Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Соціальні властивості особистості

На відміну від вроджених, генетичних властивостей, соціальні властивості купуються людиною тільки прижиттєво, в ході

39

Ве8ра1ко1. дх <З 28.02.2008 16:15 Раді 40

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

навчання та спілкування з людьми в людському суспільстві, або, як кажуть, в процесі його соціалізації. До соціальних властивостям умовно відносять ті властивості і якості особистості, які безпосередньо визначають взаємини людей в їх найближчому оточенні: родині, місті, селі, на роботі, на вулиці і т.п. Цими ж властивостями регулюється поведінка людини по відношенню до держави та її законів, тобто громадянськість людини - її розуміння і дії в ім'я ідеалів свободи, справедливості, демократії чи протилежних категорій: рабства, сваволі, диктатури. Соціальними властивостями визначається також реакція особистості на характер міжнаціональних та міждержавних відносин: чи буде людина прихильником відносин гуманістичного добросусідства або візьме гору в його світогляді образ сусіда - ворога, агресора і поневолювача, якому він протиставить ідеологію підозрілості, ворожості і шовінізму.

Традиційна педагогіка штучно відокремила так звану теорію виховання від теорії навчання (дидактики). В результаті Теорія виховання, спрямована в основному на формування соціальних властивостей особистості, позбулася своїх природних якостей навчального процесу: мети, змісту, методів і форм організації. Місце організованого навчального процесу зайняли «заходи» агітаційного та пропагандистського характеру сумнівної ефективності.

За соціальним властивостям люди в рамках певних соціальних спільнот (націй, регіонів, місць компактного проживання та спілкування) можуть виявитися досить однорідними. Особливо в тих випадках, коли вони перебувають під пресом цілеспрямованої пропаганди, агітації та репресій за інакомислення. Цей прес буває особливо безкомпромісним, коли під керівництвом осатанілі диктатора переслідуються нелюдські цілі, подібні фашистському, комуністичному або релігійному фанатизму. Тоді з роками під дією цього преса і репресивних «чисток» формується стійко-ущербною тип особистості, який став у різних спільнотах по-своєму прозивним: нацист, гомо-совєтікус, терорист або просто безпринципний конформіст.

Головною особливістю соціальних властивостей особистості є їх гнучка чутливість до змін в умовах життя і здатність до пристосування до нових умов. Водночас

40

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 41

4 ^

Лекція № 1. Людина, її освіту і навчання

можна спостерігати в деяких особливих умовах кристалізацію соціальних властивостей особистості в дуже стійку систему поглядів і переконань (фанатизм), непохитність направляють поведінку людини до обраної ним або внушенной йому мети. Найбільш наочним прикладом такого розвитку соціальних властивостей особистості є надзвичайна міцність засвоєних гуманістичних соціальних властивостей людьми, котрі скоїли героїчні вчинки в ім'я людства і людяності як на полях битв, так і в надзвичайних обставинах мирного життя. Не можна також обійти мовчанням антилюдяними використання зомбованих самогубців різними терористичними організаціями проти мирних жителів у різних регіонах сучасного світу. Подібні прояви людиноненависництва, жорстокості і садизму вимагають спеціального дослідження генетиків, медиків і психологів на предмет перевірки цілком правдоподібною гіпотези про те, що людські типи, схильні до антилюдяною вчинків і поведінки, мають деякими дефектами в своєму генетичному будові. Не випадково тому ці ущербні людські типи називаються в народі "не-людями», «відморозками», «недо-людьми», «напівлюдьми» (О. Мандельштам, 1933) та ін кличками.

Сказане в цілому про соціальних властивості особистості відноситься однаковою мірою до кожної групи властивостей, складових соціальний профіль людини: його ідеології, моралі, естетичним і трудовим якостям.

Вивчення різних предметів різною мірою може сприяти становленню та розвитку позитивних, в загальнолюдському розумінні цього слова, соціальних властивостей особистості. Однак найбільш природним є цілеспрямований навчальний процес оволодіння конкретним змістом названих соціальних властивостей, подібно до того, як учні вивчають, наприклад, фізику, математику або мову.

Сказаним підкреслюється необхідність розробки змісту цих властивостей і методики оволодіння ними учнями.

3.1. Ідеологічні якості

У почівшем Радянському соціалістичній державі все було гранично просто: єдиною і насильницької ідеологічною позицією був ортодоксальний і догматичний марк-

41

-е-

ВеБраІкоІ.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 42

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

СИЗМ-ленінізм, пристосований до потреб сталінської безмежній диктатури. Викладачеві і автору підручника, перш ніж починати виклад предмета, необхідно було спочатку вимовити ритуальну клятву вірності уявним принципам марксизму-ленінізму, яких толком-то ніхто не знав і не розумів. Насправді, це була вимушено-лицемірна клятва покірності режиму, без якої людині відмовляли не тільки в праві на роботу, але часто і на життя. Сьогодні ми бачимо, як така примусово насаджувана, але противна розумінню сутності людини ідеологія спрацювала проти самої себе, незважаючи на фізичне знищення в сталінських концентраційних таборах мільйонів і мільйонів, огульно підозрюваних в інакомислення. Давно зникло і саме тоталітарне-рабовласницька Радянське соціалістичну державу, і насаджувана їм беззаперечна і догматична ідеологія. А що прийшло на зміну? Повна деідеологізація народу, що аж ніяк не здоровіше для його духовного стану. Спроба заповнити ідеологічну порожнечу релігійною ідеологією з усією очевидністю не працює.

Ще раніше канув у Лету німецький фашизм з ідеологією нацизму і геноциду «неповноцінних» націй і народів, що встиг все ж при потуранні недалеких європейських правителів знищити понад 50 мільйонів невинних життів.

Подібна ж ідеологічна диктатура, але антикомуністичного спрямування, під відомою назвою «маккартизм», тимчасово (1940-1950) встановилася в США. Незважаючи на протилежні марксизму гасла, дії борців-антикомуністів точно копіювали їх комуністичних колег: все ті ж огульні звинувачення в поклонінні ворожої ідеології і відлучення від роботи і життя. Проте американська демократія з міцно вкорінилися в країні принципами свободи, рівності та поваги до особистості зуміла гідно вийти з кризи і відновити справедливість і верховенство закону у відносинах людей і державних органів.

В даний час світ переживає шалену атаку релігійної ідеології середньовічного ісламізму, який знайшов собі поживний грунт серед первісних мешканців мусульманських країн Близького Сходу і Центральної Азії. Як і у випадку інших тоталітарних (репресивних) ідеологій, ісламізм наполягає на своїй винятковості у володінні істинним зна-

42

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 43

Лекція № 1. Людина, її освіту і навчання

ням і вірою, відмовляючи інакомислячих у праві на саме існування. Якщо знаряддям насадження державних ідеологій тоталітарних режимів служить весь апарат влади, то для релігійної ідеології, що не володіє владою, засобом проведення в життя її фанатичних ідей стає нещадний тероризм (бандитизм), покликаний посіяти страх, привести маси віруючих до покірності і навіть завоювати державну владу, як це сталося в ряді ісламських держав і особливо наочно в Ірані. Сьогодні подібних результатів добиваються десятки ісламських терористичних організацій під загальним гаслом побудови «Всесвітнього Ісламського Халіфату». Легко здогадатися по уроків фашизму і комунізму, що несе світу ісламський халіфат. З тих же урокам легко припустити, що і сьогоднішні ліберально-боягузливі і політично короткозорі «Чемберлен» і «Даладьє», запродавших світ фашистам у фатальні 30-40-ті, не зуміють вчасно зупинити навалу ісламського халіфату, і народів світу доведеться в майбутньому заплатити нечувану ще ціну, щоб позбутися від своєї чергової ракової пухлини.

Можна продовжувати приклади того, як ідеологічна нетерпимість породжує трагічні катаклізми в житті держав і народів, які можна пояснити тільки тим, що людство все ще не досягло у своєму розвитку того рівня зрілості, коли в основу його функціонування будуть покладені справжні, а не надумані ідеологічні принципи. Керуючись такими принципами, людство зуміє позбутися тих своїх недуг і виразок, які роз'їдають його зсередини і загрожують самому її існуванню. На такі всеосяжні і пріродосо-образні ідеологічні принципи можуть претендувати принципи демократії, соціалізму, інтернаціоналізму, миролюбності, свободи, справедливості і безкомпромісній цінності людського життя.

У сучасному світі різні філософські теорії, взаємно перетинаючись і доповнюючи один одного, хоча і складають все ще досить еклектичне зміст суспільної свідомості, будучи природним джерелом формування світогляду індивіда, практично всі сходяться на перерахованих вище ідеологічних принципах як загальнолюдських цінностях. Завдання і обов'язок викладача - вчителі, а також безсумнівна складність його положення полягає в тому, що йому належить в

43

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 44

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

умовах дуже складної ідеологічної ситуації в світі вибирати засоби для адекватного ідеологічного виховання учнів. Якщо він буде спиратися в цьому виборі на поступово утверджується в світі нетлінні загальнолюдські цінності, то зуміє знайти ефективний шлях до сердець і думкам своїх учнів. Як ще можна орієнтувати учнів на вибір праведних шляхів в ідеологічно нестабільному світі, стрясає різними помилковими, параноїдальними і людиноненависницькими ідеологіями типу євгенічній селекції, расистско-фашистської винятковості, релігійної нетерпимості та терористичного беззаконня? Тільки ефективне і безперервне гуманістичне виховання підростаючих поколінь поряд з озброєнням їх справжніми науковими знаннями може змінити наш світ на краще і вберегти його від самознищення. Для цього вся педагогічна система повинна бути націлена на таке виховання. Я прекрасно розумію, що трансформація людства до загальної людяності відбудеться не завтра і не відразу, але постійне і наполегливе педагогічний вплив в цьому напрямку допоможе поступової трансформації людства до людяності у відносинах між людьми.

На закінчення цього параграфа підсумовуємо його основні ідеї у вигляді логічної структури складових елементів ідеологічних властивостей особистості (див. рис. 3).

Ідеологічні властивості особистості

Вихідні елементи: Світогляд

Ціннісні орієнтації

Складові частини: Філософським / Ласкаво \ Зло Суспільство \ Світ погляди \ Правда Брехня Людина

Наукові

Рис. 3

знання

44

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16: 15 Page 45

Лекція № 1. Людина, її освіту і навчання

3.2. Моральні та етичні якості

Моральними якостями особистості визначається індивідуальна життя людини в її стосунках зі світом, суспільством і державою.

Моральними якостями регулюються відносини особистості з її безпосереднім оточенням: сім'єю, друзями, товаришами по службі і пр.

З часу появи людини на Землі ці, найчастіше неписані правила поведінки, відображають звичаї, табу і звички, управляли людською поведінкою у всіх звичайних випадках життєдіяльності людей. Найбільш значуща частина цих правил, що відображають загальнолюдські поняття про правила поведінки в людському суспільстві, одного разу були записані древніми мудрецями на добру пам'ять людству і представлені народу як біблійні «Десять заповідей» самого Бога. Чи не шкідливо кожному педагогу на будь-який щаблі системи освіти знати, розуміти і в міру сучасних вимог критично керуватися у вирішенні моральних проблем глибокою мудрістю древніх скрижалей. Ось вони, ці нетлінні десять заповідей морального поведінки у синодальному (освяченому церквою в 1876 році) перекладі з староєврейського першоджерела:

1. Я Господь, Бог твій, що вивів тебе із землі Єгипетської, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів перед лицем Моїм.

2. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків до третього і четвертого роду, що ненавидять Мене, і що чинить милість тисячам поколінь люблячим мене і виконує Мої заповіді.

 3. Не свідчи імені Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує того, хто вимовляє ім'я його марно. 

 4. Пам'ятай день суботній, щоб святити його шість днів працюй і роби [в них] всякі справи твої, а день сьомий - субота Господу, Богу твоєму: не роби в нім ніякої справи ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, ні [віл твій, ні осел твій, і всяка] худоба твоя, і приходько, що в жи- 

 45 

 -Е- 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 46 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 ліщах твоїх; Бо шість днів створив Господь небо і землю, море і все, що в них, а дня сьомого спочив тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. 

 5. Шануй батька твого і матір твою [щоб тобі було добре і], щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. 

 6. Не вбивай. 

 7. Не чини перелюбу. 

 8. Не кради. 

 9. Не свідчи неправдиво на ближнього твого. 

 10. Не жадай дому ближнього свого, не бажай дружини ближнього твого [ні поля його], ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його [ні всякої худоби його], нічого, що у ближнього твого. 

 У колишньому Радянському Союзі ідеологи комунізму, безглуздо наслідуючи цього чудовому творінню древніх мудреців, погодившись з завданнями тоталітарного морального виховання радянського народу, склали так званий моральний кодекс будівника комунізму. Кодекс цей був вписаний в Програму КПРС і затверджений на XXII з'їзді Комуністичної Партії Радянського Союзу (1961 р.). Ось його текст: 

 Моральний кодекс будівника комунізму 

 1. Відданість справі комунізму, любов до соціалістичної Батьківщини, до країн соціалізму. 

 2. Сумлінна праця на благо суспільства: хто неработает, той не їсть. 

 3. Турбота кожного про збереження і примноження суспільного надбання. 

 4. Висока свідомість громадського обов'язку, нетерпимість до порушень суспільних інтересів. 

 5. Колективізм і товариська взаємодопомога: кожен за всіх, всі за одного. 

 6. Гуманні відносини і взаємну повагу між людьми: людина людині друг, товариш і брат. 

 7. Чесність і правдивість, моральна чистота, простота і скромність у суспільному та особистому житті. 

 8. Взаємна повага в сім'ї, турбота про виховання дітей. 

 9. Непримиренність до несправедливості, дармоїдства, нечесності, кар'єризму, користолюбства. 

 46 

 Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page ф'- 

 Лекція № 1. Людина, її освіту і навчання 

 10. Дружба та братерство всіх народів СРСР, нетерпимість до національної і расової неприязні. 

 11. Нетерпимість до ворогів комунізму, справи миру і свободи народів. 

 12. Братська солідарність з трудящими всіх країн, з усіма народами. 

 Цікаво зіставити наведені вище документи з точки зору істоти того морального потенціалу, який в них закладений. 

 У стародавніх кам'яних скрижалях, нібито отриманих пророком Мойсеєм від самого бога, міститься те, що ми називаємо вічними загальнолюдськими цінностями. Проте «Бог» не зміг утриматися повністю на неупереджених позиціях безкорисливого гуманізму і вибухнув у другій і особливо в третьому заповіді неабиякими погрозами на адресу інакодумців і інакодумающіх, не підозрюючи, мабуть, яку бомбу уповільненої дії він підклав під все майбутнє людство. У ході людської історії вже неодноразово виникали диктатури, коли тиран, загордившись себе намісником бога на землі, керувався, очевидно, другий божественної заповіддю, знищуючи своїх справжніх і уявних супротивників до «третього і четвертого роду». Цієї заповіді слідували не тільки античні та середньовічні тирани, але і зовсім ще недавно скинуті монстри: Гітлер, Муссоліні, Ленін, Сталін, Аятолла Хомейні, Садам Хусейн, Салазар і іже з ними полулюди, на послугах яких спочивали злочинні репресивні режими. 

 І самі релігійні структури, незважаючи на відмінності в іменах їх богів і біблій в боротьбі за чистоту своїх рядів постійно керувалися і досі керуються (іслам) другою заповіддю Бога для покарання своїх віровідступників і утримання пастви в стінах своїх храмів. За цією заповіддю ховається нелюдяність! 

 Загальною слабкістю знаменитих десяти заповідей є також той факт, що вони, будучи створені в далеку епоху загальнолюдської дикості і неуцтва, по необхідності спиралися для свого просування в народ на сліпу віру і тваринний страх. Говорячи ж сьогодні про критичний використанні їх очевидно гуманістичного морального потенціалу (заповіді 

 47 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 48 

 48 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 4-10), мається на увазі так розвинути їх вміст у ході виховної роботи в школі, щоб на перший план виступало їх усвідомлене сприйняття і розумне розуміння, що переходять у самоконтрольованого позитивну поведінку. 

 Подивимося тепер, що вийшло у авторів дванадцяти комуністичних заповідей.

 Навіть побіжного перегляду тавтологічних гасел досить, щоб побачити їх одностороннє ідеологічний зміст, що з поняттям мораль як загальнолюдська цінність несумісне. Весь моральний кодекс пронизаний абстрактними закликами боротьби за комунізм, одностороннього виконання громадського обов'язку, збереження і множення суспільного багатства, при цьому повністю ігноруються життєві інтереси особистості, її матеріальне благополуччя, здоров'я і особиста свобода. Аморальний за своєю сутністю гасло «хто не працює, той не їсть» автоматично перетворює на «дармоїдів» всіх домогосподарок, непрацездатних і людей вільних професій. Вони стають відкритими для санкціонованих державою утисків у правах і репресій. Заклики до «нетерпимості до ворогів комунізму» культивували у свідомості радянської людини «образ ворога», якщо ця людина не належав до соціалістичного табору. Гранична розмитість практично всіх дванадцяти гасел залишала величезний простір для їх суб'єктивного тлумачення і аморального переслідування за ілюзорне їх порушення, що точно збігалося із суттю лицемірною комуністичної тиранії. Якщо щось і нагадувало в моральному кодексі будівника комунізму про загальнолюдської моралі, так це ті гасла, які були списані з «божественних» десяти заповідей. Це гасла 6, 7, 8, 10. 

 Отже, зміст морального виховання підростаючого покоління та критерії морального обличчя особистості, незважаючи на тисячолітню історію спроб їх визначення, до цих пір залишаються актуальними соціально-педагогічними проблемами. Саме соціально-педагогічними проблемами, оскільки соціальні катаклізми і державні регулятори роблять істотний, якщо не визначальний вплив на дієвість процесів морального виховання особистості. В умовах аморального і лицемірного, корумпованого і спотвореного правового державного регулювання суспільного життя класична мета виховання: «моральна чистота, духовне 

 48 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 49 

 Лекція № 1. Людина, її освіту і навчання 

 багатство і фізична досконалість »перетворюється на фікцію, лицемірний і безсоромний обман. І тут виникає відомий порочне коло проблем, подібний древньої загадці про курку і яйце: умови життя створюють люди, які, в свою чергу, виховуються умовами життя. В історії людства досить часто в тій чи іншій точці світу відбувається розрив цього порочного кола, але чомусь обов'язково до торжества аморальності в суспільному і особистому житті людей. 

 Ось і відносно недавній розрив цього порочного кола стався в Росії, де горезвісна «перебудова» з вульгарним розумінням свободи призвела до того, що, нехай недосконалі, але все ж працювали моральні принципи і правила життя були здані в архів історії. Це негайно позначилося на умовах життя громадян нової Росії, увергнутих в правове беззаконня в суспільному житті, що зіткнулися з злочинною і безкарною корупцією на державному рівні і потрапили в повну залежність від влади кримінальних структур в народному господарстві. Протягом життя лише одного покоління Росія увійшла в «передові» кримінальні та аморальні держави світу. Цей природний експеримент став гарним підтвердженням висловленої відомим радянським психологом А.Н. Леонтьєвим думки про те, що соціальні властивості особистості настільки рухливі і адаптивні, що вони, під впливом відповідних обставин чи виховання, можуть змінитися до ранку на «навпаки». Цим їх властивістю вміло користувалися і користуються різні маніяки, шарлатани і пройдисвіти, тягнучи натовпу легковірних і морально нестійких людей на справи, які ніяким каяттям або жалем не стерти з пам'яті народної, як приклади беззаконня, бузувірства і масової загибелі невинних людей. 

 У переліку моральних властивостей особистості найбільш важливими є ті суто індивідуальні риси, якими визначається нормальне життя суспільства. До них відносяться: честь, совість і сором - вихідні властивості, суттєво відрізняють морально вихованої людини від аморальної особистості. При цьому характерно, що моральні властивості особистості не мають міри - вони абсолютні! Або вони є, або їх немає. Не може бути визнаний морально досконалим частково чесний або часом совісна людина, іноді соромиться своїх непристойних вчинків. 

 49 

 -Е- 

 Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 5-0 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 3.3. Естетичні якості 

 Естетичні властивості особистості - це здатність відрізняти красу від потворності, добро від зла і милозвучність від какофонії. Ця здатність людини є значною мірою вродженої, але у своїй змістовній частині відточується прижиттєво. Чим раніше починається процес естетичного виховання дитини, тим більш імовірно, що він буде направлений на справді високі зразки і буде успішним. Питання ж про те, що вважати естетичним в кожному конкретному випадку, давно і детально розглядається філософами. Перу і думки російського письменника і філософа Н.Г. Чернишевського належить класична праця на цю тему під назвою «Естетичні відношення мистецтва до дійсності», глибоко аналізує проблему естетичного сприйняття і естетичних оцінок людиною навколишнього його дійсності. Чернишевський вперше показав, що «... по-перше, прекрасне є життя, по-друге, прекрасне у мистецтві є відтворення прекрасного у житті, по-третє, це відтворення має велике виховне значення, націлює на перетворення суспільства в плані демократії і гуманізму ». 

 Естетичне виховання - це добре розроблений розділ педагогіки, в якому давно знайшли застосування принципи природосообразного навчання відповідної діяльності. Чи не тому Росія дала світові стільки великих і чудових художників, музикантів, скульпторів, письменників і поетів, вплив яких досі проявляється у високому рівні естетичної життя країни, незважаючи на шалене навала на країну псевдо-естетичних і вульгарно-порнографічних західних зразків. Перед практичної педагогікою стоїть нелегке завдання виховання молоді на традиціях справді естетичної культури і засвоєння об'єктивних критеріїв відмінності естетичного першотвору від естетичної підробки. На такому вихованні стоїть і зберігається велика культура народу. 

 3.4. Трудові якості 

 Трудовими якостями особистість людини наділяється тільки в процесі відповідного виховання в сім'ї і в школі. До найважливіших трудовим якостям особистості ставляться трудо- 

 50 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді Б! 

 51 

 Лекція № 1. Людина, її освіту і навчання 

 любіе і трудова моральність (відношення до праці і людей праці). Кажуть, що навчальний працю розвиває названі якості в учнів, але при цьому забувають додати, що тільки успішний, результативну працю володіє такими властивостями. Це означає, що тільки хороший навчальний процес, з якого учень засвоює предмет легко і мимоволі, може сприяти розвитку в учнів працьовитості (бажання трудитися) і трудової моральності. У той же час тільки традиційний навчальний працю за класною партою далеко ще не достатній для повноцінного формування трудових якостей особистості. Про багатство цих якостей і їх глибокому моральному змісті легко переконатися, розглядаючи логічну структуру трудових якостей особистості, показану на малюнку 4. 

 Трудові якості особистості 

 Прояв Т.К.: Трудова докинути-Майстерність ОтношеніеОтношеніе активність вестность до праці до людей 

 праці 

 Рис. 4 

 На першому градації названі вихідні трудові якості особистості, наявність або відсутність яких негайно характеризує особистість як члена суспільства. Цими якостями є: працьовитість, трудові навички і трудова моральність. 

 Працьовитість як риса особистості виявляється в спостережуваної трудової активності індивіда і в сумлінності виконання трудових дій. Працьовита людина постійно готовий до трудової діяльності і свідомо виконує свої трудові обов'язки. Свідоме виконання трудових дій передбачає, що людина віддає собі звіт в тому, коли його діяльність є творчою, а коли - руйнівною. 

 Для трудових якостей особистості важливою якістю є трудова моральність людини, що означає його ставлення до праці, його продуктам і виробникам цих продуктів. 

 51 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 5-2 

 52 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 Вихований в трудовому відношенні людина володіє міцними навичками трудової діяльності і з готовністю їх удосконалює. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Соціальні властивості особистості"
 1. 81. Концепція соціального гос-ва. Україна як соціальне гос-во.
    Соціальна держава - держава соціальної демократії, яке спирається на активність держави в соціальному захисті особистості (пенсіонер, інвалід, безробітний і т.д.). Соціальна держава базується на принципі соціальної справедливості - забезпечення державою соціальної безпеки особи. Мета СГ - гарантувати всім громадянам мінімальний рівень цивілізованого існування.
 2. Висновки по I чолі 1.
    Професійно-педагогічна компетентність являє собою інтегративну властивість особистості, що виражається в сукупності компетенцій у психолого-педагогічної галузі знань; здатності чинити активний вплив на процес розвитку і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості, що дозволяє виконувати соціально-ціннісні функції в колективі, попереджати і усувати
 3. Правова соціалізація її педагогічні компоненти
    Соціалізація - процес освоєння особистістю багатств, вироблених людством, старшими поколіннями, процес адаптації до життя в суспільстві, серед людей. Важливою частиною процесу соціалізації виступає правова соціалізація, суть якої полягає в засвоєнні особистістю правових цінностей, перетворенні їх на норми свого життя і поведінки, в особисті якості та особливості психології. «Для того щоб
 4. 4. Досвід особистості
    Система властивостей, які названі нами досвід особистості, являють собою результат процесу прижиттєвого засвоєння індивідом конкретної діяльності в ході організованого навчання і виховання або самонавчання і самовиховання. Досвід характеризується його професійною спрямованістю на певну область діяльності (фізик, хімік, лікар, інженер, вчитель і пр.), обсягом і якістю.
 5. § 1. Основні категорії соціальної психології
    Людина-істота соціальна. Поділ загальної та соціальної психології умовно. Соціальна психологія вивчає психологію людини в умовах його соціальної взаємодії. Основні системоутворюючі категорії соціальної психології: 1) поняття соціальної спільності; 2) особливості поведінки людини в соціально неорганізованою і в соціально організованою спільності; 3) поняття
 6. Філософія людини.
    Проблемами сутності людини, межами і різноманіттям ситуацій людського існування, свободи волі і детермінантів поведінки, сенсу життя і гідності смерті, дослідженням різних людських якостей займається спеціалізована область філософії - філософська антропологія (від гр. Anthropos - людина, і logos - слово, вчення). Родове поняття "Людина" визначає місце
 7. Особистість і її структура
    На питання про те, що таке особистість і яка її структура, психологи відповідають по-різному, і в різноманітності їх відповідей, а почасти і в розходженні думок на цей рахунок проявляється складність самого феномена особистості. Поняття "особистість" бере свій початок від латинського слова "persona" (персона, маска). У давньогрецькому античному театрі особистістю називали маску, яку одягав на сцені актор, а
 8. 31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
    Правосвідомість - категорія ТГП, що означає сферу суспільного, групового та індивідуального свідомості, яка відображатиме правозначімие явища і обумовлену правозначімимі цінностями, наданням належного правопорядку. Визначається соціально-економічними умовами життя суспільства, його культурно-правовими, демократичними або авторитарними традиціями. Правова культура особистості - це обумовлені
 9. ФІЛОСОФІЯ особистості
    Предметом філософії особистості можна назвати закони і чинники формування, розвитку та руйнування людської особистості в певних історичних умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження
 10. Проблема людини в філософії
    Поняття людини. Критерії відрізняють людину від тварини. Біологічне і соціальне в людині. Теорії походження людини. Натуралістичний антропологізм і еволюціонізм про походження людини. Релігійно-філософська концепція людини. Психофізична концепція. Трудова теорія походження людини. Поняття особистості. Співвідношення понять «індивід», «індивідуальність», «особистість».
 11. § 3. Які є механізми соціалізації особистості?
    Механізм і процес формування особистості розкривається в соціальній філософії завдяки поняттю «соціалізація». Соціалізація - це процес, за допомогою якого людиною засвоюються основні елементи культури, символи, смисли, цінності, норми. У ході соціалізації відбувається формування соціальних якостей, властивостей, умінь, завдяки яким людина з Танова активним учасником соціального
 12. Психологічна теорія.
    Представниками цієї теорії, що виникла також у 19 в. були Г. Тард, Л. І. Петражицький та ін Вони пояснили появу держави проявом властивостей людської психіки: потребою підкорятися, наслідуванням, свідомістю залежності від еліти первісного суспільства, свідомістю справедливості визначених варіантів дії і відносин і проч. Природно, що соціальні закономірності реалізуються через
 13. Теми для рефератів 1.
    Ноопсіхологіческій підхід до процесу розвитку особистості. 2. Психологія взаємодії особистості в сучасному соціокультурному просторі. 3. Діалог як форма взаємодії в гуманістично-орієнтованої соціокультурному середовищі. 4. Психологічні умови розуміння і взаєморозуміння суб'єктів у процесі спілкування. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
 14. 6. КОНСТИТУЦІЯ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ФОРМА І ФУНКЦІЇ
    Сутність конституції - обмеження втручання держави у справи суспільства і особистості за допомогою права. Конституція має своє специфічне нормативний зміст, обов'язково включає такі структурні елементи: інститут прав і свобод людини і громадянина (конституційного статусу особистості); інститут державного (територіального) устрою; інститут (систему) державних
 15. § 1. Суспільство: його поняття та структура
    У науковій та навчальній літературі дається багато визначень і характеристик людського суспільства, але всі вони сходяться в одному: суспільство є продукт взаємодії людей, певна організація їхнього життя, внутрішньо суперечливий організм, сутність якого полягає в різноманітних (економічних, моральних, релігійних тощо) зв'язках і відносинах між людьми, їх об'єднаннями і спільнотами.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua