Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія в освіті → 
« Попередня Наступна »
С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002 - перейти до змісту підручника

1.5. Готовність особистості до гуманістично-орієнтованого взаємодії і порозумінню як умова виживання в сучасному глобальному співтоваристві

Глобальне бачення світу, розуміння особистої відповідальності за його долю породили тенденцію до руйнування колишніх перегородок, отгораживающих соціокультурний простір, в рамках якого здійснюється соціалізація особистості. Подоланню національної замкнутості і роз'єднаності, ментальної несумісності, з одного боку і поступової духовної інтеграції людських спільнот, з іншого боку, значною мірою сприяють можливості нової сучасної індустрії "екранної культури" (Р. Арон, Д. Белл, Т. Маркузе, Д. Рісман, А. Тоффлер та ін.) Масований потік інформації (в першу чергу, політичної та торгової реклами), заснованої на комп'ютерно-космічної технології її обробки, призводить до значної однорідності всесвітнього соціокультурного простору, до ослаблення і зняттю всіх бар'єрів і "завіс", до стандартизації матеріальних і духовних потреб; культурні універсалії усвідомлюються як дійсно загальні, загальнолюдські ідеали і цінності.

Однорідність інформаційного та ринкового простий-ранство, однак, не нав'язує принципової єдності всіх культур. В даний час абсолютно явно проглядаються тенденції співіснування у всіх регіонах світу, в тому числі і в Росії, представників різних ментальностей, укладів життя, традицій, релігій, як і формування певної спрямованості особистості - бути не тільки громадянином свого суспільства, а й громадянином світу. В умовах інтенсивної взаємодії культур особистість стикається з іншими цінностями, нормами, типами поведінки. Кожна культура і кожен суспільний лад по-своєму формують людину, надаючи йому риси нормативного подоби або ж розмаїтості, допустимі взаємодії, переробки та оцінки інформації (групових норм, орієнтацій, переваг певних комунікаторів, регламентація правил і процедур роботи та взаємодії з зовнішніми інформаційними джерелами і т.п.). На цьому рівні в якості суб'єктів психологічного захисту виступають групи і організації (сім'я, виробничі структури, громадські, політичні, релігійні та інші об'єднання і організації) (Є.Л. Доценко, Д.П. Зеркин);

- на індивідуально-особистісному рівні (ситуації міжособистісної взаємодії) психологічний захист реалізується за допомогою формування специфічної регулятивної системи і комплексу захисних механізмів і алгоритмів поведінки, які утворюють індивідуально-психологічний захист (догляд, вигнання, блокування, управління, завмирання, ігнорування та ін

) (Р.М. Грановська, Е.Л. Доценко, І.М. Нікольська, Г.К. Ушаков, З. Фрейд, Е. Фромм, Ю. Вільям).

Наслідком внутрішньої психологічної дестабілізації особистості в умовах полікультурного взаємодії є порушення міжгрупових механізмів взаєморозуміння, регулюючих контакти між людьми (А. Здравомислов, А. Зімічев, В. Насирова, В.Н. Панферов та ін.) . Якщо у звичних умовах міжгрупові механізми взаєморозуміння (физиогномическая редукція, соціальна категоризація, групова ідентифікація, соціальне порівняння, стереотипізація, атрибуція, децентрация та ін.) дають людині готові, приписані історією розвиненого суспільства права, обов'язки, привілеї, що звільняють особистість від необхідності думати і створювати нові правила поведінки, то в незвичних соціокультурних умовах контакту з малознайомими і незнайомими людьми їх використання може стати причиною взаємного нерозуміння, появи у людини внутрішньої напруги у відносинах, зростаючого опору партнеру, бажання домогтися своїх цілей за рахунок ущемлення Іншого, недовіри до устремлінням тих, з ким людина взаємодіє. Навіть якщо виникло суперечність не маніфістіруется в асиметричних способах соціальної поведінки (домінуванні, маніпуляції, суперництві) та міжособистісному конфлікті, сама його наявність викликає до життя взаємне прагнення людей захищатися. Поступово у людини формується психологія "пішаки", глобальне відчуття своєї залежності від інших (феномен «вивченої безпорадності»), свідомість провини і сорому за себе; створюється культ "самокритики", визнання навіть у вчиненні тих несхвалюваних вчинків, які людина ніколи не здійснював (Г. Грачов, Є.Д. Доценко, А.Г. Ковальов). Подальша соціальна деградація особистості призводить до поділу людей на "хороших" і "поганих", "своїх" і "чужих"; виділенню та збереженню "священних основ" (забороняється навіть замислюватися, сумніватися в основоположних передумовах нав'язаної кимось ідеології). У результаті для людини стає звичним "нереальне існування", оскільки зі складного, суперечливого, невизначеного реального світу він переходить в "нереальний світ ясності, спрощеності", у нього формуються кілька "Я", ізольованих функціонально один від одного; утворюється "екзистенційний вакуум" (М.А. Бахтін, Е. Берн, В. С. Біблер, А. Зеліченко, З.

Фрейд, Г Юнг). Водночас саме суміщення елементів різних культур можуть привести до збагачення особистості, створюючи передумови для розвитку її творчих здібностей.

У сучасному демократично розвивається світовому співтоваристві сформувалася стійка глобальна потреба в типі людей, здатних за своєю життєвої орієнтації відповідати новій епосі і етиці полісуб'єктний взаємодії на противагу «не окультурених" потребам, що диктує людині стратегію агресивного, або підпорядкованого поведінки. Взаєморозуміння в усіх сферах індивідуального та суспільного життя як умова виживання в сучасному глобальному співтоваристві робить особливо актуальною проблему розвитку у сучасної людини нової ментальності, орієнтованої на гуманістичне взаємодія з оточуючими і включає такі характеристики свідомості, як відкритість новому, діалоговий, інтуїтивність, герменевтичного, поліобразованность, трансперсональної, екологічність, екзистенціальність, интенциональность і феноменальність (Г.А. Абрамова, В.П. Зінченко, Е.А. Клімов, Ю. Н. Кулюткін, Е.Е. Сапогова та ін.)

Ментальність позитивного міжособистісної взаємодії, завдяки якій можливо дбайливе ставлення до будь-яких компонентів іншої особистості, як і гуманістично-орієнтоване простір полісуб'єктний діалогу не виникає сама по собі. Вона формується зусиллями суб'єктів, носіїв різних ідей, культур, способів професійної діяльності на моральному і психологічному рівні. Моральна сторона розвитку ментальності полісуб'єктний взаємодії полягає в розвитку нової системи орієнтацій, заснованих на загальнолюдських цінностях, визнання самоцінності іншої людини як вільного, відповідального, що має право бути таким, який він є. Психологічна сторона складається як мінімум з трьох моментів: мотиваційного, когнітивного та операционального. У мотиваційному плані установка на цінність іншої конкретизується у прагненні до співпраці, в когнітивному плані - в готовності і умінні зрозуміти іншого; операціональні план характеризується установкою на діалог.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.5. Готовність особистості до гуманістично-орієнтованого взаємодії і порозумінню як умова виживання в сучасному глобальному співтоваристві "
 1. Введення
  готовності самого вчителя до гуманістично-спрямованому взаємодії з Іншими (під словом "Інші" маються на увазі будь-які суб'єкти "великого соціуму": суспільство, автори освітніх текстів, педагогічний колектив як соціально-професійна група, учасники освітнього процесу: учні, вчителі, батьки). Самотрансценденція, тобто здатність не тільки бачити свій результат
 2. Короткий зміст глави 1.
  Готовність до зустрічі та обміну внутрішніми смислами з іншими людьми, тобто відкритість, позитивну комунікативну установку на зустріч зі змістом Іншого, безоціночну в звичному сенсі реакцію стосовно одержуваної від співрозмовника інформації, обмін смислами з іншими суб'єктами завдяки прийняттю (допущенню) множинності інших точок зору. 4. Внутрішнім механізмом включення
 3. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  готовності особистості до гуманістично-орієнтованого взаємодії і порозумінню в сучасному соціокультурному
 4. 2.3. Духовно-психологічний потенціал особистості вчителя, орієнтованого на діалог з іншими учасниками освітнього процесу
  готовність жертвувати деякими своїми інтересами в ім'я головного - збереження гідності. Стратегія миролюбності особливо важлива в ситуаціях гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії при появі феномена нерозуміння учасниками освітнього процесу змісту подій. Для того щоб допомогти суб'єктам відшукати необхідний втрачений сенс, вчитель, який використовує
 5. 3.1. Поняття професійно-особистісної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі
  готовності, що забезпечує його динамічний включення в діяльність, так само як і подальшу надійність і ефективність всієї її стратегії. Психологічні дослідження показують, що основними і найбільш загальними складовими психологічної готовності до ефективної діяльності є установка на включення в діяльність, здатність до максимального включенню в діяльність, установка на
 6. 3.2. Прояви гуманістичної спрямованості особистості вчителя в умовах практичної педагогічної діяльності
  готовність вчителя до організації гуманістично-орієнтованої педагогічної діяльності визначається насамперед особливостями його професійно-особистісної спрямованості в сучасній соціально-освітньому середовищі. Показником спрямованості особистості вчителя як суб'єкта діяльності є професійна картина світу, яка фіксує його ціннісні орієнтації, що відображають особливості
 7. Список літератури 1.
  Готовності в соціальній психології / / Динаміка соціально-психологічних явищ в суспільстві, що змінюється / Под ред. А.Л. Журавльова. - М., 1996. 282. Паригін Б.Ф. Соціальна психологія: Проблеми методології, історії і теорії. - СПб., 1999. 283. Паригін Б.Д. Анатомія спілкування: Навчальний посібник. - СПб., 1999. 284. Педагогіка співробітництва: Чотири роки потому / / Російське освіту і суспільство.
 8. ДОДАТОК № 6
  готовності до педагогічної діяльності Навчальний посібник Видавнича ліцензія ІД. № 06024 від 09.10.2001 року. Підписано до друку 10.09.2001 р. Формат 60x90/16. Обсяг видання в усл.печ.л. 20,75. Тираж 1000 прим. Замовлення Псковський державний педагогічний інститут ім. С.М.Кірова, 180760, м. Псков, пл. Леніна, 2. Редакційно-видавничий відділ ПГПИ ім. С.М. Кірова, 180 760, м. Псков, вул.
 9. Короткий зміст глави
  готовність вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії в сучасній соціально-освітньому середовищі визначається як установка на прогнозування поведінки інших суб'єктів освітнього процесу в ситуаціях спілкування; на взаєморозуміння та обмін особистісними смислами з іншими людьми, на передачу позитивної енергії і надання взаємного сприяння, взаємної підтримки
 10. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
  готовність до професійної діяльності, заснована на знаннях, уміннях і особистісних властивості, які придбані або поглиблені в процесі професійної підготовки і саморозвитку. Професійне становлення фахівця - цілісний і безперервний процес розвитку практичної, освітньої та дослідницької діяль-ності особистості, орієнтований на формування у людини
© 2014-2022  ibib.ltd.ua