Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Якими повноваженнями володіє Національна служба посередництва і примирення?З метою сприяння поліпшенню трудових відносин та попередження виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та
сприяння своєчасному їх вирішенню , здійснювала. тичних посередництва для вирішення таких спорів
(конфліктів) Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258 ИОб затвердження Національної
служби посередництва і пріміреніяи затверджена
Національна служба посередництва і примирення.
Цим же указом затверджено положення про Національну службу посередництва і примирення.

Національна служба посередництва і примирення складається з висококваліфікованих фахівців на-1

тов та експертів з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) і має свої відділення в Автономній Республіці Крим та областях.

Рішення Національної служби посередництва і
примирення мають рекомендаційний характер і
повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору (конфлікту) та відповідними центральними або місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування.

Національна служба посередництва і примирення фінансується за рахунок коштів Державного
бюджету України. Питання оплати праці працівників
Національної служби посередництва і примирення
регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.1999 р. № 117 ИВопроси Національної служби посередництва і пріміреніяи.

До компетенції Національної служби посередництва і примирення належить: здійснення реєстрації висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

аналіз вимог, виявлення та узагальнення причин
колективних трудових спорів (конфліктів), підготовка пропозицій для їх усунення;

підготовка посередників та арбітрів, що спеціалізуються на вирішенні колективних трудових спорів
(конфліктів);

формування списків арбітрів та посередників;

перевірка, в разі необхідності, повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

посередництво у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

залучення до участі в примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів местного'самоуправленія.

Очолює Національну службу посередництва
і примирення голова, який призначається і звільняється з посади Президентом України.

Національна служба посередництва і примирення
на прохання сторін колективного трудового спору (кон
323

фликта) пропонує кандидатури незалежних посередників, членів трудового арбітражу, координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів,
експертів для участі у роботі примирних органів.

Представники Національної; служби посередництва і примирення можуть брати участь у вирішенні
колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його
стадіях.

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) після додержання передбачених примирних процедур мають право звернутися за сприянням у вирішенні справжнього спору (конфлікту) до Національної служби посередництва і примирення, яка
розглядає всі матеріали і в десятиденний термін
направляє сторонам свої рекомендації.

Якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться питання, вирішення яких, відповідно до законодавства, віднесено до компетенції центральних або місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування. Національна служба
посередництва і примирення надсилає свої рекомендації разом з відповідними матеріалами керівникам цих органів, які повинні їх розглянути у семиденний строк і проінформувати про прийняті ними рішення сторони колективного трудового
спору (конфлікту) та Національну службу посередництва і примирення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Якими повноваженнями володіє Національна служба посередництва і примирення? "
 1. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  якими державами вона набирає зв'язку, на якій основі вони складаються, а також від того, якого роду зв'язку воно підтримує з іншими державами. Адже, вступаючи у відносини з суб'єктами міжнародного життя для вирішення якихось питань, держава може часто поступитися і частиною свого суверенітету, самостійності, навіть незалежності, заради досягнення загальних і великих цілей.
 2. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  повноважень між федеральними органами державної влади РФ і органами влади на місцях як би трьох рівнів: органами влади республік, що входять до складу Російської Федерації, органами влади автономних областей і округів і органами влади країв, областей і міст Москви і Санкт-Петербурга. Є такі пи-тання, при вирішенні яких централізація, що розуміється як монополія центру, не тільки
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  якими законами, ніякими абсолютно правилами не стиснуту, безпосередньо на насильство спирається влада, а «революційний народ» безпосередньо «лагодить суд і розправу, застосовує влада, творить нове революційне право». Ці ідеї, покладені в основу теорії і практики Радянської держави, означали і протиставлення цієї держави ідеології і практиці демократичної, правової
 4. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  повноваження суб'єктів цивільного контролю та механізм їх функціонування. Вирішується питання про введення інституту уповноваженого Федеральних Зборів РФ у справах Збройних Сил та інших військ. Початок реформування цієї сфери цивільного контролю над силовими структурами покладено Президентом РФ Путіним В.В. Міністром внутрішніх справ Російської Федерації призначений цивільний чоловік Б.
 5. Ж. Попередня експертиза патентної заявки
  повноваження патентного повіреного. Крім того, в результаті формальної експертизи зазвичай встановлюється дата пріоритету заявки, якщо тільки заявником не заявлено більш ранній пріоритет у порівнянні з датою надходження основних матеріалів. За загальним правилом формальна експертиза заявки проводиться після закінчення двох місяців з дати її надходження в Патентне відомство (п. 1 ст. 21
 6. § 3. Позовна давність
  якими- або спеціальними правами закону. Поряд з призупиненням і перервою позовна давність може бути відновлена судом, якщо причини її пропуску будуть визнані поважними. Даний випадок принципово відрізняється від розглянутих вище тим, що відновлюється вже Минулий давність і суд виходить з цієї обставини. Відновлення позовної давності розглядається законом як
 7. Яка загальна характеристика законів та інших нормативних правових актів, що регулюють трудові відносини в Україні?
  повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання. Міністерство праці у разі 38 потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади відповідні правові акти. Так, наприклад, ИІнструкція про порядок видачі трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціяхи затверджена
 8. Де полягають колективні договори?
  Повноважним ним орган укладати колективний договір або це його право? Відповідно до ст. 17 Закону України ИО підприємствах в Украінеи колективний договір повинен укладатися на всіх підприємствах, які використовують найману працю, та не може суперечити чинному законодавству України. Таким чином, законодавство передбачає обов'язковість укладення колективного договору. 56
 9. Який порядок розгляду спору примирною комісією?
  Повноважним ним орган не вправі ухилятися від створення примирної комісії та участі у її роботі. Представники працівників у комісії повинні чітко сформулювати на засіданні комісії, які з вимог колективу роботодавець (адміністрація) відхилив і що слід розглянути і вирішити примирної комісії. І Засідання комісії повинні проводитися в повному | складі виділених
 10. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  -якими окремими його органами. Держава - дійсно найважливіший елемент політичної системи суспільства, але свої функції виконує у взаємодії з іншими соціальними інститутами : партіями, профспілками, іншими громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування. Політичні системи мають динамічний характер, еволюціонують, перебудовуються, але виникають об'єктивно,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua