Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Визначення часток у праві часткової власностіЯкщо розмір часток учасників часткової власності не може бути визначений на підставі закону та не встановлено угодою всіх її учасників, частки вважаються рівними (п. 1 ст. 245 ЦК). Проте залежно від внеску кожного учасника спільної часткової власності в освіту і приріст загального майна частки ці можуть бути і нерівними. Порядок визначення та зміни часток в таких випадках встановлюється угодою всіх учасників часткової власності.
Якщо один з учасників часткової власності здійснить за свій рахунок з дотриманням встановленого порядку використання спільного майна невіддільні поліпшення, він має право на відповідне збільшення своєї частки у праві на спільне майно (п. 3 ст. 245 ГК ). Так, у разі збільшення одним з сособ-ників з дотриманням встановлених правил за свій рахунок корисної площі житлового будинку частка у праві спільної власності на будинок і порядок користування приміщеннями підлягають відповідній зміні на вимогу цього співвласника. Але проведення одним з співвласників капітального ремонту житлового будинку, не пов'язаного із збільшенням корисної площі, не тягне зміни часток; цей співвласник має право лише вимагати від інших співвласників відшкодування частини понесених ним расходов1.
1 ВПС РРФСР. 1986. № 6. С. 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Визначення часток у праві часткової власності "
 1. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Визначено співвідношення понять "організація", "підприємство", "установа", якими оперує законодавець. Немає і самого визначення цих категорій. Кодекс не містить норм, спеціально присвячених визначенню об'єктів права. Велика частина їх розміщена в тих чи інших главах розділу "Право власності". Зате в "Загальних положеннях" значна увага приділена угодам. Більш детально
 2. 94. Право спільної часткової власності.
  Певну частку в праві власності на спільне майно (ідеальну частку). Якщо законом або угодою учасників спільної власності не передбачене інше, то до спільного майна застосовується правовий режим саме спільної часткової власності. Кожен співвласник майна, що перебуває у спільній частковій власності, має чітко визначену частку в праві власності на спільне майно (
 3. 95. Поняття, зміст спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя.
  визначені, хоча і передбачається, що вони рівні. Загальна спільна власність виникає у випадках, безпосередньо передбачених у законі (наприклад, спільна сумісна власність подружжя, спільна сумісна власність членів фермерського господарства), а також на підставі угоди учасників спільної часткової власності. Загальна спільна власність виникає: - на майно подружжя,
 4. § 4. Господарські товариства і суспільства
  визначений у розмірі 1000-кратної суми мінімальної місячної оплати праці, а для всіх інших підприємств, включаючи і закриті акціонерні товариства, - у розмірі 100-кратної суми мінімальної місячної оплати праці (подл. "г" п. 3 Указу, ст. 26 Закону "Про акціонерні товариства"). В якості внеску до статутного капіталу може виступати будь оборотоспособностью майно, включаючи і майнові права. Основним
 5. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  визначеному угодою. Держава ж отримує свою частину "прибутковою" продукції, яка ділиться між Російською Федерацією і відповідним суб'єктом РФ. Розділ продукції замінює стягування з інвестора більшості податків. Держава як учасник угод виступає при емісії та обігу різних цінних паперів, у тому числі і державних цінних паперів. Воно може бути як емітентом, так і
 6. § 2. Право власності окремих видів юридичних осіб
  визначеної законом суми. Учасники господарського товариства або товариства зобов'язані вносити вклади в порядку, розмірах, способами і в строки, які передбачені установчими документами. Так, учасник повного товариства зобов'язаний внести не менше половини свого внеску до складеного капіталу товариства до моменту його реєстрації, а решту у строки, встановлені установчими
 7. Право власності виробничих і споживчих кооперативів.
  визначення напрямів їх використання належать до виключної компетенції загальних зборів. Прибуток кооперативу розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не передбачений законом і статутом. У такому ж порядку розподіляється майно, в тому числі і неподільні фонди, що залишилося після ліквідації кооперативу та задоволення вимог його
 8. § 1. Поняття і види права спільної власності
  певна річ (наприклад, житловий будинок) чи сукупність таких речей (наприклад, сукупність речей, що входять до складу спадщини). Об'єктом права спільної власності може бути і підприємство в цілому як майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності. Для спільної власності характерна множинність суб'єктів права власності, які іменуються
 9. § 2. Загальна часткова власність
  визначення того, на що може претендувати співвласник при розділі спільної власності або при виділено з неї. До того ж розмір частки протягом існування спільної власності не залишається незмінним . Розмір частки може збільшитися або зменшитися внаслідок зміни складу учасників спільної власності, внесення у спільне майно поліпшень і цілого ряду інших обставин, які
 10. Здійснення права спільної часткової власності.
  визначення наслідків виниклих розбіжностей залежить від того, чи стосуються вони здійснення правомочностей щодо володіння і користування спільним майном або правомочності розпорядження. Якщо співвласники не домовилися щодо володіння та користування спільним майном, то кожен з них, хоча б залишився в однині, може звернутися до суду . Якщо ж розбіжності стосуються права розпорядження