Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Поняття права власностіПраво власності може бути розглянуто в об'єктивному і в суб'єктивному сенсі. У першому випадку мова йде про юридичному інституті - сукупності правових норм, значна частина яких, маючи цивільно-правову природу, входить до підгалузь речового права.
Проте в інститут права власності включаються не тільки цивільно-правові норми. Він охоплює всі норми права, що закріплюють (визнають), регулюючі та захищають приналежність матеріальних благ конкретним особам. До них, отже, відносяться не тільки відповідні норми цивільного права, а й певні приписи конституційного та адміністративно-правового характеру, і навіть деякі кримінально-правові правила, що встановлюють приналежність майна певним особам, що закріплюють за ними відомі можливості його використання і передбачають юридичні способи охорони прав та інтересів власників.
1 Раніше діяв Закон про власність в РРФСР 1990 р поряд з правом приватної власності громадян і юридичних осіб виділяв особливо право власності громадських організацій Це було обумовлено тим, що в числі таких юридичних осіб в той час перебувала КПРС , визнати майно якої приватною власністю законодавцю заважали ідеологічні стереотипи За російським праву громадські організації, включаючи і політичні партії, як юридичні особи були і залишаються приватними власниками належного їм майна
Інакше кажучи, право власності в об'єктивному сенсі собою не цивільно-правовий, а комплексний (багатогалузевий) інститут права, в якому, проте, переважна місце займають цивільно-правові норми. Ці останні в сукупності охоплюються поняттям права власності як цивільно-правового інституту, що входить в загальну, єдину систему цивільно-правових норм.
У суб'єктивному сенсі право власності, як і всяке суб'єктивне право, є можливість певної поведінки, дозволеного законом уповноваженій особі. З цієї точки зору воно являє собою найбільш широке за змістом речове право, яке дає можливість своєму власникові - власнику, і тільки йому визначати характер і напрямки використання належного йому майна, здійснюючи над ним повне господарське панування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття права власності "
 1. Список використаної літератури
  Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. М., 1940. Агарков М.М. Основи банкового права. Вчення про цінні папери. М "1994. Александров Н.Г. Законність і правовідносини у радянському суспільстві. М., 1955. Алексєєв С.С. Предмет радянського соціалістичного цивільного права / / Уч. праці Свердловського юрид. инта. Сер. "Цивільне право". Свердловськ, 1959. Т. 1. Алексєєв С.С. Загальна
 2. ЗМІСТ:
  Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4 Глава 1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА 4 § 1. Поняття цивільного права 4 § 2. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права 12 § 3. Принципи цивільного права 16 § 4. Система цивільного права 21 Глава 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 24 § 1. Цивільне законодавство та його система 24 § 2. Дія цивільного законодавства 36 § 3.
 3. § 2. Види речових прав та їх місце в системі законодавства і курсу цивільного права
  Види речових прав. У ст. 216 ГК до речових прав віднесено: право власності; право довічного успадкованого володіння землею; право постійного (безстрокового) користування землею; право господарського відання; право оперативного управління; сервітути. Цей перелік носить приблизний характер, оскільки він супроводжується застереженням: зокрема. Мабуть, найбільшу складність і представляє питання,
 4. § 1. Власність і право власності
  Власність як економічна категорія. Власність належить до числа таких понять, навколо яких протягом багатьох століть схрещуються кращі розуми людства. Однак боротьбою в теоретичному плані справа не обмежується. Соціальні потрясіння, від яких часом здригається весь світ, однією з головних своїх причин мають, у кінцевому рахунку, спроби змінити сформовані відносини
 5. § 1. Поняття права власності громадян
  Власність громадян як соціально-економічна категорія. Щоб жити, кожна людина повинна хоча б у мінімальному ступені задовольняти свої матеріальні і духовні потреби - в їжі, одязі, житлі, отриманні освіти, яке давало б йому можливість пристосуватися до нинішніх умов виробництва та обміну, медичної допомоги, оволодінні досягненнями культури і т. д. Основні з цих
 6. 3. Випадки безоплатного примусового вилучення майна у власника
  Лише у двох випадках закон допускає безоплатне вилучення у власника належного йому майна без його волі. По-перше, це звернення стягнення на майно власника за його зобов'язаннями (оскільки ст. 24, 56 і 126 ГК допускають звернення стягнення кредиторів на майно власників-боржників). По-друге, конфіскація майна власника відповідно до ст. 243 ГК. Звернення
 7. Адміністративна відповідальність
  1. Поняття і підстава адміністративної відповідальності, її від-відмінність від інших видів юр. від-ти. 2. Поняття, ознаки адм. пр-ня. 3. Юридичний склад адм. пр-ня. 1. Адміністративна відповідальність - це застосування уполномо-ченного органом або посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила адміністративне пр-ня. У РФ діє велика кількість адміністративних
 8. Адміністративні стягнення
  1. Поняття і види адміністративного стягнення. 2. Загальна характеристика адміністративного стягнення. 1. Адміністративне стягнення - це міра відповідальності за ад-міністратівного правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, в
 9. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 10. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  Однією з центральних проблем вітчизняної історіографії залишається історія селянства і в цілому аграрна історія Росії, в розгляді яких намітився ряд нетрадиційних підходів. У 70-ті роки Дж. Скотт, вивчаючи організацію та функціонування селянської економіки, природу селянства як соціального явища, ввів поняття «моральна економіка». В. П. Данилов, високо оцінюючи внесок