Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Діагностика розвитку

У педагогічній практиці все більше відчувається потреба в оперативній діагностиці досягнутого учнями Рівня розвитку. Це пов'язано з тим, що ефективно управляти

Рубінштейн С.Л. Принципи та шляхи розвитку психології. - М., 1959. - С. 140-141.

93

процесами формування особистості без знання глибини, темпів і особливостей змін, що відбуваються не можна. Крилаті слова К.Д. Ушинського: «Якщо педагогіка хоче виховати людину в усіх відношеннях, то вона повинна перш за ознайомитися також в усіх відношеннях» - якнайкраще пояснюють необхідність діагностики в живому навчально-виховному процесі.

Діагностика (від грецького «дна» - прозорий і «гно-зис» - знання) - обпгяй спосіб отримання випереджаючої інформації про досліджуваному об'єкті або процесі. Значення діагностики в галузі розвитку аналогічно значенню добре поставленого «прояснення» характеру захворювання в медицині: якщо вчасно і правильно визначено його ознаки та причини виникнення, то можна сподіватися на успішний результат лікування. Неправильний діагноз не тільки знецінює зусилля лікарів, але й зводить до нуля шанси на одужання хворого. Все сказане в області тілесного (соматичного) здоров'я відноситься і до психічному здоров'ю, а тому діагностика в області розвитку - надзвичайно важливе вимагає високої кваліфікації і відповідальності.

Фізичний розвиток людини діагностується порівняно просто. Для цього у всьому світі застосовуються спеціально розроблені тести (нормативи), що вимірюють ступінь розвитку як загальних, так і спеціальньгх якостей. Залежно від того, як людина справляється із запропонованими завданнями, робиться висновок про досягнутий конкретних параметрах

фізичного розвитку. Отримані дані співвідносяться з віковими можливостями. Прикладом тесту фізичного розвитку можна назвати добре відомий комплекс в якому містяться конкретні завдання і нормативні показники для кожної вікової групи.

Духовне, соціальний розвиток діагностувати надзвичайно важко. Застосовувані для цієї мети методики поки складні і громіздкі, не завжди забезпечують безпомилкові ув'язнення. Для підвищення надійності діагнозу використовують комплексне обстеження стану здоров'я, збирання та зіставлення антропометричних, соціальних і психологічних даних, що вимагає спеціально обладнаних клінік і лабораторій, підготовленого персоналу. У реальній педагогічній практиці шкільні психологи та вчителі вивчають окремі якості особистості, але за результатами цих досліджень, однак, не можна давати загальну оцінку компонентів розвитку.

94

Оволодіння простими методиками діагностики окремих сторін розвитку тих, кого навчають - важливий компонент професійної педагогічної підготовки. Головний інтерес для шкільних вчителів і вихователів представляє діагностика розумової діяльності учнів, мотивації поведінки, рівня домагань, емоційності, розвитку соціальної поведінки та багатьох інших важливих якостей. Найбільш поширений метод вивчення виділених якостей - тестування.

Тести з нами

На практиці зазвичай застосовується, не один, а комплекс тестів для всебічного вивчення певних якостей. Для прикладу познайомимося з тестом чеського психолога Й. Йирасека, складеними для діагностики рівня вербального (словесного) мислення шестирічних дітей. Цей тест входить в комплекс тестів для визначення шкільної зрілості.

Тест ВМ (вербальне мислення)

1. Яка тварина більше - кінь чи собака?

Кінь = 0, неправильна відповідь = -5.

2. Вранці ми снідаємо, а опівдні ...?

Обідаємо = 0, полуднують, вечеряємо, спимо і т. д. = -3.

3. Днем світло, а вночі ...?

Темно = 0, неправильна відповідь = -4.

4. Небо блакитне, а трава ...?

Зелена = 0, неправильна відповідь = -4.

5. Черешні, груші, сливи, яблука ... це що?

Фрукти = 1, неправильна відповідь = -1,

6. Чому раніше, ніж проїде поїзд, вздовж шляху опускаються шлагбауми?

Щоб ніхто не потрапив під потяг і т. д. = 0, неправильна відповідь = -1.

7. Котра година? (Показати на паперових годинах: чверть на сьому, без п'яти хвилин вісім, чверть на дванадцяту і п'ять хвилин.)

Добре показано = 4, показано тільки чверть, цілу годину, чверть і годину правильно = 3, що не знає = 0.

8. Що таке Прага, Бероун, Плзень?

Міста = 1, станції = 0, неправильна відповідь = -1.

95

9. Маленька корова - це теля, маленька собака - це маленька овечка - це ...?

Щеня, ягня = 4, тільки одне з двох = О, неправильна відповідь = -1.

10. Собака більше схожа на кішку або на курку? Чим, що у них однакового?

На кішку (досить однієї ознаки) = 0, на кішку (без приведення ознак подібності) = 1, на курку = -3.

11. Чому у всіх автомобілях гальма?

Дві причини (гальмувати з гори, зупинитися і т.д.) = 1, одна причина = 0, неправильна відповідь = -1.

12. Чим схожі один на одного молоток і сокира? Два загальних ознаки = 3, одна подібність = 2, неправильна відповідь = 0.

Чим схожі один на одного білка і кішка? Визначення, що це ссавець, або приведення двох загальних ознак (чотири ноги, хвіст і т.д.) = 3, одна подібність = 2, неправильна відповідь = 0.

14. Чим відрізняються цвях і гвинт? Як би ти їх пізнав? У гвинта нарізка = 3, гвинт завінчівается або у гвинта гайка = 2, неправильна відповідь = 0.

15. Футбол, стрибок у висоту, тенті, плавання ... це? Спорт (фізкультура) = 3, ігри (вправи, гімнастика, змагання) = 2, неправильна відповідь = 0.

16. Які ти знаєш транспортні засоби?

3 наземних транспортних засоби і літак або корабель = 4, після підказки = 2, неправильна відповідь = 0.

17. Чим відрізняється старий чоловік від молодого? Три ознаки = 4, одне або два відмінності = 2, неправильна відповідь (у нього палиця. Він курить) = 0.

18. Чому люди займаються спортом? Дві причини = 4, одна причина = 2, неправильна відповідь = 0.

Чому це погано, коли хто-небудь ухиляється від роботи? Правильна відповідь = 2, неправильна відповідь = 0.

20. Чому на лист потрібно наклеювати марку?

Так платять за пересилання = 5, щоб не платити штраф = 2, неправильна відповідь = 0.

96

Результат тесту - це сума балів (+ і -), досягнутих з окремих питань. Класифікація результатів:

Відмінно ... ... +24 і більше

Добре ... ... +14 до +23

Задовільно ... ... +0 до +13

Погано ... ... -1 до -10

Дуже погано ... ... -11 і гірше.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ Запитання I II III IV V VI Відповіді 4 - 3,5,6 4,5 1 квітня Контрольнийтест

1. Що такий розвиток особистості?

2. Що є рушійною силою розвитку?

3. Які протиріччя відносяться до внутрішніх, а які до зовнішніх?

4. Як формулюється біогенетичний закон? У чому його сенс?

5. Якими факторами обумовлюється розвиток особистості?

6. Що таке спадковість?

7. Які частини теми включають спадкові програми розвитку?

8. Які ознаки передаються у спадок від батьків до дітей?

9. Що таке задатки? Успадковуються вони?

10. Які спеціальні задатки успадковуються дітьми?

П. Успадковуються чи моральні і соціальні якості?

12. Що таке середовище?

13. Як проявляється вплив найближчого оточення на розвиток особистості?

14. Ви поділяєте биологизаторского або соціологізаторскім точку зору?

15. Як впливає на розвиток особистості виховання?

16. Чи можна вихованням повністю змінити людину?

17. Що таке «зона актуального розвитку» та «зона найближчого розвитку»?

18. Як впливає діяльність на розвиток особистості? Які основні види діяльності школярів ви знаєте?

19. Чи залежить розвиток від активності особистості? Як?

20. Що таке діагностика розвитку? Як вона здійснюється?

97

Література для самоосвіти

Рубінштейн С.Л. Людина і світ / / Методологічні та теоретичні проблеми педагогіки. - М., 1969. , Скаткін М.Н. Школа і всебічний розвиток дітей. - М., 1980.

Філонов Г.Н. Формування особистості: проблема комплексного підходу в процесі виховання школярів. - М., 1983.

Шванцара Й. Діагностика психічного розвитку. - Прага, 1978.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Діагностика розвитку "
 1. Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики« вербальний проективний тест "в діагностиці психічних розладів
  діагностиці психічних
 2. Передмова
  діагностики та корекції психічного розвитку дітей, спілкуванням з педагогами та батьками, оформленням документації і робочого місця психолога. Окремі глави присвячені історії дитячої практичної психології, опису основних напрямків в діяльності практичного психолога, документів, що регламентують його статус. Розкриваються загальні закономірності психічного розвитку дітей в перші роки
 3. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика.
  Діагностики. Контрольні питання: Сформулюйте поняття та наукові основи теорії криміналістичної ідентифікації. Розкрийте зміст основних понять криміналістичної ідентифікації: ідентифікаційні властивості і ознаки об'єктів, ідентифікаційні комплекс ознак, ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період. Назвіть об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації. Що розуміється
 4. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 5. СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ
  діагностиці, у встановленні якісного стану потребують всі явища, процеси суспільного життя, виробництва, об'єкти експлуатації. Тому поняття діагнозу набуло широкого поширення в науці, техніці, виробничій практиці. Діагностика стала невід'ємним, органічним компонентом всіх керованих громадських, виробничих, технологічних систем і процесів, способом
 6. Сутність і структура педагогічного процесу
  діагностика його ходу і результатів, що дозволяє проводящему педагогічну роботу стежити за його протіканням, оцінювати оптимальність і коригувати по необхідності. Педагогічна діагностика здійснюється за допомогою контролю, перевірки та оцінки знань, навичок і вмінь учнів, рівня розвитку їх особистісних якостей. Діагностування якості педагогічного процесу передбачає також
 7. Література
  діагностики затримки психічного розвитку дітей / Під ред. А.С. Лебединського. М., 1982. 51Альманах психологічних тестів: рисункові тести. М., 1997. 52.Безрукіх М.М., Єфімова СП., Князєва М.Г. Як підготувати дитину до школи і за якими програмами краще вчитися? М., 1993. 53.Бугріменко Е.А., Венгер А.Л., Поліванова К.Н., Сушкова Е.Ю. Готовність дітей до школи. Діагностика психічного
 8. § 1. Поняття про педагогічній діагностиці
  розвитку подій. Контроль означає виявлення, вимірювання та оцінювання знань, умінь учнів. Перевірка - складовий компонент контролю, основної дидактичної функцією якого є забезпечення зворотного зв'язку між вчителями та учнями, отримання педагогом об'єктивної інформації про ступінь засвоєння навчального матеріалу, своєчасне виявлення недоліків та прогалин у
 9. ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
  діагностики на першу позицію виходять: стратегічно-інформаційна, тактично-корекцією інша й прогностична. Стратегічно-інформаційна функція полягає у діагностичному забезпеченні педагогічного керівництва навчально-виховним процесом загальними знаннями про дітей, про протікання педагогічного процесу. Якщо загальна педагогіка та психологія озброюють вчителя і вихователя знанням
 10. 6.4. Тести четвертого рівня
  діагностики якості знань учнів. Тести діяльності породжується об'єктивно нове знання, тобто знання, що збагачує науку і загальнолюдський досвід. Кандидатські і особливо докторські дисертації повинні без жодних знижок оцінюватися за четвертим рівнем діяльності. Це поки, на жаль, при нинішній методикою атестації наукових робіт (дисертацій) - лише авторське благе побажання.
 11. 3.4. Загальні підходи до діагностики психічного розвитку дітей
  діагностики важливо пам'ятати про те, що психічний розвиток дітей - це складний процес, в якому неможливо виділити окремі незалежні один від одного параметри. Тому при проведенні діагностики необхідно використовувати цілу «батарею» методик, спрямованих на вивчення всіх сторін психіки дітей, зіставляючи отримані дані так, щоб можна було отримати цілісне уявлення про конкретний
 12. Діагностика навченості
    діагностику як загальний підхід і діагностування як процес (складову частину) практичної педагогічної діяльності. Діагностика, нагадаємо ще раз, - це прояснення всіх обставин протікання дидактичного процесу, точне визначення його результатів. Без діагностики неможливо ефективне управління дидактичним процесом, досягнення оптимальних для наявних умов результатів.
 13. § 2. Цілісність педагогічного процесу
    діагност рівня вихованості, аналізу результатів
 14. 13.4. Неуспішність учнів
    діагностика - систематичний контроль і оцінка результатів навчання, своєчасне виявлення прогалин. Для цього є розмови вчителя з учнями, батьками, спостереження за важким учнем з фіксацією даних в щоденнику вчителя, проведення тестів, аналіз результатів, узагальнення їх у вигляді таблиць за видами допущених помилок. Ю.Бабанскій запропонований педагогічний консиліум - рада вчителів з
 15. Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002

 16. ЗАНЯТТЯ № 12 ТЕМА: ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
    діагностика у навчанні, процедура діагностики, контроль знань, оцінка, відмітка в процесі навчання, функції оцінки навчально-пізнавальної діяльності. Вимоги до компетентності: - орієнтуватися в поняттях «діагностика», «контроль», «оцінка», «відмітка», вміти вибудовувати їх у логічній послідовності і у взаємозв'язку, виділяти і пояснювати істотні ознаки;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua