Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Діагностика розвитку

У педагогічній практиці все більше відчувається потреба в оперативному вивченні досягнутого учнями рівня розвитку. Це пов'язано з тим, що ефективно управляти процесами формування особистості без знання глибини, темпів і особливостей змін, що відбуваються не можна. Крилаті слова К. Д. Ушинського «Якщо педагогіка хоче виховати людину в усіх відношеннях, то вона повинна перш за ознайомитися також в усіх відношеннях» якнайкраще пояснюють необхідність діагностики в навчально-виховному процесі.

Діагностика - загальний спосіб отримання випереджаючої інформації про досліджуваному об'єкті або процесі. Значення діагностики в галузі розвитку аналогічно значенню добре поставленого «прояснення» характеру захворювання в медицині: якщо вчасно і вірно визначено його ознаки та причини виникнення, поставлений правильний діагноз, то можна сподіватися на успішний результат лікування. Неточний діагноз не тільки знецінює зусилля лікарів, але й зводить до нуля шанси на одужання хворого. Це відноситься до тілесного і психічному здоров'ю. Тому діагностика в області розвитку - надзвичайно важливе практичне справа, що вимагає від учителів високої кваліфікації і відповідальності.

Фізичний розвиток учня діагностується порівняно просто. Для цього у всьому світі застосовуються спеціально розроблені тести (нормативи), що вимірюють

50

ступінь розвитку як загальних, так і спеціальних якостей. Залежно від того, як учень справляється із завданнями, робиться висновок про досягнутий рівень, конкретні параметри фізичного розвитку. Отримані дані співвідносяться з віковими можливостями. Прикладом тесту фізичного розвитку можна назвати всім відомі нормативи, в яких містяться конкретні завдання та показники для кожної вікової групи.

Духовне і соціальний розвиток діагностувати надзвичайно важко. Застосовувані для цієї мети методики поки складні і громіздкі, не завжди забезпечують безпомилкові ув'язнення. Для підвищення надійності діагнозу використовують комплексне обстеження стану здоров'я, збирання та зіставлення антропометричних, соціальних і психологічних даних, що вимагає спеціально обладнаних клінік і лабораторій, підготовленого персоналу. У реальній педагогічній практиці шкільні психологи та вчителі вивчають окремі якості особистості, але за результатами цих досліджень не можна давати загальну оцінку компонентів розвитку.

Оволодіння простими методиками діагностики окремих сторін розвитку учнів - важливий компонент професійної педагогічної підготовки. Особливий інтерес для вчителів початкової школи представляє діагностика розумової діяльності учнів, мотивації поведінки, рівня домагань, емоційності, розвитку соціальної поведінки та інших важливих якостей. Найбільш поширений метод вивчення їх - тестування.

На практиці зазвичай застосовується не один тест, а комплекс тестів для всебічного вивчення певних якостей. Для прикладу познайомимося з тестом чеського психолога Й. Йирасека, складеного для діагностики рівня вербального (словесного) мислення 6-річних дітей. Він входить в комплекс тестів для визначення шкільної зрілості. Використовуйте його при вивченні готовності дитини до школи, замінивши, де потрібно, іноземні назви на свої, місцеві.

Тест ВМ (вербальне мислення)

1. Яка тварина більше - кінь чи собака? Кінь = 0, неправильна відповідь = -5.

2. Вранці ми снідаємо, а опівдні ...?

Обідаємо = 0, полуднують, вечеряємо, спимо і т.д. = -3.

3. Днем світло, а вночі.?

Темно = 0, неправильна відповідь = -4.

4. Небо блакитне, а трава.

? Зелена = 0, неправильна відповідь = -4.

5. Черешні, груші, сливи, яблука. це що? Фрукти = 1, неправильна відповідь = -1.

51

6. Чому раніше, ніж проїде поїзд, вздовж шляху опускаються шлагбауми? Щоб ніхто не потрапив під потяг і т.д. = О, неправильна відповідь = -1.

7. Котра година? (Показати на паперових годинах: чверть на сьому, без п'яти хвилин вісім, чверть на дванадцяту і п'ять хвилин.)

Добре показано = 4, показано тільки чверть, цілу годину, чверть і годину правильно = 3, що не знає = 0.

8. Що таке Прага, Бероун, Плзень?

Міста = 1, станції = 0, неправильна відповідь = -1.

9. Маленька корова - це теля, маленька собака - це маленька овечка - це ...?

Щеня, ягня = 4, тільки одне з двох = 0, неправильна відповідь = -1.

10. Собака більше схожа на кішку або на курку? Чим, що у них однакового? На кішку (досить однієї ознаки) = 0, на кішку (без приведення знаків

подібності) = 1, на курку = -3.

11. Чому у всіх автомобілях гальма?

Дві причини (гальмувати з гори, зупинитися і т.д.) = 1, одна причина = 0, неправильна відповідь = -1.

12. Чим схожі один на одного молоток і сокира?

Два загальних ознаки = 3, одна подібність = 2, неправильна відповідь = 0.

13. Чим схожі один на одного білка і кішка?

Визначення, що це ссавець, або приведення двох загальних ознак (чотири ноги, хвіст і т.д.) = 3, одна подібність = 2, неправильна відповідь = 0.

14. Чим відрізняються цвях і гвинт? Як би ти їх пізнав?

У гвинта нарізка = 3, гвинт завінчівается або у гвинта гайка = 2, неправильна відповідь = 0.

15. Футбол, стрибок у висоту, теніс, плавання ... це?

Спорт (фізкультура) = 3, ігри (вправи, гімнастика, змагання) = 2, неправильна відповідь = 0.

16. Які ти знаєш транспортні засоби?

3 наземних транспортних засоби і літак або корабель = 4, після підказки = 2, неправильна відповідь = 0.

17. Чим відрізняється старий чоловік від молодого?

Три ознаки = 4, одне або два відмінності = 2, неправильна відповідь (у нього палиця. Він курить) = 0.

18. Чому люди займаються спортом?

Дві причини = 4, одна причина = 2, неправильна відповідь = 0.

19. Чому це погано, коли хто-небудь ухиляється від роботи? Правильна відповідь = 2, неправильна відповідь = 0.

20. Чому на лист потрібно наклеювати марку?

52

Так платять за пересилання = 5, щоб не платити штраф = 2, неправильну відповідь

53

Результат тесту - це сума балів («+» і «-»), досягнутих з окремих питань.

Класифікація результатів:

Відмінно ... +24 І більше. Добре ... від +14 до +23. Задовільно. від +0 до +13. Погано. від -1 до -10. Дуже погано. від -11 і гірше.

Адаптацію цього тесту для визначення шкільної зрілості дітей середньої смуги Росії - див: Підласий І.П. Курс лекцій з корекційної педагогіки. М.,

2002. С. 255-257.

Перевірте себе

Що такий розвиток особистості?

Що є рушійною силою розвитку?

Які протиріччя відносяться до внутрішніх, а які до зовнішніх?

Коли людина може бути названий особистістю?

Якими факторами обумовлюється розвиток особистості?

Що таке спадковість?

Які частини містять спадкові програми розвитку?

Які ознаки передаються у спадок від батьків дітям?

Що таке задатки? Успадковуються вони?

Які спеціальні задатки успадковуються дітьми?

Успадковуються чи моральні і соціальні якості?

Що таке середовище?

Як проявляється вплив найближчого оточення на розвиток особистості?

Як впливає виховання на розвиток особистості?

Чи можна вихованням повністю змінити людину?

Що таке «зона актуального розвитку» та «зона найближчого розвитку»?

У чому сутність принципу природосообразности?

Як впливає діяльність на розвиток особистості? Які основні види діяльності школярів ви знаєте?

Чи залежить розвиток від активності особистості? Як?

Що таке діагностика розвитку? Як вона здійснюється?

= 0.

Опорний конспект

Розвиток - процес і результат кількісних і якісних змін людини.

Біологічне розвиток - фізичний розвиток, морфологічні, біохімічні, фізіологічні зміни.

Соціальний розвиток - психічний, духовний, моральний, інтелектуальний, соціальний ріст.

Рушійна сила розвитку - боротьба протиріч.

Суперечності - зіткнулися в конфлікті протилежні потреби: «хочу» - «можу», «знаю» - «не знаю», «можна» - «не можна», «є» - «ні» і т.п. Фактори розвитку - спадковість, середовище, виховання.

Спадковість - передача від батьків дітям певних якостей і особливостей, наприклад, зовнішні ознаки: особливості статури, конституції, колір волосся, очей і шкіри. Успадковуються не здатності, а тільки задатки.

Соціальна спадковість - засвоєння соціально-психологічного досвіду батьків (мова, звички, особливості поведінки, моральні якості і т.д.).

Середа - реальна дійсність, в умовах якої відбувається розвиток людини.

Дальня середу - суспільний лад, система виробничих відносин, матеріальні умови життя, характер протікання виробничих і соціальних процесів і деякі інші.

Ближня середу - сім'я, родичі, друзі.

Виховання - головна сила, здатна в певних межах виправити несприятливу спадковість і негативна дія середовища.

Діяльність - все, що робить людина, чим він займається.

Активність - інтенсивне, зацікавлена виконання діяльності. Активність особистості не тільки передумова, а й результат розвитку.

Діагностика розвитку - наукова методика визначення рівня і якості розвитку школярів.

Тестування - метод вивчення якостей особистості з допомогою тестів.

Література

Бєлкін А.С. Основи вікової педагогіки: Учеб. посібник для студентів вузів. М., 2000.

Бім-Бад Б.М. Педагогічна антропологія: Курс лекцій. М., 2003.

Виготський Л.С. Проблема навчання і розумового розвитку в шкільному віці. Теорії вчення. Хрестоматія. Ч. 1. Вітчизняні теорії вчення / За ред. Н.Ф. Тализіній, І.А. Володарської. М., 2002.

54

Караковский В.А. Улюблені мої учні. М., 1987.

Кумаріна Г.Д. Компенсує навчання / / Початкова школа. 1995. № 3. С.

72-76.

Масару Ібука. Після трьох уже пізно. М., 1991. Світ дитинства: молодший школяр. М., 1988.

Проблеми формування духовності особистості в педагогічній теорії і практиці / Наук. ред. З.І. Равкин. М., 2000.

Скаткін М.Н. Школа і всебічний розвиток дітей. М., 1980.

Філонов Г.Н. Формування особистості: проблема комплексного підходу в процесі виховання школярів. М., 1983.

Ельконін Д.Б. Як вчити дітей читати. М., 1991.

55

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Діагностика розвитку"
 1. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  діагностика індивідуальних відмінностей ДС. 10 Патологія пам'яті ДС .11 Патологія емоцій ДС. 12 Клініко-психологічні проблеми геронтології та гері-атріі ДС.13 афазіологом ДС. 14 Особистість і порушення спілкування ДС. 15 Введення в клінічний психоаналіз ДС. 16 Введення в психоаналітичну терапію ДС.17 Психологія сексуальності ДС. 18 Спостереження за психічним розвитком немовляти Д
 2. Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних розладів
  діагностиці психічних
 3. Передмова
  діагностики та корекції психічного розвитку дітей, спілкуванням з педагогами та батьками, оформленням документації і робочого місця психолога. Окремі глави присвячені історії дитячої практичної психології, опису основних напрямків в діяльності практичного психолога, документів, що регламентують його статус. Розкриваються загальні закономірності психічного розвитку дітей в перші роки
 4. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика.
  Діагностики. Контрольні питання: Сформулюйте поняття та наукові основи теорії криміналістичної ідентифікації. Розкрийте зміст основних понять криміналістичної ідентифікації: ідентифікаційні властивості і ознаки об'єктів, ідентифікаційні комплекс ознак, ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період. Назвіть об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації. Що розуміється
 5. 7.1. Вимоги до професійної підготовленості фахівця
  діагностики, психотерапії та профілактики особистісних розладів, що відхиляється, наркоманії і алкоголізму; - мати уявлення про особливості клініко-психологічних досліджень в експертній практиці; - володіти методами нейропсихологической і патопсихологической діагностики, діагностики аномалій розвитку в нормі і в патології; володіти проективними методами клінічної
 6. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 7. СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ
    діагностиці, у встановленні якісного стану потребують всі явища, процеси суспільного життя, виробництва, об'єкти експлуатації. Тому поняття діагнозу набуло широкого поширення в науці, техніці, виробничій практиці. Діагностика стала невід'ємним, органічним компонентом всіх керованих громадських, виробничих, технологічних систем і процесів, способом
 8. Опитувальники для скринінгу неврозів
    діагностики неврозів. При їх складанні та апробації враховуються такі критерії, як ефективність, простота, надійність при диференціюванні здорових і хворих, відповідні кореляції з іншими тестами, призначеними для таких досліджень. Зазвичай ці опитувальники використовуються і для епідеміологічних досліджень. Наводимо як приклад характеристику трьох найбільш типових
 9. Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003

 10. Сутність і структура педагогічного процесу
    діагностика його ходу і результатів, що дозволяє проводящему педагогічну роботу стежити за його протіканням, оцінювати оптимальність і коригувати по необхідності. Педагогічна діагностика здійснюється за допомогою контролю, перевірки та оцінки знань, навичок і вмінь учнів, рівня розвитку їх особистісних якостей. Діагностування якості педагогічного процесу передбачає також
 11. ОП.00 ОБОВ'ЯЗКОВІ практикуми 540 ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ.
    діагностики порушень пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та особистості (не менше 15 методик), - застосовувати методики для патопсихологического обстеження хворого, - встановлювати взаємозв'язки між виявленими в ході психодіагностики феноменами та інтерпретувати отримані дані, - складати патопсихологічне висновок і дані дослідження (з опорою на опис
 12. Діагностика розвитку
    діагностиці досягнутого учнями Рівня розвитку. Це пов'язано з тим, що ефективно управляти Рубінштейн С.Л. Принципи та шляхи розвитку психології. - М., 1959. - С. 140-141. 93 процесами формування особистості без знання глибини, темпів і особливостей змін, що відбуваються не можна. Крилаті слова К.Д. Ушинського: «Якщо педагогіка хоче виховати людину в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua