Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

§ 2. Розумовий розвиток Практичне оволодіння мовою і осмисленість промови

. Стаючи більш самостійними, діти дошкільного віку виходять за рамки узкосемейних зв'язків і починають спілкуватися з більш широким колом людей, особливо з однолітками. Розширення кола спілкування вимагає від дитини повноцінного оволодіння засобами спілкування, основним з яких є мова. Високі вимоги до розвитку мовлення пред'являє і усложняющаяся діяльність дитини.

Розвиток мови йде в декількох напрямках: вдосконалюється її практичне вживання в спілкуванні з іншими людьми, разом з тим мова стає основою перебудови психічних процесів, знаряддям мислення. За певних умов виховання дитина починає не тільки користуватися мовою, а й усвідомлювати її будова, що має важливе значення для подальшого оволодіння грамотою.

231

Розвиток словника і граматичної будови мови. Протягом дошкільного періоду продовжує зростати словниковий запас дитини. У порівнянні з раннім дитинством словник дитини-дошкільника збільшується, як правило, в три рази. При цьому зростання словникового запасу безпосередньо залежить від умов життя і виховання; індивідуальні особливості тут найбільш помітні, ніж у будь-якій області психічного розвитку.

Словник дитини-дошкільника швидко збільшується не тільки за рахунок іменників, а й за рахунок дієслів, займенників, прикметників, числівників і сполучних слів. Саме по собі збільшення словникового складу не мало б великого значення, якби дитина паралельно не опановують умінням поєднувати слова в реченні за законами граматики. У період дошкільного дитинства засвоюється морфологічна система рідної мови, дитина практично освоює в основних рисах типи відмін і дієвідмін. У той же час діти опановують складними реченнями, сполучними спілками, а також більшістю поширених суфіксів (суфіксами для позначення статі дитинчат тварин і т.д.).

У дошкільному віці діти починають надзвичайно легко утворювати слова, змінювати їх сенс, додаючи різні суфікси.

3, 5, 20. Женя: Я мішульчік, а ти ведмідь. Батько: А якщо я лев, то ти хто? Женя: Левунчік.

Надалі гра йшла так: батько ставив питання, а син відповідав. Ось кілька словотворень: «Тигр - тігрічік маленький; слон - я був слонишка; крокодил - я крокодильчик; олень, а я оленьчік; кінь - жеребеночек маленький; корова - я був телиця, я був маленька корова; свиня - поросеночек; собака - я був маленька собачка; зебра - я був маленький зеберчік; лось - лосик маленький; жирафа - жираф-чик; кролик - кролічек; змія - змійка; тарган - тараканчик; муха - теж муха; жук - я був би комар ». (За матеріалами А. Н. Гвоздєва.)

Мовна поведінка дитини в даному випадку показує, що за словом він бачить реальний предмет. Так, якщо доросла особина - велика тварина (лось), то його дитинча менше, тому «лосик», але якщо доросла особина - невелика тварина (муха), то його дитинча «теж муха», т.

е. таке ж маленька тварина, тому потреба в зменшувально суфіксі пропадає.

Засвоєння мови визначається активністю самої дитини по відношенню до мови. Ця активність проявляється при словотворенні і словоизменении. Саме в дошкільному віці виявляється чуйність до мовних явищ.

Поряд з орієнтуванням на зміст слів, на що позначається словами дійсність дошкільнята виявляють великий ін

232

Терес до звукової формі слова незалежно від його значення. Вони із захопленням вправляються у творі рим.

П'ятирічний хлопчик із захопленням підбирає рими, подібні ось цієї: «Урок, курок, Карак, барак, карам, барам, кулям, малям». Зміст складати «виршей» відсувається на другий план, дитини цікавлять самі рими. Він римує, граючи:

Кухар жив один далекий,

кухарка він годував.

Там, та-там, та-там, каліки,

Рі-ри-ри-ха він поїв.

Надзвичайна активність дитини по відношенню до мови лише виливається у віршовану форму, це ще далеко не поетична творчість.

Орієнтування на звукову форму слів виражається не тільки у віршуванні. Вже молодші дошкільнята починають змінювати слова, враховуючи їх вихідну форму. Залежно від того, як дитина вимовляє слово в називному відмінку, він буде змінювати це слово і по решті відмінками. Промовляючи слово «огорожа», наприклад, дитина змінює його по першому склонению, а вимовляючи це слово як «огорож» - по другому.

У старших дошкільників уже не зустрічається випадків подвійного відмінювання. Поява у дітей орієнтування на звукову форму слів сприяє засвоєнню морфологічної системи рідної мови.

До початку шкільного віку дитина вже в такій мірі опановує складною системою граматики, включаючи найтонші діючі в мові закономірності синтаксичного і морфологічного порядку, що засвоюваний мова стає для нього дійсно рідним.

Орієнтування як на смислове, так і на звукову сторону мови здійснюється в процесі його практичного застосування, і до відомого моменту не можна говорити про усвідомленості мови, що передбачає засвоєння співвідношення між звучанням слова і його значенням. Однак поступово розвивається мовне чуття і відбувається пов'язана з ним розумова робота.

Достатня осмисленість промови з'являється у дошкільнят тільки в процесі спеціального навчання.

Розвиток фонематичного слуху. Фонематичний слух формується у дитини на основі безпосереднього мовного спілкування. Вже до кінця раннього дитинства діти добре диференціюють слова, що відрізняються один від одного хоча б тільки одним дзвінким або глухим, твердим або м'яким звуком. Таким чином, первинний фонематичний слух виявляється досить розвиненим дуже рано. Однак виробляти звуковий аналіз слова, розчленовувати слово на складові його звуки і встановлювати по

233

рядок звуків у слові дитина не вміє і до кінця дошкільного віку.

Мовне спілкування не ставить перед ним такі завдання. Тому дитина п'яти-шести років утрудняється дати аналіз найпростіших слів, що містять, наприклад, три звуки (мак, сир, будинок, кит). Навчання дітей звуковому аналізу слова показало, що за певних умов навіть молодші дошкільнята можуть виділяти перший і останній звуки в слові, а для дітей середнього дошкільного віку це завдання не представляє скільки-небудь значних труднощів. При аналізі звукового складу слова дитина починає вимовляти його особливим чином - з інтонаційним виділенням того звуку, який потім повинен бути названий окремо. Наприклад, слово «морж» діти вимовляють «м-м-морж», якщо їм потрібно виділити перший звук, і «морж-ж-ж», якщо стоїть завдання виділити останній звук. Починаючи з п'яти-шес-ти річного віку діти можуть проводити повний звуковий аналіз слова, якщо вони оволодівають прийомом підкресленого вимови окремих звуків. Такий прийом дозволяє дітям вільно орієнтуватися у звуковому складі слова. Так, наприклад, на заняттях Шура розбирає біля дошки слово «слон». Интонируя, він правильно називає перший і другий звуки, але, коли доходить до третього звуку, хтось підказує: «я». Хлопчик повертається до групи і каже: «Ні, не а, а о. Якби а, то було б СЛАН, а тут слон ». Таким чином, дитина дошкільного віку може навчитися вимовляти слова з метою виявлення звукового складу, відмовляючись при цьому від сформованих у спілкуванні звичних форм проголошення слів. Уміння виробляти звуковий аналіз слова сприяє успішному оволодінню читанням і письмом.

Усвідомлення словесного складу мови. На відміну від практичного оволодіння мовою, яке в дошкільному дитинстві йде досить успішно, усвідомлення самої мовної дійсності (як дійсності, самостійно існуючої) і усвідомлення словесного складу мови значно відстає. Довгий час у процесі спілкування дитина орієнтується не на словесний склад мови, а на предметну ситуацію, яка і визначає для нього розуміння слів. Але для оволодіння грамотою дитині необхідно навчитися усвідомлювати словесний склад мови. Без спеціального навчання діти ставляться до пропозиції як до єдиного смисловому цілого, єдиного словесному комплексу, який позначає собою реальну ситуацію.

У тому випадку, якщо дитина починає читати, він починає усвідомлювати і словесний склад мови. Однак при стихійному формуванні здатність до усвідомлення словесного складу промови складається надзвичайно повільно. Значно прискорює формування цієї здатності спеціальне навчання, завдяки якому до кінця дошкільного віку діти починають чітко виокремлювати слова в реченні.

234

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Розумовий розвиток Практичне оволодіння мовою і осмисленість промови"
 1. Запитання і завдання для повторення:
  На яких умовах сталося об'єднання двох держав в єдине - Річ Посполиту? Яким державно-територіальним устроєм володіла Річ Посполита? Охарактеризуйте функції короля, визначте його значення в системі управління. Ким в Речі Посполитої були представлені законодавчі органи влади? Яка їх компетенція? Які особливості можна виділити в системі місцевого самоврядування
 2. 5.3. Порушення речіудетей шкільного віку
  розумової, емоційно-вольової, практично дієвої, мовної) може стати причиною неуспішності в школі. Надходження до школи дитини, погано до неї підготовленого за промови, має несприятливі наслідки для подальшого його розвитку, якщо не будуть прийняті необхідні психолого-медико-педагогічні заходи. Такі діти через несформованість звуковий і лексико-граматичної сторін мовлення
 3. РАННИЙ ВІК
  розвитку людини - раннє дитинство (від 1 року до 3 років). Дитинство озброїло дитини умінням дивитися, слухати. Дитина починає опановувати тілом, керувати рухами рук. У ранньому віці дитина вже не безпорадна істота, він надзвичайно активний у своїх діях і в прагненні до спілкування з дорослими. На першому році життя у немовляти сформувалися початкові форми психічних дій,
 4. ВСТУП
  розвитку навиків і умінь володіння зв'язковою
 5. вікової психології (Психологія розвитку та вікова психологія)
  розумова готовність, почуття компетентності, пізнавальні мотиви, мотиви самовдосконалення, шкільна адаптація та дезадаптація, шкільна фобія, шкільна тривожність, неуспішність, праця, латентний період і ін системи взаємовідносин, зміна всієї структури переживань. 346 Додаток Віковий період Хронологічні рамки Соціальна ситуація розвитку Провідна діяльність
 6. 6
  мовою міських центрів, особливо з мовою державних столиць. Тут формувалися зі змішання і з сполуки різнорідних диалектно-мовних елементів культурні мови, хоі "п.« Всі ці елементи приносять у привернув їх до себе центр свою мову, своє наріччя; тільки тривалий співжиття може повести за собою зближення жителів на грунті спільної мови, створилося в результаті змішування,
 7. Методика формування та вдосконалення професійних навичок
  розумовий) і самооборони (руховий). Викладач зобов'язаний правильно оцінити особливості формованого і вдосконалюється навику, вибрати методичні прийоми і вправи, спрямовані на актуалізацію внутрішніх механізмів саме даного формованого навику (уявних, зорових, рухових та ін.) Методика ефективна, якщо вона будується на основі структури (алгоритму) навички. Ця
 8. 3. Сприйняття
  розвитком особистості. «Ця тенденція до осмислення всякого сприйняття, - пише Виготський, - була експериментально використана як засіб для аналізу осмисленості нашого розвиненого сприйняття. Він показав: у такій же мірі, як сприйняття в розвиненому вигляді є стійким, постійним, воно є осмисленим, або категоріальним, сприйняттям. Експерименти показали, з одного боку, що
 9. XVIII. Права свободи мови і свободи друку
  мови. Легко бачити, що право свободи мови є безпосередній висновок із закону рівної свободи. Право свободи друку випливає з тих же міркувань, що й право свободи мови. § 322. Власне кажучи, право свободи мови і свободи друку не потребує нині і в доказі . Однак не заважає вказати на те, що заперечувати це право можна було б тільки тоді, коли билс б
 10. Моделювання свідомості.
  розумової праці особливо. У зв'язку з цим постає питання: чи є межі моделювання людської свідомості і, якщо є, які вони? Знаменитий англійський фізик Стівен Хокінг стверджує, що поступово виникне якесь нове суперсущество, що представляє продукт імплантації в організм людини більш ефективних електронних замінників - протезів в різні органи, аж до мозку.
 11. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
    розвитку природи і суспільства, соціально-економічного укладу життя, системи суспільно-політичних відносин, що визначають активну життєву позицію людини. Світогляд формується у школярів в результаті послідовного оволодіння науково-філософськими знаннями, сучасними науковими досягненнями, а також системою загальних методів пізнання дійсності. Науковий світогляд є
 12. Статус національних мов
    - Офіційне ставлення держави до мов спілкування народів. Мовою спілкування всіх народів, що утворюють єдину соціалістичну націю, може бути тільки одна мова, в Росії (і в СРСР) в силу історично сформованих умов це російська мова. Усередині кожного народу має бути збережений місцевий національний мову. Мовою міжнародного спілкування на планеті, також в силу сформованих історичних умов,
 13. II. Припущення метафізика
    розумової діяльності і так охоче ставляться з порівняльним зневагою до результатів, що випливають з іншого виду розумової діяльності? § 389. Це тому, що метафізики сильно перебільшують значення одного особливого виду розумової діяльності. За допомогою Міркування досягли безлічі дивних результатів, і тому Міркування порушило таку віру, яка значно
 14. Професійні прийоми (темп, стиль, методи та ін.)
    промови претендента на посаду дозволяє менеджеру з персоналу знизити напруженість процедури вилучення знань. Типовою помилкою є нав'язування власних темпу і стилю. На успішність також впливає довжина фраз, які вимовляє менеджер з персоналу. Це було встановлено американськими вченими - лінгвістом Р. Інгве і психологом Дж. Міллером при проведенні дослідження про причини низької
 15. Зміст професійно-педагогічної підготовки
    розвитку людей, засвоєнні їх основних теорій; умінні орієнтуватися в життєвих уявленнях про них і давати їм вірну оцінку; - обгрунтованої вірі в педагогічні можливості вдосконалення себе та інших; 2) професійно-педагогічну навченість студентів, курсантів і слухачів, яка полягає в: - оволодінні певним об'ємом теоретичних і прикладних
© 2014-2021  ibib.ltd.ua