Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006 - перейти до змісту підручника

Готовність до шлюбу

Сучасне подружжя пред'являє більш складні вимоги до особистісного взаємодії членів сім'ї. Воно не підноситься подружжю в готовому, покращеному вигляді, а задається ним як завдання, що вимагає великих особистісних зусиль, готовності і здатності до вчинення цих зусиль. Свобода від регламентації старшими поколіннями сполучена з утрудненням отримання підтримки з їхнього боку: нова сім'я сама торує свої шляхи, а не слід уторованими. Це стосується всіх сторін життя сім'ї, в тому числі - шлюбної сексуальності та виховання дітей. Зниження шлюбного віку в поєднанні із збільшеною тривалістю соціального дозрівання призводить до того, що ускладнюються завдання сімейного будівництва припадають на менш зрілих в особистісно-соціальному відношенні подружжя.

Разом з тим люди готові витратити більше часу на навчання водінню автомобіля, ніж на підготовку до сімейного життя. І справді, якщо людина не пройде відповідної підготовки, він не зможе отримати водійські права, тоді як для отримання свідоцтва про шлюб не потрібно майже нічого. Багато людей приймають рішення про вступ у шлюб необдумано, не усвідомлюючи приймається на себе відповідальності, не навчившись

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

ефективно спілкуватися з партнером. Під впливом юнацької зачарованості вони поспішають купити обручки. В результаті їх очікування і надії виявляються невиправданими. Шлюб виявиться більш вдалим, якщо подружжя відразу усвідомлюють, що зачарованість недовговічна, що вона рано чи пізно мине.

Дуже небагато людей бувають по-справжньому готові до с1трессам і тертя перших років подружнього жізні1.

Підготовка молоді до вступу в шлюб, до майбутнього сімейного життя - невід'ємна складова частина загальної системи виховання підростаючого покоління. Разом з тим ще зовсім недавно вважалося, що молода людина по досягненню певного віку вже повністю готовий до створення сім'ї. Однак обумовленість змін сім'ї культурно-історичної динамікою суспільних відносин не тільки не виключає, але й передбачає необхідність спеціальної підготовки підростаючих поколінь до життя в сім'ї. Численні соціологічні, педагогічні, медико-психологічні дослідження переконують нас у тому, що готовність юнаків і дівчат до вступу в шлюб і створення сім'ї повинна стати метою психологічної роботи.

Сімейне життя, відкриваючи людині можливості для особистісного зростання і щастя, одночасно пред'являє до нього і чимало вимог. Серед факторів, що визначають стабільність молодих сімей, виділяють готовність молоді до шлюбу. Це система соціально-психологічних установок особистості, що визначає емоційно-психологічне ставлення до способу життя, цінностей шлюбу.

Готовність до шлюбу - інтегральна категорія, що включає цілий комплекс аспектів:

1. Формування певного морального комплексу - готовність особистості прийняти на себе нову систему обов'язків стосовно свого шлюбного партнера, майбутнім дітям. Формування цього аспекту, на наш погляд, виявиться пов'язаним з розподілом ролей між подружжям.

1 Квінн В. Прикладна психологія. СПб., 2000.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

2. Підготовленість до міжособистісного спілкування і співробітництва. Сім'я є малою групою, для нормального її функціонування потрібна узгодженість ритмів життя подружжя.

3. Здатність до самовідданості стосовно партнера. Здатність до такого почуттю включає здатність до відповідної діяльності, заснованої, перш за все, на якостях і властивостях альтруїзму люблячої людини.

4. Наявність якостей, пов'язаних з проникненням у внутрішній світ людини - емпатійни комплекс. Важливість цього аспекту пов'язана з тим, що шлюб за своїм характером стає по-справжньому психологічним чинності витонченості людини як особистості. У зв'язку з цим зростає роль ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ функції шлюбу, успішної реалізації якої сприяє розвиток здатності до співпереживання, вчувствованию в емоційний світ партнера.

5. Висока естетична культура почуттів і поведінки особистості.

6. Уміння вирішувати конфлікти конструктивним способом, здатність до саморегуляції власної психіки і поведінки. Уміння конструктивно вирішувати міжособистісні конфлікти, використання їх для розвитку міжособистісних відносин подружжя вважається вирішальним у п1 роцессе взаємного пристосування молодоженов1.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Готовність до шлюбу "
 1. Глава 3 ПІДГОТОВКА молоді до шлюбу і сімейного життя
  Глава 3 ПІДГОТОВКА МОЛОДІ До шлюбу та сімейного
 2. Спірність вимог
  шлюбу спору за копійчану зобов'язанням, оскількі ВІН показує, что боржник НЕ может об'єктивно задовольніті Грошові
 3. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  готовність сучасного вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Поняття "професійно-особистісної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі". 2. Гуманістична спрямованість особистості як фактор психологічної готовності вчителя до
 4. Глава 3 Професійно-особистісна готовність вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі
  готовність вчителя до гуманістично- орієнтованому полісуб'єктний взаємодії в соціально-освітньої
 5. С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002
  готовності студентів-майбутніх учителів до організації педагогічної діяльності як процесу полісубьектного взаємодії. Може бути корисно всім читачам, що мають відношення до процесу соціалізації особистості, що розвивається в сучасному глобальному
 6. Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 7. № 114. Поняття Шкоди та збитків. Віді збитків.
  Шлюбу. Потерпілий, ставши інвалідом, що не может продовжуваті працювати. Йому захи відшкодуваті суму заробітку, якові ВІН МАВ до каліцтва. Йдет про неодержання
 8. Який порядок надання відпусток без збереження зарплати?
  Шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер З Тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних З тривало 194 стю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; 10) працівникам З по догляду за хворим рідним по
 9. IX. Політична благодійність
  готовності виявляти всілякі псування, готовності самим незначним узурпації-ям власті, постійної готовності оскаржувати дії, які хоча б ухиляються від належного спрямування; нарешті, постійної готовності неспиться неприємні наслідки подібної
 10. Теми для рефератів 1.
  Готовність особистості до професійної діяльності (на прикладі педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів
 11. Введення
  готовності самого вчителя до гуманістично-спрямованому взаємодії з Іншими (під словом "Інші" маються на увазі будь-які суб'єкти "великого соціуму" : суспільство, автори освітніх текстів, педагогічний колектив як соціально-професійна група, учасники освітнього процесу: учні, вчителі, батьки). Самотрансценденція, тобто здатність не тільки бачити свій результат
 12. Висновок
  готовності вчителя до організації гуманістично-орієнтованої педагогічної діяльності в сучасній соціально-культурної та освітньої середовищі. Оскільки виживання світового співтовариства в просторі ноосфери можливе лише за умови полісуб'єктний взаємодії людини з навколишнім світом, де кожна сторона розглядається як рівноцінна, орієнтована на необхідність рахуватися з
 13. Контрольні питання
  готовності? 8. Як можна визначити суспільно-політичну систему, яка склалася в СРСР до кінця 30-х
 14. Статева честь
  шлюбу - капітуляції, і тим захистити інтереси всіх жінок взагалі. На цій капітуляції засноване благо всього жіночої статі. Позашлюбним зляганням дівчина робить зраду перед жіночою статтю, благополуччю якого прийшов би кінець, якби всі стали надходити так. Тому вона прирікає на вигнання і ганьба: вона втратила свою честь. Чоловіча честь обумовлена статевої честю жінок. Кожен,
 15. § 1. Соціальна ситуація розвитку і психологічна готовність до шкільного навчання
  готовності до шкільного навчання. Існуюча школа з її класно-урочної системою і діючими програмами вимагає від дитини певного рівня функціональної готовності. «Шкільної зрілістю» вважають звичайно досягнення такої ступені нервово-психічного розвитку, коли дитина стає здатний приймати участь в шкільному навчанні в колективі однолітків без шкоди для свого фізичного і
 16. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  готовності особистості до гуманістично-орієнтованого взаємодії і порозумінню в сучасному соціокультурному
 17. Принцип відповідальності
  готовність платити. Оскільки бажаючих платити (платити коли грошима, коли часом і клопотами) зазвичай мало, мало і людей по-справжньому відповідальних. Так от, людина відповідальна - це той, хто на питання: «Хто?» - Поки інші мовчать, робить крок вперед і відповідає: «Я!» Хто візьметься за справу? - Я. Хто його підготує? - Я. Хто побачить свої помилки і виправить їх? - Я. А також: «Ось це
 18. БЕРНАРД Клервоського
  шлюбу душі зі словом. Містичний екстаз злиття з Богом сповнює людини любов'ю і дає йому можливість жити «не для себе, але для всіх», подібно до Христа, який приніс дар вищої любові
 19. Дрібнобуржуазна ідеологія
  готовність прибрати до рук суспільне добро, якщо це не загрожує покаранням, яскраво виражений особистий матеріальний інтерес, заздрісне ставлення до чужого успіху. Ідеологія ліберальної інтелігенції, понад усе ставить особисту свободу, а на ділі боязко і догідливо лакейство перед правлячим режимом, є різновидом дрібнобуржуазної ідеології. Дрібнобуржуазна ідеологія
 20. VIII. Церковні ієрархії
  готовністю коритися правителю небесному, і ті властивості індивіда, які сприяють розвитку системи, що змушує, покора одного роду, сприяють іакже і розвитку системи, що змушує, покора іншого роду. § 619. Одночасно з кількісним зростанням жрецького стану звичайно виникає і та спеціалізація, яка веде до встановлення ієрархії. Інтеграція
© 2014-2022  ibib.ltd.ua