Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Мета і завдання правового виховання молоді

Зміст, та й результативність правового виховання молоді залежить від того, наскільки правильно визначена його мета і заду-чи. Досить часто вона зв'язується з формуванням позитивного правосвідомості. Однак виховання завжди пов'язане з цілеспрямованим, організованим впливом на всю особистість. У цьому значенні слід розуміти і правове виховання молоді, яке являє собою цілеспрямоване, послідовне і систематичне виховний вплив на молодих людей з метою формування і розвитку їх правової культури.

Правова культура може бути життєздатною тільки у взаємозв'язку і взаємодії з іншими складовими загальної культури: політичної, моральної, естетичної, фізичної та ін Зміст, розвиток, освоєння кожної з них будується тільки на основі взаємопроникнення, тісний зв'язку і зумовленості. Стосовно до особистості кожної молодої людини правова культура - це знання і розуміння права і закону, усвідомлене виконання його розпоряджень, дотримання юридичних прав інших людей, виконання своїх юридичних обов'язків.

Правовиховної роботи - це не просто збагачення людини знаннями, а переклад розпоряджень правових норм у особисті переконання, в звички і навички правомірної і соціально активної поведінки. У правовоспітанного молодої людини правові та інші знання зливаються з соціально зрілим розумінням і ставленням до світу, суспільству, праву, людям і готовністю до відповідної активного життя і діяльності. До найбільш важливим і найбільш достовірним критеріям правовоспітанності відноситься практичну поведінку молодої людини.

Специфіка правового виховання пов'язана з формуванням правильної позиції молодої людини насамперед у повсякденних правовідносинах: державно-правових, цивільно-правових.

Трудових, сімейних, адміністративних, з розумінням особистих правових і моральних обов'язків, особистої відповідальності за прийняття рішення і вчинки, яка не зменшується і не знімається відповідальністю вихователя або батька.

Виходячи з мети та специфіки правового виховання його завданнями можна вважати:

- забезпечення правової інформованості молоді;

- формування особистого ставлення молодих людей до закону і права як до соціальної цінності, доцільному продукту цивілізації;

- формування стійких переконань у значимості законів і правозастосовчої практики;

- розвиток почуття особистої відповідальності за своє поведінку;

- формування і розвиток стереотипів правомірної поведінки, так як загальна позиція і поведінка збігаються;

- освоєння принципів та особливостей правовідносин у суспільстві;

- формування готовності активно брати участь в охороні правопорядку і протистояти порушенням;

- формування в середовищі молоді соціально здорового громадської думки по відношенню до закону, праву, правовій практиці, правомірному правонарушающего поведінки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Мета і завдання правового виховання молоді "
 1. 3. Об'єднання з публічними функціями
  мета, а саме було направлено на «захист прав і свобод інших осіб». Суд визнав разом з тим, що встановлення в законодавчому порядку такого обов'язкового членства не було «необхідним у демократичному суспільстві» *. В іншому ж - Ле Конт, Ван Левен і Де Мейер проти Бельгії - Суд не визнав за Бельгійську медичну асоціацію «асоціацією» в сенсі ст. 11 Конвенції саме на тій підставі, що
 2. 1. Концепція всемирности історичного процесу у творчості А.І. Герцена 40-50-х років XIX століття
  метою всіх перетворень, критерієм зрілості соціальних інститутів виступають у російського мислителя НЕ гносеологічні подвиги абстрактного духу, а вдосконалення людської особистості. Герцен виділив три стадії всесвітньої історії: 1) греко-римський світ, сенсом якого була язичницька ідея, 2) романо-германський світ, ведений ідеєю християнства; 3) епоха прийдешнього соціального
 3. Комплексний підхід до художньо- естетичному утворенню в гімназії № 11 ім. С.П. Дягілєва
  мета - об'єднати шкільні предмети естетичного циклу через предмет дизайну, направити творчі устремління і здібності дітей у навколишню реальність, активізуючи їх творче начало. Теоретичні знання в області художньо-естетичної освіти, отримані на уроках, завжди мають практичний вихід у створення дітьми власних творчих проектів (науково-дослідних
 4. 4.3. Суб'єктний потенціал технологнзацні соціального
  метою, ідеєю, завжди ставало матеріальною силою (К. Маркс). Інтерсуб'єктивність - це проекція загальності суб'єкта на реальність; звідси прямо випливає, що технологізація соціуму в кінцевому підсумку - це не що інше, як пошуки соціальних форм реалізації цієї інтерсуб'єктивності, уточнення тих умов, в яких вона підвищує свою якість, активність і самосвідомість. Характерно, що
 5. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  мета суб'єктивного права, а суб'єктивне право в свою чергу є засіб задоволення інтересів цієї особи. Звідси логічно випливає, що коло визнаних законом і соціально значущих індивідуальних інтересів, для задоволення яких може бути використано суб'єктивне право, визначає не зміст суб'єктивного права, а його соціальне призначення, сферу використання, тобто межі
 6. Цілі і завдання професійно-педагогічної підготовки юристів
  мета - забезпечити навчаються тим арсеналом педагогічних знань, які вони повинні вміти використовувати у своїй професійній діяльності. Завданнями професійно-педагогічної підготовки майбутніх юристів є: - засвоєння основ педагогічних знань в галузі освіти та самоосвіти, навчання та навчання, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку; -
 7. Основи проведення постекстремальной педагогічної роботи
  завдання: - організація зустрічі повернулися з районів надзвичайних подій і задоволення їх почуття виконаного обов'язку; - організація відпочинку для відновлення працездатності, допомоги в поверненні до нормального життя та службі, попередженні та подоланні можливих відхилень в самопочутті та поведінці; - виявлення осіб, які потребують особливої допомоги, а також практичне
 8. Напрями правовиховної роботи
  мета правовиховного забезпечення активності та правомірності дій громадян у цей час. Вона носить характер інформування, пояснення порядку дій, обгрунтування їх необхідності, практичних рекомендацій щодо правомірної поведінки і закликів до нього. Це може бути і повідомлення про розшук злочинця з повідомленням його словесного або наочного портрета, зверненням до свідків якогось
 9. Методичні особливості правовоспітанія молоді
  мета - сприяти певних змін у свідомості та поведінці молодих людей з уже наявними розумінням світу, поглядами, характером поведінки. Облік індивідуальних особливостей особистості багато в чому визначає як зміст, так та організацію правового виховання в кожному конкретному випадку. Вирішальним фактором, що формує соціальний образ молодої людини, є його приналежність до
 10. Історичні уроки постпенітенціарной педагогіки
  мета - утримання від вчинення нових злочинів тими, хто вже відбув покарання, тобто попередження рецидивної злочинності. Очевидно, що досягнення цієї мети було можливо лише шляхом вирішення завдань чисто педагогічного властивості: моральної та матеріальної підтримки вивільняється, включення його у корисну діяльність, згладжування різкості переходу від укладення до свободі,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua