз'яснив, що відповідно до положення ч. 1 ст. 15 Конституції Російської Федерації, судам при розгляді справ слід
 19. 2. Поняття та значення Конституції Росії
    федеральних вольностях. Наприкінці XVII в. почалася серія демократичних революцій, викликаних потребою не простої перебудови влади, а оптимального співвідношення між державою і народом, владою і свободою. Конституція - найважливіший інститут демократії. Демократична держава завжди конституційне, але не всяка держава, що має Конституцію, може бути названо
 20. 2. Договірне регулювання федеративних відносин
    федеральною владою і владою суб'єктів. Це питання не тільки дозволяє говорити про те чи іншому державно-правове становище держави, а й визначає характер і ефективність діяльності влади. Федеративний договір - не державотворчий акт, а угоду про розмежування компетенції і повноважень між органами державної влади Російської Федерації і її суб'єктів.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua