Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

У яких випадках можна звільнити працівника за одноразове грубе порушення трудових обов'язків?Згідно п. 1 ст. 41 КЗпП України трудовий договір може бути розірваний у разі одноразового грубо
145

го порушення трудових обов'язків керівником
підприємства, установи, організації (філії, представництва, відділення чи іншого відокремленого
підрозділу) та його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації його заступниками, а також службовими особами митних органів , державних податкових інспекцій,
яким присвоєно персональні звання, і посадовими особами контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами.

Підрозділ може вважатися відокремленим, якщо воно діє на підставі статуту або положення,
затвердженого для нього організацією-засновником, і
має свій поточний або розрахунковий рахунок. Засновник
може передати підрозділу деякі права по
прийому і звільненню працівників цього підрозділу,
якщо воно розташоване в іншій місцевості.

Перелік категорій працівників, перерахованих в
п. 1 ст. 41 КЗпП України, є вичерпним
і розширеному тлумаченню не підлягає.

Така підвищена їх відповідальність обумовлена
тим, що ця категорія осіб знаходиться в особливому правовому
положенні. Вони є керівниками підприємства,
установи, організації, або представниками органів
влади і управління, наділені властнораспорядітельнимі повноваженнями, володіють особливим характером їх
посадових функцій. Від одного грубого порушення
керівником підприємства , установи, організації
або його заступником може бути завдано великої шкоди
всьому виробництву. Від одного грубого порушення іншими особами, перерахованими в п. 1 ст. 41 України, наноситься шкоди престижу держави, підривається довіра до державних інститутів і порушуються конституційні права і свободи громадян.

Дане підставу не можна застосовувати (як нерідко
відбувається на практиці) до працівників, на яких поширюються статути і положення про дисципліну, оскільки в цих статутах, положеннях передбачено конкретні проступки, за які працівники можуть бути
звільнені. Тому в таких випадках треба і посилатися на
статтю статуту про дисципліну, а не на п. 1 ст. 41 КЗпП

Україна, так як він застосовується тільки до спеціальних суб'єктам, перерахованим в цьому пункті.

Законодавство України не визначає поняття
одноразового грубого порушення трудових обов'язків.
Це оціночне поняття, і таку оцінку дає власник
або уповноважений ним орган. Вирішуючи питання, чи є порушення трудових обов'язків грубим, необхідно виходити з характеру проступку, обставин,
при яких даний проступок був здійснений, який
при цьому був заподіяно шкоду (або якої шкоди міг би
наступити). Грубими, наприклад, треба вважати проступки, які завдали або могли завдати значної матеріальної чи моральної шкоди особі
працівника, виробництву, державі, включаючи й невиконання трудового законодавства, наприклад, істотне порушення фінансової дисципліни, відмову допустити контролюючі органи до перевірки і т. д. Це
можуть бути як дії, так і бездіяльність керівника, який допустив грубий дисциплінарний просту-.
пок. Тому при звільненні по даній підставі
повинні дотримуватися терміни і правила про накладення дисциплінарних стягнень, оскільки дане звільнення є дисциплінарним стягненням.

У п. 1 ст. 41 КЗпП України йдеться про разовому грубому порушенні трудових обов'язків, а не про триваючому (наприклад, послаблення контролю за підлеглими),
що може спричинити звільнення з інших підстав.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "В яких випадках можна звільнити працівника за одноразове грубе порушення трудових обов'язків?"
 1. У яких випадках передбачена повна матеріальна відповідальність?
  яких-д або разових операцій (наприклад, отримання товару та його доставка на підприємство). 242; Разова довіреність або інші разові документи для здійснення операцій з матеріальними цінно, стями можуть бути видані тільки особам, які працюють в даній організації. Відмова працівника від отримання матеріальних цінностей за разовими документами для здійснення операцій, що не входять в коло його
 2. Зміст
  яких випадках при розірванні трудового договору з ініціативи власника не потрібно * попередньої згоди профспілкового органу? ... ... 116 Який порядок припинення трудового договору посогпашенію сторін? ... ... 118 В яких випадках витікання терміну є підставою розірвання трудового
 3. Види і стадії адміністративного права
  яких випадках громадяни РФ можуть звернутися до Конституційного Суду РФ? Який порядок оскаржен-ня, передбачений законом ? 3. Адміністрація області прийняла постанову, відповідно до якого жителі області, які призиваються на дійсну військову служ-бу, проходять її у військових з'єднаннях і військових частинах, розташованих на території області. Законно: Як повинен поступити повноважний
 4. 18. Процедура ліквідації комерційного банку
  будь-яких рахунків, інших документів, активів. Рішення про ліквідацію банку приймається Правлінням Національного банку та оформляється відповідною постановою. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію: відгукується ліцензія на здійснення всіх банківських операцій; припиняються повноваження правління (ради директорів), ради банку і загальних зборів банку; призначається ліквідатор
 5. § 1. Власність і право власності
  яких би то ні було зазіхань на чужу річ, а отже, і на волю власника, що втілена в цій речі. З визначення власності слід, що вона володіє матеріальним субстратом у вигляді речі. Власності притаманне "вольовий зміст, оскільки саме суверенна воля власник визначає буття належної йому речі. Власність - це суспільні відносини. Без
 6. Види відповідальності
  яких ускладнень для себе задовольнити наявне у нього вимога без звернення до субсидиарному боржнику. Так, кредитор не має право пред'явити вимогу про стягнення грошового боргу до субсидиарному боржника після відмови від задоволення цієї вимоги основним боржником, якщо останній має зустрічну вимогу до кредитора про сплату більшої грошової суми з наступившим строком платежу та
 7. § 3. Підстава і умови цивільно-правової відповідальності
  яких інших чинників. Однак одні із згаданих факторів не мають значення для юридичної відповідальності і тому не роблять зв'язок протиправної поведінки особи із збитками непрямої (опосередкованої). Інші ж-впливають на юридичну відповідальність і тому опосередковують зв'язок між протиправною поведінкою особи і наступившим результатом (збитками). За шкоду, заподіяну малолітніми,
 8. § 2. Особисті немайнові права, що забезпечують фізичне існування громадянина
  яких обмежень. Однак останні можуть встановлюватися лише законом і в порядку, ним же передбаченому. Право на особисту недоторканність в об'єктивному сенсі - це сукупність цивільно-правових норм, що передбачають неприпустимість будь-якого посягання на особистість з боку будь-кого, за винятком випадків, передбачених законом. Особиста (фізична, тілесна)
 9. Закрите акціонерне товариство
  яких причин Державна Дума, пішовши на відомий компроміс, все ж залишила це обмеження для знову створюваних закритих акціонерних товариств? Відповідаючи на перше запитання, доцільно зазначити таке. У закритих акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації державного майна, більша частина акцій належить їх працівникам. Далі, все нові працівники по закінченні
 10. 4 . Види цивільно-правової відповідальності
  будь-яких правопорушень. Тут проявляється компенсаторна спрямованість цивільно-правової відповідальності, що визначає її специфіку. Субсидіарна відповідальність для несучого її особи настає у разі, коли основний відповідач відмовився задовольнити вимогу потерпілого або останній в розумний строк не отримав від нього відповіді на свою вимогу (абз. 2 п. 1 ст. 399 ЦК). Тому по
© 2014-2022  ibib.ltd.ua