Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Особливі підстави припинення кримінально-процесуального провадження.


Сутність цих підстав полягає у такому.
Кримінальну справу не може бути порушено, а порушенасправа підлягає закриттю щодо особи, яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння 11-річного віку (п. 5 ч. 1 ст. 6КПК). Цю підставу може бути покладено в основу відповідногорішення в будь-якій стадії кримінального процесу (за виняткомстадії виконання вироку) одним із органів, які мають право здійснювати провадження у кримінальних справах.
Справу може бути закрито у зв'язку із застосуванням донеповнолітнього примусових заходів виховного характеру (п. З ч. 1ст. 7-1, статті 7-3, 9 КПК). Підстави до закриття справи викладенов кримінальному законі (ч. 1 ст. 97 КК):
злочин має бути вчинено вперше;
злочин має належати до категорії злочинів невеликої тяжкості;
виправлення неповнолітнього можливе без застосування покарання.
Питання про закриття кримінальної справи за цими підставами вирішує виключно суд (суддя) тільки в судових стадіях процесу.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1:
Провадження у кримінальних справах неповнолітніх здійснюється за загальними правилами, але з деякими особливостями.
Особливості провадження визначаються соціально-психологічними характеристиками неповнолітніх.
3. Основною метою запровадження у кримінально-процесуальний закон особливого порядку провадження в цих справах єзабезпечення (гарантування) реалізації неповнолітніми їхніх правта законних інтересів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливі підстави припинення кримінально-процесуального провадження."
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  підстави і до пустимі межі правомірного обмеження конкретних прав громадян органами державної влади, у тому числі і виконавчої, та їхніми по садовими особами. 5. Необхідне законодавче визначення переліку і конкретного змісту обов'язків громадян, виконання яких може контролюватись органами виконавчої влади, та санкцій, що можуть ними застосову ватись до осіб, які не виконують або несумлінно
 2. Стадії.
  підстав для того, щоб прийняти рішення про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи. У цій стадії також по можливості встановлюється наявність чи відсутність обставин, які є підставою для відмови в порушенні справи. Своєчасне та обґрунтоване порушення кримінальної справи є необхідною передумовою для швидкого й повного розкриття злочинів, викриття й покарання винних, запобігання
 3. 69. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ.
  підставами, строками та наслідками. Тимчасове припинення провадження у справі ноляїяе у тому, шо процес у справі може продовжуватися після усунення перешкод, які стали підставою для припинення провадження і може мати форми: перерви в судовому засіданні, відкладення розгляду справи або зупинення провадження у справі. Перерва в судовому засіданні - це відстрочка продовження судового засідання на
 4. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
  підстав, виносить окрему ухвалу (постанову), якою звертає увагу державних органів, громадських організацій або посадових осіб на встановлені причини й умови, що сприяли вчиненню злочину, і вимагають прийняття відповідних заходів (ч. 1 ст. 232 КПК). Одним із завдань оперативно-розшукової діяльності є припинення правопорушень (ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»). Якщо при
 5. § 2. Криміналістика України в ХІХ - поч. ХХ століття
  особливі методи розслідування деяких категорій злочинів професійних властивостей - словом, розглядаються ? систематизуються прийоми кримінального сиску, метою якого є розкриття злочинів або вияснення істини події". A Україні в першому десятиріччі ХХ ст. серед робіт, в яких порушувались криміналістичні проблеми, були праці Г. Н. Брейтмана, В. В. Фон Ланге, Г. М. Рудого. В літературі ці твори ще
 6. ПЕРЕДМОВА
  особливі провадження). Розглянувши основні кримінально-процесуальні поняття в першій частині (в статиці), студенти мали б змогу відстежити, як вони реалізуються в окремих стадіях процесу та під час особливих проваджень (в динаміці). За такого підходу можна уникнути ситуації, коли стадії досудового розслідування, зміст якої становить процесуальна діяльність нижчого рівня, у навчальних програмах
 7. Процесуальна характеристика віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.
  підстави застосування запобіжних заходів. Умови: здатність батьків та інших суб'єктів досягти мети запобіжного заходу. Процесуальний порядок: з'ясування дізнавачем, слідчим, прокурором, судом (суддею)можливостей батьків (та інших суб'єктів) забезпечити належну поведінку неповнолітнього і явку його за викликом; складання постанови про віддання неповнолітнього піднагляд; відібрання від осіб, яким
 8. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  підстав) для провадження додаткового досудового слідства. 3. У стадії досудового слідства встановлюють межі судового розгляду. Суд, розглядаючи кримінальну справу, не може вийти за межіобвинувачення, пред'явленого на досудовому слідстві. Виняткипередбачено ст. 277 КПК (див. лекцію "Стадія судового розглядукримінальної справи"). Досудове слідство здійснюється в двох формах: * 1) дізнання; 2)
 9. 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
  особливі відносини з державою, бо з моменту вчинення злочину вона зобов'язана відповідати за свої дії перед державою, до того ж: кримінальна відповідальність як визначений законом обоє 'язокпонести відповідальність виникає з моменту вчинення злочину, незалежно від того, чи знають про вчинення злочину відповідні органидержавної влади; слідчий спеціальним процесуальним актом ставить особу вумови,
 10. Правові наслідки рішення про зупинення досудового слідства:
  підстав до зупинення досудового слідства є вичерпним. Зупинення досудового слідства має як кримінально-процесуальні, так і кримінально-правові