Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як визначається розмір збитку і який порядок його відшкодування?Відповідно до ст. 1353 КЗпП України розмір
заподіяної шкоди визначається за фактичними '
втрат на підставі даних бухгалтерського обліку, ис
248

ходячи з балансової вартості (собівартості) матері-.
Альних цінностей за вирахуванням зносу за встановленими нормами.

При розкраданні, недостачі, умисному знищенні
або навмисного псування матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за цінами, що діють в
даній місцевості на день відшкодування шкоди.

Постановою Кабінету Міністрів України від
22.01.1996 р. № 116 затверджено порядок визначення
шкоди, заподіяної розкраданням, недостачею, умисним знищенням або умисним псуванням матеріальних цінностей.

На підприємствах громадського харчування, а на
виробництві З верб буфетах цих підприємств, і в комісійній торгівлі розмір шкоди, заподіяної розкраданням або недостачею продукції і товарів, визначається за цінами , встановленим "для продажу (реалізації) цієї продукції і товарів.

Матеріальний збиток у разі загибелі або розкрадання
тварин визначається виходячи з вартості тварин за закупівельними цінами, які склалися на момент відшкодування збитку із застосуванням коефіцієнта 1,5, при розкраданні різного роду спирту після
визначення вартості застосовується коефіцієнт 3.

Законом України від 06.06.1995 р. ИО порядок визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням, недостачею або втратою дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння та валютних ценностейи встановлюється кратне обчислення розміру шкоди для працівників підприємств, що виконують операції з купівлі, продажу , обміну, перевезення, доставки, пересилання
та зберігання дорогоцінних металів, алмазів та інших
каменів. Так, ст. 1 цього закону встановлює, що при
розкраданні золота, срібла, платини застосовується коефіцієнт 2, а при розкраданні огранованого дорогоцінного
каменю, ювелірних виробів з дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння застосовується коефіцієнт 3.

Розмір що відшкодовується збитку, заподіяного з вини декількох працівників, визначається для кожного

249
з них з урахуванням ступеня вини , виду й межі матеріальної відповідальності.

Згідно п. 16 Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність підлягає відшкодуванню бригадою матеріально відповідальних осіб
збиток розподіляється між її членами пропорциональ -д
але місячної тарифної ставки (посадового окладу) і |
фактично відпрацьованому часу за період від послід-|
ній інвентаризації до дня виявлення шкоди. |

Працівник має, право добровільно відшкодувати при-'.
начинений збиток. Якщо працівник добровільно не відшкодував збитки, то в, відповідно до законодавства ,
допускається примусовий порядок його відшкодування,
який можна поділити на два види З позасудовий і судовий.

Позасудовий порядок передбачено для випадків відшкодування збитку в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку працівника. Згідно ч. 1 ст. 136 КЗпП
Україна відшкодування шкоди працівниками в такому розмірі провадиться за розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу, а керівниками підприємств, установ, організацій З за розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника. Розпорядження
власника або уповноваженого ним органу або вищестоящого в порядку підлеглості органу має
бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної шкоди і звернено до виконання не
раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові.

Такий же порядок відшкодування заподіяної шкоди застосовується і при колективній (бригадній) матеріальної відповідальності. Якщо матеріальні "'
збиток, що припадає на частку члена колективу, 11
перевищує його середнього місячного заробітку, то він вз>
скивать шляхом утримання із заробітної плати.

В інших випадках відшкодування збитку виробляє
ся шляхом подання власником або уповнова
ним органом позову до районного (міського) суду.
Стягнення з керівників підприємств, установі>

250

організацій матеріальної шкоди в судовому порядку провадиться за позовом вищестоящого в порядку підлеглості органу або за заявою прокурора.

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівників матеріальної шкоди, заподіяної підприємству,
установі, організації, встановлюється строк в один
рік з дня виявлення працівником шкоди (ч. 2 ст.
233 КЗпП України). Ті ж терміни застосовуються і при
зверненні до суду вищестоящого в порядку підлеглості органу або прокурора.

Зазначений строк обчислюється з дня, наступного за
днем виявлення шкоди, тобто днем, коли власнику або уповноваженому ним органу, а у відповідних випадках вищестоящому у порядку підпорядкованості
органу стало відомо про наявність шкоди, заподіяної працівником. Днем виявлення шкоди, виявленого
в результаті інвентаризації матеріальних цінностей,
при ревізії або перевірці фінансово-господарської
діяльності підприємства, слід вважати день підписання відповідного акта або висновку.

Відповідно до ст. 137 КЗпП України суд при визначенні розміру шкоди, що підлягає відшкодуванню,
крім прямої дійсної шкоди, може з урахуванням
ступеня вини, конкретних обставин і матеріального становища працівника зменшити розмір шкоди ,
підлягає відшкодуванню. Якщо заподіяну шкоду
стала наслідком не лише винної поведінки працівника, але відсутності умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей, розмір покриття повинен бути вiдповiдно зменшений.

Перевіряючи матеріальне становище працівника, як
умова застосування ст. 137 КЗпП України, необхідно
зібрати достатні докази про майновий
положенні працівника, яка притягається до матеріальної
відповідальності (розмір заробітку, інших основних і додаткових доходів), його сімейний стан (кількість членів сім'ї, наявність утриманців і т. п.).

Зниження розміру шкоди не допускається, якщо він
заподіяно злочином, вчиненим з корисливою

251

метою. В силу того, що заподіяння шкоди працівником, який був у нетверезому стані, є
грубим порушенням трудових обов'язків і в
відповідно до закону тягне його повну матеріальну відповідальність, зменшення розміру відшкодування
за цей збиток також, як правило, не допускається.

Для покладення на працівника матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду власник або
уповноважений ним орган повинен довести наявність
всіх умов, необхідних для залучення працівника до матеріальної відповідальності
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Як визначається розмір збитку і який порядок його відшкодування?"
 1. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Якоїсь країни, що виявила бажання придбати відповідну військову техніку, ці виробники зроблять все можливе для того, щоб за технічними умовами дана авіаційна техніка, покращене озброєння або системи зв'язку абсолютно відповідали замовлення клієнта-фаворита. 62 Майже сто років тому Лінкольн Стефенс, відомий американський борець з корупцією у сфері політичних
 2. Угоди з вадами волі можна підрозділити на
  якої іншої особи, що робить вплив на учасника угоди Насильство - фізичний вплив (побиття, катування) на учасника угоди з боку його контрагента або вигодонабувача за заключаемой угоді. Необов'язково, щоб контрагент сам надавав цей вплив, необхідно, щоб він знав про це і використовував цю обставину у своїх інтересах. Наприклад, громадянин вмовляє
 3. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  як похідний спосіб виникнення права власності, оскільки при націоналізації має місце правонаступництво (принаймні наступництво в правах). В основу розмежування способів придбання права власності має бути покладений критерій правонаступництва що ж стосується критерію волі, то він не у всіх випадках витримує практичну перевірку. Так, спадкоємець, який має право на обов'язкову
 4. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  як "речі" вирішального значення не має. І, нарешті, юридично значущі речі - це матеріальні предмети навколишнього світу, включають у себе як результати людської праці, так і предмети природи, використовувані людьми в своєму інтересі. Предмети, створені природою, але на даному етапі розвитку людини для нього недосяжні, інтелектуально і фізично їм неконтрольовані, речами з точки зору
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та
 6. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  як динамічна система. Зміст права. Право - міра (масштаб) поведінки особистості. Об'єктивне і суб'єктивне в праві. Поняття права. Право як система правил поведінки. Право як міра свободи особистості. Визначення права. Право і мораль. Право і релігія. Право і звичаї. Право і соціально-економічний лад. Творча роль права. Право і соціальна структура суспільства. Право і національна
 7. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  як системи правових норм, наділених характеристиками, ознаками, розглянутими у попередній темі, дозволяє виділити і такі риси права в цілому, як його системність і структурність. Вивчення системи і структури права стає важливим не тільки в наукових, але і в чисто практичних цілях. Дійсно, якщо право як соціальний інститут не просто механічна сукупність правових норм, а
 8. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  як однієї, так і іншої сторонами правовідносини. Часто на практиці посадова особа, яка вчинила правопорушення (розкрадання), що не звільняється до вирішення цих питань, вони продовжують повністю отримувати всі види постачання, і так тягнеться багато місяців. Як приклад можна вказати на випадок з командиром ВЧ 19973 ДВО, офіцером Н. При звільненні в запас і здачі ним посади було встановлено, що
 9. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  як визначено у військовій доктрині Росії, має на меті «захист суверенітету і територіальної цілісності, інших життєво важливих інтересів РФ у разі вчинення агресії проти неї або її союзників », держава зацікавлена у створенні законодавства, спрямованого на забезпечення виконання цієї мети. Умови договору (контракту) викладені в законі «Про військовий обов'язок і військову службу»
 10. § 10. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину
  як всяка подія реального світу, здійснюється в певний час і в певному місці, злочинець вибирає той чи інший спосіб дії, і воно відбувається у відповідній обстановці. Дійсно, всі ці обставини завжди реально супроводжують злочину. Але самі по собі вони далеко не завжди цікавлять законодавця в якості ознак, органічно властивих злочину. У якому ж
© 2014-2022  ibib.ltd.ua