Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Комп'ютерні технології

У сучасних умовах велике значення набуло застосування технологій (методу) комп'ютерного навчання. Технічна база сучасного педагогічного процесу об'єктивно привела до переходу діяльності навчальних і що навчаються на якісно новий педагогічний рівень, що передбачає створення принципово нових навчальних матеріалів. Комп'ютери застосовуються в підготовці учнів як робочий інструмент керівника, педагога і школярів, студентів, фахівців, що економить їх час, що підвищує ефективність навчального процесу; як предмет вивчення, як засіб навчання та автоматизації управління педагогічним процесом. У перспективі вони послужать створенню навчальних програм, моделюванню ігрових процесів, відеоресурсів, телекомунікацій відомства, вузу, організації дистанційного навчання тощо

Застосування комп'ютерної техніки призводить до виникнення специфічних економічних, інтелектуальних та емоційних ефектів. Економічний ефект полягає у здешевленні складних обчислювальних, логічних та інформаційно-пошукових операцій; звільняється час учасників занять для вирішення інших більш складних завдань. Технологічний ефект активізації пізнавальної (інтелектуальної) діяльності досягається за допомогою застосування комп'ютерів для більш точних і трудомістких операцій, що, як правило, викликає велику інтелектуальну активність і приносить більш значні навчальні та розвиваючі результати. Посилення інтелектуальної діяльності відбувається через вимушеність проявів активності студента навіть там, де він волів би бути пасивним, прискорення вирішення завдань, комплексного аналізу наслідків, звільнення від рутинної роботи, можливості реєстрації інтелектуальної діяльності для її подальшого аналізу і оцінки. Емоційний ефект обумовлений усвідомленням навчаються своїх нових можливостей і діалогізація індивідуальної діяльності (обігу до відомостей, що зберігаються в пам'яті комп'ютера), що доставляє користувачеві певне задоволення.

Виділяють кілька шляхів застосування комп'ютерної техніки для вирішення дидактичних завдань. Насамперед, проведення практичних занять для формування навичок і вмінь розв'язання задач на комп'ютері. Особливу значимість набувають лабораторні заняття з використанням моделей, що реалізуються на комп'ютерній техніці, що створює в навчанні нові можливості (дослідження імітованих об'єктів з різних сторін без істотних матеріальних витрат, без використання реальних об'єктів), підвищує творчу активність учнів.

Застосування комп'ютерів дає можливість візуалізації досліджуваних процесів, підвищує наочність навчання: на екрані дисплея можна давати пошарове зображення досліджуваного об'єкта, показувати динаміку його розвитку і т.д.

Комп'ютерна техніка підвищує можливості більш частого проведення дидактичних ігор (логічні розвиваючі ігри; ігри, націлені на вироблення навичок і вмінь прийняття педагогічно обгрунтованих рішень у складних ситуаціях тощо). Навчається при цьому має можливість простежити наслідки прийнятого рішення, у разі необхідності скоригувати його; вести вільний інформаційний діалог з машиною, формуючи навички інформаційно-пошукових операцій, використання інформаційних баз даних.

Міцно увійшло і закріпилося в практиці навчання використання комп'ютерів для управління тренажерами, а також створення нових. Крім того, комп'ютерна техніка є потужним засобом репетиторства в разі, якщо навчається з якихось причин відстав від лекційного потоку і необхідно надолужити згаяне або він не встигає засвоїти інформацію на лекції і звертається до машини, щоб ще раз пропрацювати цю інформацію, але вже в режимі репетиторства. Комп'ютери також активно використовуються для розробки багатоваріантних завдань і засобів перевірки виконання цих завдань навчаються.

Одним із шляхів застосування комп'ютеризованих засобів є масовий і оперативний контроль засвоєння навчального матеріалу, що забезпечує педагогу, керівнику розвантаження від рутинної роботи та чинить контроль систематичним, а оцінку об'єктивною.

Створюються спеціальні класи автоматизованого контролю.

Комплексна реалізація шляхів застосування комп'ютерної техніки дозволяє очікувати в найближчі десятиліття радикальних змін в організації та процесах утворення. Потрібно серйозне і оперативне оволодіння комп'ютерами всіма суб'єктами педагогічної діяльності і масовий методичний пошук способів комп'ютеризації педагогічного процесу.

Такі найбільш перспективні методи активного навчання, технології їх застосування. Використовуються також спеціалізовані технології, зумовлені особливостями навчальної, професійної діяльності фахівців: рішення професійно-технічних завдань, спеціальні вправи на прийняття рішень у різних професійних і навчальних ситуаціях з оволодіння високопрофесійними прийомами і способами роботи, метод проектів, різнорівневі навчання та ін Всі вони мають великими можливостями освіти, навчання, виховання і розвитку особистості студента.

Узагальнюючи прогресивне в теорії навчання, виховання та розвитку, правомірно зробити висновок, що всі описані і інші технології, іменовані ще інноваційними, переслідують ціль не стільки формувати в учнів знання, навички та вміння, скільки організувати їх діяльність, керувати нею, максимально сприяючи розумовому розвитку, підвищувати рівень наукової обгрунтованості педагогічного процесу, робити його більш керованим і продуктивним. На основі цього навчання, виховання, розвиток і утворення стали набувати переважно проблемно-діяльнісний, пошуково-дослідницький, технологічно вивірений характер, а також багатофункціональність, фундаментальність, активність, емоційність і оснащеність сучасними технічними средствамі45.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Комп'ютерні технології "
 1. § 2. Розвиток науки і культури в другій половині ХХ в.
  Комп'ютерна технологія отримання, обробки, зберігання та передачі ін-формації придбали в інтернаціоналізації економічного життя першорядне значення. Персональні комп'ютери якісно піднімають творчий потенціал інтелектуальної праці. Корінні зміни відбуваються в способі життя і думках людей. Електронні засоби масової інформації, супутниковий зв'язок, забезпечуючи практично
 2. природні і штучні мови
  комп'ютерних технологіях широко застосовується не тільки штучний, а й природна мова. Мова, виступаючий засобом побудови або вивчення іншої мови, називають метамовою, а створений на його основі - мовою-об'єктом. Мотузки завжди має більш широкі виразні
 3. 1.1. ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ГЕОПОЛІТИКИ
  комп'ютерних технологій, що використовуються в глобальних комп'ютерних системах. Як предмет геополітики все більш активно виступають інформаційні війни, націлені насамперед на психологічна поразка противника, формування громадської думки. Таким чином, предмет геополітики постійно змінюється, в той час як об'єкт залишається більш-менш стабільним. З середини XX в. в
 4. 4.1. Формалізація системи управління
  комп'ютерних технологій. Ефективним способом вирішення сформульованих завдань служать автоматизовані системи управління та автоматизовані навчальні системи (АОС). Формалізація вищевказаних завдань вимагає представити процес навчання у вигляді функціонуючої та розвиваючої системи. При цьому функціонування передбачає вирішення завдання перепідготовки кадрів, а розвиток - реалізацію
 5. 4.2. Етапи вдосконалення та основні завдання поліпшення якості
  комп'ютерних технологій і сформовану структуру навчання, кібернетична модель управління буде найбільш кращою, тому що вона дозволяє розглядати всю систему в розвитку з урахуванням змін на конкретних дільницях. Тут і надалі основний упор робиться на розробку обчислювальних процедур, що дозволяють використовувати їх при автоматизованому управлінні, які повинні
 6. IV. Історія російська - через призму постмодерну.
  Комп'ютерними та іншими електронними "іграшками" c нахилом до майже що невмотивованої п'яною різанині та стрільби, вміння поєднувати веющим ординської архаїкою бридко-візерунчасту матірну лайку з тонкою обізнаністю по частині панк-року або репу. Нічого специфічно-російського тут, здавалося б, немає. Це - відображення всемiрних процесів постмодерністської культурної ентропії. Російське
 7. Про гуманітарну ролі математичних дисциплін у сучасній гімназії
  комп'ютерного курсу "Теорія чисел" [3]. Заняття проходять в комп'ютерному класі, і побудовані на принципі "вбудованих комп'ютерних технологій" [4] таким чином, що "комп'ютеризований" урок набуває комбінований характер: частина його проводиться у традиційному взаємодії викладач - учні, а в іншій частині передбачається індивідуальна робота з комп'ютерними програмами .
 8. Роль інформатики в системі засобів формування особистості
  комп'ютерними мережами, людина інформаційного суспільства набуває не тільки нові інструменти діяльності, а й нове бачення світу. Культурний рівень такого сучасної людини характеризується поняттям інформаційна культура, яка повинна формуватися в школі. Інформаційна культура - значно більш широке поняття, ніж культура володіння комп'ютером або культура використання його в
 9. Освітня програма "Технологія художньої творчості"
  комп'ютерних технологій в тому числі (основи яких вивчаються в курсі інформатики): есе, складання буклетів виставок, каталогів-путівників по творчості художника або експозиції музею; віртуальні подорожі, складання сайтів і т. д.-Q--Q-Наступний, якісно більш складний прогнозований результат - це власні, запропоновані самими учнями форми творчих робіт, в які
 10. Теоретичні методи.
  Комп'ютерне моделювання). Побудовані тут моделі спираються на дискретне подання інформації про об'єкти. Відкривається можливість моделювати в режимі реального часу, будувати віртуальну реальність. Для успіху моделювання необхідно наявність і таких форм знання як мова (терміни) науки, гіпотеза, закон, теорія. Але перш розглянемо аксіоматичний метод. Це - метод
© 2014-2022  ibib.ltd.ua