Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Мойса Олександра Валеріївна . КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ: ДИПЛОМНА РОБОТА, 1999 - перейти до змісту підручника

Організаційно - правові гарантії.Звільнення від виробничих або службових обов'язків.
Для звільнення депутата від службових або виробничих обов'язків необхідно настання тієї події, з яким законодавство пов'язує таке звільнення. Інформацію про нього адміністрація підприємства, установи, організації може отримати з повідомлень у пресі, а також розсилаються депутатом офіційних повідомлень. Головний принцип, який передбачається зазначеним положенням - це здійснення депутатом своїх обов'язків на постійній основі.
Інформаційне та юридичне забезпечення діяльності депутата.
У Законі України "Про статус народного депутата України" більш широко, ніж в колишніх законодавчих актах, закріплені гарантії повноважень депутатів в такій області, як інформаційне та юридичне забезпечення. Народні представники отримують довідкові, інформаційні матеріали від відповідних зобов'язаних органів (cт. 29 закону).
Інформаційна допомога, включаючи і юридичну, забезпечує ефективність реалізації повноважень народних депутатів.
Аналіз чинного законодавства, Регламенту роботи Верховної Ради та інших нормативних актів дозволяє виділити наступні форми інформаційного забезпечення депутатської діяльності:
методична допомога для проведення звітних зборів і зустрічей з виборцями;
допомогу з правових питань, що виникають в депутатській діяльності, у вивченні законодавства;
допомогу у вивченні досвіду роботи Верховної Ради;
інформування про час скликання, про питання, що вносяться на її розгляд, надання необхідних матеріалів (законопроекти, проекти рішень, матеріали з питань, включених до порядку денного сесії);
забезпечення офіційними виданнями та інформаційними матеріалами Верховної Ради - законами, рішеннями, бюлетенями засідань і звітами, протоколами сесій;
відповідь на запит депутата;
повідомлення про результати розгляду пропозицій і зауважень депутатів, внесених на сесіях Верховної Ради;
забезпечення переважного права виступу в друкованих засобах масової інформації, по радіо і телебаченню та інші.
Важливим різновидом інформування депутатів є допомога з правових питань (правове інформування).
При визначенні ролі правового інформування в системі гарантій депутатських повноважень необхідно враховувати і те, що від рівня юридичної підготовки депутатів в значній мірі залежить повнота використання Верховної Ради наданих їй повноважень.
Використання засобів масової інформації, як одна з форм інформування.
Сюди входить розсилання текстів нормативних актів; видання популярної юридичної літератури, довідників по законодавству; відкриття спеціальних рубрик у періодичній пресі; організація тематичних передач по радіо і телебаченню (ст. 30 закону про статус). На допомогу депутатам видається довідкова і популярна юридична література, спеціальна методичні посібники, бюлетені, інформаційні обзори1.
І, звичайно, велику роль у забезпеченні депутатів правовою інформацією грає преса, радіомовлення, телебачення.
Розглянуті форми правової допомоги депутатам досить різноманітні, знаходяться в постійному розвитку і дозволяють забезпечувати народних представників широкої юридичної інформацією, що сприяє ефективності здійснення ними своїх повноважень.
Невідкладний прийом посадовими особами.
У число розглянутих гарантій діяльності депутатів входить невідкладний прийом їх посадовими особами. Ст. 20 Закону "Про статус народного депутата України" закріплює право депутата на невідкладний прийом керівниками та іншими посадовими особами державних органів та органів об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій з питань депутатської діяльності.
Хоча закон використовує по відношенню до цієї гарантії термін право, невідкладний прийом не є суб'єктивне право депутата. Дана гарантія встановлена в цілях безперешкодного та ефективного забезпечення реалізації депутатських повноважень, спрямованих на участь в управлінні державою.
Під невідкладним прийомом розуміють "особливий порядок, встановлений Законом в інтересах здійснення депутатом своїх обов'язків'', його перевага'' на позачерговій, в порівнянні з іншими відвідувачами, прийом керівниками організацій, установ, підприємств, колгоспів "1та т. п.
Невідкладний прийом депутата посадовими особами має на меті забезпечити реалізацію таких прав як, наприклад, право звернення з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, в державні та громадські органи, підприємства, установи, організації до посадових осіб (ст. 19 закону). Багато з таких звернень депутата можуть здійснюватися в усній формі. На практиці депутат або попередньо домовляється про зустріч з посадовими особами або його секретарем по телефону, або пред'являє в установі, підприємстві, організації своє депутатське посвідчення або нагрудний знак (ст. 20 закону)
Отже, вдосконалення організаційно -правових гарантій депутатської діяльності можливе за рахунок більш чіткого функціонування зобов'язаних органів і посадових осіб, так як нормативне регулювання цілком забезпечує депутатам ефективну організацію поведінки щодо участі у здійсненні державної влади.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організаційно - правові гарантії. "
 1. Система гарантій депутатської діяльності.
  Організаційно-політичні, правові та матеріальні гарантії. А.А.Безуглов більш обгрунтовано поділяє гарантії на соціально-економічні, політичні, організаційні і правові. Деякі автори намагаються класифікувати гарантії за кількома ознаками. Л.А. Нудненко пропонує два критерії поділу правових гарантій: за призначенням; залежно від характеру діяльності депутатов.2 В.А
 2. Види і стадії адміністративного права
  організаційні форми і методи діяльності , практи-етичні прийоми, операції. Це-- контроль - нагляд - оскарження Сутність контролю полягає: 1) у спостереженні за функціонуванням соотв. під. контр. об'єкта 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан-ванні законності та дисципліни 3) у прийнятті заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни 4) в
 3. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  організаційно-виробничої школи (А.В. Чаянов, О.М. Челіщев, Н. П. Макаров). Скотт продовжив аналіз натурально-споживчого господарства (тобто господарства, яке ведеться силами селянської родини і безпосередньо спрямоване на задоволення її власних потреб) і поширив його на всю селянську спільність, на характеристику селянської економіки як цілого, а також на
 4. 1.Економіка і соціальна структура
  організаційного досвіду розвинених капіталістичних держав; припливом і використанням іноземного капіталу, величезними трудовими і природними ресурсами. Значна частина іноземних капіталів спрямовувалася на розвиток важкої промисловості. А це прискорювало процес індустріалізації Росії. Однак, іноземному капіталу не вдалося цілком пристосувати розвиток економіки Росії до власних
 5. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  організаційно - правової форми, форми власності, підпорядкованості, місця знаходження та інших обставин. З цього випливає, що правове становище будь-якого учасника арбітражного процесу визначається лише його процесуальним статусом (позивач, відповідач, третя особа і т. д.), і ніяк не залежить від того, хто є учасником процесу. Особи, що займають одне і те ж процесуальне становище,
 6. 6. Інстітуаліза-ція політичних партій.
  Організаційне оформлення-сти володіють певною внутрішньою структурою, між різними партійними органами існують інституалізувати відносини. Особьм перед-метом регулиро-вання в організаційно оформлених партіях є членство. Керівні органи партій - з'їзди, конференції, центральні і національні комітети і т. д. приймають програми, статути, правила, інструкції з
 7. 7. Джерела адміністративного права.
  Організаційно-правового характеру: Положення про паспорт громадянина України (від 02.09.93 р.). 4. Укази і розпорядження Президента України - Положення про міністерство юстиції України (від 02.08.93 р.). 5. Нормативні акти органів виконавчої влади України: - нормативні постанови до розпоряджень Кабінету Міністрів України; - положення, статути, правила, інструкції, інші акти, затверджені
 8. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  Організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу. У преамбулі Закону зазначено, що він визначає загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті, але зміст Закону дозволяє зробити висновок про те, що він практично регулює діяльність апарату органів
 9. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
  Організаційно-правові засоби забезпечення режиму законності. Серед загальних умов можна відзначити політичні, економічні, організаційні, ідеологічні. Реально вони можуть мати місце тільки в правовій державі за умов функціонування громадянського суспільства незалежно від держави, розподілу влади, незалежної преси та інших інформаційних джерел, політичного
 10. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Організаційні. Загальносоціальні гарантії законності: Економічні Політичні Ідеологічні Спеціально-соціальні гарантії законності можна розділити на дві групи: Юридичні - передбачена законом система спеціальних засобів, за допомогою яких забезпечується створення якісних законів, їх дотримання і виконання; Організаційні - заходи організаційно-юридичного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua