Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
В. П. Божьева. Правоохоронні органи Російської Федерації: Підручник / За ред. - 4-е вид., Испр. і доп. - М.: Спарк, 400с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Функції та повноваження Міністерства юстиції Російської Федерації

Центральним органом федеральної виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері юстиції, є Міністерство юстиції Російської Федерації. Міністерство юстиції Російської Федерації (Мін'юст Росії) - федеральний орган виконавчої влади, який проводить державну політику і здійснює управління у сфері юстиції, а також координує діяльність у цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади. Керівництво діяльністю Мін'юсту Росії здійснює Президент Російської Федерації. Уряд Російської Федерації координує діяльність Мін'юсту Росії.

У систему Міністерства юстиції Російської Федерації входять його територіальні органи, підпорядковані йому інші органи та установи юстиції, а також організації, що забезпечують їх діяльність.

Міністерство юстиції та його органи виконують цілий ряд функцій з надання сприяння правоохоронним органам, в першу чергу в сфері правового забезпечення їх діяльності. Органи юстиції здійснюють ряд повноважень правовопріменітельного характеру у сфері регулювання відносин держави з громадськими організаціями, фізичними та юридичними особами, з установами, які сприяють охороні прав громадян та надають юридичну допомогу населенню.

Покладені на Міністерство юстиції завдання виконуються як безпосередньо самим Міністерством, так і за допомогою діяльності органів юстиції, що входять в його систему: міністерствами юстиції республік, управліннями (відділами) юстиції країв, областей, міст Москви і Санкт- Петербурга, автономної області, автономних округів. У систему Міністерства юстиції входять також деякі установи та організації, щодо яких органи юстиції здійснюють деякі управлінські функції: адвокатура, нотаріат, загси, лабораторії судових експертиз, Російська правова академія, Науковий центр правової інформації, редакції деяких журналів і інших видань.

Таким чином, сучасне Міністерство юстиції-це багатопрофільний федеральний орган виконавчої влади, який очолює оди-про централізовану систему органів і установ юстиції Російської Федерації.

Правове становище Міністерства юстиції Російської Федерації визначається Конституцією Російської Федерації, Федеральним конституційним законом Російської Федерації «Про Уряді Російської Федерації» (1997 р.), іншими федеральними конституційними законами, федеральними законами, указами і розпорядженнями Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами Російської Федерації, а також Положенням про Міністерство юстиції Російської Федерації, затвердженим Указом Президента Російської Федерації від 2 серпня 1999 р. № 954 «Питання Міністерства юстиції Російської Федерації» 1. Саме цими нормативними актами має керуватися у своїй діяльно-| сті Міністерство юстиції РФ.

Найважливіше значення для визначення змісту функцій і завдань Міністерства юстиції Російської Федерації має постанову Уряду Російської Федерації від 7 жовтня 1996 р. № 1177 «Про утвер-I дженні Концепції реформування органів та установ юстиції Російської Федерації», прийнятої в цілях зміцнення системи органів та установ юстиції Російської Федерації, підвищення їх ролі і відповідь-| ственности при реалізації правової політики держави.

Згідно з названим Положенням та іншими нормативними ак-I тами на Міністерство юстиції та його територіальні органи відповідно до їх компетенції покладається виконання таких основних | завдань з реалізації державної політики у сфері юстиції:

- участь у правовому забезпеченні нормотворчої діяльності Прези-| дента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації;

- проведення юридичної експертизи правових актів, що приймаються | органами державної влади суб'єктів Російської Федерації;

- державна реєстрація відомчих нормативних актів цін-| тральних органів федеральної виконавчої влади;

- державна реєстрація юридичних осіб, актів цивільного | стану, прав на нерухомість і угод з нею ;

- регулювання сфери правового обслуговування;

- забезпечення правового захисту інтелектуальної власності;

- контроль за виконанням законодавства;

- забезпечення встановленого порядку діяльності судів;

СЗРФ. 1999. № 32. Ст. 4043.

278

Розділ III Державні органи забезпечення охорони порядку

5 Глава 16. Органи юстиції Російської Федерації

279

- забезпечення виконання кримінальних покарань;

- здійснення виконавчої діяльності;

- правова інформатизація;

- розвиток судово-експертних, наукових та. освітніх установ юстиції;

- участь у міжнародно-правову охорону прав і законних інтересів громадян;

- керівництво системою органів і установ юстиції, забезпечення кадрами органів, установ і організацій юстиції.

Виконання кожної з цих завдань вимагає проведення обширного обсягу роботи, напрямки та методи якої конкретизуються в Положенні про Міністерство юстиції РФ та інших нормативних актах у вигляді основних функцій Міністерства юстиції РФ.

Найзначнішою з них є участь у правовому забезпеченні нормотворчої діяльності.

З метою реалізації цієї функції, подальшого розвитку та вдосконалення Російського законодавства Міністерство юстиції Російської Федерації здійснює такі основні функції:

- координує нормотворчу діяльність федеральних органів виконавчої влади;

- проводить юридичну експертизу проектів законодавчих та інших нормативних правових актів, що вносяться федеральними органами виконавчої влади на розгляд Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації;

- проводить юридичну експертизу нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації на предмет їх відповідності Конституції Російської Федерації і федеральним законам;

- здійснює державну реєстрацію нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади, які зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, встановлюють правовий статус організації або мають міжвідомчий характер, а також актів інших органів у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації;

- здійснює перевірку діяльності федеральних органів виконавчої влади з відбору нормативних правових актів, що підлягають державній реєстрації, і при необхідності запитує нормативні правові акти з метою їх державної реєстрації;

- здійснює контроль за правильністю та своєчасністю опублікування зареєстрованих ним нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади;

- узагальнює практику державної реєстрації нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади, які зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, встановлюють

правовий статус організацій або мають міжвідомчий характер, представляє Президенту Російської Федерації і в Уряд Російської Федерації відповідну інформацію, в тому числі про нормативних правових актах, у державній реєстрації яких було відмовлено;

- представляє в Уряд Російської Федерації пропозиції про скасування або призупинення дії нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади у разі їх невідповідності Конституції РФ, міжнародних договорів Російської Федерації , федеральним законам, указам і розпорядженням Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації;

- вивчає практику застосування законодавства Російської Федерації у сфері юстиції, розробляє та подає в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;

- здійснює державний облік нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації;

- веде державний реєстр нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади;

- веде контрольні екземпляри нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади, організовує діяльність своїх територіальних органів з ведення контрольних примірників нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації;

- бере участь у роботі з ведення загальноправового класифікатора галузей законодавства Російської Федерації;

- бере участь у підготовці Зводу законів Російської Федерації.

Розширення компетенції Міністерства юстиції РФ у сфері законотворчої діяльності викликається потребами проведення загальної правової реформи і здійснюється Указами Президента Російської Федерації. Так, обов'язок Міністерства юстиції проводити юридичну експертизу проектів федеральних законів та інших нормативних актів, що вносяться в Уряд Російської Федерації, встановлювалася Указом Президента Російської Федерації «Про заходи щодо розвитку органів юстиції Російської Федерації» від 2 травня 1996 р.1

Контроль за відповідністю відомчих нормативних актів Конституції РФ, федеральним законам, Указами Президента РФ також покладено на Міністерство юстиції Російської Федерації. Обов'язок проведення юридичної експертизи правових актів, що приймаються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, була затверджена постановою Уряду Російської Федерації від 3 червня 1995

| СЗРФ. 1996. № 19. Ст. 2259.

280___Раздел III. Державні органи забезпечення охорони порядку

№ 550 «Про додаткові функції Міністерства юстиції Російської Федерації».

Як один із проявів функції забезпечення нормотворчої діяльності, юридична експертиза правових актів суб'єктів Російської Федерації проводиться з метою вироблення федеральними органами державної влади у межах їх повноважень (п. «а», ч. 1 ст. 72 Конституції РФ) спільно з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації заходів щодо забезпечення відповідності конституцій, статутів та інших правових актів суб'єктів Російської Федерації Конституції РФ і федеральних законів. У разі невідповідності нормативного правового акта суб'єкта РФ Конституції РФ або федеральному закону Мін'юст Росії подає мотивований висновок до органу державної влади суб'єкта РФ, який прийняв цей акт, а також у відповідні федеральні органи державної влади.

Забезпечення єдності правового простору безпосередньо пов'язано і з реалізацією Міністерством юстиції контролю за відомчим нормотворчістю. Державна реєстрація відомчих нормативних актів стала однією з найважливіших функцій Міністерства, і її реалізація служить захисту прав, свобод і законних інтересів громадян і юридичних осіб, надає прямий вплив на економічну і соціальну політику держави.

Акти, які не пройшли державну реєстрацію в Міністерстві юстиції, не тягнуть за собою правових наслідків як не вступили в силу і не можуть бути законною підставою для регулювання відповідних правовідносин, застосування санкцій до громадян, посадовим особам і організаціям за невиконання містяться в них приписів.

Принципово важливим кроком в організації цієї діяльності стало наділення територіальних органів Мін'юсту Росії повноваженнями на проведення юридичної експертизи нормативних актів суб'єктів Російської Федерації. У 2001 р. була проведена юридична експертиза 52 тис. нормативних актів, виявлено понад 6 тис. актів, що не відповідають федеральному законодавству.

На виконання Указу Президента РФ від 10 серпня 2000 р. «Про додаткові заходи щодо забезпечення єдності правового простору Російської Федерації» Міністерством створений Федеральний регістр нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації. Він ведеться в територіальних органах юстиції всіх її суб'єктів, в нього внесено вже близько 100 тис. правових актів. Доступ до інформаційних ресурсів Федерального реєстру може здійснюватися через Інтернет.

 Державна реєстрація юридичних осіб, актів цивільного стану. У Російській Федерації при координуючої ролі Міністерства юстиції сформована єдина система державної регист- 

 Глава 16. Органи юстиції Російської Федерації 

 281 

 рації прав на нерухоме майно та угод з ним. Її створення обумовлене розвитком ринкових суспільних відносин. У рамках цієї системи функціонують установи юстиції з державної реєстрації прав на нерухоме майно, 1700 філій їх органів та представництв. 

 Посилення ролі Мін'юсту та його територіальних органів у процесі формування громадянського суспільства прямо пов'язаний з державною реєстрацією громадських та релігійних об'єднань і контролем за відповідністю їх діяльності російському законодавству і заявленим статутним цілям. 

 Після прийняття в 1991 р. законодавства про громадські об'єднання і свободу віросповідання органи юстиції стали займатися реєстрацією юридичних осіб. Реєстрація статутів релігійних та громадських організацій (а з травня 1995 реєструються вже самі громадські об'єднання) закріплює їх правовий статус: тільки зареєстроване об'єднання отримує права юридичної особи. Припинення стану реєстрації органами юстиції позбавляє суспільне або релігійне об'єднання статусу юридичної особи з усіма витікаючими звідси наслідками. Особливу значимість ця діяльність Мін'юсту придбала з набранням чинності 14 липня 2001 Федерального закону «Про політичні партії». 

 Положення про Міністерство юстиції РФ 1999 розвиває регулювання названих повноважень. Мін'юст Росії нині: 

 - Здійснює державну реєстрацію загальноукраїнських та міжнародних громадських об'єднань, відділень іноземних некомерційних неурядових об'єднань, а також юридичних осіб у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації; 

 - Здійснює державну реєстрацію централізованих релігійних організацій, що мають місцеві релігійні організації на територіях двох і більше суб'єктів Російської Федерації, релігійних установ та організацій, утворених зазначеними централізованими релігійними організаціями, а також представництв іноземних релігійних організацій; 

 - Здійснює контроль за відповідністю діяльності громадських об'єднань їх статутним цілям, а також за дотриманням релігійними організаціями положень статутів, що стосуються цілей та порядку їх діяльності. Мін'юст РФ направляє до керівних органів громадських об'єднань і релігійних організацій запити про надання їх розпорядчих документів; направляє своїх представників для участі в заходах, що проводяться громадськими об'єднаннями та релігійними організаціями. 

 У цілому в Російській Федерації на кінець 2001 р. зареєстровано більше 162 тис. громадських об'єднань різних організаційно- 

т

 282___Раздел III. Державні органи забезпечення охорони порядку 

 правових форм. Тільки в центральному апараті Мін'юсту зареєстровані 2246 загальноукраїнських та міжнародних об'єднань, у тому числі 58 політичних партій, 105 політичних рухів і 36 політичних організацій. Тим самим Мін'юст сприяє формуванню багатопартійності, становленню партій при дотриманні чинного законодавства. 

 Указом Президента Російської Федерації від 2 травня 1996 Міністерству юстиції було надано право здійснювати у відомих межах контроль за діяльністю громадських об'єднань. Цим Указом встановлено, що при здійсненні контролю за відповідністю діяльності громадських об'єднань їх статутним цілям і завданням Міністерство юстиції Російської Федерації має право: 

 а) запитувати у федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації відомості, пов'язані із статутною діяльністю громадських об'єднань; 

 б) залучати в необхідних випадках до здійснення контролю співробітників федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. Відповідно до Положення про Мін'юст РФ 1999 воно наділене повноваженням направляти до керівних органів громадських об'єднань і релігійних організацій запити про надання їх розпорядчих документів; а також направляти своїх представників для участі в заходах, що проводяться громадськими об'єднаннями та релігійними організаціями. 

 Вже названим Положенням на Міністерство юстиції покладаються функції федерального органу виконавчої влади в галузі реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним. 

 Відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації створюється і система державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним. 

 Мін'юст Росії здійснює координацію діяльності щодо державної реєстрації актів цивільного стану. Ця функція реалізується, зокрема, в тому, що Мін'юст стверджує зразки бланків записів актів громадянського стану та бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану; закріплює за суб'єктами Російської Федерації серії бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану; розробляє методичні матеріали з питань державної реєстрації цивільного стану. 

 Однією з провідних функцій Міністерства юстиції РФ стає забезпечення виконання кримінальних покарань. Як відомо, низкою державних актів останніх років кримінально-виконавча система передана у ведення Міністерства юстиції РФ. 

 1 Див: Указ Президента РФ «Про передачу кримінально-виконавчої системи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації у відання Міністерства юстиції 

 Глава 16. Органи юстиції Російської Федерації 

 283 

 Положення про Мін'юст Росії покладає на міністерство виконання! наступних обов'язків у цій сфері: 

 - Забезпечення виконання кримінальних покарань, утримання під стра-[жей підозрюваних, обвинувачених та засуджених, їх охорону, етапування і 'конвоювання, а також контроль за поведінкою умовно засуджених і I засуджених, яким судом надана відстрочка відбування покарання. Міністерство юстиції організовує оперативно-розшукову діяльність в установах, які виконують кримінальні покарання, і слідчих ізоляторах. Міністерство здійснює централізоване забезпечення установ і органів кримінально-виконавчої системи Мін'юсту Росії озброєнням, боєприпасами, спеціальними засобами, військовою технікою та іншим майном; організовує розроблення і здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів кримінально-виконавчої системи. Міністерству юстиції надається право реалізації володіння, користування і розпорядження перебувають в оперативному управлінні територіальних органів кримінально-виконавчої системи нерухомим майном, що є федеральною власністю, орендувати майно, здійснювати в установленому порядку відчуження об'єктів, створених або придбаних за рахунок коштів федерального бюджету, а також здавати в оренду вказане майно та об'єкти, забезпечення технічного обслуговування та охорону закріпленого за міністерством майна за рахунок виділених на ці цілі коштів. Міністерство здійснює на виробничих об'єктах кримінально-виконавчої системи дозвільні, контрольні та наглядові функції в галузі промислової безпеки. 

 Відповідно до постанови Уряду РФ від 28 жовтня 1998 р. «Питання кримінально-виконавчої системи Міністерства юстиції Російської Федерації» 1 на установи, органи, підприємства і підрозділи кримінально-виконавчої системи Мін'юсту Росії поширюється дія нормативних правових актів Уряду РФ, що регулювали діяльність відповідних установ і підрозділів кримінально-виконавчої системи МВС РФ. На Міністерство юстиції покладено підготовку та затвердження в установленому порядку статутів, положень цих установ, органів і підрозділів. 

 Міністерство юстиції РФ проводить велику роботу з удосконалення системи управління та контролю за діяльністю органів і установ, які виконують кримінальні покарання. Створені структури уго- 

 Російської Федерації »(СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3841); Федеральний закон від 3 липня 1998 р. (21 липня 1998) № 117-ФЗ« Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з реформуванням кримінально-виконавчої системи »(СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3613). 'СЗ РФ. 1998. № 45. Ст. 5516. 

 284 

 Розділ III. Державні органи забезпечення охорони порядку 

 ловно-виконавчої системи у федеральних округах. У центральному апараті Міністерства утворено Управління з контролю за виконанням законодавства в установах УІС, а у федеральних управліннях - відділи з аналогічними функціями. У Головному управлінні виконання покарань та територіальних органах створені спеціальні служби з дотримання прав громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі. Триває робота щодо вдосконалення нормативного регулювання діяльності місць позбавлення волі. Так, наказом Міністерства юстиції від 30 липня 2001 затверджено Правила внутрішнього розпорядку виправних установ1. 

 Постановою Уряду РФ від 29 серпня 2001 затверджена федеральна цільова програма «Реформування кримінально-виконавчої системи Міністерства юстиції Російської Федерації (2002-2006 роки)» виконання якої дозволить істотно поліпшити умови діяльності співробітників органів Кримінально-виконавчої системи, залучити до праці десятки тисяч нині які не працюють засуджених. 

 Регулювання сфери правового обслуговування. Органи юстиції зобов'язані сприяти розвитку системи юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян, прав юридичних осіб. Завдання Міністерства юстиції Російської Федерації полягає у активному використанні таких методів регулювання у названій сфері, як ліцензування права діяльності з надання платних юридичних послуг, атестація юридичного персоналу, посилення контролю за діяльністю юридичних і фізичних осіб, які здійснюють правове обслуговування. 

 Міністерство юстиції здійснює реєстрацію та видачу ліцензій громадянам і юридичним особам на право заняття діяльністю з надання правових послуг.

 У цих же цілях Міністерство та його органи співпрацюють з об'єднаннями та організаціями адвокатів, стимулюючи розвиток правової допомоги громадянам та організаціям. 

 Видача ліцензій на право заняття діяльністю з надання правових послуг визначається Положенням про ліцензування діяльності з надання платних юридичних послуг на території Російської Федерації, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 15 квітня 1995 видало ліцензію органи юстиції здійснюють контроль за дотриманням ліцензіатом встановлених законодавством вимог. Контроль здійснюється шляхом розгляду заяв і скарг на діяльність ліцензіата, проведення перевірок. Органи юстиції має право призупинити і анулювати дію ліцензій. 

 Положення про Мін'юст Росії розширює сферу ліцензійного контролю, здійснюваного Міністерством юстиції, зокрема, відносить до ком- 

 БНА. 2001. № 35. 

 Глава 16. Органи юстиції Російської Федерації 

 285 

 тенції Міністерства питання акредитації іноземних юридичних фірм на території Росії: видає дозвіл на відкриття представництв іноземних юр "ідіческіх організацій на території Російської Федерації. 

 Указом Президента Російської Федерації 2 травня 1996 р. № 642 «Про заходи щодо розвитку органів юстиції Російської Федерації» на Міністерство юстиції РФ покладено реалізацію державної політики в галузі правового захисту інтелектуальної власності. 

 Здійснення цього повноваження відноситься Положенням 1999 до числа основних функцій Мін'юсту Росії. Воно готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства Російської Федерації в області авторського права і суміжних прав, здійснює взаємодію з громадськими об'єднаннями, бере участь у міжнародному співробітництві у зазначеній сфері; здійснює правовий захист інтересів держави в процесі економічного та цивільно-правового обороту результатів науково-дослідних, дослідно конструкторських і технологічних робіт військового, спеціального і подвійного призначення. 

 Взаємини Мін'юсту Росії, органів юстиції на місцях з установами адвокатури припускають сприяння органів юстиції у створенні умов для найбільш повного використання адвокатами наданих їм законом прав і виконання покладених на них обов'язків, надають їм допомогу в проведенні заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів. Територіальні органи юстиції ведуть реєстри адвокатів суб'єкта Російської Федерації (регіональні реєстри), видають адвокату посвідчення, що є єдиним документом, що підтверджує його статус (ст. 14, 15 Федерального закону про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації) 1. 

 Своєрідні відносини Міністерства юстиції РФ та його територіальних органів з нотаріатом. Міністерство юстиції РФ відкриває і ліквідує державні нотаріальні контори, дає доручення відповідним органам юстиції на їх відкриття і скасування, веде реєстр цих контор, а також контор нотаріусів, що займаються приватною практикою, встановлює порядок видачі ліцензій на право нотаріальної Діяльності та здійснює інші повноваження, передбачені Основами законодавства Російської Федерації про нотаріат. Спільно з Федеральною нотаріальною палатою Міністерство юстиції Російської Федерації затверджує правила нотаріального діловодства, спільно з регіональними палатами органи юстиції визначають чисельність нотаріусів в кожному регіоні і територію діяльності нотаріусів, наділяють повноваженнями осіб, тимчасово заміщають нотаріусів. 

 Див: Федеральний закон від 26 квітня 2002 р. (31 травня 2002) № 63-ФЗ / / СЗ РФ. 

 2002. № 23. Ст. 2102. 

 286 

 Розділ III Державні органи забезпечення охорони порядку 

 Федеральним законом «Про внесення змін і доповнень до Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат», прийнятого Державною Думою 6 жовтня 1995, повноваження Міністерства юстиції та його територіальних органів розширені: вони зобов'язані здійснювати державний контроль за діяльністю нотаріату. Органи юстиції отримали право витребувати від нотаріуса відомості про вчинені нотаріальні дії та інші документи; стверджувати (або не затверджувати) рішення, що приймаються нотаріальними палатами. Органи юстиції має право тепер направляти до суду клопотання про позбавлення нотаріуса ліцензії на право нотаріальної діяльності, а також право припиняти діяльність нотаріуса. Відповідно до Положення про Мін'юст Росії 1999 Міністерство юстиції не тільки наділяє нотаріусів повноваженнями по вчиненню нотаріальних дій від імені Російської Федерації, а й здійснює контроль за виконанням нотаріусами професійних обов'язків, в тому числі дотримання правил нотаріального діловодства. Мін'юст Росії організовує видачу ліцензій на здійснення нотаріальної діяльності, затверджує форми реєстрів реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв і посвідчувальних написів, здійснює інші повноваження, передбачені Основами законодавства Російської Федерації про нотаріат. 

 Положення про Мін'юст РФ 1999 покладає на Мін'юст здійснення забезпечення встановленого порядку діяльності судів, виконання актів судів. Ці функції виконує що знаходиться у веденні Мін'юсту служба судових приставів, організаційне і методичне керівництво діяльністю яких покладається на Мін'юст Росії. На Мін'юст покладається також організаційне і методичне керівництво діяльністю судово-експертних установ системи Мін'юсту. У 2001 р. відбулися істотні зміни в нормативно-правовому, організаційному та матеріально-технічному забезпеченні їх діяльності у зв'язку з прийняттям Федерального закону «Про державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації». 

 Правова інформатизація. Міністерство юстиції Російської Федерації відповідно до Концепції правової інформатизації Росії, затвердженої Указом Президента Російської Федерації від 28 червня 1993 р. № 966 «Про Концепцію правової інформатизації Росії» та Положенням про Мін'юст РФ 1999 р., бере участь у розробці та здійсненні програм правової інформатизації органів державної влади. 

 Мін'юст Росії здійснює в установленому порядку функції державного замовника; організовує роботу щодо створення та ведення баз даних правової інформатизації в сфері юстиції. 

 Мін'юст представляє правову інформацію Президенту РФ, Уряду РФ, іншим федеральним органам державної влади; осуще 

 Глава 16 Органи юстиції Російської Федерації 

 287 

 ствляется обмін правовою інформацією з іноземними державами, координує діяльність по створенню національних банків даних законодавства держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав. 

 Міністерство юстиції РФ організує розробку та забезпечення органів і установ юстиції програмно-технічними засобами і технологіями збору, обробки та аналізу правової інформації; впровадження програмно-апаратних засобів і технологій збору, обробки та аналізу правової інформації для судів, центрального апарату Міністерства та органів юстиції, науково -дослідних лабораторій судової експертизи та інших установ юстиції. 

 Мін'юст забезпечує збір і обробку статистичних даних, розробку форм статистичної звітності та документів первинного обліку у сфері юстиції. 

 Міністерство юстиції представляє Російську Федерацію при організації міждержавної системи правової інформатизації. Воно виконує функції генерального замовника міждержавної системи правової інформатизації в Російській Федерації, а також функції повноважного органу, що здійснює координацію робіт зі створення національних банків даних, використовуваних для міждержавного обміну правовою інформацією. 

 Правова просвіта громадян також є одним з напрямків діяльності Міністерства та органів юстиції. Воно здійснюється за допомогою використання різних засобів правової інформації та має на меті виховання поваги до права. 

 Міністерство юстиції РФ представляє Російську Федерацію в міжнародному правовому спілкуванні і бере участь в міжнародно-правову охорону прав і законних інтересів громадян. Так, Міністерство юстиції в установленому порядку укладає угоди з державами - учасниками-| ками СНД про реалізацію домовленостей з питань правової інфор-1 ції і підписує угоди про обмін правовою інформацією. Міні-! стерство представляє погоджені з Міністерством закордонних справ пропозиції про укладення міжнародних договорів Російської Федерації про правову допомогу у цивільних, сімейних, кримінальних та інших справах, і веде відповідні переговори з уповноваженими представниками інших держав. 

 Міністерство юстиції укладає угоди про правове співробітництво з органами іноземних держав та міжнародними організаціями, сприяє суддям у виконанні цих договорів, угод і конвенцій в частині, що відноситься до компетенції органів юстиції. Відповідно до Положення про Мін'юст 1999 Міністерство юстиції представляє в установленому законом порядку пропозиції про підготовку, Ючен та виконанні міжнародних договорів РФ про правову по- 

 288 

 Розділ III. Державні органи забезпечення охорони порядку 

 мощі у цивільних, сімейних і кримінальних справах, а також міжнародних договорів Російської Федерації в області охорони інтелектуальної власності. Мін'юст погоджує в установленому порядку пропозиції щодо укладення міжнародних договорів РФ, що встановлюють правила, не передбачені законодавством Російської Федерації; дає в разі якщо це передбачено міжнародним договором або є необхідною умовою вступу його в силу, висновки з питань відповідності положень договору законодавству РФ і їх юридичної сили в Російській Федерації, а також з інших питань, пов'язаних з набуттям чинності і виконанням такого договору. Нині Росія має договірні відносини з питань видачі та надання правової допомоги у кримінальних справах більш ніж з 90 державами світу. 

 Мін'юст РФ представляє за дорученням Уповноваженого Російської Федерації при Європейському суді з прав людини необхідні матеріали і висновки у зв'язку з надійшли до Європейського суду з прав людини зверненнями про порушення Російською Федерацією положень Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод. Мін'юст Росії виконує в межах своєї компетенції зобов'язання Російської Федерації за міжнародними договорами Російської Федерації про правову допомогу у цивільних, сімейних, кримінальних та інших справах. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Функції та повноваження Міністерства юстиції Російської Федерації"
 1.  Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль
    функцій. У Російській Федерації таким правом володіють: міністерство юстиції республіки у складі Російської Федерації, органи юстиції адміністрацій країв, областей, автономних утворень, міст федерального значення - на документах, які виходять від підвідомчих їм органів та установ юстиції та відповідних судових органів республіки, краю, області, округу, міста, а також на нотаріальних
 2.  Вимоги пред'являються до документів іноземного походження.
    функцій. У Російській Федерації таким правом володіють: міністерство юстиції республіки у складі Російської Федерації, органи юстиції адміністрацій країв, областей, автономних утворень, міст федерального значення - на документах, які виходять від підвідомчих їм органів та установ юстиції та відповідних судових органів республіки, краю, області, округу, міста, а також на нотаріальних
 3.  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними
 4.  2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
    функціонального і багаторегіональної організму МО РФ призводить до отримання негативних результатів реформування. Виходячи з цього формується негативна психологія армії та суспільства до її проведення. Звичайно, багато державних діячів усвідомили, що ці недоліки і вирішують проблеми їх усунення. Наприклад, заст. Голови Комітету Ради Федерації з питань безпеки та оборони,
 5.  58. Поняття, система і повноваження Міністерства юстиції РФ.
    функції) Мін'юсту: Бере участь у правовому забезпеченні нормотворчої деят-ти президента РФ і прав-ва РФ Мін'юст осущесвлять орг-правове забезпечення судової реформи Забезпечує необхідні умови для роботи судів загальної юрисдикції і військових судів Здійснює гос реєстрацію нормативних актів центральних органів виконавчої влади Реєструє статути релігійних і політичних громадських
 6.  § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права
    функцію. У ряді випадків норми, що містяться в цих актах, деталізують (конкретизують) правові встановлення законів. Крім того, ряд законів містить прямі відсилання до іншим правовим актам, які безпосередньо мають врегулювати відповідні моменти, і т. д. Однак у кожному разі укази Президента Російської Федерації та акти Уряду Російської Федерації не можуть виходити за рамки
 7.  Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний устрій, політичний режим сучас-ного Російської держави. Функції і апарат Російської держави на сучасному етапі. Політичні, структурні і територіальні характеристики сучасного Російської держави. Про теорії російської державності.
 8.  Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
    функціях теорії права, я вже згадував про прикладному, практичному значенні теорії, у тому числі і в сфері застосування права. Специфіка і складність права (зміст норм, їх системність, оціночні поняття, неперсонифицированность адресатів і т.п.) об'єктивно веде до участі юристів-науковців у поясненні тих чи інших дискусійних аспектів права юристам-практикам, іншим учасникам правових процедур.
 9.  Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
    функцій, вирішення завдань. Для інших - організаційно-правова форма, зміст якої визначається в статутах, установчих документах різних господарюючих суб'єктів шляхом позначення мети, способів господарювання і т.д. Таким чином, компетенція - це характеристика правоздатності державних органів, а організаційно-правова форма - інших колективних суб'єктів (наприклад,
 10.  Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
    функціонування правової системи. Відповідно розрізняють правозастосовні та правотворчі акти. Яскравий приклад правозастосування - діяльність судів. Виносячи вирок або прийнявши судове рішення у цивільній справі, суд здійснює застосування права, реалізує споі владні повноваження, вторгається в сферу прав і обов'язків громадянина або відповідного структурного утворення, словом,
 11.  2. Правові екологічні вимоги
    функцій органів державної влади. Метою правового регулювання відносин у галузі охорони навколишнього середовища і природокористування є збереження природних багатств і природного середовища проживання людини, запобігання екологічно шкідливого впливу господарської та іншої діяльності, оздоровлення і поліпшення якості навколишнього середовища, зміцнення законності та правопорядку в
 12.  4.2. Правотворческая практика в Російській Федерації
    функцій уповноваженого з прав людини »1 випередив прийняття навіть федерального конституційного закону. Таким чином, ні конституційні та законодавчі обмеження, ні навіть встановлені деякими указами президентські самообмеження видавати інші укази не є для Президента перешкодами на шляху до невизначено широкої нормотворчої діяльності. Адже й сама Конституція
 13.  § 2. Види форм права
    функціонують автономно. 85 Тема 7. Джерела (форми) права Частина звичайних норм індиферентна державі. Деякі з них державна влада оцінила як шкідливі, соціально небезпечні і встановила в нормативних актах санкції за їх реалізацію. Так, традиційно під загрозою покарання заборонена кровна помста і деякі інші звичаї. Таким чином, має місце негативна оцінка звичаїв
 14.  § 2. Конституційні основи системи органів державної влади Російської Федерації
    функцій держави, і, перш за все, захист прав людини. Конституційна система влади включає в себе не тільки органи державної влади, які названі в тексті Конституції РФ. У неї входять і багато інших, створення яких випливає з функцій і повноважень конституційних органів. Система влади, таким чином, складається з розгалужених підсистем, з великого числа супідрядних