Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Подласий І . П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

I Вікова періодизація

Те, що розвиток, як фізична, так і розумовий, тісно пов'язано з віком, розуміли вже в глибокої давнини. Ця самоочевидна істина не вимагала особливих доказів: з віком приходить мудрість, накопичується досвід, множаться знання. Кожному віку відповідає свій рівень фізичного, психічного і соціального розвитку. Зрозуміло, це відповідність справедливо лише в загальному і цілому, розвиток конкретної людини може відхилятися в ту або іншу сторону.

Для правильного управління процесами розвитку педагоги вже в далекому минулому робили спроби класифікувати періоди людського життя, знання яких несе важливу інформацію для присвячених. Є цілий ряд розробок периодизаций розвитку (Коменський, Штрац, Бюллер, Горлок, Левітів, Ельконін, Пршігода, Ванек, Шванцара та ін.), причому число запропонованих периодизаций досягло декількох десятків і продовжує збільшуватися, оскільки поки неможливо побудувати систему, яка спиралася б тільки на один критерій і була безперечною. Чи не станемо вникати в теоретичні тонкощі вибору критерію. Зупинимося на аналізі періодизації, яка зараз визнається більшістю педагогів.

Періодизація грунтується на виділенні вікових особливостей. Віковими особливостями називаються характерні для певного періоду життя анатомо-фізіологічних-кі і психічні якості. Сутність вікових особливостей наочно розкривається на прикладі фізичного розвитку людини. Зростання, збільшення ваги, поява молочних зубів, а потім їх зміна, статеве дозрівання та інші біологічні процеси відбуваються в певні вікові періоди з невеликими відхиленнями. Оскільки біологічний і духовний розвиток людини тісно пов'язані між собою, то відповідні віку зміни настають і в психічній сфері. Відбувається, хоча і не в такому строгому порядку, як биоло-

100

соціальне дозрівання, виявляється вікова динаміка духовного розвитку особистості. Це і служить природною основою для виділення послідовних етапів людського розвитку та складання вікової періодизації.

Повні періодизації розвитку охоплюють все людське життя з найбільш характерними стадіями, а неповні (часткові, урізані) - тільки ту частину життя і розвитку, яка цікавить певну наукову область.

Для педагогіки школи найбільший інтерес представляє періодизація, що охоплює життя і розвиток людини шкільного віку.

У сучасній науці прийнято такі періодизації дитячого віку:

Психологічна

1. Пренатальний період

2. Період новонародженості

(до 6 тижнів життя)

3. Грудної період (до 1

4. Повзунковий вік (1-3 роки)

5. Дошкільний вік (3-6 років)

6. Шкільний вік (6-11 років)

7. Пубертатний період (11-15років)

8. Юнацький період (15-20 років)

Педагогічна

року) 3

Дитинство (1 рік життя) Переддошкільного вік (від 1 до 3 років)

Дошкільний вік (від 3 до 6 років) Молодший дошкільний вік (3-4 роки)

Середній дошкільний вік (4-5 років) Старший дошкільний вік (5-6 років). Молодший шкільний вік років)

5. Середній шкільний вік (10-15 років)

Старший шкільний вік (15-18 років)

Неважко помітити, що основу педагогічної періодизації складають стадії фізичного і психічного розвитку, з одного боку, і умови, в яких протікає виховання, з іншого.

Якщо об'єктивно існують етапи біологічного дозрівання організму, його нервової системи та органів, а також пов'язане з ним розвиток пізнавальних сил, то розумно організоване виховання повинне пристосовуватися до віковим особливостям, грунтуватися на них. Ігнорування чи заперечення природних щаблів розвитку неминуче призводить до помилкового твердженням можливості засвоїти будь-який соціальний досвід, будь-які знання, практичні навички та вміння в будь-якому віці, при підборі і застосуванні відповідної методики. Можливості людини в зв'язку з прискоренням темпів соціального розвитку, широким доступом до різноманітних інформаційних джерел дещо зростають, але

101

ко не безмежно. Вік чіпко утримує розвиток і диктує свою волю. Закономірності, що діють в цій області, жорстко лімітують можливості розвитку.

Я.А. Коменський був першим, хто наполягав на суворому обліку в навчально-виховній роботі вікових особливостей дітей. Він висунув і обгрунтував принцип природосообразности.

Згідно з яким навчання і виховання повинні відповідати віковим етапам розвитку. Як у природі все відбувається в свій час, так і у вихованні все повинно йти своєю чергою - своєчасно і послідовно. Тільки тоді людині можна природно прищеплювати моральні якості, домагатися повноцінного засвоєння істин, для розуміння яких дозрів його розум. «Всі підлягає засвоєнню має бути розподілене по східцях віку так, щоб пропонувалося для вивчення тільки те, що доступно сприйняттю в кожному віці», - писав Я.А. Коменскій1.

Облік вікових особливостей - один з основоположних педагогічних принципів. Спираючись на вчителя регламентують навчальне навантаження, встановлюють обгрунтовані обсяги зайнятості різними видами праці, визначають найбільш сприятливий для розвитку розпорядок дня, режим праці та відпочинку. Вікові особливості зобов'язують правильно вирішувати питання відбору та розташування навчальних предметів і навчального матеріалу в кожному предметі. Вони обумовлюють також вибір форм і методів навчально-виховної діяльності.

I. Заповніть пропуски Спостереження показують, що між віком і розвитком людини існує ... ... зв'язок

залежність Щоб правильно управляти процес-сом розвитку, потрібна класифікація періодів ... людського життя Вікова періодизація грунтується на виділенні вікових особливостей 1 Коменський ЯЛ. Велика дидактика / / Избр. пед. соч. - М., 1982. - Т. I. - С. 329.

102 Віковими особливостями називаються характерні вають ... для визна-якості деленного періоду життя анатомо-фізіологічні та психічні II. Заповніть таблицю Період Вік Дитинство Від 1 до 3 років Молодший шкільний вік Від 5 до 6 років Середній шкільний вік Від 15 до 17 - 18 років

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "I Вікова періодизація"
 1. ЗМІСТ
  вікової неосудності. 6-19 Виявлення в процесі розслідування обставин, що свідчать про вікову неосудність. Призначення експертизи. 20-33 Виробництво експертизи. 33-43 Оцінка експертного висновку. 43-56 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
 2. Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005

 3. ПЕРЕДМОВА
  вікових завдань і нормативів розвитку, типових вікових проблем, передбачуваних криз розвитку і способів виходу з них необхідно самому широкому колу фахівців - психологам , педагогам, лікарям, соціальним працівникам, працівникам культури і т.д. Пропонований підручник є розгорнутий навчальний курс з дисципліни «Психологія розвитку та вікова психологія». Особливо корисний
 4. § 2. Категорія «психологічний вік» і проблема періодизації дитячого розвитку в роботах Л.С. Виготського
  вікової періодизації розвитку «центральної для всієї дитячої психології» і «ключем до всіх питань практики» 1. Проаналізувавши існували на той момент схеми періодизації, він виділив три способи їх побудови. 1. Періодизація дитинства на основі ступенчатообразного побудови інших процесів, так чи інакше пов'язаних з розвитком психіки дитини. Наприклад, відповідно до биогенетическим
 5. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
  віковий етап характеризується сукупністю специфічних закономірностей розвитку - основними досягненнями, супутніми утвореннями і новоутвореннями, що визначають особливості конкретної щаблі психічного розвитку, в тому числі особливості розвитку самосвідомості. Перш ніж почати обговорення самих закономірностей розвитку, звернемося до вікової періодизації. З точки зору
 6. § 4. Сучасні тенденції у вирішенні проблеми періодизації психічного розвитку
  вікової періодизації розвитку психіки докладно розглядалися в роботах А.Н. Леонтьєва, Л.І. Божович, В.В. Давидова, М.І. Лісіна, А.В. Петровського, Д.І. Фельдштейна та інших. В.І. Слободчиков і ГА Цукерман проаналізували дві найбільш авторитетні моделі вікової періодизації - концепцію Е. Еріксона і концепцію Д.Б. Ельконіна1. За їх мені-1 Див: Слободчиков В.І., Цукерман Г.А.
 7. 2.2.3. Два напрямки розвитку історичної та історіософської думки
  периодизаций історії. На перших порах типологизация соці-Орів і виділення епох історії не збігалися. Але в ідеалі, коли мова йде про наукову періодизації всесвітньо-історичного процесу, вона з неминучістю повинна являти собою не що інше, як типологію соціоісторнческіх організмів, але не просту, а стадиальную. З появою стадіальних типологій соціоісторіческіх організмів проблема
 8. Студент повинен знати:
  періодизацію історії політичних і правових вчень та основні напрямки розвитку політико-правової теорії в Росії і за кордоном; основні положення фундаментальних політико-правових теорій, а також зміст робіт найбільших представників політичної і правової
 9. § 3. Основні поняття вікової психології
  вікової психології - поняття «розвиток». Розвиток - процес переходу з одного стану в інший, більш досконале, перехід від старого якісного стану до нового якісного стану, від простого до складного, від нижчого до вищого. Розвиток психіки - закономірне зміна психічних процесів у часі, виражене в їх кількісних, якісних і структурних перетвореннях.
 10. # 1. Характеристика вікової психології, психології розвитку як науки
  вікову динаміку його психіки. Об'єкт вивчення вікової психології - розвивається, змінюється в онтогенезі нормальний, здоровий чоловік. Психологія розвитку виділяє вікові зміни в поведінці людей і прагне пояснити ці зміни, розкрити закономірності придбання людьми досвіду і знаній1. У центрі уваги - «різні форми психічної організації, типові для окремих
 11. Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006

 12. 3.3. Структура навчальних планів (табл. 20-21)
  вікової групи по всіх країнах, приділяється природничо-наукових дисциплін. Для вікової групи 12-14 років ситуація виглядає наступним чином (рис. 21). У російському «гуманітарному» циклі зберігається підвищений питома вага рідної мови і літератури та знижений-Росія 25 20 15 10 5 0 Читання, лист і література Соціальні дисципліни Іноземні мови Мистецтво
 13. ДИТИНСТВО
  вікового етапу на інший. У період дитинства інтенсивно розвивається організм дитини: зростанню супроводжує дозрівання нервової системи і мозку, що зумовлює психічний розвиток. У цей віковий період дитина розвивається з боку психічних функцій, спілкування, волі і почуттів. Він починає усвідомлювати свою унікальність і проявляти себе як особистість у відповідальні моменти життя. Пройшовши
© 2014-2022  ibib.ltd.ua