Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
А.В. Полєтаєв, к.е.н. М.Л.Аграновіч, Л.Н.Жарова .. РОСІЙСЬКЕ ОСВІТА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОКАЗНИКІВ - порівняльний доповідь, 2002 - перейти до змісту підручника

3.3. Очікувана тривалість навчання

Інтегральним показником, що характеризує розвиток системи освіти, є показник середнього очікуваного числа років навчання для дітей у віці 5 років (Табл. 11). Це показник, що розраховується на основі поточного стану системи освіти, аналогічний показнику середньої очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість навчання по кожному типу освіти розраховується як сума часток охоплених цією освітою у всіх віках. Загальна оцінка очікуваної тривалості навчання дорівнює сумі показників для всіх рівнів освіти. Тим самим, цей показник враховує як ступінь охоплення населення освітою, так і тривалість навчання кожного учня і дозволяє скласти загальне уявлення про систему освіти тієї чи іншої країни.

Середня очікувана тривалість навчання для дітей у віці 5 років становила в Росії в 2000 р. 14,5 року - трохи вище, ніж середня для III групи країн (13,8 року), але помітно нижче , ніж у країн II групи (16,4 року). При цьому середня тривалість теоретичного освіти всіх ступенів в Росії дорівнювала 3,0 року, тобто була вищою, ніж у навіть найбільш багатих країнах, зате середня тривалість первинного та вторинного освіти становила всього 9,8 року, тобто була нижчою середньої для найбідніших країн (10,3 року). У тому числі очікувана тривалість вищого вторинного освіти (старша школа і ПТУ) дорівнює 1,9 року, що нижче за показник III групи (2,4 року), але вище, ніж в IV групі (1,3 року). Але очікувана тривалість первинного і нижчого вторинного освіти (початкова та основна школа) при цьому дорівнює лише 7,9 року, що істотно нижче середнього показника для найбідніших країн (8,9 року).

Рис 7. Очікувана тривалість навчання в роках наростаючим підсумком

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

послесреднднее освіту 13.8

12.9

11,6 10,0 10,4

вищу освіту

16,4 15,4 13,2 13 , 0 11,2

Початкова та середня освіта I

група 13,5 II

група 12,6 III

група 11,4 Росія 9,8 IV

група 103 Якщо ми зробимо перекласифікацію освіти в програмах середньої професійно освіти на базі основної школи з третинного у верхній рівень вторинного освіти (що можливо , згідно МСКО), то структура показників очікуваної тривалості навчання в Росії буде виглядати ближче до міжнародних стандартів. У цьому випадку середня очікувана тривалість теоретичного освіти складе 2,5 року, що відповідає середній для II групи країн, а очікувана тривалість верхнього рівня вторинного освіти дорівнюватиме 2,4 року, що відповідає середньому показнику для III групи.

При такій перекласифікації стає очевидно, що однією з ключових проблем російської освіти є згаданий вище недостатнє охоплення дітей шкільною освітою у віці 5-7 років. Це призводить до істотного зниження показників очікуваної тривалості навчання як на рівні первинного і нижчого вторинного освіти, так і в цілому, хоча за очікуваною тривалістю навчання на всіх інших рівнях російські показники майже відповідають середнім для II дохідної групи країн (6,6 року в Росії по порівняно з 6,8 року в II групі країн) і помітно перевищують середній показник для III групи (4,8 року).

Зауважимо, що навіть якщо б навчання в російських дошкільних установах дітей у віці 5-7 років відповідало критеріям первинного рівня освіти, їх включення в розрахунки не сильно поліпшило б становище. При обліку нині навчаються в ДОУ дітей, середня очікувана тривалість первинного та нижнього вторинного навчання в Росії склала б лише 8,2 року замість 7,9 року, тобто все одно була б нижчою, ніж навіть в найбідніших країнах (8,9 року).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Очікувана тривалість навчання "
 1. 2.2. Очікувана тривалість навчання (табл. 7)
  Інтегральним показником, що характеризує розвиток системи освіти, є середнє очікуване число років навчання для дітей у віці 5 років. Цей показник, що розраховується на основі поточного стану системи освіти, аналогічний показнику середньої очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість навчання по кожному типу освіти розраховується як сума часток
 2. 3.4. Форми навчання (табл. 22)
  Практично у всіх країнах поряд з очним навчанням (англ. full-time) існують різні форми неочного навчання (англ. part-time) (у Росії - вечірнє, заочне і екстернат). Зауважимо, що дослівний переклад з англійської точніше відображає зміст відмінностей між різними формами навчання («учні, які навчаються повний час» і «учні, які навчаються неповний час»). Інтегральну оцінку
 3. 4.2. Учні (табл. 2728)
  Наведені вище дані про те, що в розвинених країнах рівень освіти жінок в середньому нижче, ніж у чоловіків, взагалі кажучи, важко пояснити. Може бути це пов'язано з освітньою структурою населення старших вікових груп, що ж стосується сучасного стану справ у сфері освіти, то тут ситуація виглядає прямо протилежною. У середньому жінки виявляють більшу схильність до
 4. ТАБЛИЦІ
  Індекс розвитку людського потенціалу (2002 р.) Країни ВВП на душу населення (ПКС US $) Очікувана тривалість життя при народженні (років) Індекс освіти Індекс розвитку людського потенціалу 1 2 3 4 Люксембург 61190 78,3 91 93,3 Норвегія 36600 78,9 99 95,6 Ірландія 36360 76,9 96 93,6 США 35750 77,0 97 93,9 Данія 30940 76,6 98 93,2 Швейцарія 30010 79,1 95 93,6 Ісландія
 5. Таблиці
  Скорочення і умовні позначення, які використовуються в таблицях: a - дана категорія непридатна в національній системі освіти m - дані відсутні n - значенням даного показника настільки мало, що ним можна знехтувати x - дані враховані в іншому стовпці ВВП на душу населення (ПКС US $), 2000р. Очікувана продовж - ність життя при народженні (років), 2000р. Рівень
 6. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  Розглянемо основні положення деяких нормативних актів, що регулюють найбільш важливі сфери правовідносини держава-військовослужбовець: федеральні закони «Про статус військовослужбовців», «Про військовий обов'язок і військову службу »,« Положення про Офіцерському зборах ЗС РФ »і їх відповідність Конституції РФ, цілям і принципам проведеної реформи ЗС РФ. Стаття 59 Конституції РФ, будучи відсильною
 7. Глава 3.2. Етапи підготовки і перепідготовки персоналу
  Провідні організації витрачають на професійний розвиток своїх співробітників значні кошти - від 2 до 10% фонду заробітної плати, що для такої компанії, як "Дженерал моторс", становить суму, що перевищує 1 млрд. дол США в рік. Ці витрати є капіталовкладеннями організації в розвиток своїх співробітників, від яких вона очікує віддачі у вигляді підвищення продуктивності. Після
 8. ГЛОСАРІЙ
  Адамецкі Кароль (1866 - 1933) - закінчив Технологічний інститут у Петербурзі; в лютому 1903, який на місяць раніше Ф. Тейлора, виступив з публічною доповіддю застосування наукового методу у виробництві (в Південно-російському центрі гірничометалургійної промисловості). Адаптація працівника (в управлінні персоналом) - процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на
 9. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  Управління зайнятістю, або управління створенням робочих місць є, по своїй суті, управління соціальне, яке в широкому сенсі слова є управління всіма і будь-якими суспільними процесами; у вузькому сенсі - управління процесами та явищами соціальної сфери суспільного життя, засіб реалізації соціальної політики. Сутність соціологічного підходу до управління полягає у виділенні трьох
 10. 3.2.2. Практичні рекомендації щодо складання резюме. Співбесіда
  Резюме - це короткий опис вашого трудового життя. Саме коротке і інформативне. Роботодавця не цікавитиме ваша особиста біографія. Його цікавить, яку користь ви можете принести фірмі. Враховуючи це, ви і повинні будувати своє резюме. Воно повинно бути не більше двох сторінок надрукованого тексту і відповідати основним вимогам: стислість (відсутність зайвих слів, незрозумілих скорочень);
© 2014-2022  ibib.ltd.ua