Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 4. Формування естетичної культури особистості

Базовими категоріями естетичної культури особистості є естетичне свідомість, художньо-естетичне сприйняття, естетичне почуття, естетичне переживання, естетична потреба, естетичний ідеал, естетичний смак, естетичне судження.

Естетична свідомість включає в себе усвідомлене людьми естетичне ставлення до дійсності і мистецтва, виражене в сукупності естетичних ідей, теорій, поглядів, критеріїв.

Найважливішим елементом естетичної свідомості людини є художньо-естетичне сприйняття. Сприйняття - вихідний етап спілкування з мистецтвом і красою дійсності, психологічна основа естетичного ставлення до світу.

Художньо-естетичне сприйняття проявляється у здатності людини виокремлювати у явищах дійсності і мистецтва процеси, властивості, якості, що будять естетичні почуття.

Естетичне почуття - суб'єктивне емоційний стан, викликане оцінним ставленням людини до естетичному явища дійсності чи мистецтва.

110

Естетичне переживання - стан потрясіння, просвітління, страждання, радості, захоплення та ін Естетичні переживання сприяють виникненню і розвитку духовно-естетичних потреб.

Естетична потреба проявляється як стійка потреба в спілкуванні з художньо-естетичними цінностями.

Центральною ланкою естетичної свідомості є естетичний ідеал - соціально обумовлене уявлення про сучасну красі у природі, суспільстві, людині, мистецтві.

Естетична свідомість в єдності з естетичним почуттям народжує художньо-естетичний смак як тонке і складне вміння бачити, відчути, зрозуміти справді прекрасне або потворне, трагічне або комічне і вірно оцінити його.

На цій основі розвивається здатність естетичного судження-доказової, аргументованої, обгрунтованої оцінки естетичних явищ суспільного життя, мистецтва, природи.

Формування естетичної культури здійснюється в процесі естетичного виховання.

Естетичне виховання - цілеспрямований процес формування творчо активної особистості, здатної сприймати, відчувати, оцінювати прекрасне, трагічне, комічне, потворне в житті і мистецтві, жити і творити за «законами краси».

Естетичне виховання включає в себе естетичний розвиток-організований процес становлення в дитині природних сутнісних сил, забезпечують активність естетичного сприйняття, відчування, творчої уяви, емоційного переживання, образного мислення, а також формування духовних потреб.

Серцевиною естетичного виховання є вплив на особистість засобами мистецтва та здійснення на його основі художнього виховання.

Художнє виховання - цілеспрямований процес формування у дітей здатності сприймати, відчувати, переживати, любити, оцінювати мистецтво, насолоджуватися їм і створювати художні цінності.

В основі організації системи естетичного виховання лежить ряд принципів:

- загальність естетичного виховання;

- комплексний підхід до всього справі виховання;

- поєднання класних, позакласних, позашкільних занять, різних форм впливу мистецтвом через засоби масової інформації;

- зв'язок художньо-естетичної діяльності з життям, практикою оновлення суспільства;

- єдності художнього і психічного розвитку;

- художньої діяльності і самодіяльності дітей;

- естетизація усього життя;

- врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей.

111

Критерії сформованості естетичної культури:

- наявність прагнення до спілкування з мистецтвом і природою;

- наявність естетичної потреби в перетворенні навколишньої дійсності за законами краси і нетерпимості до потворного;

- вміння сприйняти мистецтво, співпереживати і отримувати насолоду від високохудожніх зразків;

- вміння дати естетичну оцінку твору мистецтва і об'єкту природи;

- здатність художньо-творчого самовираження;

- естетизація відносин з оточуючими людьми;

- знання основ народної творчості, історико-культурних традицій своєї країни, прагнення до їх творчого освоєння і збереженню.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Формування естетичної культури особистості "
 1. § 6. Виховання фізичної культури особистості
  формування у них потреб у збереженні здоров'я, в організованій фізичної діяльності, у морально-естетичному переживанні; міцно вводить фізкультуру і спорт в звичний, повсякденний спосіб життя. Формування фізичної культури особистості здійснюється у процесі фізичного виховання. Фізичне виховання - цілеспрямована, чітко організована і планомірно
 2. ЗАНЯТТЯ № 20 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
  формування естетичної культури школярів як педагогічний процес. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ I. Завдання для обов'язкового виконання 1. Розгляньте складові естетичної культури і критерії, за якими прийнято судити про її прояві. 192 2. Проаналізуйте на конкретних прикладах вплив природи, мистецтва, естетики
 3. ФІЛОСОФІЯ особистості
  формування, розвитку та руйнування людської особистості в певних історичних умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження людини спрямоване на структуру особистості, характеристику
 4. § 3. Громадянське виховання в системі формування базової культури особистості
  формуванні громадянськості як інтегративної якості особистості, що містить в собі: внутрішню свободу і повагу до державної влади; любов до Батьківщини і прагнення до миру; почуття власної гідності і дисциплінованість; прояв патріотичних почуттів і культури міжнаціонального спілкування. Громадянське виховання передбачає формування конституційних, правових
 5. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 6. Мета і завдання правового виховання молоді
  формуванням позитивного правосвідомості. Однак виховання завжди пов'язане з цілеспрямованим, організованим впливом на всю особистість. У цьому значенні слід розуміти і правове виховання молоді, яке являє собою цілеспрямоване, послідовне і систематичне виховний вплив на молодих людей з метою формування і розвитку їх правової культури. Правова
 7. 31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
  Формування була і залишається важливим каналом формування юридично зрілої особистості; 2) переконаність в його необхідності і соціальній корисності законів і підзаконних актів (емоційно-психологічний зріз); 3) уміння користуватися правовим інструментарієм - законами та іншими актами - у практичній діяльності (поведінковий зріз). Культура особистості означає не тільки знання і розуміння
 8. 2.1. Особистість в педагогічному процесі Сутність формування особистості
  формування та розвитку особистості: від категоричного заперечення правомірності самого поняття формування, що означає нібито «насильство над людиною, маніпулювання його свідомістю» до затвердження «вільного розвитку» особистості під впливом стихійних впливів середовища. Крайнощі, як кажуть, завжди шкідливі, але і в тому, і в іншому підході багато цікавого і вартого уваги при їх
 9. Введення
  естетичної оцінки. Естетична ж оцінка може відбуватися тільки у свідомості. Тому вона повинна бути також обгрунтована природою оцінює суб'єкта. Краса є соответственность об'єкта природі естетично оцінює суб'єкта. Питання про умови цієї соответственности є питання про природу естетично оцінює суб'єкта або ж про закономірності його естетичних оцінок. І це питання -
 10. естетика і медицина
  естетичні начала життя, здоров'я людей, середовища їх проживання, творчої діяльності. Знання естетики допомагає протистояти явищам потворним, ницим, що принижує і вбиває людину і націю. Естетика звертається і до мистецтва лікування, прояву естетичних почав в медицині. Особливу роль в лікарській діяльності набуває зв'язок мистецтва і медицини. Гуманістична
 11. § 3. Чи можна виділити «предметне поле» естетичної реальності?
  Естетичних категорій, без яких, з одного боку, немислима естетика, а з іншого боку відбувається опис чуттєвих переживань, властивих різним станам свідомості. У попередньому параграфі ми вже виділили чотири основні естетичні категорії, які, образно висловлюючись, представляють «вертикальну» складову «естетичної системи координат» або «предметного поля естетики». Це
 12. Методи навчально-творчого вираження.
  Формуванні у хлопців художнього смаку, імунітету проти несмаку і
 13. Проблемні питання 1.
  Формуванні політичної культури конкретного суспільства? 6. Які перспективи збагачення російської політичної культури західними цінностями і нормами політичного життя? 7. Як можна зіставити політичні культури різних країн і народів? Чи коректно говорити про «розвинених» і «нерозвинених» («слаборозвинених») політичних культурах?
 14. Естетичного виховання ВО позакласної та позашкільної роботи
  формування естетичного ставлення до життя. Творча художня діяльність учнів отримує подальший розвиток у процесі позакласної та позашкільної роботи. У позаурочний час на основі добровільного вибору занять за інтересами, триває поглиблене формування у дітей естетичного ставлення до мистецтва і дійсності; духовне збагачення їх особи; організація вільного
 15. Процес формування особистості
  формування особистості. Закономірності - об'єктивні, стійкі, істотно значимі зв'язки між педагогічними впливами та їх результатами. Однак до класифікації закономірностей формування особистості єдиного підходу не існує. Переважно поділ закономірностей на загальні та соціально-педагогіческіе31. До загальних закономірностям відносяться: - безперервність формування
 16. 18. Діалог правових культур. Правова аккультурация. Правова декультурація. Рецепція права.
  Культура тісно пов'язана з загальною культурою народу, базується на її засадах, служить відображенням рівня її розвитку. Формування правової культури не є відокремленим процесом від розвитку інших видів культури - політичної, моральної. Це комплексний процес. Їх об'єднує спільність завдання - створення морально - правового клімату в суспільстві, який би гарантував особистості реальну свободу
 17. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
  Формування філософської культури особистості. 10. Е.В. Ільєнко про значення філософського просвітництва для формування духовної культури особистості. 11. Викладання філософії як вид професійної діяльності; проблема педагогічної майстерності. 12. Особистість викладача філософії; установки та стилі педагогічного спілкування. 13. Студентська група і педагогічні
 18. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО СВІДОМОСТІ
  формування художньо-естетичних ідеалів і смаків. Художньо-естетичне сприйняття проявляється у здатності людини виокремлювати у явищах дійсності і мистецтва процеси, властивості, якості, що будять естетичні почуття. На цій основі здійснюється повноцінне освоєння і присвоєння художньо-естетичних явищ. Цілеспрямоване формування естетичного
 19. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  формування професійно-педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 20. 9 Культура і особистість
  особистість
© 2014-2022  ibib.ltd.ua