Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

3. Виконання договору оренди будівлі або спорудиПередача будівлі (споруди) орендодавцем і прийняття його орендарем повинні здійснюватися за передавальним актом або іншого документа про передачу, підписуються сторонами (ч. 1 п. 1 ст. 655 ЦК) . Передавальний акт або інший документ про передачу потрібно на практиці в якості обов'язкового для реєстрації права оренди і, відповідно, договору оренди. Необхідність виконання зобов'язання з передачі будівлі (споруди) в оренду з обов'язковим оформленням передавального акту або іншого документа про передачу випливає також з вказівки ч. 3 п. 1 ст. 655 ГК. Згідно з цією нормою ухилення однієї із сторін від підписання документа про передачу будівлі (споруди) на умовах, передбачених договором, вважається відмовою відповідно орендодавця від виконання обов'язку передати майно, а орендаря - від обов'язку прийняти майно.
Підписання сторонами передавального акту або іншого документа про передачу поряд з фактичною передачею будівлі (споруди) є обов'язковою умовою, що дозволяє говорити про належне виконання зобов'язання з передачі і прийому будівлі (споруди) в оренду. Разом з тим у випадках, передбачених договором або законом, це зобов'язання вважатиметься належно виконаним тільки при настанні додаткових фактів (ч. 2 п. 1 ст. 655 ЦК). Наприклад, сторони можуть ввести в договір умову, згідно з яким зобов'язання орендодавця за передачу будівлі (споруди) буде вважатися виконаним тільки тоді, коли він:
а) підпише передавальний акт;
б) фактично передасть будівлю (споруду),
1. оплатить витрати з державної реєстрації переходу права оренди тощо п
При передачі складних в інженерно-технічному відношенні будівель (споруд) сторони можуть домовитися про те, що обов'язковою умовою належного виконання зобов'язання з передачі є проведення продавцем за свій рахунок силами спеціалізованої організації контрольних та перевірочних заходів на предмет визначення якісного стану будівлі (споруди), інженерних комунікацій, інформаційних мереж і т п., обслуговуючих даний будинок (споруду).
При припиненні договору орендований будинок або споруду має бути повернуто орендодавцю в порядку, аналогічному порядку передачі будівлі або споруди орендарю. Іншими словами, необхідно складання і підписання акту передачі чи іншого документа про передачу, а можливі й додаткові дії з перевірки якісного стану будівель і споруд і т.
п. Відмова якоїсь сторони від підписання акту передачі чи іншого документа, що свідчить про повернення будівлі або споруди, буде розглядатися як відмова від виконання зобов'язань з повернення предмета оренди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Виконання договору оренди будівлі або споруди "
 1. § 2. Умови дійсності угод
  виконання письмового договору і є угода сторін про усній формі виконання (ст. 159 ЦК). Всі інші угоди повинні здійснюватися у письмовій формі. Письмова форма буває простою і нотаріальною. Письмова форма являє собою вираження волі учасників угоди шляхом складання документа, що відображає зміст угоди та підписаного особами, які здійснюють угоду. Нотаріальна форма
 2. § 2. Зміст і форма договору
  виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. У ньому має також бути вказівка на те, в якої зі сторін перебуває закладене майно. По-третє, істотними визнаються ті умови, які необхідні для договорів даного виду. Необхідними, а стало бути і суттєвими, для конкретного договору вважаються ті умови, які виражають його природу і без яких він не може
 3. Права та обов'язки сторін за договором застави.
  Виконання основного зобов'язання. Хто б не здійснював користування предметом застави, він повинен здійснювати це право без погіршення якості закладеного майна. Якщо за умовами договору заставодержателю надано право користування переданим йому предметом застави, то контроль за користуванням майном зберігається за заставодавцем. Сенс наданого законом права взаємного контролю
 4. Звернення стягнення на заставлене майно.
  Виконання зобов'язання боржником вправі одержати переважне перед іншими кредиторами задоволення з вартості заставленого майна. Але не всяке невиконання або неналежне виконання зобов'язання боржником надає кредитору право на реалізацію застави. Стягнення на заставлене майно може бути звернено у разі невиконання або неналежного виконання боржником
 5. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  виконання за цінним папером, переконавшись в її відповідності встановленим формальними ознаками. Власник цінного папера, що виявив її підробку чи підробку, має право пред'явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов'язання, посвідченого цінним папером, та про відшкодування збитків (ст. 147 ЦК РФ). За чинним законодавством до цінних паперів відносяться:
 6. Істотними умовами договору про заставу є наступні:
  виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. У наведених прикладах - термін передачі речі покупцеві, строк сплати покупної ціни, термін (терміни) погашення кредиту та сплати відсотків. Угоди по трьом останнім умов при укладенні договору про заставу не потрібно. По суті своїй це умови зобов'язання, забезпеченого заставою, і яким-небудь чином змінити їх, доповнити та інше
 7. Глава IV. Статутний капітал і активи товариства
  виконання його зобов'язань і відшкодування пов'язаних з цим збитків (ст.30 Закону). Таким чином, рішення про дострокове виконанні або дострокове припинення зобов'язань, про відшкодування пов'язаних з цим збитків приймає сам кредитор. Пропозиція кредитора про обрання їм варіанті зміни зобов'язань є вираз його власної думки. Прийняти чи не прийняти пропозицію кредитора - залежить
 8. 2. Види обмежених речових прав
  виконання зобов'язань права застави (заставодержателя) та утримання, об'єктами яких, на відміну від інших речових прав, можуть бути рухомі речі. У п. 1 ст. 216 ДК як обмежених речових прав прямо названі лише перші дві групи. Насправді ними, однак, не вичерпуються передбачені Цивільним кодексом інші речові права. Разом з тим перелік обмежених речових прав прямо
 9. 4. Предмет застави
  виконання або неналежного виконання забезпеченого заставою зобов'язання задовольнити свої вимоги переважно перед іншими кредиторами. В якості предмета застави можуть виступати речі як рухомі, так і нерухомі. Серед рухомих речей самостійним предметом застави можуть бути цінні папери. Застава цінного паперу виробляється за допомогою передачі її заставодержателю або в депозит
 10. 5. Права на земельну ділянку при продажу знаходиться на ньому нерухомості
  виконанні договору продажу будівлі або споруди обов'язково виникає питання про право покупця на земельну ділянку, пов'язаний з продаваної нерухомістю. Справа в тому, що будова і земельну ділянку під ним утворюють деяку єдність: єдиний будівельно-технічний об'єкт, єдиний господарсько-експлуатаційний об'єкт. Для правильної експлуатації будівлі (технічної та господарської)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua