Головна
ГоловнаCоціологіяПершоджерела з соціології → 
« Попередня Наступна »
Спенсер Герберт. Синтетична філософія: Пер. з англ. - К.: Ніка-Центр. - 512 c. - (Серій "ПІЗНАННЯ"; Вип.2). , 1997 - перейти до змісту підручника

IX. Докази, отримані з випадків ненормальних змін

§ 262. Зміна роду є нова риса, що характеризує нервову слабкість. Дратівливість людей, які страждають хронічними нервовими хворобами, вказує на відносну бездіяльність вищих почувань. Бо сплетення цих почувань, будучи широко поширеними, заплутаними й освіченими з менш прохідних каналів, слабшають першими, коли нервова система буває не зовсім наповнена.

§ 263. Подальше підтвердження нашої гіпотези ми бачимо в тимчасовому божевіллі, викликаному частковим або загальним розладом кровообігу. Коли, як це буває у нервових людей, кровоносні судини мозку легко втрачають свою скоротність і, внаслідок надлишку крові, стають занадто чутливими і робляться ініціаторами занадто сильних збурень, тоді свідомість перетворюється на стрімкий потік інтенсивних думок і почувань.

§ 264. Якщо подібний розлад кровообігу в мозку стає постійним, то тимчасове божевілля перетворюється на хронічне. Не слід робити звідси висновку, ніби розлади кровообігу є єдина причина божевілля. Більш ніж імовірно, що такою причиною буває і нечиста кров.

§ 265. Ми показали, що при високому тиску нервової рідини пропорція приємних елементів свідомості зростає. Тут потрібно зауважити, що штучне щастя, як, наприклад, у опиофагии, викликається штучним підвищенням тиску.

§ 266. Дослідження даних, отриманих за допомогою анестезуючих засобів, показує, що викликаються ними зміни, здебільшого, якщо не цілком, можуть бути витлумачені на підставі викладеного тут загального вчення.

§ 267. Вищенаведені пояснення повинні бути прийняті не кожне окремо, а всі разом. Існує багато причин змін, і вони стикаються один з одним різноманітними способами і в різних ступенях: кожна впливає на все і все - на кожну.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " IX. Докази, отримані з випадків ненормальних змін "
 1. Представлення та витребування доказів.
  Докази, необхідні для з'ясування обставин, що мають значення для правильного розгляду справи і прийняття законного та обгрунтованого судового акту до початку судового засідання. При зміні обставин, що підлягають доказуванню у зв'язку із зміною позивачем підстави або предмета позову і пред'явленням відповідачем зустрічного позову, арбітражний суд має право встановити строк подання
 2. Представлення та витребування доказів
  докази , необхідні для з'ясування обставин, що мають значення для правильного розгляду справи і прийняття законного та обгрунтованого судового акту до початку судового засідання. При зміні обставин, що підлягають доказуванню у зв'язку із зміною позивачем підстави або предмета позову і пред'явленням відповідачем зустрічного позову, арбітражний суд має право встановити строк подання
 3. Доказ деяких законів логіки методом «від супротивного»
  Закон тотожності: Р з Р Доказ: І.РзР (Р з Р) (дод.) РЛР (ІЧК: 2) Р (КК: 3) Р (КК: 3) рзр (СА: 2,4, 6) Закон суперечності: (Р ЛР) Доказ: 1. (РЛР) (РЛР) (дод.) РЛР (УО: 2) Р (КК: 3) Р (КК: 3) 6. (РЛР) (СА: 4,5) Закон виключеного третього: Р vP Доказ: PvP (PvP) (дод.) РЛР (ОД: 2) Р (КК: 3) Р (КК: 3) Р (УО: 5) PvP (СА: 2,4,6) Закон зняття подвійного заперечення: Доказ:
 4. Належність доказів
  докази, які мають відношення до даної справи (ст. 67 АПК). Належність доказів - властивість, пов'язане Зі змістом судових доказів. Сутність належності доказів полягає в наявності об'єктивної зв'язку між змістом докази і шуканим фактом. Относимость може розглядатися не тільки як об'єктивна властивість докази, але і як правило,
 5. 2. ОТНОСИМОСТЬ та допустимих доказів, ПРЕДСТАВЛЕННЯ та витребування доказів. Підстави звільнення від доказування. Звільнення від доказування Обставини, визнані СТОРОНАМИ
  докази треба дослідити, щоб з'ясувати наявність або відсутність шуканих фактів. Для цього суд визначає, які з поданих сторонами доказів можуть бути допущені і які докази треба ще уявити. Вирішуючи ці питання, суд повинен керуватися правилами относимости і допусти-мости
 6. Допустимість доказів
  доказів пов'язана З їх процесуальною формою, тобто засобами доказування. Обставини справи, які відповідно до закону повинні бути підтверджені певними доказами, не можуть підтверджуватися в арбітражному суді іншими доказами (ст. 68 АПК). Таким чином, допустимість доказів - це встановлений законодавством вимога, що обмежує використання конкретних
 7. Основні прямі правила
  випадкам »(РПС): А ^ З Доказ: SDC lAvB 2JDC 3 JDC AvB З С (дод.) А (МТ: 2, 4) 5 (МТ: 3, 4) В (УД: 1,5) 8. С (СА: 6, 7; У О) - правша конструктивної дшемми: A В Доказ: 2. CDD 3.AvC Лус BvD A (1-е доп.) 5 (УІ: 1, 4) BvD (ВД: 5) 7JD (SVD) (ВІ: 4, 6) С (2-е доп.) Z) (УІ: 2, 8) BvD (ВД: 9) п.ср (йуР) (ВІ: 8, 10) 12. BvD (РПС: 3, 7, 11) - Правило простої деструктивної дилеми: A Zj
 8. Письмові докази
  докази, використовувані арбітражним судом при розгляді та вирішенні спорів, різноманітні . У арбітражному процесуальному законодавстві не міститься вичерпного переліку письмових доказів. У ст. 75 АПК РФ письмові докази визначаються як акти, договори, довідки, ділова кореспонденція та інші документи і матеріали, що містять відомості про обставини, що мають
 9. Речові докази.
  Докази визначаються як предмети, які своїм зовнішнім виглядом, властивостями, місцем їх знаходження або іншими ознаками можуть служити засобом встановлення обставин, що мають значення для справи (ст. 76 АПК РФ). У законодавстві не може бути дано вичерпний пе-речень предметів (об'єктів), які здатні виступити в якості речових доказів при розгляді справ у порядку
 10. § 1. Допит як отримання і закріплення особистих доказів
  доказів. Повнота і достовірність одержуваної на допиті інформації залежить не тільки від дотримання встановлених процесуальним законом правил, а й від поінформованості слідчого в психологічних механізмах формування уявлень пам'яті і їх реконструкції. Попереднє слідство у психологічної сутності - процес реконструкції минулих подій Слідами, збереженим в
 11. Поняття і класифікація доказів
  докази, отримані та досліджені в ході арбітражного процесу. Ніякі відомості та повідомлення про факти, отримані поза процесом, не за допомогою доказів, не можуть бути використані судом (наприклад, суддя дізнався небудь про обставини справи з особистого спілкування). Дотримання процесуальних правил поводження з доказами настільки істотно, що в Конституції РФ сказано: «При
 12. Надійність і строгість докази
  доказів зводиться до питання, якою мірою історична еволюція докази в рамках теорії гарантує його повне очищення від ассерторіческіе очевидностей. Тут можливі (і фактично існують) дві гіпотези. Перша з них, яку можна назвати релятивістської, полягає в тому, що історичне очищення докази являє собою нескінченний процес, що веде до підвищення його
 13. 2. Належність та допустимість доказів, подання та витребування доказів. Основаніяосвобожденія від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами
  доказів, подання та витребування доказів. Основаніяосвобожденія від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua