Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000 - перейти до змісту підручника

виключення поняття

Обстежуваним зачитують п'ять слів, з числа яких чотири об'єднуються загальним родовим поняттям, а п'яте НЕ відноситься до даного поняття. Требуется заслухати ці слова і протягом наступних 10 секунд записати «зайве» слово. Потім зачіт-вають наступні п'ять слів і т.д. Завдання повторюють 15 разів.

Приклад завдання:

1. Василь, Федір, Семен, Іванов, Петро.

2. Старезний, маленький, старий, зношений, ветхий.

3. Скоро, швидко, поступово, квапливо, поспішно.

4. Лист, нирка, кора, луска, сук.

5. Ненавидіти, зневажати, обурюватися, обурюватися, розуміти.

6. Темний, світлий, блакитний, яскравий, тьмяний.

7. Гніздо, нора, курник, сторожка, барліг.

8. Невдача, хвилювання, поразка, провал, крах.

9. Успіх, невдача, удача, виграш, спокій.

10. Грабіж, крадіжка, землетрус, підпал, напад.

11. Молоко, сир, сметана, сало, кисляк.

12. Глибокий, низький, світлий, високий, гіркий.

13. Хата, піч, дим, хлів, будка.

14. Береза, сосна, дуб, бузок, ялина.

15. Голод, холод, дискомфорт, спрага, нажива.

16. Секунда, годину, рік, вечір, тиждень.

17. Літак, пароплав, техніка, поїзд, дирижабль.

18. Сміливий, хоробрий, рішучий, злий, відважний.

19. Футбол, волейбол, хокей, плавання, баскетбол.

20. Олівець, ручка, рейсфедер, фломастер, чорнило.

335

Оцінка виводиться в умовних балах: Оцінка, бали 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Кількість правильних відповідей 20 19 18 17 15-16 13-14 12-11 9 жовтня Інструкція: «Я буду зачитувати по п'ять слів, з яких че-тире об'єднані загальним родовим поняттям, а одне до такого поняття не відноситься або стосується меншою мірою. Таке слово вам слід визначити і записати його на своєму бланку під відповідним номером.

Наприклад, я зачитую перші п'ять слів: цегла, камінь, глина, вапно, будинок. Перші чотири слова мають спільне родове поняття - "будівельний матеріал", по-останньої слово в цій групі "зайве". Потрібно записати: № 1 - будинок. Потім буде зачитана друга група слів і т.д. На запис вам дається по 10 секунд. Якщо не встигли визначити потрібну сло-во, краще пропустити запис, ніж писати навмання. Які пи-тання? (Відповісти на запитання.) Приготуватися! Почали! »

АНАЛІЗ ВІДНОСИН ПОНЯТЬ

Досліджуємо пред'являється бланк, на якому представлена вихідна пара слів, що знаходяться в певному відношенні (наприклад, ліс - дерева), і потім слово (наприклад бібліотека) і п'ять інших (наприклад: сад, двір, місто, театр, книги) слів, з яких тільки одне (книги) в тому ж відношенні, як і в парі вихідних слів (у лісі - дерева, в бібліотеці - книги). Ос-тальне чотири слова мають бути відкинуті.

Всього пред'являється 20 завдань на 3 хвилини. У другому ряду в кожному завданні потрібно підкреслювати одне потрібне слово. Оцінка виставляється в умовних балах.

1. Школа - навчання.

Лікарня - доктор, учень, установа, лікування, хворий.

2. Пісня - глухий.

Картина - кульгавий, сліпий, художник, малюнок, хворий.

3. Ніж - сталь.

Стіл - вилка, дерево, стілець, їжа, скатертину.

4. Риба - мережу.

Муха - решето, комар, кімната, дзижчати, павутина.

5. Птах - гніздо.

336

Людина - люди, пташеня, робочий, звір, будинок.

6. Хліб - пекар.

Будинок - вагон, місто, житло, будівельник, двері.

7. Пальто - гудзик.

Черевик - кравець, магазин, нога, шнурок, капелюх.

8. Коса - трава.

Бритва - сіно, волосся, сталь, гостра, інструмент.

9. Нога - чобіт.

Рука - калоші, кулак, рукавичка, палець, кисть.

10. Вода - спрага.

Їжа - пити, голод, хліб, рот, їжа.

11. Електрика - проводка.

Пар - лампочка, кінь, вода, труби, кипіння.

12. Паровоз - вагони.

Кінь - поїзд, кінь, овес, віз, конюшня.

13. Алмаз - рідкісний.

Залізо - дорогоцінний, залізний, сталь, звичайний, твердий.

14. Бігти - стояти.

Кричати - мовчати, повзати, шуміти, кликати, плакати.

15. Вовк - пащу.

Птах - повітря, дзьоб, соловей, яйце, спів.

16. Театр - глядач.

Бібліотека - актор, книги, читач, бібліотекар, любитель.

17. Залізо - коваль.

Дерево - пень, пила, столяр, кора, гілка.

18. Нога - милицю.

Глава - палиця, окуляри, зір, ніс, сльози.

19. Ранок - ніч.

Зима - мороз, день, січень, осінь, сани.

20. Спортсмени - тренери.

Студенти - інститути, вихователі, вчителі, преподавате-ли, батьки. Оцінка, бали 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Кількість правильних відповідей 20 - 19 18 15-17 13-14 11-12 10 9 Інструкція: «Перед вами 20 завдань, що представляють собою пари слів. У першій сходинці дана пара слів, які знаходяться в певному відношенні, наприклад: ліс - дерева (ціле і частина, можна сказати: в лісі дерева). У другій сходинці дано

337

слово і п'ять слів, одне з яких відноситься до цього, першому слову так само, як і у відповідній парі слів з першої строч- ки, наприклад: бібліотека - книги (у бібліотеці книги, Біб-лиотека ціле, книги - частина бібліотеки). У цьому випадку у другому рядку слід підкреслити слово книги. Які питання? (Відповісти на питання) Приготовились! Почали! »

Включити секундомір. Через 3 хвилини подати команду «Стоп!»

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Виключення понять"
 1. 1.4. Логічні операції з поняттями
  виключення одного поняття з іншого. Залежно від того, чи включає поняття в свій обсяг інше або, навпаки, саме знаходиться в об'ємі іншої, розрізняють родові та видові поняття. Родовим називається поняття, яке включає в себе інше поняття і його доповнення (заперечення). Видовим називається поняття, обсяг якого цілком входить в обсяг більш загального поняття. Видове поняття з
 2. питання До іспиту ПО логіці
  виключеного третього. Закон достатньої підстави. Поняття як форма мислення. Зміст і обсяг поняття. Види понять. Відносини між поняттями. Логічні операції з поняттями. Узагальнення і обмеження понять. Визначення понять. Поділ понять. Судження як форма мислення. Судження і пропозиція. Прості судження. Складні судження. Логічні відносини між судженнями. Модальність
 3. 1. Розумова (абстрактні) форма логічного.
  Виключення третього ", що говорить: з двуж контрадікторних думок про предмет одне неминуче істинно, інше - помилково, третій - не дано. Необхідність формальної логіки полягає в тому, що завдяки її правилами ми мислимо точно і виразно . При всій своїй точності, абстрактні поняття несуть у собі обмеженість формально-логічного мислення: об'єктивно-суперечливий предмет, що має
 4. Закон виключеного третього.
  виключеного третього. Він має силу тільки для контрадікторних (суперечать) висловлювань. Такими, що суперечать висловлюваннями називаються такі висловлювання, одне з яких щось стверджує, а інше це ж саме заперечує. Закон виключеного третього не вказує яке з двох суперечать висловлювань є істинним. Він лише стверджує, що одне з них істинно, а інше - помилково. При
 5. 1.2.6. Четверте значення слова «суспільство» - суспільство взагалі
  винятку соціально-історичним організмам. Ставлення соціоісторіческого організму і суспільства взагалі є відношення отделиюго і загального. І як всяке загальне, суспільство взагалі реально існує, але не саме по собі, а лише в окремому і через окреме. Цим окремим, в якому існує суспільство взагалі, є соціально-історичні організми. Поняття «суспільство взагалі »не є
 6. Виняток
  винятку, дозволяють судити про рівень процесів узагальнення і відволікання, про здатність випробуваного виділити суттєві ознаки предметів чи явищ. Існують два варіанти методики виключення - словесний і предметний. Словесний варіант проводиться за допомогою бланка, що містить серії з 5 слів. Обстежуваному говорять, що чотири з п'яти слів в серії є якоюсь мірою однорідними
 7. В. Умови іепотенціальпості
  виключеного третього, Аристотель начебто приймає положення 4.А.7. - положення про необхідність закону виключеного третього в його безумовної формулюванні: «Все необхідно їсти чи не їсти, а також буде чи не буде», або, висловлюючись теоретико-пізнавально: «Один член суперечності хоча і необхідно правдивий ... проте не [виразно] ось цей чи ось цей». До того ж положення 4.А.7.
 8. 4. Виборчі ділянки
  винятки. Так, відповідно до частини третьої ст. 62 Бельгійської конституції, голосування проводиться в комуні, за винятком випадків, встановлюваних
 9. Стаття 27. Введення цього Закону в дію
  винятком п. 2 ст. 27, який, по суті, не містить правової норми. Федеральний закон від 23 червня 2003 р. N 76-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального закону" Про державну реєстрацію юридичних осіб ", який набув чинності з 1 січня 2004 р., за винятком ч. 2 ст. 4, яка набула чинності з дня офіційного опублікування Федерального закону, врегулював порядок
 10. Ставлення протилежності
  понять містить деякі ознаки, а інше - ознаки, несумісні з ним. Наприклад, відносини між поняттями «високий» (А) і «низький» (В) (рис. 6). Пунктиром і суцільний кривої зображено родове поняття «зростання». Поняття В містить ознаки, несумісні з ознаками поняття А. Рис.
 11. 17. Поняття місця проживання та його значення в цивільному праві.
  Винятком угод, зазначених у статті 43 цього Кодексу, та окремих видів угод, для яких інше передбачено законодавством Союзу РСР і Української РСР; 2) угоди громадян між собою на суму понад сто карбованців, за винятком угод , зазначених у статті 43 цього Кодексу, та інших угод, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР; 3) інші
 12. Таблиця змін і доповнень, внесених до Кримінального кодексу Російської Федерації
  виключені слова? ? ? ? (В ред. Від 08.12.2003 р.? 2003. N 252. 16????? N 162-ФЗ)? Грудня? ? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ? 2? Ст. 15, ч. З? Від 09.03.2001 р. N 25-ФЗ? 2001.
 13. Визначення понять
  понять - це логічна операція, що розкриває зміст поняття. Поняття, зміст якого розкривається, називається визначуваним (definienduni), або скорочено Dfd. Поняття, що розкриває зміст визначуваного поняття, називається визначальним (idefinience), або
 14. Інтуїционістськая критика закону виключеного третього
  виключеного третього і пов'язаних з ним логічних принципів, таких, як правило зняття подвійного заперечення, правила де Моргана і т. п. Критика Брауера визнана математичним співтовариством в тому плані, що вимога конструктивності лежить в основі більшості сучасних підходів до проблеми обгрунтування математики. Можна сказати, що ця критика увійшла в практичну психологію математиків, бо навіть
 15. Супідрядність обсягів
  понять повністю виключають один одного, але одночасно підпорядковані (входять в обсяг) третій поняттю , яке є родовим для перших двох. Наприклад: «юридичний інститут» (В), «медичний інститут» (С), «вищий навчальний заклад» (А) (рис. 5). Рис. 5 Поняття, що перебувають у відношенні підпорядкування до іншого поняття, називаються
 16. Запитання для повторення
  поняттями. У чому сутність і практичне значення логічних операцій узагальнення і обмеження понять? Сформулюйте закон зворотного відношення між обсягом і змістом поняття. Що таке визначення поняття? Назвіть види визначення. Сформулюйте правила логічної операції поділу понять і вкажіть можливі помилки. Доведіть за допомогою кругових схем і різноспрямованою штрихування закони
 17. 1.1. Загальна характеристика понять
  поняттях і на їх основі в судженнях і теоріях. Мислення, таким чином, може розглядатися як процес оперування поняттями. Саме завдяки поняттям мислення набуває характеру узагальненого відображення дійсності. Поняття - це одна з основних форм мислення, яка є результат узагальнення предметів деякого виду на основі відмінних для них ознак. Як логічна форма
 18. Завдання 2.: Визначте вид даних понять за обсягом (одиничне, загальне або пусте).
    поняття поділяються на одиничні, загальні і порожні. Одиничні поняття - це поняття, обсяг яких складається з одного елемента / наприклад: «Москва», «професор Іванов» /; загальні поняття - це поняття, обсяг яких складається з двох і більше елементів / «столиця», «ріка» /; порожні поняття - це поняття, обсяг яких є порожнім безліччю, тобто не містить жодного предмета з універсуму міркування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua