Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

4. Досвід особистості

Система властивостей, які названі нами досвід особистості, являють собою результат процесу прижиттєвого засвоєння індивідом конкретної діяльності в ході організованого навчання і виховання або самонавчання і самовиховання. Досвід характеризується його професійною спрямованістю на певну область діяльності (фізик, хімік, лікар, інженер, вчитель і пр.), обсягом і якістю. Придбання досвіду - це протяжний у часі навчальний процес, який може починатися в деякому навчальному закладі і тривати в тих чи інших формах все людське життя. Від якості навчального процесу істотно залежать всі якісні показники набутого досвіду та тривалість оволодіння відповідними навичками. Побудови ефективних навчальних процесів і присвячені ці лекції. За якісними характеристиками придбаного людиною досвіду люди відрізняються один від одного, хоча психологічна структура досвіду, показники та критерії його досконалості, як буде показано надалі, залишаються однаковими для будь-якої професії.

5. Психологічні властивості особистості

Психологічні властивості особистості характеризуються сукупністю генетичного і соціального компонентів.

Це означає, що ці властивості, що починаються вродженими задатками, що забезпечують майбутні здібності людини до сприйняття, переробки та використання інформації, що надходить з навколишнього світу, розвиваються прижиттєво під впливом навчання і адекватної життєдіяльності. До сукупності психологічних властивостей особистості відносяться такі якості: сприйняття, уявлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення. Ці якості, а також їх прояву в структурі особистості є предметом вивчення психологічної науки, до якої ми й адресуємо читача.

52

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 5-3

_Лекція № 1. Людина, її освіту і обученіе_

Висновок

У даній лекції поставлено та обговорено два вихідних питання педагогічної науки: а) про сутність педагогіки як науки про освіту; б) про сутності того продукту, який освіту поставляє суспільству - особистості.

З багатьох наук, які в тій чи іншій мірі і аспекті розглядають процес росту і розвитку людини, з багатьох джерел впливу на людину в цьому процесі ми виокремили лише ті, які вчиняються в спеціально побудованій і строго окресленої педагогічній системі (див.

Лекцію № 15). Остання і є предметом педагогічної науки, педагогіки. Завданням педагогічної науки тому є розробка теорії та методології створення та застосування на практиці оптимальних педагогічних систем.

Це завдання педагогіка зможе вирішувати успішно тільки тоді, коли цілі її функціонування будуть задані діагностично.

Оскільки продуктом будь-якої педагогічної системи є особистість, то розгляд структури особистості, можливостей Диагностичность опису її властивостей і якостей, а також об'єктивного контролю їх сформованості є вихідним пунктом у розробці педагогічної теорії та методології. У цій роботі педагоги спираються на психологічні, соціологічні, біологічні та інші дослідження сутності людини, його особистісної та суспільної еволюції.

-Е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 5-4

54

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Досвід особистості"
 1. Проблема людини в філософії
  Поняття людини. Критерії відрізняють людину від тварини. Біологічне і соціальне в людині. Теорії походження людини. Натуралістичний антропологізм і еволюціонізм про походження людини. Релігійно-філософська концепція людини. Психофізична концепція. Трудова теорія походження людини. Поняття особистості. Співвідношення понять «індивід», «індивідуальність», «особистість».
 2. ФІЛОСОФІЯ особистості
  Предметом філософії особистості можна назвати закони і чинники формування, розвитку та руйнування людської особистості в певних історичних умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження
 3. Етап просування
  зазвичай триває від 30 до 45 років. У цей період йде процес росту кваліфікації, працівник просувається службовими сходами. Накопичується багатий практичний досвід, здобуваються навички, зростає потреба в самоствердженні, досягненні більш високого статусу і ще більшої незалежності, починається самовираження працівника як особистості. У цей період набагато менше приділяється уваги задоволенню
 4. § 1. ПЕРШИЙ АРГУМЕНТ, В ЯКОМУ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ НАШ ДОСВІД
  Те, що відноситься до наших власних дій, - це питання факту. Ми розглянемо, по-перше, наш власний досвід, який, якщо його можна по-зпать - а це, зрозуміло, для нас можливо, - визначатиме рішення питання. А оскільки до досвіду спонукають з великою урочистістю прихильники свободи, то ми почнемо з деяких загальних положень, що стосуються аргументів від досвіду, а потім перейдемо до
 5. 2.1. Особистість в педагогічному процесі Сутність формування особистості
  Як вже зазначалося, педагогічний процес являє собою активну взаємопов'язану діяльність його учасників з метою їх виховання, освіти, навчання і розвитку. Його основною метою є підготовка конкретної людини або групи людей до успішного вирішення поставлених завдань. При цьому об'єкт і суб'єкт педагогічного впливу є активними перетворюючими елементами процесу.
 6. Оцінка персоналу
  здійснюється для визначення відповідності працівника вакантної або займаної посади. При заміщенні вакантної посади важливо встановити потенціал працівника, тобто професійні знання та вміння, життєвий і виробничий досвід, соціально-психологічний тип особистості, рівень загальної культури, стан здоров'я і працездатності і ряд інших характеристик. Оцінка потенціалу дозволяє
 7. Оцінка персоналу
  здійснюється для визначення відповідності працівника вакантної або займаної посади. При заміщенні вакантної посади важливо встановити потенціал працівника, тобто професійні знання та вміння, життєвий і виробничий досвід, соціально-психологічний тип особистості, рівень загальної культури, стан здоров'я і працездатність і ряд інших характеристик. Оцінка потенціалу дозволяє
 8. Література
  Збірник виборчих законів країн Центральної та Східної Європи. Київ: IFES, 1995. Як робиться президент? М.: Прогресс, 1985. Ковлер А.І. Франція: партії та виборці. М.: Наука, 1984. Ковлер А.І. Виборчі технології: російський і зарубіжний досвід. М.: ІДП РАН, 1995. Лейкман Е., Ламберт Дж. Д. Дослідження мажоритарної і пропорційної виборчих систем. М.: ІЛ, 1958.
 9. ГЛАВА 8. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕМОКРАТІЇ
  ГЛАВА 8. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
 10. О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова, А. П. Тряпіцина,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с., 2005
  У книзі для вчителя узагальнено та проаналізовано склався в даний час досвід реалізації стратегії модернізації загальної освіти в сучасній вітчизняній школі. Особливу увагу приділено аналізу нових підходів до відбору змісту шкільної освіти, заснованих на ідеї досягнення учнями компетентностей в різних сферах діяльності. Запропоновано підходи до проектування варіативних
 11. Основний економічний закон соціалізму
  - закон розвитку соціалістичної економіки, змістом якого є забезпечення добробуту і всебічного розвитку в с е х членів суспільства за допомогою якнайповнішого задоволення їх постійно зростаючих матеріальних і культурних потреб. Слід однак розрізняти задоволення зростання потреб особистості і суспільства. Пріоритетне задоволення потреб особистості призводить до
 12. Комуністична ідеологія
  ідеологія передової частини населення при соціалізмі та ідеологія переважної частини населення при комунізмі. Економічною основою комуністичної ідеології є єдина комуністична власність, яка забезпечує пріоритет суспільних інтересів над особистісними та груповими і заперечення експлуатації і гноблення людини людиною в будь-яких формах. Основними рисами комуністичної
 13. АЛАЙДАНГАЛ. З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ненасильницького РЕВОЛЮЦІЯ. ДОСВІД ФІЛІППІН
  АЛАЙДАНГАЛ. З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ненасильницького РЕВОЛЮЦІЯ. ДОСВІД
© 2014-2022  ibib.ltd.ua