Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

54. Забезпечення доказів.


Належні докази по справі не завжди знаходяться у заінтересованих осіб, на яких покладений обов'язок із доказування певних обставин, а у їхніх процесуальних противників чи інших осіб, які не є учасниками процесу, і їх подання, якщо не вжити необхідних заходів, згодом стане утрудненим або неможливим, вони можуть зникнути або загинути. З мстою залобіїанпм таким наслідкам ЦПК передбачений інститут забезпечення доказів, тобто вжиття судом невідкладних заходів до закріплення у визначеному процесуальному порядку фактичних даних з мстою використання їх як доказів при розгляді цивільних справ.
Забезпечення доказів - це їх процесуальна фіксація судом з метою використання їх в якості доказів, якщо згодом їх подання стане неможливий або утрудненим. Забезпечення доказів здійснюється судом за клопотанням осіб, які беруть участь у справі.
Підставою для забезпечення доказів є побоювання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, що вони будуть втрачені або їх подання стане неможливим. Відповідно до ст. 133 ЦПК способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за місцем їх знаходження. Судом можуть також бути застосовані інші способи забезпечення доказів.
У заяві про забезпечення доказів має бути зазначено:
докази, які необхідно забезпечити;
обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами:
обставини, які свідчать про те, що подання потрібних дока зів може згодом стати неможливим або ускладненим;
справа, для якої потрібні ці докази, або з якою метою пот рібно їх забезпечити.
Заява про забезпечення доказів може бути подана протягом усього періоду розгляду справи. Також суд за заявою заінтересованої особи може забезпечити докази до пред'явлення нею позову. У цьому випадку заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановления ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви в зазначений строк особа, яка подала заяву про забезпечення до-каив, зобов'язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, заподіяні у зв'язку із забезпеченням доказів.
Заява про забезпечення доказів розглядається протягом п'яти днів судом, який розглядає справу, а якщо позов ще не пред'явлено, - місцевим загальним судом, у межах територіальної підсудності якого можуть бутн вчинені процесуальні ли щодо забезпечення доказів, з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.
Відповідно до ст. 135 ЦПК питання про забезпечення доказів вирішується ухвалою, яка може бути оскаржена. Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи. Якщо після вчинення процесуальних дій щодо забезпечення доказів позовну заяву подано до іншого суду, протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів надсилаються до суду, який розглядає справу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "54. Забезпечення доказів."
 1. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  забезпечення виконання процесуальних функцій сторони наділяються численними цивільно-процесуальними правами, які можуть бути класифіковані на такі групи: Права, які характеризують повноваження на відкриттяпровадження у справі - права на пред'явлення позову(статті 3, 118 ЦПК України), зустрічного позову (ст. 123 ЦПКУкраїни), вимоги про виправлення недоліків рішення судом,який його ухвалив (статті
 2. 40. Розподіл судових витрат між сторонами.
  забезпечення розгляду справи. Суд постановляє про цс ухвалу, в якій визначм сірок, в межах якого слід довнести грошові кошти, але не пізніше ніж до ухвалення рішення у справі. Коли оплата судових витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення рішення і у встановлений судом строк судові виграти не були оплачені, заява залишається без розгляду або витрати стягуються за рішенням суду у справі.
 3. 60. Позовна заява та її реквізити.
  забезпечення доказів або позову, повинна містити про це відомості. До позовної заяви, якщо вона подається представником позивача, додається також довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника. Позовна заява, яка подається на захист прав інших осіб, повинна містити підстави такого звернення. Отже, позовною заявою визначається коло учасників процесу, обсяг дослідження,
 4. Метод цивільного процесуального права
  забезпечення виконання правил окремих норм цивільного процесуального права (статті 44, 48 ЦПК). Диспозитивний спосіб характеризується дозволом і визначається правами суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин на активну поведінку в межах, встановлених нормами ЦПК (статті 99, 103). Імперативний спосіб проявляється в процесуально-правовому становищі суду. Він як орган держави, що здійснює
 5. Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003
  забезпечення доказів і т. ін., підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. Розглянуті теоретичні та практичні питання, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав; порядок розгляду і вирішення цивільних справ у загальних судах, безпосередній зв'язок норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами. Видання призначено
 6. ВСТУП
  забезпечення доказів і т. ін.; підготувати до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. Навчальний курс включає поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, представництво, процесуальні строки і судові витрати, докази і доказування, підвідомчість і підсудність, провадження в
 7. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  забезпечення доказів повинна містити: конкретні дії, які необхідно здійснити по забезпеченню доказів; зазначення обставин, які підтверджуються цими доказами; підставу, на якій просять забезпечити докази; справа, для якої потрібні забезпечувані докази. Питання про забезпечення доказів можна поставити в стадії підготовки справи до судового розгляду, в судовому засіданні, а також до пред'явлення
 8. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
  забезпечення позову. За змістом рішення повинне бути повним, ясним, чітким. Тому закон визначає його структуру й відомості, які необхідно в ньому відобразити (ст. 203 ЦПК України): час постановлення рішення, місце його постановлення; точну і повну назву суду першої інстанції, який розглянув і вирішив справу; склад суду, прізвище секретаря; найменування сторін та інших осіб, які брали участь у
 9. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  забезпечення доказів. Скласти ухвалу суду про забезпечення доказів. Визначити, якому з перелічених доказів суд має надати перевагу: - показання потерпілого; - показання свідків; - пояснення відповідача; - висновок технічної експертизи; - письмові пояснення свідків. Викласти вимоги, що пред'являються до висновків експертизи (експерта). Задача 1 Івахно звернулася до суду з позовом до
 10. Виклик до суду
  забезпечення позову по іншій справі, а потім продовжував розглядати справу про розділ будинку. Чи мало місце в цих діях порушення принципів цивільного процесуального права? Задача 4 С. звернувся з позовом до Б. про відібрання мотоциклу, який він залишив у Б. в заставу за надану грошову позику. Як було зазначено в заяві, С. повертав позику, але Б. не бажав її приймати і не віддавав мотоцикла.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua